Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Profesor: DUICĂ ANIȚA VIOLETA


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, MORENI

”Desenul reprezintă sinceritatea din artă. Nu este posibil să trișezi. Ori ești bun ori ești rău.”
SALVADOR DALI

DATA: mai 2018


GRUPA: mare A
EDUCATOARE: DUICĂ ANIȚA- VIOLETA
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA SĂPTAMÂNALĂ: ”BUCURIILE PRIMĂVERII”
TEMA ZILEI: ” FANTEZIE ȘI CULOARE”
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
ADP:
- ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: ” Culorile primăverii și în clasa mea”( verde ca iarba și ca mașinuța, galben
ca...).Salutul. Prezența. Calendarul naturii. Noutatea zilei.

- RUTINE: ”Suntem veseli și vioi, primăvară este la noi!”- deprinderea de a-și exprima sentimentele.


 
- TRANZIȚII:”Primăvara a sosit”- cântec; Recitativ ritmic: ” Pensula fermecată/ Te pictează de îndată/ În culoarea
preferată/ De primăvara minunată.

ADE:
- DȘ: AM: ”Poienița cu păpădii”- ex. cu material individual(exerciții de adunare și scădere cu 3-4 unități)
- DEC: EAP- PICTURĂ: ” PASTEL DE PRIMĂVARĂ”- TABLOU PENTRU ZÂNA PRIMĂVARĂ

ALA I:
- Construcții: ”Ramă pentru tabloul de primăvară”- îmbinare prin alăturare și suprapunere.
- Bibliotecă: ” Scriem un mesaj pentru Zâna Primăvară”- antrenament grafic
- Știință: ” Micul meu ierbar”- presare frunze și flori de primăvară.

ALA II:
- Joc de mișcare: ”Buchețele”
- Joc distractiv: ” Trenulețul culorilor”


 
DEMERS DIDACTIC

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DEC


CATEGORIA DE ACTIVITĂȚI: Activitate artistico-plastică
MIJLOC DE REALIZARE: Pictură
TEMA: ” PASTEL DE PRIMĂVARĂ”- TABLOU PENTRU ZÂNA PRIMĂVARĂ
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: frontal și pe microgrupe
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
- Consolidarea deprinderilor de a utiliza tehnici, materiale și ustensile specifice picturii în scopul realizării unor
corespondenţe între forma obiectelor din natură şi redarea lor artistică;
- Stimularea expresivității și a creativității.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 COGNITIVE:
- să denumească materialele şi instrumentele de lucru folosite;
- să folosească terminologia specifică picturii;
- să redea prin pictură aspecte de primăvară
- să respecte tehnica de lucru: ștampilare
 PSIHOMOTORII:
- să execute mișcări pentru exersarea mușchilor mâinii
- să execute corect temele plastice propuse
 AFECTIVE:
- să participe la crearea unei lucrări colective
- să analizeze lucrările realizate și produsul final obținut după criterii specifice picturii.


 
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: brainstormingul, observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca pe grupe, analiza
produselor activității.
TEHNICA DE LUCRU FOLOSITĂ: AMPRENTARE cu materiale variate

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
- pensule, acuarele, coli desen A4 și A3, piese lego, știuleți de porumb, furculițe de plastic, moduli de polistiren, doape
de peturi, vase cu apă, şerveţele.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII:
- CONTINUĂ: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, stimularea participării în activitate pe grupe.
- FINALĂ: oral prin aprecieri asupra realizării obiectivelor.

EVENIMENTE CONȚINUT STRATEGII DIDACTICE FORMA


DIDACTICE ȘTIINȚIFIC DE
METODE ȘI MIJLOACE DE ORGANIZARE
PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT
MOMENT Se vor asigura condiţiile necesare pentru Materiale și frontal
ORGANIZATORIC desfăşurarea optimă a activității: ustensile necesare
- aerisirea sălii de clasă; pentru pictură
- pregătirea materialului didactic;
- introducerea organizată a copiilor în sala de
grupă.


 
CAPTAREA ȘI Copiii se vor așeza pe covor formând un cerc. În Conversația Puzzle: Zâna Frontal
ORIENTAREA centrul cercului se găsesc bucăți de puzzle. Exercițiul Primăvară
ATENȚIEI Educatoarea va recita versurile:
”Fluturașul colorat
Pe al tău cap s-a așezat!”
Copiii selectați vor întoarce bucățile de puzzle și
vor întregi imaginea – ZĂNA PRIMĂVARĂ.

ANUNȚAREA Se anunță tema și obiectivele activității: Explicația Frontal


TEMEI ȘI A - ”Astăzi veți picta un tablou mare pentru Zâna
OBIECTIVELOR Primăvară. Fiecare copil va realiza câte o bucată
din acest tablou de primăvară. Vom lucra în
grupe mici, vom folosi tehnica
AMPRENTĂRII și materiale variate.
La finalul activității vom expune lucrările
realizate de fiecare dintre voi pe șevaletul din
clasă, le vom combina ca pe un puzzle pentru a
obține un ”Tablou pentru Zâna Primăvară”.
DESFĂȘURAREA -Brainstorming(furtuna în creier): cuvântul Explicația Frontal
ACTIVITĂȚII cheie este primăvara. Brainstorming
Copiii închid ochii, ascultă întrebarea: ”La ce
cuvânt te gândești când auzi: PRIMĂVARĂ?”
( martie, aprilie, mai, mărțișor, mama, Paște,
verde,
iarbă, păsări călătoare, fluturi, ploaie, ghiocel,
zambilă, pământ, soare, nori, etc.). Concluzia
celor discutate va fi formulată de educatoare. Explicația Laptop Frontal
Pentru organizarea copiilor în grupe mici se va Exercițiul
folosi o variantă a jocului „Scăunelele
muzicale”: copiii vor forma un șir, vor fi albine
și vor zbura prin clasă pe acordurile unui cântec

 
de primăvară- ”Zum, zum, abinuța mea”.
Atunci când melodia se oprește, copiii se vor Exercițiul Frontal
așeza la măsuțele în dreptul cărora se găsesc.
-Pe rând vom descoperi materialele și ustensilele
puse la dispoziția copiilor folosind versurile:
”Fluturașul colorat
Pe masa ta s-a așezat!”
Masa 1: tema plastică: PĂMÂNTUL
a)Explicarea -Tehnica de lucru: AMPRENTARE CU Explicația Frontal
modului de lucru ȘTIULEȚI DE PORUMB. Exercițiul Pe grupuri mici
-Mijloace de învățământ: jeton reprezentând o
imagine cu tema grupei–pământul, acuarele-
maro, coli de desen A3, șervețele.
Masa 2: tema plastică: IARBA
-Tehnica de lucru: AMPRENTARE CU
MODULI DIN POLISTIREN
-Mijloace de învățământ: corpuri geometrice
din polistiren cu muchii, acuarele- verde, apa,
coli de desen A3, jeton cu tema grupei- iarbă,
șervețele.
Masa 3: tema plastică: LALELE
-Tehnica de lucru: AMPRENTARE CU
FURCULIȚA
-Mijloace de învățământ: furculițe de plastic,
acuarele- verde, roșu, galben, portocaliu, roz,
apa, coli de desen A3 verzi, șervețele, jeton cu
lalele.
Masa 4: tema plastică: FLUTURI
-Tehnica de lucru: AMPRENTARE CU PIESE
LEGO
-Mijloace de învățământ: piese lego, acuarele-
diverse


 
culori, apa, fluturi decupați de mai multe
dimensiuni,
șervețele, jeton cu fluturi.
Masa 5: tema plastică: NORI ȘI SOARE( pe
fiecare coală de desen se lipesc din bandă
adezivă literele care formează cuvântul
primăvara)
-Tehnica de lucru: AMPRENTARE CU
DOAPE DE PETURI
-Mijloace de învățământ: doape de peturi,
acuarele-alb,
albastru, galben, apa, coli de desen A3 albastre,
soare decupat – dimensiune A3, șervețele, jeton
cu nori și soare, șervețele.
Pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii vom
cânta ”PLOAIA” și vom executa mișcări.
b) Realizarea Realizarea de către copii a temelor plastice Exercițiul laptop pe grupe mici
temelor plastice propuse, respectând tehnica de lucru și utilizînd
corect materiale-le puse la dispoziție. Materiale necesare
În timpul activității vom asculta: Frédéric pentru fiecare temă
Chopin – ”Spring Waltz”; ”Valsul primăverii”- plastică
Florin Nechita, ”April- Flowers Show”- Andre
Rieu Strauss Medley.
OBȚINREA -Asamblare puzzle: ”Tablou pentru Zâna Explicația, Laptop Frontal
PEFORMANȚEI Primăvară” exercițiul Panou pentru
-Se dezlipește banda adezivă de pe norii pictați. realizarea expoziției
Copiii vor descifra cuvântul format:
PRIMĂVARA.
EVALUAREA -Fond muzical: TUDOR GHEORGHE- ”E iarăși Conversația Stimulente Frontal
ACTIVITĂȚII primăvară”
Se vor forumula aprecieri verbale atât de copii,
cât și de educatoare cu privire la: respectarea


 
temei plastice, utilizarea corectă a materialeleor
și a tehnicilor de lucru, aspectul estetic al
lucrărilor, colaborarea în cadrul grupelor pentru
realizarea produsului final).
Stimulente pentru copii- mini tablou cu Zâna
Primăvara.
ÎNCHEIEREA Ieșirea ordonată a copiilor din sala de grupă.
ACTIVITĂȚII

”PLOAIA”
-închidem și deschidem pumnii
Vine ploaia: pic, pic, pic( pianul- apăsăm succesiv degetele)
Pic, pic, pic, pic, pic, pic( pianul)
Câte-un strop atât de mic ( palmele se odihnesc)
Mic, mic, mic, mic, mic, mic!(pianul)
- Rotim pumnii
Vântul bate: vu, vu, vu( legănăm brațele sus)
Vu, vu, vu, vu, vu,vu
Mai bate mai stă un pic( brațele se odihnesc)
Pic, pic, pic, pic, pic, pic!( pianul)
- Rotim pumnii
Ieși afară copilaș( morișca înainte)
copilaș mic, mic, mic
să te plouă peste nas, peste nas(morișca înapoi)

 
pic, pic, pic(pianul)
- Închidem și deschidem pumnii/Rotim pumnii

LINKURI :
- ”Zum, zum, abinuța mea”- https://www.youtube.com/watch?v=ftYVl4um41w)

- ”PLOAIA”- https://www.youtube.com/watch?v=I0Ve_gEeF3Y

- Frédéric Chopin - Spring Waltz - https://www.youtube.com/watch?v=GXaINmN3Fk0

- Valsul primăverii- Florin Nechita- https://www.youtube.com/watch?v=AfC2bmPCSWE

- ”April- Flowers Show”- Andre Rieu Strauss Medley.


https://www.youtube.com/watch?v=IcMiKulC1rI&list=PL9i6mWOOuIvaloQ7QpaqfHDc0hzTO6X33&index=5

- TUDOR GHEORGHE- ”E iarăși primăvară”-


https://www.youtube.com/watch?v=R8p3AtfWl1U&t=0s&list=PL9i6mWOOuIvaloQ7QpaqfHDc0hzTO6X33&index=5


 
10 
 

S-ar putea să vă placă și