Sunteți pe pagina 1din 2

FOAIE DE CAPĂT Februarie

2017

Proiect numărul: 04/2017

Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SEDIU FIRMA P+E+M

Proiect specialitatea: Rezistența și stabilitatea construcțiilor

Faza: Detalii tehnice pentru obtinerea


autorizatiei de constructie(D.T.A.C)

Adresă obiectiv: SINAIA, str. Walter Maracineanu, nr 20

Investitor: S.C. GRUP D S.R.L.

Proiectant general: S.C. IMDOF ARH-URB S.R.L.

Proiectant de special: S.C. HB CONTAPROIECT S.R.L.


Sediu: Șoseaua București-Ploiești, nr. 24-28, bl. 13/1, sc. B
Tel./Fax 0212322828, Tel. mobil 0726156363

Listă de responsabilități
Proiectat: Ing. Heihal Bogdan ………………………..

Desenat: Ing. Cicu Octavian ………………………..


S.C. HB CONTAPROIECT Data:03.2015
Borderou Proiect nr. :2015-02
S.R.L

orderou

A. Părți scrise:
 Borderou.
 Memoriu tehnic.
 Program pentru stabilirea fazelor determinante.

B. Părți desenate:
 R01 – Plan fundatii si detalii de fundatie

Întocmit
Ing. Heiha Bogdan

Beneficiar: Dinca Mugurel Alin si Dinca Silvia Document numărul: 1


Adresă obiectiv: str.Tudor Vladimirescu, nr.41B ,nr.cad.73898 ,com.Tartasesti Pagina nr. 1 din 1
,sat.Gulia ,jud.Dambovita