Sunteți pe pagina 1din 2

Anliza sowft- persoanele fără adăpost

Puncte tari

Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost au drept scop asigurarea de găzduire pe
perioadă determinată, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate.

Pentru copiii străzii, pentru persoanele vârstnice singure sau fără copii şi persoanele cu
dizabilităţi care trăiesc în stradă, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
înfiinţa pe raza lor teritorială servicii sociale adecvate şi adaptate nevoilor acestora.

Serviciile sociale adresate persoanelor care trăiesc în stradă pot fi organizate ca: echipe
mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială;
adăposturi de noapte; centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată de gospodărire
pe perioadă determinată.

Puncte slabe

Persoanele fără adăpost se confruntă cu numeroase probleme dintre care cele mai importante
sunt): lipsa actelor de identitate sau a actelor de stare civila, ceea ce face imposibila obtinerea
de ajutor sau cantina sociala, pensii pe caz de boala, solicitari de angajare, inscrierea la cursuri
de calificare (pentru unii dintre ei terminarea studiilor gimnaziale)1, imposibilitatea efectuarii
analizelor medicale.

Amenințări

Nu sunt indentificate toate persoanele care traiesc in strada

Persoanele fără adăpost sun găzduite doar pentru o perioadă scurtă

Oportunități

În scopul prevenirii şi combaterii riscului ca tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a


copilului să devină persoane fără adăpost, precum şi pentru promovarea integrării sociale a
acestora, autorităţile locale pot înfiinţa centre multifuncţionale care asigură condiţii de locuit.