Sunteți pe pagina 1din 4

MODULUL:SOCIALIZARE

PROFESOR-EDUCATOR:
CLASA:
Nr.ore/sapt. 4 ore
ANUL ŞCOLAR

OBIECTIVE CADRU:
1. Exersarea conduitelor de orientare, de cunoaştere şi adaptare în mediul ambient
2. Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător
(natural şi social)
3. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

STRATEGII DIDACTICE
OBIECTIVE DE ACTIVITĂŢI DE
CONŢINUTURI DATA METODE ŞI MIJOACE EVALUARE OBS.
REFERINŢĂ ÎNVĂŢARE
PROCEDEE DIDACTICE
1. Cine esti?- joc de
descriere a propriei
persoane
1.1Conştientizarea propriei
2. Jocurile cunoas-
identităţi, prin raportare la
terii- Cine sunt eu -
mediul în care trăieşte:
autoportretul
- cunoaşterea datelor
3. Exercitii de - explicatia;
personale de identitate; -evaluare orală ;
recunoastere a actelor de -conversatia; -obiecte;
- cunoaşterea membrilor
1. Persoana familiei şi identificarea
identitate – certificat de -descrierea; -fişe de lucru;
-evaluare
nastere, buletin -povestirea; -figuri geometrice;
spaţiilor locuinţei; frontala;
4.Familia mea-desen -demonstratia;
- cunoaşterea şi
5.Casa mea – figuri
identificarea colegilor, a
geometrice
clasei, a şcolii şi a
6.Calitățile mele
spaţiului public familiar;
7. De ce suntem persoane
8. Suntem persoane
diferite
9. Ghicitori despre lucruri
10.Ce facem cu lucrurile?
-fişe de lucru;
11.Lucrurile scolarului -conversaţia;
2. Raporturile -ghicitori; -evaluare orală ;
12. Animale domesti- -explicaţia;
-imagini cu plante
noastre cu lucrurile ce-puzzle -demonstraţia;
şi ani- -evaluare
şi fiinţele 12. Animale sălbatice -exerciţiul;
male; frontala;
-puzzle -exerciţiul-joc;
-puzzle;
13.Atitudinea fata de
plante si animale
14. Ex. de recunoastere a
spatiului scolar
15. Ex. de recunoastere a
spatiului public- strada,
cartierul .
16. . Ex. de identificare a
momentelor unei zile(cu - explicatia; -fişe de lucru;
-evaluare orală ;
1.2 Orientarea spaţio- indicarea actiunilor -conversatia; -imagini cu
3. Orientare spaţio-
temporală în mediul familial, specifice) -descrierea; anotimpuri;
temporală şcolar şi public apropiat 17. Zilele saptamanii -povestirea; -cubul;
-evaluare
frontala;
18.Lunile anului -demonstratia; -ruleta buclucaşă;
19.Despre iarnă
20.Cand vine primăvara?
21.Cum e vara?
22.Toamna cea bogată
23.Jocul anotimpu-
rilor
24.Limba oase n-are - ex
pentru insusirea formulelor
de adresare.
25.Cuvinte magice!
26. Reguli de aur?- ex. de
-explicaţia; -imagini;
identificare a regulilor -evaluare orală ;
4. Comunicare şi 2.1 Dezvoltarea comunicării -observaţia; -fișe de lucru,
fixate la nivelul clasei/
şi a unei atitudini civilizate -exerciţiul; -poezii;
relaţionare umană în relaţia cu ceilaţi
scolii
-munca -reguli școlare;
-evaluare
pozitivă 27. La bibliotecă- frontala;
independentă;
urmărirea comporta-
mentului
28. Vizita- de
ILCaragiale- discutii pe
baza lecturii.
29. „Sa facem curat !” – ex
practice de
- explicatia;
curătenie în curtea -evaluare orală ;
-conversatia; -saci de plastic;
5. Atitudinea 2.2 Dezvoltarea atitudinii școlii
-descrierea; -mănuşi;
ecologică ecologice 30.„Sunt cel mai harnic !”- -evaluare
-povestirea; -acuarele;
ex. De curăţenie în clasă frontala;
-demonstratia;
31. Sa protejam natura –
concurs de desene
6. Deprinderi de 32. Ex practice de -explicaţia; -obiecte pentru -evaluare orală ;
îngrijire şi igienă 3.1 Formarea şi dezvoltarea identificare a igienei -observaţia; igiena corpu-
unor deprinderi de igienă personale:- fata, dinti , par, -exerciţiul; lui;
personală, alimentară şi a maini, corp -munca -perie de haine; -evaluare
spaţiului de locuit 33.Ştiu să mă menţin independentă; -cremă de ghete; frontala;
sănătos!-concurs
34.” Cartea mea de vizita-
„Tinuta”- exercitii practice
de utilizare corecta a
instrumentelor de curatare
si ingrijire a vestimentatiei
si incaltamintei.
35.Exercitii practice de
folosire a veselei si a
tacamurilor
36. Exercitii practice de
folosire si igienizare
corecta a grupului sanitar .
37. Ex. practice de insusire
3.2 Formarea
a regulilor de - explicatia;
comportamentelor -evaluare orală ;
comportament civili- -conversatia;
independente în situaţii de:
zat. -descrierea;
- transport; -evaluare
38. Joc de rol- „ Cum ne -povestirea;
- cumpărături; frontala;
comportam in vizi- -demonstratia;
- vizite, excursii;
ta? „
- vizionare spectacole etc ;
39. Cum imi aleg
partenerul? - explicatia;
-evaluare orală ;
3.3 Formarea abilităţilor de 40. Discutii pe marginea -conversatia;
7. Probleme legate
adaptare la nivel de micro locului si rolului familiei -descrierea;
de viaţa de cuplu grup/comunitate in societate -povestirea;
-evaluare
frontala;
41. Dialoguri cu teme de -demonstratia;
igiena si sanatate sexuala
8. Evenimente 3.3 Formarea abilităţilor de 42. Ziua mea de nastere - explicatia; -fişe de lucru; -evaluare orală ;
importante din viaţa adaptare la nivel demicro- 43.La cofetărie -conversatia; -ghicitori;
grup/comunitate 44.La cinema -descrierea; -imagini cu -evaluare
comunităţii 45.La Copou -povestirea; anotimpuri; frontala;
46.La bibliotecă -demonstratia; -imagini cu
47.Memorare-Primavara meserii;
48. Concurs de recitari -poveşti;
49. Orasul meu – Oras
European –plimbare
prin oraș
50.Colorez oraşul meu
51.Personalitati importante
a orasului Vaslui
52.Vizita la muzeu
53. Jocuri in aer liber
54. Jocuri in aer liber
55. INIMA DE COPIL –
desene pe asfalt de Ziua
Copilului
56. Plimbare in parc
57. Ziua mediului
58.Vizionare”Punguţa cu
doi bani”
59. Jocuri in aer liber
60. Jocuri in aer liber
61.Vara-desen
62.Concurs de desene
63.Vizionare „Capra cu
trei iezi”
64.Vara-memorare
65.Vizionare”Ursul păcălit
de vulpe”
66.Jocuri în aer liber
67.Jocuri în aer liber
68.vizionare”Fata babei şi
fata moşului”
69.Recunoaşte personajul-
concurs
70.La magazin
71.Cum ne îmbrăcăm vara
72.Vara-cântec
73.Curăţenie în copou
74.Curăţenie în parcul
şcolii
75.Curățenie în cartier
76.Jocuri în aer liber
77. Jocuri în aer liber
78.La piață
79.La cofetărie
80.La cinema
81. La biserică
82.Vacanța-cântec
83.Serbare de sfârșit de an