Sunteți pe pagina 1din 1

Corul LTA

Ce Minune
 Bejinariu Mihai Laurențiu
 4
 4     
                      
  
1.Știm și noi că vi ne cli pa Când Te vom ve dea
I sus Când ne vei în tin de
2.Știm și noi că'n trea ga fi re Ta ce sus pi nând din greu Că sun tem lip siți de
3.Știm și noi că nici o da tă Să ui tăm nu vom pu tea Cand I su se Tu ești

  44      
7
 
                     

mâ na Și'om zbu ra la Ti ne sus Știm și noi că su fe rin ța Ce'am tră
sla vă nu mai Tu ești Dum ne zeu Dar mai știm că dai pu te re Ori și
ca lea să um blăm și noi pe ea Știm și noi că vi ne cli pa Pen tru

      
12 
             
 
                 
     
  
i t'o pe

pă mânt Se va'n toar ce'n bu cu ri e Știm și cre dem în Cu vânt
ce să'n făp tu im Și mai știm că doar Cu vân tul Azi ne fa ce să tră im Ce mi
ca re ne'am năs cut Când pri vin du Te în fa ță Vom fi iar ca la'n ce put

       
 
18 
        
                         
  
 
nu ne Ce mi nu ne cân Cân tă
   i  ni ma
 
me reu Ce mi nu ne Ce mi nu
 ne să Să mă
                            
             
    
 
24 
         
                      
    
 
nasc din Dum ne zeu Ce mi nu ne Ce mi nu ne ai Ai fă cut din via ța mea Ce mi
         

 

           
                      
  
30

        
      
             

nu ne Ce mi nu ne Scump I
   sus azi Pot din nou ve
 dea.

             
 
         
  


   
 
scump I su se Scump I su se Pot din nou ve dea.