Sunteți pe pagina 1din 5

=Termeni sociologici=

● Termeni sociologi care pot aparea la cerinta 1--> Precizati intelesul


notiunii <--

▪ Grup social = ansamblu de indivizi, constituit în timp, între care există


diferite tipuri de interacţiune şi relaţii determinate şi care acţionează în
context social

▪ Grup de referinta = reprezinta o unitate sociala utilizata pentru


evaluarea, compararea si modelarea atitudinilor, trairilor si actiunilor
individului

▪ Grup de apartenenta = se imprumuta valorile, normele si atitudinile


considerate de referinta prin prestigiul de care se bucura

▪ Grup de similaritate (de egali) = membrii au acelaşi status şi trăiesc într-


o cultură specifică

▪ Sondaj = este o cercetare sociologică de teren realizată cu scopul de a


cunoaşte orientarea, centralitatea şi intensitatea opiniilor împărtăşite în
comun de diferite straturi şi categorii ale populaţiei

▪ Chestionar = reprezintă tehnica de obţinere a informaţiilor prin


intermediul unei succesiuni logice de întrebări scrise ce solicită din partea
celui chestionat direct sau indirect, un răspuns scris

▪ Chestionar cu intrebari deschise = lasa persoanelor anchetate libertatea


unei exprimari individualizate a raspunsurilor

▪ Chestionar cu intrebari inchise = nu permit decat alegerea raspunsurilor


dinainte fixate in chestionare
▪ Interviu = este tehnica de obţinere a informaţiilor, prin întrebări şi
răspunsuri, apelându-se la mijloace verbale

▪ Ancheta sociologica = constă în colectarea de informaţii solicitând


oamenilor să răspundă la anumite întrebări

▪ Status = poziţia şi/sau rangul unui individ în cadrul unui grup,


corespondent cărora el dispune de anumite privilegii şi are anumite
îndatoriri

▪ Status dobandit = este poziția câștigată de o persoană prin învățare sau


prin efort

▪ Status atribuit = reprezintă poziția acordată de societate, urmare a


dimensiunii psihosociale (vârstă, sex, religie, rasă, mediu familial)

▪ Status latent = neactualizat dar posibil de evidentiat în alte situatii


sociale

▪ Conflict de rol = se refera la discrepanta dintre asteptarile


transmitatorului de rol (de exemplu, intr-o organizatie, seful) si
comportamentul efectiv al receptorului

▪ Structura sociala = sinonim pentru organizare sociala: ansamblu de


modalitati de organizare a unui grup social si de tipuri de relatii care
exista in cadrul si intre diferite domenii ale oricarei societati

▪ Socializare = este un proces de transmitere şi asimilare (însuşire) de


către oameni a modelelor culturale, a normelor şi valorilor, a
cunoştinţelor şi atitudinilor, a comportamentelor dezirabile în plan social
care-i fac apţi pentru a îndeplini anumite roluri sociale

▪ Socializare primara = reprezinta un proces de transformare a copiilor in


adevarate fiinte umane, sociale prin invatarea valorilor de baza, prin
pregatire si limbaj
▪ Socializare secundara = se manifesta ca proces de invatare a normelor si
valorilor altor instante de socializare (scoala, grupul de prieteni, grupul de
adulti etc.)

▪ Socializare discordanta (negativa) = atunci cand este în conflict cu


normele şi valorile oferite de către societate

▪ Document social = este utilizat cu intelesul de text sau orice alt obiect
care ofera anumite informatii, imagini asupra domeniilor vizate

▪ Familia = se defineşte drept grupul social primar constituit pe baza


relaţiilor de căsătorie, consangvinitate şi rudenie, membrii grupului
împărtăşind sentimente, aspiraţii şi valori comune

▪ Resocializara = presupune reînvăţarea normelor şi valorilor la


reîntoarcerea în sistemulsocial de către persoanele care au părăsit acest
sistem în mod voluntar sau involuntar (deţinuţii care se reintegrează în
societate după eliberarea din închisoare sau expatriaţii care se întorc în
ţara de origine) pentru a fi acceptate în cadrul acelui sistem

▪ Societatea = este ansamblul relaţiilor sociale, care asigură coeziunea şi


menţinerea grupurilor sociale, a colectivităţilor, a sistemelor şi
subsistemelor sociale

▪ Sociologie = știință care se ocupă cu studiul societății omenești și al


fenomenelor sociale

▪ Scoala = instituţie şi metodă de educaţie, proces de administrare a


cunoaşterii acceptate din punct de vedere social, implicând un curriculum
şi o pedagogie aprobate, un corp didactic salarizat, participare obligatorie
la cursuri a elevilor şi împărţirea în grupe de învăţare

▪ Institutie = un sistem de relaţii sociale organizat pe baza unor valori


comune şi în care se utilizează anumite procedee în vederea satisfacerii
anumitor nevoi sociale fundamentale ale unei colectivităţi sociale
▪ Institutie formala = sunt reguli formale care stau la
baza legilor, codurilor, constituțiilor, drepturi de proprietate etc.
Nerespectarea acestor instituții atrage după sine pedepse (pecuniare,
recluziune, etc).

▪ Educatie formala = conţine activităţi cu conţinut pedagogic specific


desfăşurate în instituţii organizate la nivelul sistemului de învăţământ,
grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, şcoli de artă şi meserii, licee,
colegii tehnice şi universitare,facultăţi, centre de formare şi perfecţionare
etc.

▪ Educatie non-formala = conţine activităţi cu conţinut pedagogic specific


care completează educaţia formală, darse realizează într-un cadru flexibil,
dar organizat în interiorul sistemului de învăţământ, în afara acestuia:
cercuri extraşcolare, concursuri, olimpiade şcolare, ansambluri artistice,
sportive, excursii etc.

▪ Educatie informala = nu angajează activităţi cu conţinut pedagogic


realizate de cadre calificate în acest sens, ci influenţele pedagogice sunt
exercitate spontan, de la nivelul întregii societăţi: familie, comunitate
locală, grupuri sociale, mass-media etc.