Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE LA INFORMATICĂ – CLASA a XI-a

GRAFURI NEORIENTATE, GRAFURI ORIENTATE, ARBORI

1. Fie graful neorientat:

1 m2 4 7 8
m1 m4 m6 m7 m9
3 m8
m5 5 9
2 6
m3

a) Scrieți mulțimea U de muchii și mulțimea X de vârfuri ale grafului.


b) Scrieți gradele următoarelor vârfuri 1, 3, 6, 5, 8.
c) Scrieți un lanț elementar L de lungime 6 și un ciclu C.
d) Scrieți un graf parțial G1 și un subgraf H ale lui G.
e) Care este numărul de muchii ce trebuie adăugate astfel încât G să devină complet ?
f) Care este numărul minim de muchii ce trebuie eliminate astfel încât G să aibă 3 componente conexe ?
g) Scrieți matricele de adiacență, de incidență si și listele de adiacență.

2. Fie funcția f(x)=y ce reprezintă faptul că vârfurile x și y sunt adiacente. f(x)=1, dacă x este numar par și f(x)=4, dacă x este număr
impar. f:{1, 2, 3, 4, 5}→{1, 4}. Ce formă are graful asociat acestei funcții?

3. Fie graful orientat :

a) Scrieți vârfurile adiacente cu vârful 5.


b) Scrieți arcele incidente vârfului 4.
c) Scrieți gradele interioare și exterioare pentru fiecare nod al grafului.
d) Dați exemplu de drum elementar de lungime 4.
e) Dați exemplu de circuit elementar.
f) Scrieți matricea de incidență.
g) Scrieți matricea drumurilor.
h) Scrieți succesiunea nodurilor obținută în urma parcurgerii grafului în lățime și în adâncime, pornind de la nodul 4.

4. Se consideră un graf neorientat cu 80 de noduri şi 3160 muchii. Care este numărul de muchii ce pot fi eliminate astfel astfel încât
graful parţial obţinut să fie arbore?

5. Care sunt nodurile care au exact 2 descendenţi pentru un arbore cu rădăcină, cu 7 noduri, numerotate de la 1 la 7, dat de vectorul
de ”taţi”: (3,3,0,1,2,2,4) ?

6. Pentru reprezentarea unui arbore cu rădăcină cu 9 noduri, etichetate cu numere naturale de la 1 la 9, se utilizează vectorul de „taţi”:
T=(2,0,1,7,3,1,2,4,1). Care sunt descendenţii direcţi ai rădăcinii şi câte frunze are arborele dat?

Punctaj :

Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3 Subiectul 4 Subiectul 5 Subiectul 6 Oficiu


3p 1p 2.5p 1p 0.75p 0.75p 1p

Timp de lucru: 50min