Sunteți pe pagina 1din 2

„Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti

loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la


Mine, ca să fiţişi voi unde sunt Eu”
(Ioan 14, 3).
Înălțarea Domnului
Timp de PATRUZECI DE ZILE de la Înviere,
Domnul Hristos a stat în mijlocul Apostolilor, a
mâncat și a vorbit cu ei pentru a-i convinge de
realitatea Învierii Sale și pentru a le întări
credința. El le-a vorbit despre ÎMPĂRĂȚIA LUI
DUMNEZEUși despre ceea ce urmau să facă
după ce El nu va mai fi în mijlocul lor,
poruncindu-le să meargă în toată lumea ca să-i
învețe pe oameni și să-i boteze în NUMELE
TATĂLUI ȘI AL FIULUI ȘI AL SFÂNTULUI
DUH.
Apoi, le-a făgăduit Apostolilor că nu-i va
lasa singuri și că de la Tatăl va trimite pe DUHUL
SFÂNT ca ajutor și Mângâietor. După ce a rânduit
toate acestea, S-a urcat împreună cu Apostolii pe
Muntele Măslinilor, foarte aproape de Ierusalim.
Și-a ridicat mâinile, i-a binecuvantat, apoi S-a
înălțat la cer într-un nor luminos.
Doi îngeri s-au arătat Apostolilor când
încă mai priveau la cer și le-au zis: „… de ce stați privind la cer? Acest Iisus Care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și
veni, precum L-ați văzut mergând la cer”. (Faptele Sfinților Apostoli 1, 11).Atunci ei s-au întors la Ierusalim cu
marebucurie în suflet.
Creștinii sărbătoresc Înălțarea Domnului în a șasea JOI(40 de zile) după Înviere. În popor această sărbătoare
mai poartă denumirea de ISPAS. Tot în această zi, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește și ZIUA EROILOR. Pentru
că prin jertfa lor, eroii, au realizat legătura cu cei de sus, din împărăţia lui Dumnezeu, dăruindu-ne nouă libertatea. Eroii
unui neam sunt cinstiţi aproape la fel de mult ca martirii care şi-au dat sângele pentru Hristos. Eroii şi-au pus VIAŢA
pentru credinţă, pentru semeni și pentru ţară. Asemenea Înălțării lui Hristos, cer, jertfa vieții eroilor contribuie la
înălțarea poporului în darul sfânt al libertății, al unității și demnității naționale.
1. Completați spațiile goale:
După Învierea Sa din morți, Iisus s-a arătat Apostolilor timp de ______________, timp în care le-a
vorbit despre Împărăția lui ________________. Iisus le-a poruncit după aceea Apostolilor să-i boteze pe
oameni în _______________________________________________________.
Promițându-le că le va trimite pe _______________________. În aceea de-a patruzecea zi de la
Învierea Sa, Iisus i-a binecuvântat pe Apostoli și S-a înălțat la _____________. Înălțarea Domnului la cer se
sărbătorește la 40 de zile după Paști în zi de ________________. De înălțarea Domnului serbăm și Ziua
___________________, pentru că ei și-au pus _________________ pentru credinţă, pentru semeni și pentru
ţară.
2. Împarte înșiruirea de litere în cuvinte pentru a obține propoziții.
 PrazniculÎnălțăriilacerarelocjoialapatruzecideziledelaÎnviere.
 DomnulHristosapromistrimitereaDuhuluiSfântdelaTatăl.
3. Notați cu adevărat (A) sau fals (B) următoarele propoziții:
a. Domnul Hristos S-a înălțat după 50 de zile la cer. _______________
b. Apostoli nu au primit nici o poruncă. ______________
c. Apostoli s-au făcut martorii Domnului în Ierusalim, Iudeea și în Samaria și până la marginile
pământului. ______
d. Domnul Iisus le-a promis Apostolilor că-L va trimite pe Duhul Sfânt. ______________
e. Eroi nu și-au jertfit viața pentru credință, neam și țară. ____________________
Bibliografie

1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, ed. I.B.M.B.O.R., București, 2006.


2. ***Cu noi este Dumnezeu, Manuale de cateheza pentru copiii de la 11-12 ani. Partea a II-a:
Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Lecțiile 19-36, ed. «Oastea Domnului», Sibiu,
2001.
3. ***Evanghelia în culori. Domnul Hristos – carte de colorat cu texte explicative- Ediție
îngrijităde Natalia Corlean, ed. Teofilia, f.l. 2010.
4. ***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
5. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă -
clasa a IV-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
6. Chiagă, Preot prof. Adrian, Chiagă, Cristina, Să învățăm Religie. Culegere de jocuri și exerciții
creștin-ortodoxe, clasele I-IV, ed. Andreas, București, 2013.
7. Coșa, Mihaela Anca, Coșa, Adrian,Carte de colorat icoane, Doxologia, 2010.
8. Guicin, Prof. Mihaela Maria, (Coordonator) Mihală, Prof. Despina Florina, Leonte, Psih.
Corina, Ghid pentru profesorii care predau disciplina școlară Religie la clasa a III-a -
propuneri de activități,Basilica, București, 2015.
9. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei. Caiet pentru elevi: clasa a IV-a, ed. Sf. Mina, Iași,
f.a.
10. Nechita, Pr. Dr.Vasile, Pârâială, D. Dumitru, Pârâială, Bogdan-Dimitrie, Pârâială, Cristian-
George, Caiet de Religie – auxiliar pentru elevi – clasa a IV-a, Euristica, Iași, 2008.