Sunteți pe pagina 1din 3

PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ

GEOGRAFIE

Data: 22.01.2019 Numele şi prenumele: ………………………………………...

I. Completeazã enunţurile:
România este aşezatã în partea de ………………. a continentului ………………….. .
Graniţa cu Bulgaria este formatã de ………………………………………………….
În partea de S-E a teritoriului, România are ieşire la ………………………………….
Braţele prin care Dunãrea se varsã în Marea Neagrã sunt: Chilia, …………………….
şi Sfântul Gheorghe.
Elementele care caracterizeazã vremea şi clima sunt: ……………….., ………………
şi ……………………………. .

II. Enumerã:
a) douã caracteristici ale reliefului României.
……………………………………………………………………………………
b) douã ţãri europene prin care trece Dunãrea.
……………………………………………………………………………………
c) douã podişuri din România.
……………………………………………………………………………………

III. Precizeazã punctele cardinale la care sunt aşezate ţãrile vecine României.

Ţara Punctul
cardinal/intercardinal
BULGARIA

UNGARIA

SERBIA

Rep. MOLDOVA

UCRAINA

MAREA NEAGRÃ
IV. Numeşte unitãţile de relief notate cu litere pe hartã.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
V. Alege rãspunsul correct:
A. Partea de sud a ţãrii este strãbãtutã de râurile:
a) Someş, Buzãu, Olt, Prut
b) Siret, Jiu, Dâmboviţa, Prut
c) Ialomiţa, Argeş, Olt, Jiu
B. În interiorul arcului carpatic gãsim unitatea de relief:
a) Podişul Dobrogei
b) Depresiunea Colinarã a Transilvaniei
c) Câmpia Românã
C. Granita cu Republica Moldova este formatã pe râul:
a) Olt
b) Prut
c) Siret
D. Râul Dâmboviţa trece prin oraşul:
a) Bucureşti
b) Braşov
c) Brãila
E. Clima reprezintã caracteristici ale temperaturii, precipitaţiilor şi ale mişcãrilor
aerului:
a) pe o lunã
b) pe o zi
c) pe mai multi ani
GEOGRAFIE

PROBÃ DE EVALUARE SUMATIVÃ

CLASA a IV a

22 ianuarie 2019

DESCRIPTORI DE PERFORMANTÃ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1- completarea completeazã corect 4- completeazã corect 2- completeazã corect 1
propoziţiilor cu 5 propoziţii; 3 propoziţii; propoziţie;
termeni geografici;
I2 – precizarea are 5-6 rãspunsuri are 3-4 rãspunsuri are 1-2 rãspunsuri
raspunsurile legate de corecte; corecte; corecte;
caracteristici ale
reliefului si ale
parcursului dunãrean;
I3 – stabilirea precizeazã poziţia precizeazã poziţia precizeazã poziţia
punctelor cardinale corectã pentru 5-6 corectã pentru 3-4 corectã pentru 1-2
pentru poziţia dintre ţãrile vecine dintre ţãrile vecine dintre ţãrile vecine
geograficã a ţãrilor României; României; României;
vecine;
I4 – identificarea pe identificã corect pe identificã corect pe identificã corect pe
hartã a unitãţilor hartã 7-9 unitãţi hartã 4-6 unitãţi hartã 1-3 unitãţi
majore de relief; majore de relief; majore de relief; majore de relief;
I5 – alegerea variantei stabileşte varianta stabileşte varianta stabileşte varianta
corecte la cerintele corectã de rãspuns corectã de rãspuns corectã de rãspuns
legate de relief, de pentru 4-5 cerinţe; pentru 2-3 cerinţe; pentru 1 cerinţã;
reteaua hidrograficã şi
de climã;