Sunteți pe pagina 1din 3

SWIFT:

SWIFT: BTRLRO22
BTRLR022

Capitalul social: 3.026.003.679


Capitalul social: 3.026.003.679 lei lei

BANCA TRANSILVANIA C.U.I.


C.U.I.
RO 50 22 670
R05022670

R.B.
R.B. - - P.J.R.
P.J.R. -- 12
12 -- 019
019 -- 18.02.1999
18.02.1999

Nr.
Nr. Inreg.
Inreg. Reg. Com.: J12
Reg. Corn.: J12 // 4155
4155 // 1993
1993

SITUATIA INDIVIDUALA
SITUATIA INDIVIDUALA SI CONSOLIDATA
CONSOLIDATA A POZITIEI
A POZITIEI FINANCIARE
FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2015
LA 31
DECEMBRIE 2015

Banca
Banca Grup
Grup
∆ 31.12.2015
A 31.12.2015
∆ 31.12.2015
31.12.2015

31-dec-15
31-dec-15 31-dec-14
31-dec-14 Vs
vs 31.12.2014
31.12.2014 31-dec-15
31-dec-15 31-dec-14
31-dec-14 Vs 31.12.2014
Vs 31. 12.2014

ACTIVE
ACTIVE mii lei
mii lei mii lei
mii lei mii lei
mii lei mii lei
mii lei

Numerar
Numerar 9i şi echivalente
echivalente de de numerar
numerar 5.104.886
5.104.886 4.225.966
4.225.966 20,8% 5.109.118
5.109.118 4.234.181
4.234.181 20,7%
20,770
Plasamente
Plasamente
la bănci
la bänci
3.569.785
3.569.785 2.216.105
2.216.105 61,1% 3.584.968
3.584.968 2.224.257
2.224.257 61,2%
61

Credite
Credite 9i şi creanţe
crean!e - titluri
titluri 212.711
212.711 162.801
162.801 30,7% 212.711
212.711 162.801
162.801 30,7%
Active financiare la valoare
Active financiare la justă prin
valoare justä prin profit sau
profit sau 159.957
159.957 143.931
143.931 11,1%
56.819
56.819 52.311
52.311 8,6%
pierdere si instrumente derivate
pierdere si instrumente derivate
Credite
Credite şi avansuri
si avansuri acordate
acordate clienţilor -– net*
clientilor net* 25.107.527
25.107.527 17.517.192
17.517.192 43,3%
43 3% 25.227.434
25.227. 434
17.662.963
17.662.963
42,8%
Titluri
Titluri de de valoare
valoare disponibile
disponibile sprespre vånzare
vânzare 12.211.432
12.211.432 10.852.865
10.852.865 12,5% 12.121.828
12.121.828 10.771.835
10.771.835 12,5%
Titluri de valoare detinute pana la scadenta
Titluri de valoare detinute pana la scadenta - - - 12.942
12.942
- -
Imobilizari
Imobilizari necorporale
necorporale 72.053
72.053
70.466 2,3% 74.477
74.477 72.616
72.616 2,6%
2,670
Imobilizari
Imobilizari corporale
corporale 337.076
337.076
289.662
289.662
16,4%
16
452.258
452.258
339.721
339.721
33,1%
Investiţii în participaţii
Investitii in participatii 84.886
84.886
74.856
74.856
13,4% - - -
Impozit
Impozit amanat amanat activ activ 130.545
130.545 - - 133.073
133.073 - -
Alte
Alte
active
active
352.736
352.736
157.288
157.288
124,3%
124, 30/ 388.636
388.636
183.622
183.622
111,7%
111,7%
Total active
Total active 47.240.456
47.240. 456
35.619.512
35.619.512 32,6%
32, 6% 47.477.402
47.477. 402
35.795.927
35.795.927 32,6%

 *la
*Ia nivel
nivel de
de grup include si
grup include si impactul activitatii de
impactul activitatii de leasing
leasing

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)


Banca
Banca Grup
Grup
∆ 31.12.2015
A 31.12.2015 ∆ 31.12.2015
A 31.12.2015

31-dec-15
31-dec-15 31-dec-14
3 1 -dec- 14 Vs 31.12.2014
vs 31.12.2014 31-dec-15
31-dec-15 31-dec-14
31 -dec -14 Vs 31.12.2014
vs 31.12.2014

DATORII
DATORII SI CAPITALURI
CAPITALURI PROPRII
PROPRII mii lei
mii lei
mii lei
mii
lei mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

Depozite de la bănci
Depozite de la bänci 388.425
388.425 133.348
133.348 191,3% 388.425
388.425 133.348
133.348 191.3%
191.30/

Depozite
Depozite de de la clienţi
la clienti 38.395.292
38.395.292 30.045.502
30.045.502 27,8%
27,870 38.301.741
38.301.741 29.994.916
29.994.916 27.7%
27.7%

Imprumuturi de la
Imprumuturi de la bănci şi alte
bänci 9i alte instituţii financiare
institutii financiare 985.142
985.142 949.053
949.053 3,8% 1.129.702
1.129.702 1.052.687
1.052.687 7.3%
7.3%

Datorii subordonate
Datorii subordonate 416.352
416.352 394.658
394.658 5,5%
5,570 416.424
416.424 394.743
394.743 5.5%
5.5%

Datorii
Datorii privind
privind impozitul
impozitul amanat
amanat - 43.716
43.716 - - 41.040
41.040 -
Alte datorii(*)
Alte datorii(*) 1.038.864
1.038.864 351.274
351.274 195,7% 1.101.143
1.101.143 381.930
381.930 188.3%
188.30/

Total
Total datorii
datorii 41.224.075
.224. 075
31.917.551
31.917.551
29,2%
29, 2% 41.337.435
41.337. 435
31.998.664
31.998.664
29.2%
29.2%

Capital
Capital social
social 3.112.505
3.112.505 2.695.125
2.695.125 15,5% 3.112.505
3.112.505 2.695.125
2.695.125 15,5%
Prime de capital
Prime de capital 28.317
28.317 38.873
38.873 -27,2% 28.317
28.317 38.873
38.873 -27,2%
Rezervă
Rezervä din
din reevaluare
reevaluare 27.377
27.377 27.852
27.852 -1,7%
¯ 70/0 26.470
26.470 27.000
27.000 -2,0%
Acţiuni
Actiuni proprii
proprii - -10.468
-10.468 - -11.806
-11.806 -21.253
-21.253 -44,5%
Rezultat
Rezultat reportat
reportat 2.382.605
2.382.605 490.160
490.160 386,1% 2.517.152
2.517.152 597.213
597.213 321,5%
Alte rezerve
Alte rezerve 465.577
465.577 460.419
460.419 1,1%
1,170 461.220
461.220 456.138
456.138 1,1%
Total
Total capitaluri
capitaluri proprii
proprii 6.016.381
6.016.381 3.701.961
3.701.961 62,5%
62, 5% 6.133.858
6.133.858 3.793.096
3.793.096 61,7%
61,796
Interese care nu controleaza
Interese care nu controleaza - - - 6.109
6.109 4.167
4.167 46,6%
Total datorii şi capitaluri proprii
Total datorii 5i capitaluri proprii 47.240.456
47.240. 456 35.619.512
35.619.512 32,6%
32, 47.477.402
47.477. 402 35.795.927
35.795.927 32,6%

Nota: Informatiile
Nota: Informatiile financiare
financiare preliminare
preliminare de
de Ia
la data
data de
de 31.12.2015
31.12.2015 nu
nu sunt
sunt auditate sau revizuite.
auditate sau revizuite.
(*)
(k) la
Ia nivel consolidat cuprinde
nivel consolidat si datoriile
cuprinde si financiare catre
datoriile financiare detinatorii de
catre detinatorii unitati de
de unitati fond
de fond

DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
GENERAL ADJUNCT DIRECTOR
DIRECTOR RAPORTARI
RAPORTARI

GEORGE
GEORGE
CALINESCU
CALINESCU
MIRCEA
MIRCEA
STEFANESCU
STEFANESCU

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)


CONTUL
CONTUL DE
DE PROFIT
PROFIT SI PIERDERE
Sl PIERDERE INDIVIDUAL
INDIVIDUAL SI CONSOLIDAT LA
Sl CONSOLIDAT LA 31
31 DECEMBRIE
DECEMBRIE 2015
2015

Banca
Banca Grup
Grup
31- dec-15
31- dec-15 31-dec-14
31-dec-14 ∆ dec
A dec 15
15 31- dec-15
31- dec-15 31-dec-14
31 -dec- 14 ∆ dec
A dec 15
15

mii lei
mii lei mii lei
mii lei vs. dec14
vs. dec14 mii lei
mii lei mii lei
mii lei vs. dec
vs. dec 14
14

Venituri din
Venituri dobânzi
din dobånzi 1.838.688
1.838.688 1.756.615
1.756.615 4,7% 1.885.807
1.885.807 1.797.538
1.797.538 4,9%
Cheltuieli cu
Cheltuieli dobânzile
cu dobånzile -460.028
-460.028 -619.013
-619.013 -25,7% -464.655
-464.655 -621.863
-621.863 -25,3%
Venituri nete
Venituri nete din
din dobânzi
dobånzi 1.378.660
1.378.660 1.137.602
1.137.602 21,2%
21,2% 1.421.152
1.421.152 1.175.675
1.175.675 20,9%
20,

Venituri din
Venituri speze 9i
din speze şi comisioane
comisioane 582.246
582.246 498.843
498.843 16,7% 603.085
603.085 514.135
514.135 17,3%
Cheltuieli cu
Cheltuieli speze 5i
cu speze şi comisioane
comisioane -124.665
-124.665 -90.456
-90.456 37,8% -116.031
-116.031 -88.586
-88.586 31,0%
31

Venituri nete
Venituri nete din
din speze
speze şi comisioane
9i comisioane 457.581
457.581 408.387
408.387
12,0% 487.054
487.054 425.549
425.549 14,5%
14,596

Venit net din tranzacţionare


Venit net din tranzactionare
179.429
179.429
126.805
126.805 41,5%
41 , 5% 178.780
178.780 126.795
126.795 41,0%
41

Castiguri (pierderi)
Castiguri aferente activelor
(pierderi) aferente activelor financiare
financiare
222.086
222.086 338.784
338.784 -34,4%
disponibile pentru
disponibile pentru vanzare
vanzare 222.208
222.208 339.082
339.082 -34,5%
Contributia la
Contributia Fondul de
la Fondul de Garantare
Garantare Depozite
Depozite -95.308
-95.308 -73.152
-73.152 30,3% -95.308
-95.308 -73.152
-73.152 30,3%
Alte venituri
Alte venituri dindin exploatare
exploatare 143.725
143.725 62.053
62.053 131,6% 168.686
168.686 84.081
84.081 100,6%
Venituri operationale
Venituri operaţionale 2.286.173
2.286.173 2.000.479
2.000.479 14,3%
14, 3% 2.382.572
2.382.572 2.078.030
2.078.030 14,7%
14,7%

Cheltuieli cu
Cheltuieli personalul
cu personalul -651.593
-651.593 -451.575
-451.575 44,3% -676.846
-676.846
-474.422
-474.422
42,7%
Cheltuieli cu
Cheltuieli amortizarea
cu amortizarea -77.616
-77.616
-57.385
-57.385
35,3% -91.665
-91.665 -66.148
-66.148 38,6%
38, 6%

Alte cheltuieli
Alte cheltuieli operaţionale
operationale -612.669
-612.669 -319.410
-319.410 91,8%
91
-632.815
-632.815 -337.384
-337.384 87,6%
87 ,

Cheltuieli operationale
Cheltuieli operaţionale -1.341.878
-1.341.878 -828.370
-828.370 62,0% -1.401.326
-1.401.326 -877.954
-877.954 59,6%
59,6%

Cheltuieli nete
Cheltuieli cu ajustarile
nete cu ajustarile de
de depreciere
depreciere si
si -329.385
-329.385 -667.062
-667.062 -50,6% -330.076
-330.076 -684.440
-684.440 -51,8%
provizioane
provizioane (**)
(** )
Castig din
Castig din achizitii
achizitii 1.650.600
1.650.600 - - 1.650.600
1.650.600 - -
Profitul înainte de
Profitul mainte de impozitare
impozitare 2.265.510
2.265.510 505.047
505.047 348,6%
348,696
2.301.770
2.301.770 515.636
515.636 346,4%
346,496

Cheltuiala cu
Cheltuiala cu impozitul
impozitul pe
pe profit
profit 152.539
152.539 -70.717
-70.717 -315,7% 146.992
146.992 -73.183
-73.183 -300,9%
Profit net
Profit net
2.418.049
2.418.049 434.330
434.330 456,7%
456,796 2.448.761
2.448.761 442.453
442.453 453,5%
453, 5%

Nota: Informatiile
Nota: Informatiile financiare preliminare
financiare preliminare de la data
de Ia data de
de 31.12.2015
31.12.2015 nu
nu sunt auditate sau
sunt auditate sau revizuite.
revizuite.

(**) Pozitia „„ Cheltuieli


(**) Pozitia nete cu ajustarile
Cheltuieli nete ajustarile de depreciere
depreciere si provizioane” cuprinde
si provizioane" cuprinde ajustari
ajustari de depreciere pentru
de depreciere pentru credite,
credite, angajamente
angajamente de
de creditare
creditare ,, alte
alte active
active si
si provizioane
provizioane
pentru riscuri
pentru si cheltuieli.
riscuri si cheltuieli.

DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
GENERAL ADJUNCT
ADJUNCT DIRECTOR
DIRECTOR RAPORTARI
RAPORTARI

GEORGE CALINESCU
GEORGE CALINESCU MIRCEA STEFANESCU
MIRCEA STEFANESCU

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)