Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA: STUDIEREA SISTEMULUI NEGUVERNAMENTAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

CUPRINS:

1.ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE - EXPONENT PRINCIPAL AL SOCIETĂȚII


CIVILE
1.1. Noțiuni și concepte generale despre societate civilă.
1.2. Cadrul legislativ referitor la societatea civilă în Republica Moldova
1.3.Strategia de dezvoltare a societății civile din Republica Moldova
1.4. Consolidarea societăților civile moldovenești prin integrare europeană

2. ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE- CADRUL GENERAL DE FUNCȚIONARE


ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Evoluția sectorului neguvernamental în Republica Moldova
2.2. Distribuția geografică, domeniile de activitate și beneficiarii organizațiilor
neguvernamentale
2.3. Sustenabilitatea organizaţiilor neguvernamentale
2.4. Rolul organizațiilor neguvernamentale în statul contemporan

3 MANAGEMENTUL ONG
3.1 Guvernarea internă și transparența unei organizații neguvernamentale
3.2. Managementul resurselor umane, tehnico-materiale și financiare
3.3. Scrierea de proiecte și managementul proiectelor

4. Studiu de caz- prezentarea unui ONG


BIBLIOGRAFIE

1. Badila A. ș.a. Organizații neguvernamentale. Ghid practic, Timisoara: Editura Brumar,


2002.
2. Bărbulescu I., Răpan D. Dicționar explicativ trilingv al Uniunii Europene. Iași: Polirom,
2009.
3. Brighidin A. ș.a. Studiu privind dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale din Republica
Moldova. Chișinău: Bons Offices, 2007.
4. Cenușă D. Consolidarea societății civile din Republica Moldova. Chișinău: Bons Offices,
2007.
5. Cace S. ș.a. Organizațiile neguvernamentale și economia socială. Manual de intervenție.
București: Editura Exveit, 2011.
6. Gorincioi R., Scutaru M. Managementul ONG. Ghid pentru reprezentanții ONG-urile din
Republica Moldova. Chișinău: Editura Editerra-Prim, 2007.
7. Gorbunenco P. ș.a. Pentru ce și cum se crează asociațiile obștești. Ed a 2-a. Chișinău
Biotica, 2001
8. Horozov S. Rolul organizațiilor neguvernamentale în implementarea politicii sociale a
Republicii Moldova. Autoreferatul tezei de doctorat. Chișinău, 2016
9. Jura C. Rolul organizațiilor nonguvernamentale pe plan internațional. București: Editura
All Beck, 2003.
10. Niculiță A., Grosu I.Catalogul organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova.
Chișinău: Editura ARC,1997.
11. Paralgi A. Dicționar de administrare publică. București: Editura Economică, 2004.
12. Țugui E. Organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova: evoluție, activități și
perspectivele dezvoltării. Chișinău: Biblioteca IDIS Viitorul, 2013.
13. Țurcan A.Ghid pentru ONG-urile de utilitate publică din Republica Moldova. Noutăți
legislative-considerații generale și aplicabilitate practică. Chișinău, 2012.
14. Ungureanu C. Statutul juridic al organizațiilor nonguvernamentale în statele democratice.
Teza de doctor în drept. Chișinău, 2015
15. Kivu M. România 2017. Sectorul neguvernamental. Profil, tendințe, provocări. București
2017.
16. Ghid de bune practici pentru organizațiile neguvernamentale elaborat de Opportunity
Associates Romania.
17. https://www.contact.md/index.php/ro/
18. http://www.civic.md/util.html