Sunteți pe pagina 1din 3

Cei 15 itemi: la fiecare elev, introduceti 1 pentru raspuns corect si 0 pentru raspuns gresit, pe randul verde http://sorinborodi.

ro Instructiuni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Evaluarea naţională la finalul clasei a VI-a (EN VI 2017)

FIŞĂ DE EVALUARE
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Partea a II-a Numele si prenumele elevului: Popescu Daniela

Şcoala: Liceul Teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Clasa: a VI-a Testul 1

–are deprinderea de a extrage date dintr-un tabel


–operează corect cu informaţii extrase dintr-un tabel, dovedind abilitate în organizarea datelor
–recunoaşte situaţiile practice care impun utilizarea unor unităţi de măsură a mărimilor fizice
–deduce corect mărimi fizice care intervin în mişcarea uniformă
–identifică corect adaptări specifice ale vieţuitoarelor la diferite medii de viaţă
–aplică corect definiţia segmentului sumă pentru a-l calcula
Puncte tari
(+) –interpretează corect informaţiile conţinute într-un grafic ce reprezintă dependenţa a două mărimi fizice
–asociază corect organisme vii cu grupele din care fac parte acestea
–identifică corect cauzele ce pun in pericol unele specii de vieţuitoare
–calculează corect procente si fractii dintr-un numar în situaţii concrete
–operează corect cu cunoştinţe din domeniul curentului electric
–manifestă interes pentru implicare în activităţi referitoare la ariile naturale protejate
–are deprinderi de calcul a valorilor mărimilor fizice care apar în definiţia densităţii
–are cunoştinţe referitoare la modul de comportare în natură, pentru protejarea ecosistemelor

Puncte slabe
(-) –raţionează gresit în situaţii-problemă geometrice complexe
Data Semnatura
________________________ __________________________
Instructiuni