Sunteți pe pagina 1din 2

Numele………………………. Data ……………………………….

EXERSĂM ȘI NE JUCĂM

Fluvial Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa. El izvorăște


din Munții Pădurea Neagră (Germania).
Rezolvând exercițiile, îți vei complete cunoștințele despre fluviul
Dunărea.

Are o lungime totală de


( 145 x 6 + 16 x 14 ) x 3 - ( 28 x 15 : 3 x 2 – 14 x 14=) ……………….km

Trece prin
( 396 : 3 + 21 x 24 ) : 2 – 44 x 7 = ……………………..țări

Udă pământul României pe o distanță de


( 281 – 300 : 25 ) x 4 =……………………km
FIŞĂ DE LUCRU
1.Mihai Viteazul a înfăptuit prima 2.Pentru apărarea ţării şi
unire politică a tărilor române în creştinătăţii, Ştefan cel Mare a
anul purtat ( 18 x 4 : 2 ) războaie,
2817 – [ ( 3 x 147 + 526 x 4 ) – ieşind învingător în
1328 ]= ( 170 : 2 : 5 x 2 ) .
Comparati cele 2 rezultate!

3.Mărește de 2 ori treimea numărului 150, apoi micșorează 4.Compune o problemă –exercițiu după :
rezultalul cu 24 și mărește noul rezultal de 12 ori. ( 528 : 4 + 11 x 7 ) - 25 : 5 =
.................................................................
.................................................................... ................................................................
.................................................................
................................................................