Sunteți pe pagina 1din 2

Avizat Avizat

Decan Director Departament

Nr. ___________ / _________________________

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnatul (a) ____________________________________________________________________,


telefon ________________, e-mail _______________________, CNP __________________________ student (ă)
a Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, forma de învățământ IF / ID anul ________ seria
_________ , grupa _________ , promoția 2020,
*promoții anterioare, an de început _______________an de finalizare___________________
vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema pentru lucrarea de licenţă, pentru anul universitar 2019-2020.
DEPARTAMENT:
o CONTABILITATE ȘI AUDIT
o ANALIZA ȘI EVALUAREA ECONOMICO - FINANCIARĂ
o INFORMATICĂ DE GESTIUNE
o DREPT

Nr. crt. din tematica DEPARTAMENTULUI : ______________________.

Titlul temei _______________________________________________________________


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
SAU
Temă propusă de student x)
(dacă este cazul) ___________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ .

NU AM / AM mai susţinut examenul de licenţă unde este cazul (valabil pentru promotiile anterioare) în sesiunea
________________anul ______________.

Data: ____________________ Semnătură student:

__________________________________

Semnătura secretarei care a primit cererea


____________________________
x)
STUDENTUL POATE PROPUNE TEMĂ PROPRIE.
Avizat Avizat
Decan Director Departament

Nr. ___________ / _________________________

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnatul (a) ____________________________________________________________________,


telefon ________________, e-mail _______________________, CNP __________________________ student (ă) a
Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (în limba engleză), forma de învățământ IF anul ________ seria
_________ , grupa _________ , promoția 2020,
*promoții anterioare, an de început _______________an de finalizare___________________
vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema pentru lucrarea de licenţă, pentru anul universitar 2019-2020.
DEPARTAMENT:
o CONTABILITATE ȘI AUDIT
o ANALIZA ȘI EVALUAREA ECONOMICO - FINANCIARĂ
o INFORMATICĂ DE GESTIUNE
o DREPT

Nr. crt. din tematica DEPARTAMENTULUI : ______________________.

Titlul temei _______________________________________________________________


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
SAU
Temă propusă de student x)
(dacă este cazul) ___________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ .

NU AM / AM mai susţinut examenul de licenţă unde este cazul (valabil pentru promotiile anterioare) în sesiunea
________________anul ______________.

Data: ____________________ Semnătură student:

__________________________________

Semnătura secretarei care a primit cererea


____________________________
x)
STUDENTUL POATE PROPUNE TEMĂ PROPRIE.