Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele…………………………..

Data ………………

TEZĂ LA ISTORIE CLASA A X-A

I. Definiți următorii termeni:


Partid politic, ideologie, doctrină, stat multinațional, totalitarism, stat de drept, revoluție, holocaust,
constituție, autonomie. (20 puncte)

II. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări: (40 puncte)


„Nu pot fi cetăţeni decât fraţii de rasă. Nu pot fi fraţi de rasă decât aceia care sunt din sânge german, fără
deosebire de confesiune. Nici un evreu, deci, nu poate fi un frate de rasă […]. Cine nu este german nu
poate trăi în Germania decât ca oaspete şi trebuie să fie supus reglementărilor asupra străinilor.”-
Programul Partidului Naţional-Socialist, 1936

1. Precizați secolul la care se referă sursa dată. (3 puncte)


2. Menționați un spațiu istoric la care se referă sursa dată. (4 puncte)
3. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații din sursa dată. (6puncte)
4. Menționați regimul politic la care face referire textul și o caracteristică a acestuia rezultată din text.(4
puncte)
5. Descrieți un regim politic similar celui din sursă, manifestat în Europa contemporană. (10-15
rânduri).(8 puncte)
6. Prezentaţi două doctrine politice studiate. (15 puncte)

III.Realizaţi un scurt eseu (aprox.1 pg.) despre relațiile internaționale în sec.XX, având în vedere: (30
puncte)
- un eveniment istoric relevant la care participă România în sec.XX
- alianțele încheiate de România
- situația României în urma participării la evenimentul prezentat și noul statut internațional (tratatele de pace
care recunosc noul statut al României)
- formularea unui punct de vedere cu privire la evoluția statului roman în perioada respectivă

IV. Tratați un subiect la alegere dintre cele studiate ( în aprox.jumătate de pag.) . (10 puncte)

Barem: I- 20 p; II-40 p ; III-30p; IV 10p. Total:100 puncte