Sunteți pe pagina 1din 1

Eliberarea unui permis de conducere românesc cu o nouă

valabilitate administrativă
Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după
efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente

a) cererea titularului se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o


semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății contravalorii
permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care
rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de


înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere - 68 lei, se poate achita numerar la


ghișeu odată cu depunerea documentelor;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau
furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod
corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul
este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care
solicită eliberarea permisului de conducere.

S-ar putea să vă placă și