Sunteți pe pagina 1din 2

Prezentare generală

Prez entar e general ă

 Capitala: București
 Limba oficială: română
 Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 2007
 Moneda: leul românesc (RON). România s-a angajat să adopte moneda
euro Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• de îndată ce îndeplinește
condițiile necesare.
 Spațiul Schengen: România se află în proces de aderare la spațiul
Schengen.
 Cifre: Suprafață – Populație – Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, în
standardul puterii de cumpărare (SPC)
 Președinția Consiliului UE: România deține președinția rotativă în
Următor ul link vă direcționeaz ă c ătre un si te exter n

perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019.

Sistem politic
România este o republică semi-prezidențială cu un șef de guvern (primul
ministru) și un șef de stat (președintele). Atât guvernul, cât și președintele dețin
puteri executive. Țara este formată din 41 de județe și municipiul București.
Fiecare județ este administrat de un consiliu județean, care răspunde de
aspectele locale, și de un prefect, care administrează aspectele naționale la nivel
de județ.
Localizare pe harta UE

Comerț și economie
În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei României erau: industria
(25,7 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de
cazare și alimentație publică (20,2 %) și administrația publică, apărarea,
educația, sănătatea și asistența socială (11,7 %).
75 % din exporturile României se efectuează în UE (Germania 22 %, Italia 12 %
și Franța 7 %). În afara UE, 3 % din exporturi se realizează către Turcia și 2 %
către Rusia.
Importurile României provin în proporție de 77 % din celelalte state membre ale
UE (Germania 21 %, Italia 10 % și Ungaria 7 %). Printre importurile din afara UE,
se remarcă cele din China (5 %) și din Turcia (4 %).

România și Uniunea Europeană


Parlamentul European
Parlamentul European are 32 membri din România. Aflați cine sunt
acești deputați europeni.
Biroul de informare al Parlamentului European în România

S-ar putea să vă placă și