Sunteți pe pagina 1din 11

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

EDUCAŢIE FIZICĂ

Profesor Învăţământ Preşcolar: Turcu Larisa &


Profesor Învăţământ Preşcolar: Nica Florica
Grădiniţa cu Program Prelungit,,CSIPIKE”
Sfântu Gheorghe, judeţ Covasna

ARGUMENT

Activitatea de educaţie fizică contribuie la menţinerea şi întărirea sănătăţii, creşterea


capacităţii fizice şi intelectuale, dezvoltarea armonioasă fizică şi morală a copiilor, la formarea în
rândurile acestora a unor deprinderi sănătoase de muncă şi viaţă.
Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor,
capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale copiilor. Influenţarea favorabilă a stării de sănătate,
sporirea capacităţii de efort a organismului prin exersarea funcţiilor vitale şi de adaptare la
mediul înconjurător, precum şi formarea deprinderilor de igienă individuală şi colectivă,
constituie motivele fundamentale ale societăţii şi valorii educaţiei fizice. Educaţia fizică are şi
sarcina de a contribui la dezvoltarea şi formarea acelor trăsături şi componente ale personalităţii
pe care le vizează şi procesul de pregătire intelectuală şi sistemul general de instrucţie şi
educaţie.
Pornind de la acestea fiecare educatoare trebuie să îşi planifice conţinutul în mod
obiectiv şi nu formal în funcţie de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea (colectiv
de copii, bază materială, condiţii climaterice). Proiectarea didactică, reflectă modul în care cadrul
didactic concepe realizarea obiectivelor de referinţă pentru fiecare grupă, având un caracter
personalizat, studiind bine Curriculumul, selectând probele şi instrumentele de evaluare.
Specificăm faptul că această planificare este orientativă, în conceperea ei ținându-se cont
că preşcolarii au continuitate în gradiniţă, prin urmare temele propuse pornesc de la deprinderile
cele mai simple, urmând ca pe parcursul preşcolarităţii, acestea să crească în dificultate.
În elaborarea acesteia, am avut în vedere cuprinderea tuturor deprinderilor motrice
utilitar-aplicative prevăzute de Curriculumul Naţional pentru învăţământ preşcolar, punând
accent pe dezvoltarea calităţilor motrice şi respectând dezvoltarea aptitudinilor fizice pe nivele
de vârstă.
De asemenea, menţionăm că jocurile pot fi selectate şi adaptate în funcţie de tema
săptămânii, ca şi de condiţiile specifice zonei geografice.
Structura acestor activităţi presupune parcurgere următoarelor verigi:
• organizarea colectivului de preşcolari (adunarea colectivului de copii, alinierea,
raportul, salutul, verificarea ţinutei, comunicarea obiectivelor);
• pregătirea organismului pentru efort (încălzirea are ca scop angajarea treptată a
funcţiilor cardio-respiratorii în efort, pregătirea aparatului locomotor pentru solicitările din
cadrul activităţii);
• influenţarea selectivă a aparatului locomotor (complexul de exerciţii)
• realizarea jocului (deprinderea motrică – planificată)
• revenirea organismului după efort;
• încheierea organizată a activităţii;

OBIECTIVE CADRU:

 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;


 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a
deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări etc.
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
 Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli, situaţii la diferite ritmuri;
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-
play.

Nivelul I
Semestrul 1

Săptămâna Tema Joc-exerciţiu Exerciţii


Jocul de liniştire

Parcurs aplicativ: „ În pădure” 1.,,Privim cerul”


(mers, alergare) 2. ,,Păpuşa face gimnastică”
1 Evaluare iniţială 3.,,Culegem flori”
Joc de liniştire: ”Glasul
animalelor” 4.,,Sari ca mingea”

Parcurs aplicativ: „ În tabără la 1.,,Morişca”


munte” 2.,,Şurubul”
2 Evaluare iniţială 3.,,Ploaia”
(mers, alergare, săritură,)
Joc de liniştire: ,,Caută şi taci” 4.,,Bate cu piciorul”

Joc: „ Fă la fel ca mine”; 1. „ Bărbia în piept”


Joc de liniştire: ”Arată ce spun eu” 2. „ Păsărica se întinde”
3 Învăţarea schemei corporale
3. „ Culegem flori”
4. „ Bate cu piciorul”

Joc: „ Du-te aproape de ...” (geam, 1. „ Priveşte tavanul, priveşte


uşă, masă...) podeaua”
Predarea orientării în spaţiu
4 Joc de liniştire: „ Ghiceşte, ce 2. „ Legănăm păpuşa”
facem noi?” 3. „ Şurubul”
4. „ Sari ca mingea”

Mersul organizat într-o Joc: „ Veniţi la ...” ( în funcţie de 1. „ Privim după fluturi”
tema săptămânii) 2. „ Roata mică, roata mare”
5 direcţie dată Joc de liniştire: „ Balonul” 3. „ Bate vântul”
4. „ Uriaşii şi piticii”

Joc: „ Şarpele” 1. „ Ceasul”


Joc de liniştire:” Ghici cine te-a 2. „ Întindem rufele”
strigat” 3. „ Tăiem lemne”
Mers în coloană câte unul 4. „ Sări ca vrăbiuţa”
6

Joc: „ Trenul” 1. „ Bărbia în piept”


Mers în coloană câte unul, Joc de liniştire: „ Plimbă jucăria” 2. „Păpuşa face gimnastică”
7
porniri/opriri la semnal 3. „Bate vântul”
4. „ Sări ca mingea”

Mers în diferite forme ( pe Joc: „ În excursie” 1. „ Privim după păsărele”


Joc de liniştire: Ghici cine a 2. „ Morişca”
8 vârfuri, pe călcâi, cu ridicarea
plecat” 3. „ Şurubul”
genunchilor, ghemuit) 4. „ Sari şi te întoarce”

Alergarea într-o direcţie dată Joc: „Cine ne-a ieşit în drum?” 1. „ Privim spre...”
Joc de liniştire: „ Găseşte şi taci” 2. „Palme sus, palme jos”
9 cu porniri, opriri la semnal 3. „ Ne răsucim”
4. „ Mergem ca soldaţii”

10 Alergare cu ocolire de Joc: „ Printre brazi” 1. „ Închide şi deschide


obstacole Joc de liniştire: fereastra”
„ Plimbă papucul” 2. „ Boxăm”
3. „ Tăiem lemne”
4. „ Facem cercuri cu piciorul”

Învăţarea diferitelor tipuri de Joc: „Ne jucăm în parc” 1. „ Legănăm braţele”


alergare (cu pendularea Joc de liniştire: „ Zboară, zboară” 2. „ Uriaşii şi piticii”
11 gambei înapoi, cu ridicarea 3. „ Pisica se întinde”
4. „ Foarfeca”
genunchilor la piept)

Joc: „ Vizitii şi căluţii” 1. „ Capul la cutie”


Alergare câte doi, îmbinată Joc de liniştire: „ Podul de piatră” 2. „Fierăstrăul”
12 cu mers şi oprire la semnal; 3. „ Când pe vârf, când pe
călcâie”
4. „ Şut la poartă”

„Alunelul” 1. „ Rotim capul”


Joc de liniştire: „ Caută obiectul 2. „ Suntem schiori”
13 Dans popular 3. „ Legăm şiretul la ghete”
ascuns”
4. „ Sari înainte, sari înapoi”

„ Alunelul” 1. „ Bate toba”


Repetarea dansului popular Joc de liniştire: „ Cald- rece” 2. „Şurubul”
14
3. „ Fierăstrăul”
4. „ Fotbalistul”

Săritură de pe loc, cu Joc: „ Iepuraşii la morcovi” 1. „ Întindem rufele”


desprindere de pe ambele Joc de linişitire: 2. „ Gândăcelul răsturnat”
15 „ Colţurile colorate” 3. „ Cercuri mari, cercuri mici”
picioare
4. „ Bicicleta”

Joc: „ Broscuţele sar în lac” 1. „ Elicea”


Săritura în adâncime Joc de liniştire: „ Deschide 2. „ Cântarul”
16 3. „ Foarfeca”
urechea bine”
4. „ Sari minge, minge jos!”

Joc: „ Cine ajunge primul” 1. „Priveşte sus, priveşte jos”


Ştafetă (alergare, mers, Joc liniştire: „ Telefonul fără fir!” 2. „ Facem bulgări de zăpadă”
17 săritură) 3. „ Căluţul se joacă”
4. „ Batem plamele sub
genunchi”

OBSERVAŢII:Evaluarea iniţială planificată este pentru grupa mijlocie, pentru grupa mică vom
urmări:
a. Să stea într-un picior ( 3 sec).

b. Să alerge în direcţia arătată de educatoare, să meargă pe un traseu, să prindă


(arunce) o minge, să sară (să ţopăie), să lovească mingea cu piciorul, să prindă obiecte
mici (mărgele, beţişoare)

c. Să arate, prin acţiuni motrice specifice, diferitele părţi ale corpului uman (nas,
gura, picioare, mâini, cap).
Nivelul I
Semestrul 2

Joc-exerciţiu
Săptămâna Tema Exerciţii
Jocul de liniştire

Săritură în înălţime de pe loc Joc: „ Atinge balonul” 1. „Răsucim capul”


cu desprindere de pe ambele Joc de liniştire: „ Ghiceşte ce 2. „Păpuşa face gimnastică”
1 3. „Şurubul”
picioare pentru atingerea unui facem noi”
4. „Frecăm podeaua”
obiect suspendat

Joc: „Mingea jucăuşă” 1. „Legănăm braţele”


Aruncarea mingii cu două Joc de liniştire : „ Trezeşte-te 2. „Boxăm”
2
mâini în sus şi jos ursuleţule!” 3. „ Tăiem lemne”
4. „Mingea sare”

Joc:” Mingea la perete” 1. „ Întindem rufele”


Aruncarea mingii cu ambele Joc de liniştire:”Cursa iepuraşilor” 2. „ Ploaia”
3 mâini , înainte 3. „ Bate palmele sub
genunchi”
4. „ Tobe mari, tobe mici”

Joc: „Primul la minge” 1. „Coroniţa”


Aruncarea mingii cu o mână Joc de liniştire: ,,Cerculeţul 2. „ Întindem rufe”
4
de la umăr zboară” 3. „Apucă vârfurile”
4. „ Huţa, huţa”

Exerciţii cu panglici 1. „ Urmăreşte obiectul”


Joc de liniştire: „ Salata de fructe” 2. „ Hai să zburăm”
5 Gimnastică ritmică
3. „ Clopotul”
4. „Mergem ca soldaţii”

Joc: „ Sună clopoţelul” 1. „Morişca”


Mers în echilibru pe sol între Joc de liniştire: „ Hopa” 2. „Pisica se intinde”
6 3. „ Mersul berzei”
două linii
4. „Sări minge, sări sus!”

Joc: „ Cărăm apă de la râu” 1. „Dii, căluţule!”


Joc de liniştire: „ De-a oglinda” 2. „Închidem, deschidem
Mers în echilibru pe sol cu
7 fereastra”
transport de obiecte
3. „Găina scurmă pământul”
4. „Bicicleta”

8 Mers în echilibru pe o Joc: „ Trecem puntea” 1. „ Locomotiva”


suprafaţă înălţată (20-30 cm)
Joc de liniştire: „ Schimbă-ţi locul” 2. „Ploaia”
3. „Căluţul se joacă”
4. „Sari într-un picior”

Traseu Aplicativ( mers în Joc: „ Sportivii în acţiune” 1. ”Privim după fluturi”


Joc de liniştire:„ Călimara” 2. „ Bate toba”
9 echilibru, sărituri, aruncări
3. „ Clopotul”
/prinderi de mingi) 4. „ Cangurii”

Târâre : deplasare pe palme şi Joc: „ Ursul caută miere” 1. „Privim cerul”


Joc: „ Şoarecele şi pisica” 2. „ Înnotăm”
10 genunchi 3. „Căluţul se joacă”
4. „Foarfeca”

Târâre: deplasare pe Joc: Şarpele” 1. ”Răsucim capul”


abdomen cu sprijin în Joc: „ Păsărică mută-şi cuibul” 2. „ Legănăm păpuşa”
11 3. „Înnotătorii”
antebraţ şi împingere în
4. „Clovnul”
vârful picioarelor

Joc: „ Remorcăm camionul” 1. „ Capul la cutie”


Joc de liniştire: „În ritmul 2. „ Răsucim volanul”
12 Tracţiunea unor obiecte
muzicii” 3. „ Culegem flori”
4. „ Sari şi te-ntoarce”

Joc: „Ajută-ţi prietenul” 1. „Ceasul”


Joc: „Lupul şi oile” 2. „Întindem elasticul”
13 Transport de obiecte (jucării)
3. „ Gândăcelul răsturnat”
4. „Şut la poartă”

Escaladare: trecerea peste Joc: „ Treci peste bancă” 1. „ Elicea”


aparate joase cu sprijin pe Joc de liniştire: ”Atinge jucăria” 2. „ Moara”
14 3. „Bate vântul”
diferite părţi ale corpului
4. „ Fotbaliştii”

Joc: „Micii gimnaşti” 1. „Roata mică, roata mare”


Gimnastică acrobatică: Joc de liniştire: „ Rece-cald” 2. „Fierăstrăul”
15
cumpăna pe un genunchi 3. „ Măsuţa”
4. „Barza într-un picior”

„Drag mi-e jocul românesc” 1. „Palme sus, palme jos”


Joc de liniştire: „ Telefonul fără 2. „Păpuşa se apleacă”
16 Dans popular
fir” 3. „ Pompa”
4. „ Ţopăim ca vrăbiuţa”

Joc: „La spectacol” 1. „Privim cerul”


Joc de liniştire:,,Zboară, zboară” 2. „ Cosim”
17 Evaluare: Gimnastică ritmică
3. „ Fă-te ghem”
4. „ Fotbalistul”

Joc : „ Campionii” 1. „Privim după fluturi


Evaluare: Ştafeta ( mers, Joc de liniştire:”Ghemul” într-o parte şi alta”
18 alergare, mers în echilibru, 2. „Toporul”
transport obiecte) 3. „Ne întindem”
4. „ Cangurii”
Nivelul II
Semestrul 1

Joc-exerciţiu
Săptămâna Tema Exerciţii
Jocul de liniştire

1. „ Desfacem aripile”
Ştafetă: 2. „ Îndoim genunchii”
1 Evaluare iniţială „Cine ajunge primul” 3. „ Cântarul”
Joc de liniştire: „ Fii atent!” 4.,,Răsucim trunchiul ”
5. „ Sărim ca iepuraşul”

1. „ Leagănul”
Gimnastică ritmică: 2. „ Ne răsucim”
„ Dansul păpuşilor” 3. „ Capul la cutie”
2 Evaluare iniţială
Joc de liniştire: „ Scaunul muzical” 4. „ Bicicleta”
5. „ Sări ca mingea”

1. „ Închide şi deschide
fereastra”
Deplasarea în mers spre Joc: „ Răspunde la comandă” 2. „ Pisica se întinde”
diferite direcţii cu diferite Joc de liniştire: „ Poştaşul” 3. „ Uriaşii şi piticii”
3
poziţii de braţe 4. „ Ceasul”
5. „ Şut la poartă”

Mers organizat în diferite 1. „ Păpuşa face gimnastică”


Joc: „ Suntem sportivi”
2. „ Locomotiva”
formaţii ( în coloană câte Joc de liniştire: „ Cine te-a
4 3. „ Pisica se întinde”
unul, doi, în cerc, şerpuit) strigat?”
4. „ Bicicleta”
5. „ Vrăbiuţele sar”

Mers în colective 1. „ Braţe scurte, braţe lungi”


Joc: „ Caută-ţi conducătorul” 2. „ Aviounul”
organizate, rupere de rânduri
5 Joc de liniştire: „ Zboară, zboară” 3. „ Fierăstrăul”
şi regrupare 4. „ Gîndăcelul răsturnat”
5. „ Sări şi te întoarce”

Alergare pe loc, alergare cu 1. „ Morişca”


Joc: „ Alergăm corect” 2. „ Întindem elasticul”
pendularea gambei înapoi,
Joc de liniştire: „ Mingea prin 3. „ Fierăstrăul”
6 alergare cu ridicarea tunel” 4. „ Cositul”
genunchilor la piept
5. „ Foarfeca”

7 Alergare în diferite direcţii Joc: „ Bucheţelele” 1. „ Întindem elasticul”


cu opriri, porniri şi 2. „ Cositul”
Joc de liniştire: „ Inelul pe sfoară” 3. „ Batem palmele sub
întoarceri la semnal genunchi”
4. „ Lumânarea”
5. „ Sari ca mingea”

1. „ Priveşte sus, jos”


Alergare cu ocoliri şi păşiri Joc: „ Alergăm printre copaci” 2. „ Să înnotăm”
8 peste obstacole Joc de liniştire: „ Găseşte şi taci” 3. „ Tăiem lemne”
4. „ Şurubul”
5. „ Sari şi te întoarce”

1. „ Fluturăm palmele”
Joc: „ Sportivii la concurs”
2. „ Întindem rufele”
Joc de liniştire: „ Aici, Chimiţă,
9 Alergare în linie dreaptă 3. „Răsucim trunchiul”
aici”
4. „ Fotbalistul”
5. „ Sari ca mingea”

1. „ Avioanele”
Parcurs aplicativ (mers, Joc: „ Campionul” 2. „ Pompa”
10 alergare) Joc de liniştire: „ Podul de piatră” 3. „ Răsucim trunchiul”
4. „ Căluţul se joacă”
5. „ Mingea sare”

1. „ Elicea”
Sărituri libere de pe loc cu Joc: „ Hop, hop” 2. „ Foarfeca”
11 desprindere de pe un picior şi Joc de liniştire: „ Cald, rece” 3. „ Legăm şiretul”
pe ambele 4. „ Ceasul”
5. „ Sari într-un picior”

1. „ Legănăm braţele”
„Hora” 2. „ Păpuşa se apleacă”
Dans popular
12 Joc de liniştire: „ Te arde!” 3. „ Scoatem dopul”
4. „ Ceasul”
5. „ Sari înainte şi înapoi”

1. „ Coroniţa”
Exerciţii cu beteală 2. „ Elicea”
Gimnastică ritmică
13 Joc de mişcare: „ Al treilea pleacă” 3. „ Tobe mari, tobe mici”
4. „ Bicicleta”
5. „ Lumânarea”

1. „ Păpuşa face gimnastică”


„ Dansul îngeraşilor” 2. „ Închide şi deschide
Joc de liniştire: „ Jucători fereastra”
14 Dans tematic
îndemânatici” 3. „ Uriaşii şi piticii”
4. „ Măsuţa”
5. „ Sărim ca vrăbiuţele”

1. „ Boxăm”
Sărituri cu deplasare, cu 2. „ Locomotiva”
Joc: „ Şotronul”
3. „ Huţa, huţa”
15 desprindere de pe ambele Joc de liniştire: „Plimbă papucul”
4. „ Foarfeca”
picioare 5. „ Sărim ca mingea”

16 Săritura în adâncime de pe Joc: „ Sări în râu” 1. „ Întindem rufele”


2. „ Ploaia”
aparat (30 cm) Joc: „ Şoarecele şi pisica”
3. „ Huţa, huţa”
4. „ Tobe mari, tobe mici”
5. „ Mersul berzei”

1. „ Roata mică, roata mare”


2. „ Păpuşa se apleacă”
Joc: ,,Cei mai buni sportivi”
17 Ştafetă 3. „ Mergem ca soldaţii”
Joc de liniştire: ,,Scaunul muzical”
4. „ Bate cu piciorul”
5. „ Sări şi joacă”

Nivelul II
Semestrul 2

Joc-exerciţiu
Săptămâna Tema Exerciţii
Jocul de liniştire

Săritură în înălţime cu elan 1. „ Răsucim volanul”


şi desprindere de pe un 2. „ Întindem elasticul”
picior pentru atingerea unui 3. „ Şurubul”
Joc: „ Atingem crenguţele” 4. „Gândăcelul răsturnat”
obiect suspendat
Joc de liniştire: „ Telefonul fără 5. „ Avioane mari, avioane
1
fir” mici”

Săritura în lungime de pe 1. „ Legănăm păpuşa”


loc cu elan Joc: „ Din cerc în cerc” 2. „ Răsucim volanul”
2 Joc de liniştire: „ Ghemul” 3. „ Măsuţa”
4. „ Foarfeca”
5. „ Fotbalistul”

Aruncarea şi prinderea 1. „ Boxăm”


Joc: „ Mingea la căpitan”
mingii cu ambele mâini 2. „ Leagănul”
Joc de liniştire: „ Pânza de
3 sus-jos 3. „ Răsucim trunchiul”
păianjen”
4. „ Bate vântul”
5. „ Bicicleta”

Aruncarea şi prinderea 1. „ Închide şi deschide


mingii de la piept cu două fereastra”
Joc: „ Mingea călătoare”
mâini 2. „ Ploaia”
4 Joc de liniştire: „ Visul”
3. „ Culegem flori”
4. „ Uriaşii şi piticii”
5. „ Bicicleta”

5 Gimnastică ritmică Exerciţii cu mingea 1. „ Elicea”


Joc de liniştire: „ Dansul 2. „ Înnotăm”
portocalei” 3. „ Scoatem dopul”
4. „ Bicicleta”
5. „ Sari şi te întoarce”

1. „ Împinge”
Aruncarea cu o mână de la Joc: „ Cel mai bun ţintaş” 2. „ Leagănul”
6 umăr la ţintă fixă şi mobilă Joc de liniştire: „ Te arde!” 3. „ Mâinile pe genunchi”
4. „ Legăm şiretul”
5. „ Lumânarea mică ”

1. „ Cuibul”
2. „ Clopotul”
Mers în echilibru pe o linie 3. „ Răsucim trunchiul”
Joc: „ Balerini şi balerine”
trasată pe sol cu păşire 4. „ Uriaşii şi piticii”
7 Joc de liniştire: „ Călimara”
peste diferite obstacole 5. „ Sari ca mingea”

1. „ Frământăm pâinea”
Mers în echilibru pe o Joc: „ Pe schelă”
2. „ Foarfeca”
Joc de liniştire: „ Ghici cine te-a
8 suprafaţă înaltă (40 cm) 3. „ Mergem ca soldaţii”
strigat?”
4. „ Pendulul”
5. „ Sări şi joacă”

1. „Priveşte sus, priveşte jos”


Joc: „ Excursioniştii”
Mers în echilibru pe un 2. „ Fierăstrăul”
Joc de liniştire: „ Mingea prin
9 plan inclinat 3. „ Căluţul se joacă”
tunel”
4. „ Culegem flori”
5. „ Sărim ca broscuţa”

1. „ Coroniţa”
Parcurs aplicativ (mers , Joc: „ Sportivii la concurs” 2. „ Fierăstrăul”
10 alergare, săritură, mers în Joc de liniştire: „ Găseşte şi taci” 3. „ Huţa, huţa”
echilibru) 4. „ Apucă vârful”
5. „Sari într-un picior”

1. „Avioanele”
Târâre pe palme şi Joc: „ Prin tunel” 2. „ Braţe scurte, braţe lungi”
11 Joc de liniştire: „Ghemul” 3. „ Cântarul”
genunchi 4. „ Pompa”
5. „ Sari ca vrăbiuţa”

Târâre pe abdomen cu 1. „ Foarfeca”


Joc: „ Melcii după ploaie” 2. „ Elicea”
sprijin în antebraţe şi
Joc de liniştire: „ Albinele şi 3. „ Atinge papucul”
12 împingere în vârful florile” 4. „Şurubul”
picioarelor
5. „ Mersul berzei”

1. „ Leagănul”
2. „ Răsucim volanul”
Tracţiunea şi împingerea Joc: „ Trece-mă peste linie” 3. „Batem palmele sub
13 diferitelor obiecte Joc de liniştire: „Atenţie” genunchi”
(individual şi în grup) 4. „ Răsucim trunchiul”
5. „ Fotbalistul”

14 Transport de greutăţi Joc: „Plecăm în călătorie” 1. „Legănăm păpuşa”


individual şi în grup Joc de liniştire: „Păsărică mută-ţi
2. „ Înnotăm”
cuibul” 3. „ Moşneagul”
4. „ Gândăcelul răsturnat”
5. „ Barza într-un picior”

1. „ Bate palmele în faţă”


2. „Ploaia”
„Braşoveanca”
3. „Pompa”
15 Dans popular: Joc de liniştire: „Observatorii”
4. „Ceasul”
5. „Sari şi te întoarce”

1. „Păpuşa”
Joc: „ Vânătorul şi veveriţa” 2. „ Împinge”
16 Căţărare Joc de liniştire: „ Foc şi apă” 3. „ Frecăm piciorul”
4. „ Găina scurmă pământul”
5. „ Deschide foarfeca”

1. „ Desfacem aripile”
Gimnastică acrobatică: Joc: „ Statuia” 2. „ Fluturăm palmele”
17 cumpăna pe un genunchi şi Joc de liniştire: „ Zboară, zboară” 3. ”Cositul”
semisfoara 4. „Ursul caută”
5. „Deschide foarfeca”

1. „Leagănul”
Gimnastică acrobatică: Joc: „ Gimnaştii la concurs”
2. „ Ploaia”
Joc de liniştire: „Plimbăm
18 rostogolire pe saltea din 3. „Pompa”
papucul”
ghemuit înainte şi înapoi 4. „Cântarul”
5. „Mingea sare”

1. „ Ceasul”
2. „Elicea”
3. „Gândăcelul răsturnat”
Evaluare sumativă: Joc:,,Campionii” 4. „Bicicleta”
19 Ştafetă:deprinderi motrice Joc de liniştire:,,Pânza de 5. „ Sari minge, minge sus!”
de bază păianjen”

Această planificare a fost elaborată din dorinţa de a veni în sprijinul cadrelor didactice
interesate să abordeze corespunzător activitatea de educaţie fizică.