Sunteți pe pagina 1din 294

Ioan Bandu

Camelia Margea

Romeo Margea

EXCEL 2007

Suport online de curs şi laborator pentru anul 1

anul universitar 2012-2013

Pagina 1 din 294

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

 
 

C U P R I N S

 

CAPITOLUL 1 GESTIONAREA FOILOR DE CALCUL TABELAR. LUCRUL CU CELULE  7

 

7

1.1

GESTIONAREA FOILOR EXCEL

 

9

1.1.1 COMUTAREA PE O ALTĂ FOAIE. SELECTAREA FOILOR

 

10

1.1.2 INSERAREA, MUTAREA ŞI COPIEREA FOILOR

 

11

1.1.3 ŞTERGEREA, REDENUMIREA ŞI ASCUNDEREA FOILOR

 

13

1.1.4 SCHIMBAREA CULORII ETICHETEI UNEI FOI

 

14

1.1.5 DEPLASAREA ÎN CADRUL FOILOR DE CALCUL

14

1.2

LUCRUL CU CELULE

 

16

1.2.1

INTRODUCEREA ŞI EDITAREA DATELOR

 

16

1.2.1.1

Introducerea numerelor

 

17

1.2.1.2

Introducerea textelor

 

19

1.2.1.3

Editarea conţinutului celulei

 

20

1.2.2 SELECTAREA CELULELOR

 

20

1.2.3 COPIEREA ŞI MUTAREA CELULELOR

 

21

1.2.3.1

Mutarea şi copierea folosind memoria clipboard

 

21

1.2.3.2

Copierea folosind butonul de umplere

 

21

1.2.3.3

Copierea/mutarea prin metoda drag&drop

23

1.2.3.4

Preluarea selectivă a conţinutului celulelor

23

1.2.4 COMENTARII ATAŞATE CELULELOR

 

25

1.2.5 ŞTERGEREA

26

1.2.6 INSERAREA CELULELOR, LINIILOR SAU COLOANELOR

 

28

1.2.7 REDIMENSIONAREA

 

29

1.2.8 FORMATAREA

 

31

1.2.9 FORMATAREA CONDIŢIONATĂ

 

34

1.2.10 IMOBILIZAREA LINIILOR/COLOANELOR

 

35

1.2.11 SORTAREA DATELOR

 

36

1.3

PROTECŢIA DATELOR

 

37

1.3.1

PROTECŢIA LA NIVEL DE FOAIE DE CALCUL

 

37

1.3.2. PROTEJAREA REGISTRULUI

 

40

1.4

APLICAŢII PROPUSE

 

44

CAPITOLUL 2 FORMULE ŞI FUNCŢII FORMULE ŞI FUNCŢII

46

2.1

FORMULE

46

Pagina 2 din 294

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

 
   

Cuprins

 
 

2.1.1 OPERATORI DE CALCUL

 

46

2.1.2 ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR

 

48

2.1.3 MANAGEMENTUL ERORILOR

 

48

 

2.1.3.1

Mesaje de eroare semnalate implicit de EXCEL

 

49

2.1.3.2 Restricţionarea datelor introduse în celule

 

50

2.1.3.3

Auditarea formulelor

 

54

 

2.1.4 REFERIREA LA CELULE

56

2.1.5 REFERINŢE LA CELULE

59

2.2

FUNCŢII

59

2.2.1 FUNCŢII DE TIMP

 

62

2.2.2 FUNCŢII MATEMATICE

 

65

2.2.3 FUNCŢII STATISTICE

73

2.2.4 FUNCŢII PENTRU TEXT

79

2.2.5 FUNCŢII LOGICE

 

82

2.2.6 FUNCŢII PENTRU CĂUTARE ŞI REFERINŢĂ

 

83

2.2.7 FUNCŢII FINANCIARE

 

89

2.3

FACILITATEA GOAL SEEK

95

2.4

APLICAŢII PROPUSE

 

98

CAPITOLUL 3 LISTE ŞI TABELE   113

CAPITOLUL 3 LISTE ŞI TABELE

 

113

3.1 FORMULARUL PENTRU INTRODUCEREA DATELOR

 

114

3.2 FILTRAREA ÎNREGISTRĂRILOR

 

118

3.2.1 FILTRE OBIŞNUITE

 

118

3.2.2 FILTRE COMPLEXE

120

3.3

FUNCŢII TIP BAZE DE DATE

 

125

3.4

CENTRALIZAREA ÎNREGISTRĂRILOR

 

129

3.5 SUBTOTALURI

 

131

3.6 TABELE

132

3.6.1. CREAREA

133

3.6.2. FORMATAREA

 

135

3.6.3. CALCULE DE SINTEZĂ

 

137

3.6.4. INSERAREATERGEREA RÂNDURILOR/COLOANELOR

 

138

3.6.5. REDIMENSIONAREA ŞI INTRODUCEREA DATELOR ÎN TABELE

 

139

3.6.6. SORTAREA ŞI FILTRAREA

 

140

3.7 SEPARAREA CONŢINUTULUI UNEI CELULE ÎN COLOANE DIFERITE

 

140

3.8 APLICAŢII PROPUSE

 

144

Pagina 3 din 294

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

 

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

 
   

Cuprins

 

CAPITOLUL 4 

 

GRAFICE

 

148

4.1

TIPURI DE GRAFICE ÎN EXCEL

 

148

4.1.1 COLUMN

 

149

4.1.2 LINE

150

4.1.3 PIE

150

4.1.4 BAR

152

4.1.5 AREA

153

4.1.6 SCATTER (XY)

 

154

4.1.7 ALTE TIPURI DE GRAFICE

 

155

4.2 ELEMENTELE UNUI GRAFIC

158

4.3 CREAREA UNUI GRAFIC

160

4.4 MODIFICAREA UNUI GRAFIC CREAT

 

165

 

4.4.1 ADĂUGAREA DE DATE

 

165

4.4.2 ŞTERGEREA UNEI SERII DE DATE

 

166

4.4.3 MODIFICAREA STILULUI GRAFICULUI

 

166

4.4.4 EDITAREA ŞI FORMATAREA ELEMENTELOR UNUI GRAFIC

 

166

4.4.5 ADĂUGAREA UNEI LEGENDE. MODIFICAREA LEGENDEI

168

4.4.6 ADĂUGAREA TABELULUI DE DATE LA GRAFIC

 

169

4.4.7 ADĂUGAREA LINIEI DE TENDINŢĂ

 

170

4.4.8 ALTE MODIFICĂRI ASUPRA UNUI GRAFIC CREAT

 

172

4.5 APLICAŢII REZOLVATE

 

174

4.6 APLICAŢII PROPUSE

 

190

CAPITOLUL 5 TIPĂRIREA ÎN EXCEL TIPĂRIREA ÎN EXCEL

192

5.1

PREVIZUALIZAREA ÎNAINTEA TIPĂRIRII

 

193

5.2

ORIENTAREA ŞI NUMEROTAREA PAGINILOR

195

5.3

STABILIREA MARGINILOR PAGINII

 

196

5.4

IMPRIMAREA UNEI PĂRŢI DIN FOAIA DE CALCUL

 

198

5.5

REPETAREA UNOR LINII/COLOANE

 

199

5.6

TIPĂRIREA LINIILOR DE GRILĂ

 

200

5.7

TIPĂRIREA ETICHETELOR DE RÂNDURI ŞI COLOANE

 

200

5.8

ADĂUGAREA ANTETURILOR ŞI SUBSOLURILOR

201

5.9

APLICAŢII PROPUSE

 

206

Pagina 4 din 294

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

 
   

Cuprins

 

CAPITOLUL 6 COMPONENTA SOLVER  208

 

208

6.1

PREZENTARE

208

6.2

APLICAŢIE REZOLVATĂ

 

212

6.3

APLICAŢII PROPUSE

 

216

CAPITOLUL 7 CONTROALE DE TIP FORMULAR  218

 

218

7.1

DESCRIERE

218

7.2

APLICAŢIE REZOLVATĂ

 

228

7.3

APLICAŢII PROPUSE

 

232

CAPITOLUL 8 MACROCOMENZI. LIMBAJUL VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS  234

 

234

8.1

MACROCOMENZI

 

234

8.1.1 CREAREA

234

8.1.2 MODIFICAREA ŞI ŞTERGEREA

 

236

8.1.3 EXECUŢIA

237

8.1.4 ACTIVAREA SAU DEZACTIVAREA

 

240

8.2

ALGORITMI

241

8.2.1 MĂRIMI FOLOSITE LA CONSTRUIREA UNUI ALGORITM

 

241

8.2.2 OPERAŢII UTILIZATE PENTRU DESCRIEREA ALGORITMILOR

242

8.2.3 CLASIFICAREA ALGORITMILOR

 

243

8.2.4 STRUCTURI DE CONTROL

 

244

8.2.5 CONDIŢII

248

8.3

LIMBAJUL VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

 

250

8.3.1 PROCEDURI DE TIP SUB

 

250

8.3.2 INTRODUCEREA DATELOR

255

8.3.3 AFIŞAREA DATELOR

256

8.3.4 VARIABILE

258

8.3.5 OPERATORI

263

8.3.6 FUNCŢII STANDARD

 

265

8.3.6.1 Funcţii matematice

265

8.3.6.2 Funcţii pentru conversia datelor

 

266

8.3.6.3 Funcţii pentru şiruri de caractere

267

8.3.7

DESCRIEREA STRUCTURILOR DE CONTROL

271

8.3.7.1

Structura alternativă

 

271

8.3.7.1.1 Instrucţiunea If

271

8.3.7.1.2 Instrucţiunea GoTo

272

Pagina 5 din 294

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012 -2013 . 8.3.7.1.3 Instrucţiunea Select 8.3.7.2 Structura

8.3.7.1.3 Instrucţiunea Select

8.3.7.2 Structura repetitivă

Cuprins

273

275

8.3.7.2.1 Instrucţiunea For

275

8.3.7.2.2 Instrucţiunea While

276

8.3.7.2.3 Instrucţiunea Do

277

8.3.8 PROCEDURI FUNCTION

278

8.4

IERARHIA OBIECTELOR EXCEL

282

8.5

APLICAŢII REZOLVATE

285

8.6

APLICAŢII PROPUSE

290

BIBLIOGRAFIE

292

Resurse suplimentare la materialul de faţă se pot găsi pe site-ul:

https://sites.google.com/site/informatii2010/

Pagina 6 din 294

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

 
       

C A P I T O L U L

1

   

GESTIONAREA FOILOR DE CALCUL TABELAR.

       

LUCRUL CU CELULE

   

În Microsoft Excel, fişierul în care lucraţi şi memoraţi datele se numeşte registru sau mapă de lucru (în engleză, Workbook, sau pe

scurt, Book). Acest fişier are implicit formatul (extensia)

.xlsx

. El conţine

în principal foi (în engleză, Sheet). La lansarea în execuţie a programului Excel, se deschide automat un registru de lucru nou, pe care programul îl denumeşte implicit Book1. Principalele tipuri de foi care pot fi incluse într-un fişier Excel

sunt:

                   
 

foi de calcul sau foi de lucru (în engleză, Spreadsheet sau

 

Worksheet) – împărţite în linii şi coloane, foi de grafic dedicate doar unui grafic.

În Figura 1.1 este prezentată o fereastră a programului de calcul tabelar Excel, având deschis un fişier ce cuprinde mai multe foi (afişate în stânga-jos). În figură se vede foaia de calcul numită Apl11-Abateri valuta.

Bara de formule (Figura 1.1) – situată în partea de sus a ferestrei Excel, este utilizată pentru introducerea sau editarea valorilor introduse sau a formulelor, în celule sau grafice. Ea este împărţită în trei zone, astfel:

 

prima (în stânga) – afişează referiele celulelor selectate sau a celulei active la un moment dat (în Figura 1.1 este celula A8), numele unui domeniu de celule, sau numele funcţiei care se introduce la un moment dat;

acest tip de fişier nu poate stoca macrocomenzi (tratate în capitolul 8); pentru a salva fişierul Excel 2007 cu macrocomenzi, se foloseşte formatul .xlsm. Mai multe detalii privind formatele de fişier cu care lucrează Excel 2007 pot fi consultate pe site-ul oficial Microsoft Romania, la adresa:

http://office.microsoft.com/ro-ro/excel/HP100141031048.aspx?pid=CH100648071048

         

Pagina 7 din 294

     

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

 

 
 

urmează grupul de butoane care ajută la introducerea datelor în celule;

   

restul barei – afişează conţinutul celulei selectate (caracterele introduse sau formula utilizată în celula activă).

Figura 1.1

 

Pentru A AFIŞA SAU ASCUNDE BARA DE FORMULE daţi clic pe fila

View, apoi din grupul Show/Hide (Figura 1.2) selectaţi caseta Formula Bar (Bară de formule).

         

Figura 1.2

         
         

Pagina 8 din 294

         

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

 

Caseta

Headings

se

 

foloseşte

pentru

afişarea/ascunderea

etichetelor de rânduri şi coloane.

           

Caseta Message Bar se foloseşte pentru afişarea/ascunderea barei de mesaje. Bara de mesaje apare deasupra barei de formule şi conţine textul:

1.1 GESTIONAREA FOILOR EXCEL

         

Foaia de lucru reprezintă suportul documentului de bază utilizat în Microsoft Excel, pentru a memora şi a lucra cu date. Dimensiunile ei diferă de la o versiune la alta; în Excel 2007 ea a ajuns la:

 

16384 coloane (notate implicit cu literele A, B, …, IV, …) şi

 

1048576 linii (numerotate implicit cu numere arabe, de la 1).

Pentru a ascunde liniile care arată modul de împărţire a foii în linii şi coloane, se deselectează caseta Gridlines (Figura 1.2). Intersecţia dintre un rând şi o coloană formează o CELULĂ în care se pot scrie cuvinte, numere sau formule. Fiecărei celule îi corespunde o adresă unică (referinţa celulei), dată de combinaţia dintre numele coloanei (literă) şi numele liniei (număr) din care face parte.

Un fişier Excel poate conţine mai multe foi (implicit 3 foi de calcul), care pot fi ulterior: şterse, modificate, sau adăugate altele – fie prin copierea sau mutarea unor foi existente (în acelaşi sau în alte fişiere), fie prin crearea altora noi. În cazul în care un fişier conţine mai multe foi decât permite zona de vizibilitate a ferestrei se afişeze, se vor folosi butoanele din stânga-jos ale ferestrei pentru derulare (ca în Figura 1.3). Numărul maxim de foi este nelimitat (limita e dată doar de memoria disponibilă). Foile de calcul au un nume implicit Sheet1, Sheet2 ş.a.m.d. Numele foilor apare în partea de jos a ferestrei registrului de lucru, pe etichetele ce le corespund (Figura 1.3). Într-un fişier Excel nu pot exista două foi cu acelaşi nume, la fel cum pe aceeaşi foaie de calcul nu pot fi două celule cu aceeaşi adresă.

     

Pagina 9 din 294

         

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

 

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
 

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

 

Ascunderea sau vizualizarea etichetelor foilor de lucru se face

astfel:

                 

clic pe butonul Office Button clic pe butonul Excel Options;

1.1.1 COMUTAREA PE O ALTĂ FOAIE. SELECTAREA FOILOR

clic, în stânga, pe Advanced;

în dreapta, în zona Display options for this workbook, clic pe

caseta Show sheet tabs. Foaia de grafic (diagramă) reprezintă o foaie într-un registru de lucru care conţine doar un grafic. Acest tip de foi sunt legate la datele foii de calcul şi sunt actualizate automat atunci când datele foii de calcul se modifică. Comenzile care permit realizarea majorităţii operaţiilor privind foaia de lucru în ansamblul său (mutare, copiere, redenumire, inserare etc.) sunt grupate în meniul contextual al etichetei foii.

Deşi un registru de lucru poate conţine mai multe foi, la un moment dat una singură este vizibilă. Pentru a aduce în prim- plan o altă foaie dintr-un registru de lucru executaţi clic pe eticheta foii respective. Dacă ea nu este vizibilă, executaţi clic pe butoanele de derulare a etichetelor pentru a afişa

Figura 1.3

eticheta paginii, apoi se execută clic pe etichetă. Dacă etichetele tuturor foilor de lucru sunt vizibile, atunci butoanele prezentate nu mai au utilitate (acţionarea lor nu mai produce nici un efect). Modalităţile de selectare a foilor de calcul dintr-un registru sunt prezentate în Tabelul 1.1. Dacă se selectează mai mult de o foaie, Microsoft Excel repetă modificările făcute în foaia activă în toate celelalte foi selectate. Atenţie, însă: aceste modificări pot înlocui date în alte foi.

     

Pagina 10 din 294

     

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

 

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
     

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

                   

Tabelul 1.1

Pentru a selecta:

Procedaţi astfel:

             

O singură foaie

Clic pe eticheta foii.

           

Un grup de foi alăturate

Clic pe eticheta primei foi, apoi ţineţi apăsată tasta şi executaţi clic pe eticheta ultimei foi din grup.

Shift

Un grup de foi nealăturate

Clic pe eticheta primei foi, apoi ţineţi apăsată tasta executaţi clic pe etichetele celorlalte foi.

Ctrl

şi

Toate foile

Clic cu butonul drept al mouse-ului pe eticheta unei foi şi apoi alegeţi Select All Sheets (Selectează toate foile).

1.1.2 INSERAREA, MUTAREA ŞI COPIEREA FOILOR

     
 

Adăugarea (inserarea) unei foi se poate realiza oricând este

nevoie, folosind butonul ce se află după ultima etichetă de foaie – pentru adăugarea după ultima foaie, sau utilizând fereastra de dialog Insert.

 

În varianta a doua, procedaţi astfel:

         
 

afişaţi fereastra folosind fila Home grup Cells Insert Sheet sau executând clic dreapta pe eticheta foii înaintea căreia doriţi să inseraţi noua foaie, apoi alegeţi comanda Insert;

 

în fereastra de dialog Insert (Figura 1.4) se alege tipul de foaie care se doreşte a fi inserată:

   

Worksheet foaie de calcul;

   

Chart foaie de grafic (vezi capitolul Grafice);

   

MS Excel 4.0 Macro foaie de macrocomenzi (păstrată din

   

     

versiunea 4.0); MS Excel 5.0 Dialog inserarea unei foi de dialog (păstrată din versiunea 5.0).

Pagina 11 din 294

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

   
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

         

Figura 1.4

       

Adăugarea simultană a MAI MULTOR FOI, se face asemănător, dar înainte se selectează un număr de etichete egal cu cel al foilor de inserat.

 

Pentru a muta sau copia foi într-un FIŞIER EXCEL:

   
 

1.

afişaţi fişierul care conţine foile respective şi selectaţi foile dorite;

 

2.

clic dreapta pe selecţie, apoi executaţi clic pe Move or Copy (Mută sau copiază), care afişează fereastra de dialog din Figura 1.5;

 

3.

în caseta To book (În fişierul Excel) alegeţi fişierul în care să aibă loc mutarea/copierea;

 

4.

în

caseta

Before

sheet

(Înaintea

foii),

executaţi

clic

pe

   

numele foii înaintea căreia doriţi să apară foile selectate;

   
 

5.

pentru a COPIA foile în loc să le mutaţi, validaţi caseta Create a copy (Creează o copie).

         

Pagina 12 din 294

       

Bandu,

I.,

Margea

C.,

 

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

   
     

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

Locul în care se va muta/copia foaia (sau foile), ce se precizează la pasul 3, poate fi:

     
   

un fişier Excel existent: se

     
   

alege numele său din listă (el apare în listă, dacă este deschis) – în această categorie intră şi fişierul curent; un nou fişier Excel (New

     
     

Book).

Figura 1.5

   

Mutarea (sau copierea) foilor în cadrul fişierului actual, se poate realiza mai rapid folosind metoda „drag and drop”: se selectează foile, apoi ţinând apăsat butonul stâng pe eticheta unei foi selectate, se trage cu

ajutorul mouse-ului (la copiere, se ţine şi tasta

Ctrl

apăsată), de-a lungul

rândului cu etichetele de foaie, până în poziţia dorită.

   

1.1.3 ŞTERGEREA, REDENUMIREA ŞI ASCUNDEREA FOILOR

 
 

Pentru ŞTERGEREA foilor:

       
 

selectaţi foile pe care doriţi să le ştergeţi;

 

 

din meniul contextual al etichetei de foaie alegeţi comanda Delete.

Pentru REDENUMIREA unei foi procedaţi astfel:

 

dublu clic pe eticheta corespunzătoare foii, sau din meniul

 

contextual al etichetei de foaie alegeţi comanda Rename; tastaţi noul nume (peste numele curent, care apare selectat),

   

apoi

Enter

.

           
 

Pentru

ASCUNDEREA

unor

foi:

selectaţi

foile,

clic

dreapta

pe

selecţie, apoi alegeţi Hide. Pentru REAFIŞAREA unei foi ascunse, daţi clic dreapta pe etichetă, apoi alegeţi Unhide. Comanda Unhide este activă numai dacă există foi ascunse.

         

Pagina 13 din 294

   

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

   
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

1.1.4

SCHIMBAREA CULORII ETICHETEI UNEI FOI

     

Aceasta este o comandă utilă în organizarea foilor într-un fişier, pentru a putea fi recunoscute cu uşurinţă. Spre exemplu, ar putea fi colorate cu aceeaşi culoare foile care au acelaşi tip de utilizări sau de informaţii, sau ar putea avea culori mai stridente cele care conţin date de revizuit în interval imediat ş.a.m.d. Procedura de colorare a etichetei este următoarea:

 

se selectează foile ale căror etichete trebuie colorate;

 
 

clic dreapta pe selecţie, apoi se alege comanda Tab Color;

 
 

se alege culoarea dorită.

 

Eticheta va apare colorată în întregime numai atunci când foaia respectivă nu este activă. Când foaia este activă, eticheta va fi albă, dar textul va fi subliniat cu o linie de culoarea specificată anterior.

1.1.5

DEPLASAREA ÎN CADRUL FOILOR DE CALCUL

   

Pentru deplasarea între celulele unei foi de lucru, se execută clic pe oricare celulă sau se pot utiliza tastele direcţionale. Atunci când vă mutaţi la o celulă, aceasta devine celula activă. Pentru a vedea o altă zonă a foii, puteţi folosi barele de derulare.

Pentru a vă deplasa:

     

Procedaţi astfel:

     

Cu un rând în sus/jos Clic pe săgeţile din bara de derulare verticală.

   

Cu o coloană la stânga/dreapta

   

Clic pe săgeţile din bara de derulare orizontală.

 

Cu o fereastră

 

Clic dedesubtul/deasupra casetei de derulare din

 

(ecran) în sus/jos

 

bara de derulare verticală, sau apăsaţi tasta

Page

 
       

Up

/

Page Down

.

       

Cu o fereastră (ecran) la stânga/dreapta

 

Clic la dreapta/stânga casetei de derulare din bara de derulare orizontală.

La prima celulă din linia curentă

       

Apăsaţi tasta

Home

.

   
         

Pagina 14 din 294

     

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

     

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
     

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule Tabelul 1.2 (continuare)

Pentru a vă deplasa:

 

Procedaţi astfel:

         

La prima celulă din foaia de lucru

   

Apăsaţi

Ctrl

+

Home

.

     

O distanţă mare

Glisaţi caseta de derulare într-o poziţie relativ apropiată. Pe o foaie de lucru foarte mare, ţineţi

 
       

apăsată tasta

Shift

în timp ce glisaţi.

       

La ultima celulă din ultima linie cu date

   

Apăsaţi

Ctrl

+

End

.

       

tasta

F5

Se poate realiza deplasarea rapidă la o anumită celulă, apăsând sau utilizând succesiunea de comenzi:

   

fila Home grupul Editing butonul Find & Select Go

To…(Figura 1.6).

                   
         

Figura 1.6

             
   

În

ambele

cazuri

apare

fereastra

de

dialog

 

Go

To,

unde

se

introduce referinţa celulei la care se doreşte saltul (de exemplu, D8).

 
       

Pagina 15 din 294

             

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

1.2 LUCRUL CU CELULE

             

Folosind tehnica „drag and drop” (trage şi fixează) se pot realiza multe operaţii de bază în lucrul cu celulele. Cursorul poate lua forme diferite în timp ce lucraţi cu celulele, în funcţie de poziţia în celulă.

1.2.1 INTRODUCEREA ŞI EDITAREA DATELOR

       

Pentru a introduce numere, texte sau formule în celulele unei foi de calcul, selectaţi celula corespunzătoare, iar după introducerea textului

dorit apăsaţi

Enter

sau

Tab

, sau acţionaţi

de pe bara de formule.

Abandonarea introducerii se face apăsând tasta

Esc

sau butonul

 

de

pe bara de formule. Tot ceea ce scrieţi va apărea în două locuri: în celula selectată şi în bara de formule. Formula reprezintă o combinaţie de numere, caractere speciale, adrese de celule, operatori matematici şi funcţii Excel, care îi conferă anumite particularităţi:

începe întotdeauna cu un semn de egalitate (=);

Tabelul 1.3

în mod implicit, după finalizarea introducerii unei formule, în

foaia de calcul este afişat rezultatul calculului, iar formula care l-a generat este vizibilă pe bara de formule (când s-a selectat celula ce-o conţine). În funcţie de ceea ce se introduce, Excel tratează datele respective în mod diferit (tabelul 1.3).

Dacă scrieţi:

   

Exemple:

Cum le tratează Excel

 

Numai numere, în orice

 

67

   

Numere

   

format

 

50%

           

Litere şi numere

   

230 buc.

 

Text

   
     

Produse

         

Dată calendaristică/oră

 

23/02/99

 

Dată/oră

   
     

5:41PM

         

Orice începe cu semnul egal

 

=153+7

 

Formulă

   
   

=SUM(B2:B4)

         
 

Pagina 16 din 294

         

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

 

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
 

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

1.2.1.1 INTRODUCEREA NUMERELOR

         

CONSTANTĂ este orice valoare din celulă care nu începe cu un

semn de egalitate (=). De exemplu, numărul 85, ora 6:35 şi textul “Denumire produs” sunt toate constante. Numerele pe care le tastaţi într-

celulă sunt valori constante. Ele nu îşi schimbă valoarea, eventual doar aspectul (format), în funcţie de locul disponibil pentru afişare sau de modul de formatare precizat. Lucrurile stau diferit însă atunci când e

o

vorba despre o formulă sau o valoare care rezultă dintr-o formulă (nu este

o

constantă).

                   

În Excel, un număr poate conţine numai următoarele caractere:

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ) , / $ % . E e

     

Excel ignoră semnul plus (+) al numerelor pozitive şi interpretează o singură virgulă (sau punct – în sistemul englez) ca separator zecimal. Semnul minus poate fi folosit pentru introducerea valorilor negative. Toate celelalte combinaţii de numere şi caractere nenumerice sunt considerate text. Caracterele recunoscute ca numere depind de opţiunile selectate în sistemul de operare, la Regional and Language Options (aplicaţia Control Panel).

O problemă aparte o ridică valorile numerice care depăşesc ordinul miilor, care conţin zecimale, datele calendaristice etc. Aceasta deoarece, la afişarea lor trebuie să se aibă în vedere care sunt setările regionale ale sistemului de operare (de unde este preluat şi formatul numeric afişat de Excel). Dacă sistemul are formatul specific ţărilor anglofone (SUA, de exemplu), formatul de dată calendaristică va fi cel lună-zi-an, separatorul zecimal va fi punctul, iar pentru ordinul de mărime

virgula. Dacă până la versiunea Excel 2002, rezolvarea se putea face doar modificând setările regionale ale Windows-ului, acum în cadrul Excel 2007 puteţi parcurge succesiunea de comenzi:

butonul Office butonul Excel Options Advanced caseta Use system separators.

     

Pagina 17 din 294

         

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
     

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

În Figura 1.7 pot fi stabiliţi local (doar pentru aplicaţia Excel) aceşti separatori, fără a interveni în configurarea Windows-ului.

         

Figura 1.7

         

Pentru a fixa separatorul zecimal şi al miilor, se deselectează caseta Use System separators şi se introduc în casetele corespunzătoare separatorii doriţi: Decimal separator (zecimal); Thousands separator (ordin de mărime).

 

SFATURI PENTRU INTRODUCEREA NUMERELOR

       
 

Pentru a evita introducerea unei fracţii ca pe o dată, puneţi

VARIANTA 1

 

înaintea acesteia un 0 (zero) (de exemplu, tastaţi 0 1/4). Introduceţi semnul minus (-) înaintea numerelor negative, sau

 

puneţi numerele între paranteze rotunde. Toate numerele sunt aliniate implicit la dreapta în celulă.

   

Pentru a modifica alinierea prezentăm două variante.

   

-

selectaţi celulele clic dreapta pe selecţie Format Cells;

 
   

-

pagina Alignment (Aliniere);

 
   

-

selectaţi opţiunile dorite în zona Text alignment.

 
   

VARIANTA 2

 
   

-

selectaţi celulele;

   

-

 

fila Home grup Alignment butonul corespunzător pentru alinierea pe orizontală şi verticală.

 

Dacă după introducerea unui număr într-o celulă conţinutul acesteia devine: #####, înseamnă că numărul introdus a fost prea lung pentru a putea fi afişat. (Vezi paragraful 2.3- Managementul erorilor). Formatul de număr aplicat unei celule determină modul în care

Pagina 18 din 294

   

Excel afişează un număr într-o foaie de lucru.

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

 

Pentru a modifica formatul de număr, selectaţi celulele care conţin numerele. Faceţi clic dreapta pe selecţie, alegeţi Format Cells, în pagina Number selectaţi o categorie (Category) şi opţiunile corespunzătoare ei. În celulele care au implicit categoria General, Excel afişează

 

numerele ca întregi (517), fracţii zecimale (5.17), sau notaţie ştiinţifică (5.17E+06) dacă numărul este mai lung decât lăţimea celulei. Categoria General afişează până la 11 cifre, inclusiv virgula

 

(punctul) numerelor zecimale şi caractere cum ar fi "E" şi "+." Pentru a utiliza numere cu mai multe cifre, puteţi aplica categoria Scientific (notaţie ştiinţifică) sau un format de număr personalizat.

Indiferent de numărul de cifre afişate, Microsoft Excel memorează numere de maxim 15 cifre. Dacă un număr conţine mai mult de 15 cifre semnificative, Microsoft Excel converteşte cifrele suplimentare la zero.

1.2.1.2 INTRODUCEREA TEXTELOR

În Microsoft Excel, text înseamnă orice combinaţie de numere, spaţii şi caractere nenumerice. Toate textele sunt aliniate în mod implicit la stânga într-o celulă. Pentru a modifica alinierea, procedăm ca la numere. Pentru a afişa textul ce depăşeşte lăţimea coloanei pe mai multe rânduri în aceeaşi celulă se poate apela la două variante:

 

una automată, care ajustează aranjarea conţinutului pe rânduri în funcţie de lăţimea celulei, astfel:

   

-

clic dreapta în celulă Format Cells;

       
   

- pagina Alignment Cells validaţi caseta Wrap text (Continuă

   

automat textul pe rândul următor) sau fila Home grupul Alignment butonul Wrap text

-

   
 

trecerea „forţată” a textului ce urmează la dreapta cursorului de inserţie, fără a depinde de lăţimea celulei, astfel: se plasează

       

Pagina 19 din 294

         

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

   
     

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

   

cursorul la locul „de rupere” şi se tastează combinaţia de taste

   

Alt

+

Enter

.

               

Pentru a repeta ultima introducere, se ţine apăsată tasta tastează prima literă.

Shift

şi se

Pentru a introduce caractere speciale, ce nu se află pe tastatură (de exemplu: », £, α, ≥ ş.a.), se parcurge succesiunea de comenzi:

 

fila Insert grupul Text butonul Symbol.

     

1.2.1.3 EDITAREA CONŢINUTULUI CELULEI

       
 

Editarea (modificarea) conţinutului celulei se poate realiza astfel:

 

1.

dublu clic pe celula care conţine datele pe care doriţi să le

 

2.

editaţi SAU selectaţi celula a cărei conţinut doriţi să îl modificaţi şi daţi un clic în bara de formule (cursorul de inserţie se va poziţiona unde aţi dat clic) ; faceţi orice modificări ale conţinutului celulei;

 

3.

apăsaţi tasta

Enter

, pentru a introduce modificările făcute în

   

celulă.

                   

1.2.2 SELECTAREA CELULELOR

         

A selecta celule înseamnă a evidenţia celulele ce vor fi afectate de următoarea comandă sau acţiune. Selectarea unui grup compact de celule (Figura 1.8a) se poate

realiza:

                         
 

prin tehnica „drag and drop” – vă poziţionaţi în interiorul

 

celulei şi treceţi cursorul mouse-ului peste cele ce doriţi să le selectaţi sau folosind tastele – poziţionaţi cursorul pe prima celulă; ţineţi

   

apăsată tasta

Shift

şi acţionaţi tastele direcţionale.

   

În Figura 1.8a s-a făcut selectarea zonei cuprinse între celulele B4 şi C7. Prima celulă din zonă (de la care a început selectarea) apare nemarcată, ea având culoarea reală a celulelor neselectate.

             

Pagina 20 din 294

       

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
     

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

             

a

     

b

       

Figura 1.8

         
   

Dacă doriţi să selectaţi celule

sau

mai

multe grupuri de

celule, ţineţi apăsată tasta

Ctrl

şi executaţi clic sau trageţi mouse-ul peste

fiecare grup de celule ce doriți să-l includeți în selecție. Pentru a anula o selecţie de celule, executaţi clic pe altă celulă. Selectarea întregii foi de calcul o puteţi face acţionând butonul Select All (Selectează tot) – dreptunghiul din colţul din stânga sus al unei foi de lucru, unde se întâlnesc titlurile de rând şi cele de coloană (Figura

1.8b).

                   

1.2.3 COPIEREA ŞI MUTAREA CELULELOR

       

Pentru a muta sau copia datele dintr-una sau mai multe celule, în primul rând trebuie selectată(selectate) celula(celulele) de mutat/copiat.

1.2.3.1

MUTAREA ŞI COPIEREA FOLOSIND MEMORIA CLIPBOARD

Se realizeafolosind comenzile Cut (decupare-pentru mutare), Copy (copiere) şi Paste (lipire), grupate în fila Home, grupul de comenzi Clipboard, sau folosind meniul contextual al obiectului de mutat/copiat.

1.2.3.2

COPIEREA FOLOSIND BUTONUL DE UMPLERE

     

Butonul de umplere este un mic pătrat negru care apare în colţul din dreapta-jos al unei selecţii (indiferent de numărul celulelor selectate, cu condiţia ca acestea să formeze un grup compact) (Figura 1.9). Când cursorul este poziţionat pe butonul de umplere, cursorul se modifică

în

.

                   
       

Pagina 21 din 294

         

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

   

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

         

Figura 1.9

         
 

Copierea în celule adiacente se poate face:

       
 

fără sau cu incrementare;

   
 

fără sau cu păstrarea formatului celulei iniţiale.

   

Se poziţionează cursorul mouse-ului pe butonul de umplere şi se trage de butonul de umplere pe orizontală (dreapta sau stânga, în cadrul liniei) sau pe verticală (sus sau jos, în cadrul coloanei). În timp ce cursorul de umplere este deplasat peste celule, se poate observa că el este însoţit de textul cu care Excel vrea umple acele celule (Figura 1.10a). Dacă valori cum sunt numerele sau datele sunt incrementate de-a lungul zonei selectate în loc să fie copiate, selectaţi valorile iniţiale din nou

şi menţineţi apăsată tasta

Ctrl

cât timp glisaţi butonul de umplere.

   
 

Indiferent dacă s-a ţinut sau nu apăsată tasta

Ctrl

, la eliberarea

butonului mouse-ului Excel 2007 afişează butonul Auto Fill Options (Figura 1.10b) - dacă s-a folosit butonul stâng de mouse în timpul glisării, sau un meniu rapid (Figura 1.10c) - dacă s-a folosit butonul drept de mouse în timpul glisării.

   

a

       

b

       

c

         

Figura 1.10

         
       

Pagina 22 din 294

         

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

 

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

E X E M P L U

                     

Fie în celula A1 numărul 2005. Să se genereze în celulele A3, …, A10, conţinutul celulei A1 prin incrementare cu 2. Altfel spus, în A2, A3, … , A10

apară 2007, 2009, 2011 etc.

                   

SOLUŢIE se introduce în celula A2 numărul 2007;

»

»

»

»

   

se selectează celulele A1 şi A2;

   

se trage de butonul de umplere până se ajunge în celula A10;

   

se eliberează butonul mouse-ului.

   

1.2.3.3

COPIEREA/MUTAREA PRIN METODA DRAG&DROP

   

Procedaţi astfel:

                   
 

1.

selectaţi domeniul de celule de copiat;

         
 

2.

ţineţi apăsată tasta

Ctrl

pentru copiere (respectiv

Shift

,

   

sau nicio tastă– pentru mutare), şi plasaţi cursorul pe chenarul selecţiei (cursorul va avea forma );

 
 

3.

mutaţi

chenarul

 

în

locul

unde se doreşte efectuarea

 
 

4.

operaţiei; eliberaţi butonul de mouse, apoi tasta

Ctrl

.

     

1.2.3.4

PRELUAREA SELECTIVĂ A CONŢINUTULUI CELULELOR

   

O celulă poate avea un conţinut complex, de exemplu: formule, valori rezultate în urma unor operaţii, comentarii şi diferite formate. Prin preluarea selectivă se înţelege operaţia de preluare din memoria clipboard (încărcată în prealabil cu conţinutul unor celule selectate în urma unei comenzi Copy sau Cut) numai a anumitor elemente de exemplu, numai formatul celulei (borduri, fond etc.) fără

a

copia şi datele conţinute, sau rezultatul formulei fără a copia şi

formula etc. Pentru astfel de preluări, în locul comenzii Paste, alegeţi comanda Paste Special (din meniul contextual). Unele opţiuni din caseta Paste Special (Figura 1.11a) sunt prezentate în Tabelul 1.4. Unele dintre ele pot fi apelate mai direct,

     

Pagina 23 din 294

           

Bandu,

I.,

Margea

C.,

Margea

R.

(2013)

Excel

2007.

Suport

online

de

curs

 

şi laborator pentru anul 1. Anul universitar 2012-2013.

     
   

1. Gestionarea foilor de calcul tabelar. Lucrul cu celule

alegându-le din lista ataşată butonului Paste, ce este în grupul Clipboard din fila Home (Figura 1.11b).

           

a

       

b

         

Figura 1.11

         

Prin copierea în varianta ultimă din tabel (Paste Link) se pot crea uşor legături între diferite foi. În acest fel, se economiseşte timp, deoarece când se actualizează foaia sursă, Excel actualizează automat toate foile legate de aceasta. Legăturile create contribuie şi la reducerea erorilor de tastare.

                 

Tabelul 1.4

Opţiunea

   

Efectul

             

All

     

Preia în întregime conţinutul şi formatele celulelor. Opţiunea este identică cu utilizarea comenzii Paste.

Formulas

   

Preia doar formulele