Sunteți pe pagina 1din 12

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/311722394

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

Presentation · March 2008


DOI: 10.13140/RG.2.2.25431.68007

CITATIONS READS

0 3,107

1 author:

Luminita Crsitina Pirau


Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
34 PUBLICATIONS   6 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Luminita Crsitina Pirau on 19 December 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI
CHELTUIELILOR

2 0 0 8

1
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

CUPRINS

1. Introducere......................................................................................................................... 3

2. Criterii de clasificare şi recunoaştere a veniturilor si cheltuielilor.................................... 4

3. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor........................................................................... 8

4. Concluzii.......................................................................................................................... 10

5. Bibliografie...................................................................................................................... 11

2
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

1. INTRODUCERE

Veniturile şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea


rezultatului activităţii economico-financiare a întreprinderii. Informaţiile despre venituri şi
cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care impune soluţionarea unui şir de probleme
teoretice şi metodologice privind formularea definiţiilor, clasificarea, recunoaşterea,
evaluarea, elaborarea politicii de contabilitate, perfectarea documentelor primare, aplicarea
registrelor de evidenţă, utilizarea conturilor contabile şi întocmirea rapoartelor financiare
privind veniturile şi cheltuielile.
În literatura de specialitate autohtonă şi străină se conţin diverse abordări asupra
noţiunilor de venituri şi cheltuieli care sunt corelate respectiv cu modificarea capitalului
propriu, activelor şi datoriilor, efectului (produsului) activităţii întreprinderii. Examinarea
critică a abordărilor specificate a permis autorului să aprofundeze noţiunile de venituri şi
cheltuieli prin următoarele definiţii.

Astfel, veniturile reprezintă creşteri ale avantajelor economice înregistrate pe


parcursul perioadei contabile sub formă de intrări/creşteri ale activelor sau diminuări/stingeri
ale datoriilor, care au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al anului de gestiune curent.

Cheltuielile reprezintă diminuări ale avantajelor economice înregistrate pe parcursul


perioadei contabile sub formă de ieşiri/diminuări ale activelor sau apariţii/creşteri ale
datoriilor, care au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al anului de gestiune curent.

3
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

2. CRITERII DE CLASIFICARE ŞI RECUNOAŞTERE A VENITURILOR ŞI


CHELTUIELILOR

Potrivit legii contabilitatii, cheltuielile se urmaresc pe feluri de CHELTUIELI (dupa


natura lor), care se grupeaza in cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, cheltuieli
exceptionale, cheltuieli cu amortizarile si provizioanele, cheltuieli cu impozitul pe profit.

În cadrul cheltuielilor de exploatare se cuprind:


cheltuielile privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibil,
ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale
consumabile; uzura obiectelor de inventar; costul de achizitie al materiarelor nestocate,
trecute direct asupra cheltuielilor; costul de achizitie al energiei si apei consumate; costul de
achizitie al animalelorsi pasarilor; costul marfurilor vandute;
cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti (intretinere si reparatii; chirii;
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si persoane;
deplasarii, posta si taxe de telecomunicatii; servicii bancare si altele),
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (impozitul suplimentar pe salarii;
impozitul pe cladiri; alte impozite, taxe si varsaminte asimilate asemeni taxelor pt
folosirea terenurilor, taxele cu privire la mijloacele de transport etc.);
cheltuielile cu personalul (salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia
sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru somaj, cheltuili cu
perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de unitate);
alte cheltuieli din exploatare (pierderi din creante si alte cheltuieli de exploatare).

În cadrul cheltuielilor financiare se cuprind:

pierderi din creante legate de participatii;


pierderi din vanzarea titlurilor de plasament;
diferente nefavorabile de curs valutar din operatiuni curente si disponubilitati in
devize;
dobanzi curente aferente imprumuturilor primite;
sconturile acordate clientiilor;
alte cheltuieli financiare (pierderi din creante de natura financiara).

În cadrul cheltuielilor exceptionale se cuprind acele cheltuieli care nu sunt legate de


activitatea normala a unitatii (despagubiri, amenzi, penalitati, lipsuri de inventar, donatii si
subventii acordate, pierderi din debitori diversi etc.).
Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele se incadreaza dupa natura lor in grupele
de cheltuieli de exploatare, financiare si exceptionale, dupa caz. ele cuprind:

amortizarile imobilizarilor necorporale si corporale,


provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

4
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

provizioanele privind deprecierea imobilizarilor;


provizioanele pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie;
provizioanele pentru deprecierea creantelor;
provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament;
amortizarea primelor de rambursare a obligatiilor;
provizioanele reglementate.

Cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite reprezinta impozitul calculat


asupra profitului impozabil, conform legii.

Veniturile se urmaresc in contabilitate pe feluri de venituri (dupa natura lor).

Potrivit legii contabilitatii, veniturile se urmaresc pe feluri de venituri (dupa natura


lor), grupandu-se in venituri de exploatare, venituri financiare, venituri exceptionale, venituri
din diminuarea provizioanelor.

Veniturile din exploatare cuprind:

veniturile din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor


prestate. În contabilitate aceste venituri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor
către cumparator, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in
contract, care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientiilor;
veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de
profit si de pierdere cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor);
veniturile din productia de imobilizari; veniturile din subventii de exploatare;
alte venituri din exploatarea curenta (venituri din creante recuperate si alte venituri de
exploatare).

În veniturile financiare se cuprind:

veniturile din participatii;


venituri din investiţii pe termen scurt;
venituri din alte imobilizari financiare;
venituri din creante imobilizate;
venituri din titluri de plasament;
venituri din diferente de curs valutar;
venituri din dobanzi;
veniturile din sconturile obtinute;
alte venituri financiare;
ajustări pentru pierdere de valoare.

5
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

În veniturile exceptionale se cuprind acele venituri care nu sunt legate de activitatea


normala, si anume:
despagubiri si penalitati incasate;
venituri din cedarea activelor;
cote-parti din subventii pentru investitii virate la rezultatul exercitiului;
alte venituri exceptionale (donatii, salarii neridicate prescrise si alte venituri).

Veniturile din provizioane se inregistreaza la veniturile din exploatare, financiare sau


exceptionale, dupa caz, in situatia diminuarii sau anularii provizioanelor in cazul in care nu se
mai justifica mentinerea acestora.

Cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrari de


bunuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri de exploatare, mai putin
rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor.

Potrivit legii, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar. În acest sens,
conturile de cheltuieli si conturile de venituri se inchid prin rezultatul exercitiului (contul
profit si pierdere). Rezultatul exercitiului, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca
diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului, indiferent de data incasarii sau platii lor.

Pentru calcularea costurilor de productie, cheltuielile pot fi grupate in:

cheltuieli directe (materii prime si materiale directe, remuneratii directe, contributia


privind asigurarile sociale si protectia sociala si alte cheltuieli directe);
cheltuieli indirecte de productie (cheltuieli comune ale sectiei);
cheltuieli de desfacere; cheltuieli generale de administratie.

Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie repartizate corect asupra


produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, formeaza costul de productie
al acestora.

Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sunt in general


excluse din costul de productie in afara de cazul cand conditiile specifice de exploatare
justifica luarea lor in consideratie. Daca la costul de productie se adauga cheltuielile generale
de administratie si cheltuielile de desfacere se obtine costul complet.

Cheltuielile financiare nu se include in costul de productie, cu exceptia dobanzilor


aferente imprumuturilor, la unitatile cu ciclu lung de fabricatie, care pot fi repartizate asupra
costurilor de productie ale produselor respective. În costurile de productie nu se include
cheltuielile exceptionale si costul subactivitatii.

În cazurile in care in contabilitatea de gestiune, in costurile de productie, s-au inclus

6
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

alte elemente decat cele prezentate la inchiderea exercitiului financiar, cu ocazia evaluarii
stocurilor si productiei in curs de executie, acestea se vor exclude din costul de productie,
fiind considerate costuri incorporabile.

Cheltuielile indirecte de productie se repartizeaza asupra costurilor in raport de costul


de sectie, salarii directe, consumurile de materiale directe, orele de functionare a utilajelor sau
alte criterii care sa asigure o repartizare rationala a acestor cheltuielile asupra produselor,
lucrarilor executate sau serviciilor prestate.

Cheltuielile de desfacere se adauga la costul de productie al produselor pentru care s-


au efectuat, iar in cazul in care identificarea lor nu este posibila pe produs, acestea pot fi
repartizate asupra costului acestora, proportional cu greutatea, sau volumul produselor livrate,
sau in functie de alte criterii.

În masura in care cheltuielile generale de administratie se includ in costul de


productie, repartizarea asupra costurilor produselor se face similar cheltuielile indirecte de
productie.

Cheltuielile pot fi grupate si in functie de dependenta lor fata de volumul de productie


in cheltuielile variabile si cheltuielile fixe (constante). Cheltuielile variabile sunt acelea a
caror marime evolueaza proportional cu productia la care se refera, fiind relativ fixe pe
unitatea de produs, cum sunt materiile prime si materialele auxiliare directe, remuneratiile
directe, energia, combustibilul si alte cheltuielile directe. Cheltuielile fixe sunt acelea care au
nivel relativ constant, indiferent de oscilatiile volumului productiei, cum sunt: cheltuielile
generale ale intreprinderii, o parte din cheltuielile comune ale sectiei etc.

Calculatia costurilor de productie poate fi efectuata dupa urmatoarele metode:

metoda costurilor standard sau normate;


metoda pe comenzi;
metoda pe faze;
metoda globala;
metoda costurilor directe sau alte metode adaptate la unitatea patrimoniala, in functie
de organizarea preturilor de productie, specificul activitatii si necesitatiile proprii de
informare.

Şi in cadrul contabilitatii cheltuielile, veniturilor si rezultatelor se pot oferii multe


exemple de inregistrari. Dupa cum stim dubla inregistrare prespupune antrenarea in formula
contabila a cel putin doua conturi. Aceasta fiind si explicatia ca in mai multe cazuri au fost
antrenate si in conturile de cheltuielile si de venituri.

7
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

3. CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Principiul independenţei exerciţiului presupune luarea în considerare a tuturor


veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face
raportarea, fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau efectuării plăţilor. Aplicaţiile
esenţiale ale principului independenţei se concretizează în:

1. Recunoaşterea (constatarea) veniturilor conform căruia un venit sau un câştig


trebuie constatat numai în momentul în care entitatea realizează o tranzacţie cu un terţ, un
schimb de bunuri sau de servicii etc. Recunoşterea reprezintă o problemă fundamentală a
contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor oricărei întreprinderi. Din punct de vedere contabil,
pot fi remarcate două abordări principale privind recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor: ca
un procedeu tehnic al contabilităţii de a reflecta veniturile şi cheltuielile în evidenţă şi în
rapoartele financiare şi ca un proces complex care cuprinde compararea elementelor de
venituri şi cheltuieli cu definiţiile acestora, stabilirea criteriilor şi a momentului de înregistrare
a elementelor specificate în contabilitate şi în rapoartele financiare.

2. Conectarea veniturilor cu cheltuielile efectuate pentru realizarea lor, conform


căruia, după constatarea veniturilor, se inregistrează cheltuielile aferente (conectabile,
asociabile) acestora în vederea deducerii cheltuielilor din venituri, a efectuării tuturor
regularizărilor şi a determinării rezultatului perioadei.
Prin urmare, cheltuielile din activitatea de exploatare se vor conecta cu veniturile din
cheltuieli, aşa cum se poate vedea din tabelul următor:

8
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

NOMENCLATORUL GRUPELOR ŞI CONTURILOR SINTETICEDE EVIDENŢĂ A VENITURILOR ŞI


CHELTUIELILOR
Simbolul şi denumirea grupei de conturi Simbolul şi denumirea contului sintetic
Clasa 6 „Conturi de venituri”
61 „Venituri din activităţile de bază” 611 „Cifra de afaceri”
612 „Alte venituri din activităţile de bază”
621 „Venituri din vânzarea activelor pe termen lung”
62 „Venituri din alte activităţi ordinare” 622 „Venituri financiare”
623 „Venituri din provizioane”
624 „Alte venituri aferente activităţilor ordinare”
631 „Venituri din compensaţii pentru recuperarea pierderilor din
63 „Venituri extraordinare” calamităţi”
632 „Venituri din alte evenimente extraordinare”
641 „Venituri din impozitul pe profit curent”
64 „Venituri din impozitul pe profit”
642 „Venituri din impozitul pe profit amânat”
Clasa 7 „Conturi de cheltuieli”
711 „Costul vânzărilor”
71 „Cheltuieli ale activităţilor de bază” (în
712 „Cheltuieli comerciale”
cazul clasificării cheltuielilor după funcţiile
întreprinderii) 713 „Cheltuieli generale şi administrative”
714 „Alte cheltuieli ale activităţilor de bază”
711 „Cheltuieli materiale”
71 „Cheltuieli ale activităţilor de bază” (în 712 „Cheltuieli cu personalul”
cazul clasificării cheltuielilor după elemente 713 „Cheltuieli privind amortizarea (uzura, epuizarea) activelor pe
economice) termen lung”
714 „Alte cheltuieli ale activităţilor de bază”
721 „Cheltuieli privind vânzarea activelor pe termen lung”
72 „Cheltuieli ale altor activităţi ordinare” 722 „Cheltuieli financiare”
723 „Cheltuieli privind provizioanele”
724 „Alte cheltuieli aferente activităţilor ordinare”
731 „Cheltuieli privind calamităţile”
73 „Cheltuieli extraordinare”
732 „Cheltuieli privind alte evenimente extraordinare”
741 „Cheltuieli privind impozitul pe profit curent”
74 „Cheltuieli privind impozitul pe profit”
742 „Cheltuieli privind impozitul pe profit amânat”

9
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

CONCLUZII

Veniturile şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea


profitului (pierderii) întreprinderii care serveşte drept bază de calculare a rezultatului fiscal al
acesteia. Informaţiile despre venituri şi cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care este
un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale: stabilirea componenţei,
clasificarea, recunoaşterea, evaluarea, elaborarea politicii de contabilitate, perfectarea
documentară, reflectarea în registrele şi conturile contabile, generalizarea în rapoartele
financiare a veniturilor şi cheltuielilor.
Abordările naţionale şi internaţionale asupra noţiunilor de venituri şi cheltuieli prevăd
corelarea directă a acestora respectiv cu modificarea capitalului propriu, activelor şi datoriilor,
efectului (produsului) activităţii întreprinderii.
Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor pe tipuri de activităţi şi evenimente
extraordinare, prevăzută în reglementările contabile actuale şi aplicată la întreprinderile
autohtone, poartă un caracter convenţional, are un şir de neajunsuri şi nu stabileşte criterii
clare de delimitare a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţilor de bază şi altor activităţi,
ceea ce creează dificultăţi considerabile pentru întreprinderi la calcularea indicatorilor
financiari şi fiscali.
Din punct de vedere contabil pot fi remarcate două abordări principale privind
recunoaşterea elementelor de venituri şi cheltuieli ca un procedeu tehnic de înregistrare a
elementelor specificate şi ca un proces complex de stabilire a perioadei în care veniturile şi
cheltuielile pot fi înregistrate în contabilitate şi în rapoartele financiare. În opinia noastră,
abordarea recunoaşterii ca un proces este mai corectă şi corespunde cerinţelor economiei de
piaţă şi normelor internaţionale.
În literatura de specialitate autohtonă şi străină evaluarea este examinată în două
maniere diferite: în primul rând, – ca un criteriu de recunoaştere a elementelor contabile,
inclusiv a veniturilor şi cheltuielilor, şi, în al doilea rând, – ca o etapă separată a exerciţiului
contabil în care se determină sumele veniturilor şi cheltuielilor perioadei de gestiune curente.
Suntem de părerea că examinarea evaluării ca o etapă separată este mai adecvată, deoarece
aceasta este corelată nu numai cu recunoaşterea, ci şi cu celelalte etape ale exerciţiului
contabil.
Relevanţa şi credibilitatea informaţiilor aferente elementelor de venituri şi cheltuieli
sunt determinate de corectitudinea soluţionării problemelor metodologice aferente elaborării
politicii de contabilitate, perfectării documentare, reflectării în registrele şi conturile contabile
şi generalizării în rapoartele financiare a datelor privind elementele nominalizate.

10
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

PIRĂU LUMINIŢA CRISTINA


CONTABIL AUTORIZAT CU STUDII MEDII
C.E.C.C.A.R Filiala Cluj

BIBLIOGRAFIE

1. MATIŞ Dumitru, POP Atanasiu, “Contabilitatea financiară”, Editura Alma Mater,


Cluj-Napoca, 2007.

2. DRĂGAN, C.M., “Revoluţia contabilităţii”, Editura Universitară, Bucureşti, 2007.

3. RISTEA M., “Contabilitatea financiară”, Editura Universitară, Bucureşti, 2004.

4. Directiva a Opta a Consiliului Europei nr.84/253/EEC , volum tradus de CAFR., 2006.

5. PÂNTEA I.P., Pop A., “Contabilitatea financiară a întreprinderii”, Editura Dacia,


Cluj-Napoca, 2004.

6. KÖTLER Ph., “Managementul marketingului”, Editura Teora, Bucureşti, 2005.

7. Legea contabilităţii nr.82/1991 (cu toate modificările până în 2007).

8. Hotărârea de Guvern (H.G. ), Nr.704/1994, Regulamentul de aplicare a Legii


Contabilităţii şi a planului de conturi.

9. * * * “IASB, Standardele internaţionale de raportare Financiară” 2006, Editura


CECCAR Bucureşti, 2006.

10. Ordonanţa Guvernului nr.70/13 august, 2004.

11. * * * “Standardele internaţionale de contabilitate” (2000, 2002): Ordinul Ministrului


Finanţelor Publice (O.M.F.P.), Nr. 94/2001 pentru aprobarea reglementărilor contabile
armonizate cu directiva a 4-a a Comunităţii Economice Europene (CEO) şi cu
standardele internaţionale de contabilitate; Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
(O.M.F.P. ), Nr. 306/2002 pentru aplicarea reglementărilor privind armonizarea
contabilităţii cu directiva a 4-a.

11

View publication stats