Sunteți pe pagina 1din 27

Tr iillii fram iinves

iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING

FOAIE DE CAPAT / Lista de semnaturi

INVESTITIE: Locuinta unifamiliala P+1E


Beneficiar: Gheorghe Niculescu
Proiectant General: SC TRILITICA FRAME INVEST SRL
Proiect: tip G16/2012
Amplasament: Sat Popesti, Comuna Mihailesti, Jud. Giugiu
cv. 26, parc. 126, 127, 128
Sef proiect: arh. Octavian Ungureanu
Arhitectura: arh. Octavian Ungureanu
Rezistenta: ing. Adrian Costoiu, ing. Loredana Vaduva
Instalatii: Ing. Adrian Porfir

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING

Borderou General
Parti scrise:
1. ARHITECTURA
a. Foaie de capat
b. Lista de semnaturi
c. Borderou general
d. Memoriu Tehnic de Arhitectura
e. Deviz estimativ investitie
f. Calcul coeficient global de izolare termica „G”
2. REZISTENTA
a. Memoriu Structuri
b. Program de faze determinante
3. INSTALATII
a. Memoriu instalatii electrice
b. Memoriu instalatii termice
c. Memoriu instalatii sanitare
Piese desenate:
1. ARHITECTURA
a. Plan de incadrare in zona DTAC/PT
b. Plan de situatie DTAC/PT
c. Plan Parter
DTAC/PT d. Plan Etaj
DTAC/PT e. Plan Sarpanta
PT
f. Plan Invelitoare DTAC/PT
g. Sectiune
DTAC/PT h. Fatada
DTAC/PT i. Fatada
DTAC/PT j. Fatada

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
DTAC/PT k. iica e Fatada
tARCHITECTURE
ENGINEERING
& t

DTAC/PT

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
2. REZISTENTA
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
a. Plan Fundatii DTAC/PT
b. Detalii Fundatii
DTAC/PT c. Detalii Fundatii
DTAC/PT d. Armare Stalpi S1-S5
PT
e. Armare Stalpi S6-S11 PT
f. Cofraj placa peste parter PT
g. Armare placa peste parter PT
h. Cofraj si Armare grinzi G1-G5 PT
i. Cofraj si Armare grinzi G6-G18 PT
j. Cofraj si Armare scara PT

3. INSTALATII
a. Schema tablou electric DTAC/PT
b. Plan circuite prize parter
PT c. Plan circuite prize etaj
PT d. Plan circuite iluminat parter
PT e. Plan circuite iluminat etaj
PT
f. Schema instalatii termice DTAC/PT
g. Plan instalatii termice parter PT
h. Plan instalatii termice etaj PT
i. Schema instalatii sanitare DTAC/PT
j. Plan sanitare parter PT
k. Plan sanitare etaj PT

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING

Memoriu Tehnic General


Locuinţă unifamilială P+1E (M)
Beneficiar: Gheorghe Niculescu
Proiectant General: SC TRILITICA FRAME INVEST SRL
Proiect: tip G16/2012
Amplasament: Sat Popesti, Comuna Mihailesti, Jud. Giugiu
cv. 26, parc. 126, 127, 128
Date generale
Prezenta documentaţie este întocmită în scopul obţinerii certificatului de urbanism,
Avizelor si Autorizatiei de Construire pentru terenul situat în amplasamentul indicat
mai sus.

Regimul Juridic
Proprietar teren: Gheorghe Niculescu, conform acte anexate.
Regimul tehnic
S teren = 2714 mp
În prezent, terenul este liber de construcţii, fiind scos din circuitul agricol.
Descrierea terenului:
Terenul are o formă pentagonala, fiind dechis la doua strazi, pe laturile
de nord si est...
Lucrări propuse:
Se propune construirea unei locuinţe unifamiliale cu un regim de înălţime
P+1E, fără subsol.
Locuinţa se va executa conform documentaţiei întocmite de Trilitica Frame Invest
srl pentru Vila Tip G din seria de proiecte tip Trilitica:
INDICATORI
URBANISTICI S teren
= 2714 mp S constr
=88.40 mp
S desf = 172.40 mp
POT
=3.25% CUT
= 0.06
H max = +7.67 (8.27)
H cornisa= +4.44
(5.05) CTN=-0.60
S spatii verzi =24852.6
S trotuare, terase, alei si platforme =140
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
Locuri de parcare 2 iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
Parter: Camera de zi, bucătărie, grup sanitariide
ENGINEERING
e scară
tARCHITECTURE
caserviciu, & t
acces
etaj, dormitor cu grup sanitar
Etaj: 3 Dormitoare, hol, 2 bai.
Sistemul constructiv
Fundaţiile sunt proiectate cu tălpi continue din beton armat.
Pentru protecţia fundaţiilor, clădirea va fi prevăzute cu trotuare largi pe toate
laturile.
Parterul se va realiza din zidării portante din cărămidă eficientă, cu sâmburi,
centuri, grinzi şi planşee din beton armat. Etajul se va realiza tot din zidarie portanta
su samburi si centuri din b.a.. Locuinţa se va acoperi cu o şarpantă din lemn
de răşinoase. Toate lucrarile din lemn se vor ignifuga si trata contra daunatorilor.
Izolaţii: pentru a corespunde normelor de izolare, clădirea se va termoizola cu
termosistemul de faţadă realizat din 5 cm de polistiren expandat, masă de şpaclu şi
tencuieli decorative drişcuite. Şarpanta se va termoizola cu un strat de vată minerală
de 15 cm. Clădirea va fi termoizolată şi spre sol cu 5 cm polistiren expandat extradur.
Aspect exterior:
Tencuielile exterioare vor fi drişcuite, de culoare deschisă, învelitoarea va fin
din ţigle din tabla de culoare roşie, iar tâmplăria exterioară va fi din profile pvc
cu geam termopan. Ferestrele dormitoarelor de la etaj (mansardat) se vor
realiza cu lucarne.
Finisaje interioare:
Finisajele interioare vor fi tencuieli şi vopsitorii semilavabile la
pereţi, pardoselile vor fi din parchet de stejar, cu excepţia băilor şi bucătăriei
care vor fi placate cu gresie.

Utilităţi
Locuinţa va fi branşată la reţelele edilitare din zonă pentru energie electrică şi
gaze.
Alimentarea cu apa se va realiza dintr-un put forat la 30 m adancime.
Sistemul de încălzire folosit va fi cu centrală termică proprie pe gaze, cu
radiatoare, agentul termic fiind apa caldă.
Datorită inexistenţei temporare a unui sistem de canalizare în zonă,
canalizarea se va realiza în sistem local, cu o microstatie de epurare. Clădirea va fi
racordată la sistemul local de canalizare după asigurarea acestor utilităţi de
către municipalitate prin furnizorii specializaţi.
Împrejmuiri

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
Împrejmuirile se vor realiza din lemn pe ENGINEERING
limitele
e şi& posterioare
tARCHITECTURE
iica laterale t
de proprietate, la o înălţime de 2,10 m, iar pe aliniament se va construi un
gard transparent metalic de 2.10 m înălţime, cu un soclu opac de 60 cm.
Spaţii verzi şi circulaţii în incintă:
Pentru o bună absorbtie a apelor pluviale, pe teren se va păstra în proporţie de
minim 50% o suprafaţă de spaţii verzi (peluză). Circulaţiile se vor realiza pe alei
pavate cu dale de beton montate pe pat din nisip.
Apararea civila
In conditiile legii, locuinta se va realiza fara adapost de aparare civila.
Locuinta este proiectata in conformitate cu clasa sa de importanta, in
conditiile respectarii exigentelor de proiectare pentru rezistenta, siguranta
in exploatare, siguranta la foc, izolare termica si economie de energie,
sanatatea oamenilor, protectia mediului.
In realizarea proiectului au fost respectate rigorile normativelor in
vigoare pentru exigentele de proiectare A, B, C, D, E, F, privind rezistenta si
stabilitatea constructiilor, siguranta in exploatare, siguranta la foc, protectia
mediului, igiena si sanatatea oamenilor si izolarea termica si economia de energie.
Clasa de importanta este IV, Redusa.

Întocmit,

Arh. Octavian Ungureanu

SC TRILITICA FRAME INVEST SRL

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
Calcul Coeficient Global de Izolare termica “G”
Perimetru placa pe sol 38 Ti 20 Ti-Tp= 10.0000
Arie placa pe sol 76 Te -15 Ti-Te= 35.0000
Volum incalzit 368 Tp 10 *P/A= 0.1900
Arie total 337.00 0.38 1/R'(placa)= 0.2188
zona II Te=-15C d A R = xd corecti R' L A/R'm
elemente constructie m W/mK mp mp.K/W mp.K/W

pereti zidarie de caramida GVP


cu termosistem de fatada 136.00 2.2726 0.7000 1.5908 85.4899
Rsi
0.1250 tencuieli interioare din mortar de
ciment si var 0.010 0.8700 0.0115
caramida plina 0.250 0.5500 0.4545
ploistiren expandat 0.070 0.0440 1.5909
tencuiala decorativa pe masa de
spaclu 0.005 0.7500 0.0067
Rse 0.0840
sarpanta 110.00 4.0907 0.8500 3.4771 31.6357
Rsi 0.1250
0.1250 gips carton 0.024 0.4100
0.0585 vata minerala 0.150 0.0400
3.7500
astereala 0.030 0.3500 0.0857
hidroizolatie 0.005 0.1700 0.0294
tabla zincata 0.001 50.0000 0.0000
Rse 0.0840
0.0420
tamplarii exterioare 23.00 0.50 46.0000
tamplarii din pvc cu geam
termopan
0.5000
placa pe sol 68.00 9.9063 4.5695 14.8812
1/R'=1/R(Ti-Tp)/(Ti-Te)+ *P/A
Rsi
0.1670 parchet stejar 0.022 0.4100
0.0537
sapa beton simplu cu
agregate
naturale 0.028 1.3900
0.0201
placa beton armat 0.100 1.7400 3.9500
polistiren expandat extradur 0.100 0.0350 2.8571
balast 0.100 0.7000 0.1429
umplutura 0.250 1.1600 0.2155
TOTAL 178.0069
Calculul coeficientului G
n - cladire individuala neadapostita
0.5
A/V= 0.9158
G=A/R'xV+0.34xn= G= 0.6537
G normat=0.75, pentru
A/V>0.75
G<GN, conditie
indeplinita
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
Intocmit,
Ing. Adrian Porfir

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
Deviz Estimativ

Locuinta Proiect Tip

Nr. crt. Denumire Valoarea pe categorii de lucrări, fărăTVA


Lei EURO

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII


Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi
1.00 arhitectură 143,500.00 lei 35,000.00 €

Lucrari de amenajari exterioare: imprejmuiri, fosa instalatii


2.00 exterioare, alei si cai pietonale, spatii verzi 13,120.00 lei 3,200.00 €
3.00 Izolaţii 2,255.00 lei 550.00 €
4.00 Instalaţii electrice 3,690.00 lei 900.00 €
5.00 Instalaţii sanitare 3,485.00 lei 850.00 €
6.00 Instalaţii de încălzire. 3,895.00 lei 950.00 €
7.00 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 2,050.00 lei 500.00 €
TOTAL I ( fărăTVA) 171,995.00 lei 41,950.00 €
TVA ( ......%) 32,679.05 lei 7,970.50 €
TOTAL I ( cu TVA) 204,674.05 lei 49,920.50 €
II - MONTAJ

... Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 1,845.00 lei 450.00


TOTAL II ( fărăTVA) 1,845.00 lei 450.00 €
TVA ( ......%) 350.55 lei 85.50 €
TOTAL II ( cu TVA) 2,195.55 lei 535.50 €
III - PROCURARE
Centrale Aer conditionat 0.00 lei 0.00 €
Centrala termica corpuri de incalzire 9,430.00 lei 2,300.00 €
TOTAL III ( fărăTVA) 9,430.00 lei 2,300.00 €
TVA ( ......%) 1,791.70 lei 437.00 €
TOTAL III ( cu TVA) 11,221.70 lei 2,737.00 €

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III fărăTVA) 183,270.00 lei 44,700.00 €


TVA ( ......%) 34,821.30 lei 8,493.00 €

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) 218,091.30 lei 53,193.00 €

Intocmit,
arh. Octavian Ungureanu

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING

MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA


1. OBIECTUL PROIECTULUI
Prezenta documentatie detaliaza la faza D.T.A.C+P.T.+D.E. lucrarile privind
edificarea imobilului P+M din Sat Popesti, Comuna Mihailesti, Judetul Giurgiu si are
ca beneficiar pe doamna Balint Elena.
2. DATE DE BAZA PENTRU PROIECTARE
La baza întocmirii prezentului proiect au stat :
-proiect specialitatea arhitecturã, întocmit de S.C TRILITICA FRAME INVEST SRL -
şef proiect arh. Octavian Ungureanu, precum şi urmãtoarele STAS-uri şi Normative:
-CR 0 - 2005 –„Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii”
-CR 1-1-3/2005 – „Evaluarea acţiunii zãpezii asupra construcţiilor”
-SR-EN 1992-2 – „Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton”
-NP 112-2004 – „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directã”
-P 100 – 1/2006 – „Cod de proiectare seismicã partea I – prevederi de
proiectare pentru clãdiri”
-CR 6-2006 – ”Cod de proiectare pentru structuri din zidarie”
-NE 012 – 99 – „Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton, beton armat şi
beton precomprimat”.
2.1 Scheme si ipoteze de calcul:
Constructia avand regimul de inaltime P+M, este conceputa cu o structura din
zidarie portanta intarita cu stalpi si centuri din beton armat, cu planseu din
beton armat peste parter.
Calculul s-a fãcut static, dinamic şi seismic (conform P100-1/2006. Deplasãrile s-au
calculat în domeniul elastic şi s-au comparat cu deplasãrile relative impuse de
normativul P100-1/2006.
Calculele au fost efectuate etapizat astfel:
1.stabilirea dimensiunilor elementelor portante ale structurii pe cele douã
direcţii principale, precum şi determinarea caracteristicilor geometrice ale
elementelor,
ţinând cont de dimensiunile în plan ;
2.stabilirea valorilor încãrcãrilor verticale pe elementele structurii ;
3.stabilirea solicitãrilor seismice orizontale pe ansamblul clãdirii
conform
Normativului P100-1/2006;
4.dimensionarea elementelor structurale, stalpi, grinzi, placi, e.t.c.
5.determinarea eforturilor capabile ale grinzilor şi stâlpilor.
2.2 Stabilirea încãrcãrilor
Determinarea încãrcãrilor gravitaţionale transmise grinzilor, stâlpilor si
peretilor portanti din zidarie de cãtre planşee s-a fãcut în funcţie de aria de planşeu
aferentã fiecãrui element în parte.
3. CARACTERISTICI PRIVIND CALCULUL LA ACTIUNI
SEISMICE
- = 0,8 - Clasa IV de importanţã;
- ag = 0.25g - pentru cutremure având IMR=100 ani
- Tc =1.6 s,
- factor de comportare q = 3.125 conform P100-1/2006
(pereti structurali din zidarie confinata);
Determinarea solicitarilor orizontale seismice s-a efectuat conform
Normativului : P100-1/2006.
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
4.
iica : e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
CERINTE DE VERIFICARE ALE PROIECTULUI
Verificarea tehnica a proiectului se va face in conformitate cu:
HGR nr. 925 / 1995 la cerinta A1.
5. DESCRIEREA STRUCTURII
5.1. Sistemul structural va fi format la parter din zidarie portanta intarita cu nuclee
de beton armat conform planselor. Zidaria folosita va fi de tipul GVP portanta
de 25 cm grosime. Etajul va avea o structura portanta din pereti
portanti realizati pe o structura de lemn.
5.2. Fundatiile au fost proiectate in acord cu normativul NP112-04, fiind alcatuite
din grinzi continue din beton armat marca minim C16/20 si blocuri de beton
simplu marca C8/10.
5.3. Suprastructura parterului va fi de tip zidarie portanta de 25 de cm grosime
intarita cu samburi de beton armat marca minim C16/20. Planseul
peste parter va fi realizat din beton armat marca C16/20 si va avea o grosime
de
15 cm. La etaj, structura va fi realizata din lemn.
5.4. Invelitoarea va fi realizata din tigla, fiind sustinuta de o sarpanta de lemn.
5.5. Planseul a fost dimensionat ca si grosime din conditii de rigiditate pentru a
putea transfera incarcarile orizontale la elementele verticale. Accesul la etaj
se va face pe o scara din beton armat.
5.6. Elementele verticale (zidaria si stalpisorii), care reprezinta structura
principala de rezistenta a cladirii au fost calculate static, in
gruparea
fundamentala si in cea speciala de incarcari.
5.7. Materiale folosite:
5.8. La executia prezentului proiect, proiectantul a stabilit urmatoarele clase
de betoane folosite: C8/10 pentru betonul simplu si C16/20 pentru
betonul armat.
5.9. Armaturile vor fi din otel beton PC52 in special, dar se vor folosi si armaturi
din otel beton OB37.
5.10. Se vor respecta in mod special toate conditiile de calitate si control ale
materialelor puse in opera.
5.11. Se recomanda ca lucrarile sa fie executate de un
antreprenor
autorizat si cu dotarea adecvata acestor gen de lucrari.
5.12. Nu se admit modificari ale solutiei structurale fara acordul in prealabil
al proiectantului si beneficiarului.
6. INFRASTRUCTURA
- Imobilul este fara subsol.
- Imobilul este executat pe un teren plan, cu stabilitate generala asigurata, liber de
constructii.
- Fundatiile sunt grinzi continue din beton armat asezate pe talpi continue de beton
simplu, avand adancimea de fundare de 120 cm. Aceasta se va modifica
in functie de concluziile studiului geotehnic.
- Materialele utilizate sunt: Beton simplu C8/10, grinzi continue din beton armat din
C16/20.
- Inainte de punerea in opera a proiectului se va prezenta de catre Beneficiar
Studiul geotehnic.
7. SUPRASTRUCTURA
- Structura propusa este de zidarie portanta intarita cu samburi si centuri din
beton armat.
- Planseul este monolit in grosime de 15 cm in deschiderile curente,
15 cm rampele si podestele. .
- Sarpanta va fi din lemn, iar in mansarda se vor executa
compartimentari usoare (lemn sau rigips).
- Tot materialul lemnos pus in opera se va ignifuga.
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
- Invelitoarea va fi din tigla. iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
- Materialele utilizate sunt: beton clasa C16/20 si otel marcile OB37 si PC52.
8. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
Din punct de vedere al tehnologiei de executie, aceasta constructie nu ridica
probleme deosebite, lucrarile prevazute bazandu-se pe tehnici traditionale
de constructie. Lucrarile ce urmeaza a se executa au fost descrise amanuntit in
plansele prezentate.
9. DATE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP
Urmarirea comportarii in timp a cladirii se va face in conformitate cu
prevederile normativului P 130 / 1998.
10.DATE PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.
Lucrarile de executie vor incepe n u m a i d u p a o b t i n e r e a t u t u r
oravizelor legale si a autorizatiei de constructie.

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele


daunatoare igienii si sanatatii oamenilor se vor lua toate masurile
cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din urmatoarele acte normative:
1. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii
-Buletinul constructiilor nr. 5-6-7/93
2. Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul
Muncii 1996
3. Legea protectiei muncii nr.90/1996
4. Normativul C 300 / 1994 privind paza si stingerea incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii – montaj.

Intocmit,

Ing. Alexandra Vaduva

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
ica e & t
tARCHITECTURE
iDETERMINANTE
PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUŢIEENGINEERING
Conform legii nr. 10 din 1995 fazele de execuţie determinante stabilite
de proiectant pentru execuţia lucrărilor sunt următoarele :
Nr. DOCUMENT OBSERVAŢII
crt. FAZA DE EXECUŢIE PARTICIPANŢI INCHEIAT
DETERMINANTĂ
1 Trasare constructie B. E. P.V.
2 Receptia naturii B. E. Pgeo. P.V.R.
terenului de fundare
3 Armare soclu si grinzi B. E. P. P.V.L.A
de fundare
4 Armare stalpi parter B. E. P. P.V.L.A
5 Armare placa si grinzi B. E. P. P.V.L.A.
peste parter
6 Amare scara parter – P. B. E. P.V.L.A.
etaj
7 Dulgherie Etaj P. B. E. P.V.L.A
8 Sarpanta terminata P. B. E. P.V.R
inainte de inceperea
finisajelor
9 Receptia lucrarii P. B. E. P.V.R.
NOTA :
1. Prin fază determinantă se înţelege stadiul fizic la care o lucrare de
construcţii odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului,
proiectantului, executantului şi, după caz, al organelor I.S.C.
2. Executantul va convoca participanţii la verificarea lucrărilor ajunse la faza
determinantă cu minim 48 ore înainte de termenul propus .
3. La recepţia lucrării, prezentul program, împreună cu documentele
încheiate, se anexează la cartea tehnică a construcţiei.
4. Alte faze de control prevăzute de norme ( la care nu participă proiectantul )
vor face obiectul programului propriu de control de calitate al executantului şi
beneficiarului .
Participarea proiectanţilor la fazele determinante va avea loc în cadrul unui
contract de urmărire execuţie .

PROIECTANT , EXECUTANT , BENEFICIAR ,

Ing. Alexandra Vaduva

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
Memoriu Instalatii electrice
1. GENERALITATI.
Prezentul caiet de sarcini se refera la urmatoarele lucrari de
instalatii electrice pentru LOCUINTA UNIFAMILIALA, Proiect Tip G.
- Instalatii electrice interioare de forta si protectie;
- Instalatii electrice de iluminat si prize si curenti slabi;
- Instalatii electrice exterioare.
Lucrarile se vor executa conform urmatoarelor normative, prescriptii,
standarde, instructiuni si decrete:
- PE 107/95 … Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor
de cabluri electrice;
- I7/2002 … Normativ pentru proiectarea si executarea
instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c.;
- I20/2000 … Normativ privind protectia constructiilor
impotriva
traznetului;
- STAS 12604-5/90 … Protectia impotriva electrocutarilor…Instalatii
electrice fixe.
Prescriptii generale;
- STAS 12604-5/90 … Protectia impotriva electrocutarilor…Instalatii
electrice fixe.
Prescripti de proiectare, executie si verificare;
PE 009/94 … Normativ de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiului;
FT 4/82 … Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;
FT 50/89 … Executarea jonctiunilor la cabluri;
STAS 4102/85 … Piese pentru instalatii de protectie prin legarea la pamant
sau la nul;
STAS 2612/87 … Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admisibile;
STAS 12604/87 … Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale;
PE 116/94 … Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice;
PE 101A/93 … instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare
a instalatiilor electrice peste 1kV in raport cu alte conditii;
PE 103/93 … Instructiuni prntru verificarea si dimensionarea instalatiilor
electroenergetice la solicitarile mecanice si termice in conditiile curentilor de
scurtcircuit;
NSM/2002 … Norme specifice de protectia muncii pentru trnsportul
si distributia energiei electrice;
PE 006/81 … Instructiuni generale de protectia muncii pentru
unitatile
CONEL;
1 RE-Ip-30/90 … indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la
pamant;
PE 118/95 … Regulament general de manevre in istalatii electrice;
STAS 8591/91 … Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane
executate in sapatura;
FC 15/85 … Executarea mansoanelor si terminalelor pe cablurile de energie
de 1 kV cu izolatie de PVC;
3.2.FT 4/93 … Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;
2 FT 34/94 … Executia instalatiilor electrice interioare;
2 RE FT 35/91 … Executia bransamentelor electrice;

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
PE 120/94 … Instructiuni privind
iicaputerii ereactive
tARCHITECTURE
ENGINEERING
compensarea
& t
ion retele
electrice de distributie si la consumatori industriali similari;
C56/2003 … Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.
2. INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE FORTA
Cablurile vor fi de joasa tensiune ( 1kV ) tip FY, CYY si CYABY cu izolatie de
PVC pozate in tub PVC ingropate in tencuiala.
Toate cablurile vor avea certificate de calitate si buletin de incercare de
la societatile furnizoare de cabluri;
Pozarea cablurilor se va realize conform STAS 8591-1/91, fiselor tehnologice
enumerate in capitolul 1 si PE 107;
Intrarile cablurilor la utilaje vor fi protejate prin tevi OLZn, tub metalic flexibil
etans si presgarnituri etanse;
Iesirile cablurilor din jgheaburi vor fi prin presetupe;
Razele minime de curbura ale cablurilor vor fi cele indicate de furnizorul de
cabluri si de PE 107;
Cablurile care se pozeaza pe pereti vor fi prin tevi pe suporti PVC tip “clic”
fixate cu suruburi autofiletante;
Se va evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse, atat din cauza influentelor
termice defavorabile, cat si a interventiei ulterioare la stratul inferior;
Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare pentru instalatii
electrice;
In timpul lucrarilor de monatj, delegatul beneficiarului va urmari modul
de executare ( conform: proiecte, caiete de sarcini, prescriptii si
instructiuni in vigoare), caliatatea lucrarilor si a materialelor;
Verificarea corectitudinii pozarii cablurilor ( distante minime, marcare, etc. ) se
va face conform PE 107;
Se vor efectua incercari si verificari cu tensiune marita la cabluri dupa montaj,
conform PE 116;
Nu se vor poza cabluri pe zidaria cosurilor sip e suprafete pe
care temperature depaseste 40˚C;
Tablourile se vor monta semingropat;
Cutiile cu butoane pentru comenzi se vor monta pe pereti;
Se va proba prin simulare functionarea corecta a circuitelor din tablouri, atat
prin comenzi de pe tablou cat si de la distanta;
Se va verifica fiecare motor cu tensiune, fara sa fi cuplat utilajul, se va fixa
sensul correct si se va urmari daca in functionare apar incalziri, vibratii;
Se va proba fiecare utilaj cu tensiune;
Se va urmari functionarea corecta si se vor remedia eventualele defecte;
Inainte de punerea sub tensiune definitive, se va face o proba de
lunga durata supravegheata;
Se va intocmi proces – verbal de receptie, in vederea receptiei si darii
in exploatare.
3. INSTALATII DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT
SI IMPOTRIVA TRASNETELOR
Pentru protectia cladirii impotriva descarcarilor electrice atmosferice
se prevede montarea unei instalatii de paratrasnet cu nivel de protectie
normal (III), necesara conform prevederilor normativului I20-2000,
art.2.1.2. si
2.1.10., tabel 8.
Se va masura si verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant, a
intregului imobil, a carei valoare trebuie sa fie de maximum 1 ohm, conform

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
prevederilor normativului I20-2000, art.2.3.82. e 12604/5-90.
tARCHITECTURE
iicasi STAS
ENGINEERING
& t In
caz

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
contrar priza de pamant artificiala se
ca ecu un& numar
tARCHITECTURE
iiextinde
vaENGINEERING
t de
electrozi verticali si orizontali, pana la atingerea valorii mai sus mentionate.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant se va masura cu buletin de
incercare pe baza de proces verbal.
Se va asigura legarea la priza de pamant a instalatiei interioare de protectie, a
tabloului general, a cofretului de bransament si a instalatiei de paratrasnet.
Priza de pamant va fi executata din electrozi, teava OLZn 21/2’’, l=3m,
cu grosimea de minim 3 mm si din platbanda OLZn 40*4 mmp;
Electrozii vor fi batuti in pamant cu capatul superior la 0.8 m adancime, cu
distanta dintre electrozi de 1 pana la 2 ori lungimea electrozilor la cel putin 1
m de zidurile cladirii spre exterior;
Platbanda OLZn 40*4 mmp va fi montata orizontal la 0.8 m adancime in sant,
sudata prin suprapunere lateral de lectrozii din teav, la partea superioara;
In interiorul spatiilor tehnice se va monta centura de impamantare OLZn 25*4
mmp pe pereti;
Legaturile dintre priza de pamant exterioara si centura de impamantare
interioara vor fi piese de separatie;
Se vor lega la centura de impamantare ramificata la priza
de pamantexterioara partile metalice ale tablourilor, carcase din
metal ale echipamentelor electrice, elemnte de sustineredin metal ale
tablourilor electrice, scari metalice de acces intre nivele, elemente care nu fac
parte din circuitele sub tensiune, dar care in mod accidental pot veni in
contact cu conductoarele sub tensiune;
Legarea la pamant a carcaselor metalice si a elementelor de sustinere se va
face cu borne special destinate, marcate cu symbol graphic pentru legare la
pamant;
Tabloul electric se va lega la priza de pamant in doua locuri distincte
prin piese de legatura la borne speciale sudate la masa metalica a
tabloului (suruburi);
Toate strangerile cu surub vor fi prevazute cu saibe stelate, inel de siguranta,
contrapiulita;
Toate legaturile trebuiesc protejate contra corodarii prin vopsire sau
galvanizare;
Se vor folosi ca parte a prizei de pamant conductele metalice pentru fluide
incombustibile( apa menajera, apa meteorica, apa potabila ). Legaturile
la aceste conducte tehnologice se vor face cu platbanda OLZn 40*4 mmp. Se
va asigura continuitatea conductelor prin suntarea flanselor, apometrelor cu
platbanda OLZn 20*3 mmp;
Se interzice folosirea drept conductoare de legare la pamant si drept priza de
pamant naturala a conductelor tehnologice pentru combustibili lichizi, gazosi
si solizi cu pericol de explozie;
Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare pentru instalatii
electrice;
In timpul lucrarilor de monatj, delegatul beneficiarului va urmari modul
de executare (conform: proiecte,caiete de sarcini,prescriptii si instructiuni
in vigoare ), caliatatea lucrarilor si a materialelor;
Se va intocmi proces – verbal de lucrari ascunse pentru elementele ingropate
si proces - verbal de receptie in vederea receptiei si a darii in exploatare;
4. INSTALATII INTERIOARE DE ILUMINAT SI PRIZE
Circuitele vor fi de tip FY, CYY, CYABY de joasa tensiune( 1 kV ) cu izolatie
de PVC;

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
Toate cablurile vor avea certificate de
iicsiabulletine de &incercare
tARCHITECTURE
ENGINEERING
calitate
t de
la intreprinderea furnizoare de cabluri;
Pozarea cablurilor se va realize conform STAS 8591-1/91,
fiselor tehnologiceenumerate in capitolul 1 si PE 107;
Iesirile cablurilor din jgheaburi vor fi prin presetupe metalice;
Razele minime de curbura ale cablurilor vor fi cele indicate de furnizorul de
cabluri si de PE 107;
Fiecare lampa ( cu exceptia celor din capetele sirurilor de lampi ) se
va ramifica prin intermediul unei doze;
Corpurile de iluminat vor fi omologate, agrementate tehnic de
forurile competente;
Aparatele de comanda a aprinderii iluminatului din spatiile tehnice vor fi
aparente etanse, capsulate cu caDTAC si presetupe de cabluri si se
vor monta la 0.6…1.5 m de la ax la pardoseala. Legaturile vor fi numai
pe conductor de faza;
Prizele se vor monta la 0.2 m de la pardoseala in camere si birouri si la 0.9 m
de la pardoseala in spatiile tehnice.
Intrerupatoarele se vor monta la 0.9 m de la pardoseala.
Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta numai intre faza si nul. La
contactul exterior ( partea filetata ) a duliei lampii se va lega conductorul de
nul al circuitului, iar la borna de interior a duliei se va lega conducta de faza,
trecuta prin intrerupator (aparat de comanda aprindere iluminat);
Legaturile conductoarelor de cupru la imbinari si derivatii se fac prin rasucire
si matisare cu cel putin 10 spire, o lungime egala a legaturii cu de 10
ori diametrul conductorului, dar de cel putin 2 cm si se cositoresc, se pot folosi
conectori speciali cu suruburi;
Pozarea cablurilor de iluminat fata de celelalte conducte si
instalatii tehnologice enumerate in capitolul 1;
Nu se vor poza cabluri pe zidaria cosurilor sip e suprafete pe
care temperature depaseste 40˚C;
Partile metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la pamant.
Corpurile de iluminat si prizele alimentate cu tensiune redusa de
protectie
24V, 50 Hz se vor inscriptiona si vor avea culori diferite de corpurile
de iluminat de 220V, 50 Hz si fata de prizele de 220V, respective 380V;
Se vor efectua incercari si verificari sub tensiune marita la cabluri dupa monaj
conform PE 116;
In incaperile care se incadreaza in categoria U1 si U2 (bai, dusuri, WC) se
admite montarea de corpuri de iluminat, pe pereti, deasupra lavoarelor numai
daca aceste corpuri au carcasa din material izolant si sunt montate la peste
1.8 m de la pardoseala la partea inferioara a corpului;
Dispozitivele de fixare, suspendare a corpurilor de iluminat(dibluri,
carlige, etc.) se vor allege astfel incat sa suporte fara a suferi deformari, o
greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat,
dar cel putin 10 daN;
Se interzice suspendarea corpului de iluminat direct prin conductele de
alimentare;
Se interzice instalarea dozelor in incaperi pentru bai, dusuri si grupuri
sanitare;
Se vor efectua probe cu tensiune pe banc de proba la fiecare corp de
iluminat;

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iicasi prizee si se&vort remedia
tARCHITECTURE
ENGINEERING
Se vor proba cu tensiune fiecare corp de iluminat
eventualele defectiuni (incalzire la doze, la aparatele de comutare, la
dulia lampii);
Se va intocmi process verbal de receptie in vederea receptiei si darii in
exploatare.
5. INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE
Pozarea cablurilor.
Cablurile vor fi de joasa tensiune (1kV) tip CYABY cu izolatie de PVC
cu armature din banda de otel,pozate in pamant;
Utilizarea cablurilor este admisa numai in medii fara agenti chimici corozivi;
Toate cablurile vor avea certificate de calitate si buletine de incercare de la
furnizorul de cabluri;
Toate cablurile ingropate vor fi la 0.7 m adancime intre doua straturi de nisip
de cate 10 cm fiecare. Peste ultimul strat de nisip se pun placi
avertizoare sau folie PVC pe toata lungimea de pozare, apoi se acopera cu
pamant din sapatura;
Armaturile metalice ale cablurilor se vor lega la pamant la ambele capete;
Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare pentru instalatii
electrice;
Temperatura mediului ambient la montaj este minim +5˚C (cablurile pot
fi derulate sau pozate fara o incalzire prealabila daca temperature mediului
este sub 15˚C);
Transportul si depozitarea cablurilor vor fi la temperature minima de +4˚C;
La pozarea in sol temperatura va fi de +20˚C, rezistenta termica a
solului
100˚C/mW;
Pozarea cablurilor se va realize conform PE 107, STAS 859101-91 si fiselor
tehnologice enumerate anterior cu mentinerea urmatoarelor aspecte:
sapatura pentru pozarea cablurilor se exdecuta manual;
pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice
pentru asigurarea accesului persoanelor pe perioada executiei;
pamantul ramas in urma santului va fi incastrat si transportat;
cutiile terminale si mansoanele tehnice sa asigure protectia
cablurilor impotriva patrunderii umezelii si a altor substante cu actiune
nociva din exterior;
mansoanel de legatura trebuie sa asigure:
continuitate perfecta a conductorului;
continuitate electrica a mantalei;
continuitate electrica a benzilor de armare si a ecranelor metalice;
nivel de izolatie;
protectia mecanica similara cu cea a cablului;
se recomanda ca numarul de mansoane pe 1 km de linie noua sa fie
de maxim 4 bucati;
in subsoluri si incaperi tehnologice nu se vor executa mansoane.
cablurile pozate in incaperi, canale se vor marca cu etichete de identificare la
capete, la trecerile dintr-o incapere in alta, la incrucisari cu alte cabluri;
mansonul de legatura sau derivatie, precum si cutiile terminale vor
fi prevazute cu etichete de identificare;
Razele minime de curbura ale cablurilor vor fi cele indicate de furnizorul de
cabluri si de PE 107;
Amplasarea in localitate a retelelor electrice, in sapatura se executa conform
STAS 8591-1/91 referitor la trasee, distante minime, traversari, incrucisari.
Distantele fata de instalatiile edilitare in conformitate cu PE 107 sunt:
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
- in plan orizontal
iicfata
ENGINEERING
0.5m
e si canalizare
tARCHITECTURE
a de apa & t

1.5m fata de termoficare


1.0m fata de fluide combustibile
1.0m fata de gaze, iar pentru
cablurile montate in tuburi 1.5…3m functie de presiunea gazului
- in plan vertical 0.5m fata de toate instalatiile
Intre cablurile de tensiuni diferite, precum si intre cablurile de medie tensiune
pozate in acelasi profil se vor monta distantiere.
Se va evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse atat din cauza
interferentelor cat si a interventiei dificile ulterioare la stratul inferior.
La traversarile de drumuri carosabile se vor monta in tuburi PVC incastrate in
beton.
Alegerea tubului si a traseului nu trebuie sa duca la solicitari daunatoare
cablului in timpul tragerii. Racordarea tuburilor intre ele trebuie sa fie realizata fara
bavuri sau asperitati care sa conduca la deteriorarea cablului. Extremitatile tuburilor
vor fi obdurate.
La pozarea cablurilor se va prevedea rezerva de cablu pentru compensarea
deformarilor si pentru a permite inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor.
Ordinea de asezare a cablurilor electrice in trotuare dinspre cladire spre
carosabil este:
- cabluri de joasa tensiune
- cabluir de distributie de medie tensiune
- cabluri telefonice, fir pilot
- cabluri de joasa tensiune iluminat public
Pe planul retelei de cabluri se vor trece orice modificari de traseu fata
poiect. de

Dupa executarea lucrarilor de canalizare electrica subterana, executantul va


reface conform situatiei initiale, dupa caz, pavajul sau spatial liber.
In timpul lucrarilor de montaj, beneficiarul (sau delegatul beneficiarului)
va urmari modul de executare (conform proiect, caiet de sarcini, prescriptii si
instructiuni
in vigoare), calitatea materialelor si a lucrarilor.
Se va verifica conform PE 107 distantele minime de pozare, adancime,
respectarea conditiilor de pozare la intersectia cu alte instalatii (gaze, apa,
canal, telefonie) marcarea cablurilor.
Se vor efectua incercarile si verificarile cu tensiune marita la cabluri conform
PE116.
La darea in exploatare a retelei de cabluri electrice, executantul va da
in primire proiectul retelei de cabluri, schite cotate cu modificarile fata de desenele de
executie, certificatele de calitate si buletinele privitoare la incercarile cablurilor
executate la fabrica furnizoare si cele referitoare la incercarile facute pe
santier, derogarile de la proiect, detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri
sau de canalizari cu conducte de orice fe, buletinele de incercari conform PE116.
Tot executantul lucrarii va intocmi Dosarul de INSTALATII
ELECTRICE
INTERIOARE in conformitate cu cerintele furnizorului de energie electrica SC
ELECTRICA SA. Dupa intocmire acest dosar va fi depus de catre executant la
SC ELECTRICA SA pentru verificare.
Se va intocmii process – verbal de lucrari ascunse pentru elementele
ingropate si proces – verbal de receptie si se vor preda beneficiarului in
vederea receptiei si darii in exploatare.

Intocmit,
Ing. A. Porfir
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
2. MEMORIU TEHNIC - termice
Cap A. Date generale
In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile interioare de incalzire
convectiva ( radiatoare tip panou din otel si tip portprosop din otel ) aferente
„ LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E Tip G.
Pierderile de caldura prin elementele de constructie vor fi acoperite de fluxurile
termice emise de corpurile statice (ce fac obiectul prezentei documentatii).
Cap B. Solutii adoptate
B1. Prepararea agentului termic
Sursa de apa calda 80/60 C necesara incalzirii spatiale a imobilului este o
MICROCENTRALA MURALA TERMICA cu puterea termica de 28 kW ce se
va monta in bucataria de la parter, incaperea respectind conditia ca suprafata vitrata
sa
fie de 0.05m2/m3 aer.
Evacuarea gazelor de ardere se va face direct prin canalul de fum cu diametrul
nominal de 110mm(confectionat din otel inox sistem tub in tub), tirajul acestora
realizindu-se fortat. Gazele de ardere evacuate au in componenta cantitati de NOx
sub limitele admisibile.
B2. Corpuri de incalzire
Corpurile de incalzire vor fi radiatoare din otel, care se vor monta pe pereti
cu ajutorul unor console de sustinere. Ele se vor racorda in diagonala iar la alegerea
acestora se va tine cont de pierderile de caldura ale incaperilor calculate cu STAS
1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura
agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului(sub fereastra, pe perete
exterior sau
pe perete interior).
B3. Instalatia de incalzire
Radiatoarele vor fi alimentate de la centrala termica cu agent termic
prin intermediul conductelor din OL ,Cu sau PP-R cu insertie metalica,
principiul de imbinare al acestora fiind sudura cu flacara oxiacetilenica , lipire
cu aliaj tare respectiv termofuziune realizata cu aparate speciale. Procedeul de
realizare a termofuziunii precum si timpii necesari operatiunii vor fi
respectati conform prescriptiilor tehnice ale furnizorului de materiale.
Reteaua va fi bitubulara,cu distribuitoare de nivel (conform planurilor
anexate).
Pentru echilibrarea instalatiei fiecare radiator va fi echipat cu robinet de reglaj
pe tur si retur existind astfel si posibilitatea separarii radiatoarelor.
Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar pentru golirea
instalatiei radiatorul din baia de la parter va fi prevazut cu robinet de golire.
In punctele de cota maxima a instalatiei se vor prevede ventile automate de
aerisire.
B4. Mentiuni generale
Conductele de tur si retur se vor monta aparent sau ingropat in
canale practicate in zidarie sau in sapa, situatie in care se vor proteja in cochilii de
izolatie din polietilena expandata.
In momentul executiei se va tine cont de coeficientul de dilatare
al materialelor astfel incat trecerile prin elementele de constructie nu trebuie sa
constituie puncte fixe pentru conducte, astfel ca in cazul trecerilor practicate in
zidarie acestea se vor proteja prin mansoane care sa permita miscarea libera
a conductelor datorata dilatarilor.
Dupa montaj instalatia de incalzire va fi supusa probelor de presiune la rece
si presiune la cald , dupa care conductele se vor izola termic cu izolatie tubulara din
polietilena expandata. Conductele se vor monta pe pereti cu ajutorul colierelor
cu cauciuc pentru amortizarea eventualelor vibratii aparute in sistem.
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
In momentul executiei se va tine
ide e &det dilatare
tARCHITECTURE
icacoeficientul
contENGINEERING
al materialelor astfel incat trecerile prin elementele de constructie nu trebuie sa
constituie puncte fixe pentru conducte, astfel ca in cazul trecerilor practicate in
zidarie conductele se vor proteja prin mansoane care sa permita miscarea libera a
conductelor datorata dilatarilor.
Cap C. Masuri de protectia muncii si PSI
Executia , punerea in functiune ,exploatarea, intretinerea si
reparatiile necesare se vor face de catre personal calificat corespunzator,
cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in conformitate cu
prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari:
Legea 90-96 privind protectia muncii;
Normativul P118-99 privind siguranta la foc a constructiilor;
Normativul I 13-02 privind proiectarea si executia instalatiilor de incalzire.
Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul
si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare
pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente.
Cap D. Dispozitii finale
Inainte de inceperea executiei cladirii noi, se vor identifica pe teren retelele de
apa si canal pentru deviere.

Intocmit,
Ing. Adrian Porfir

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
MEMORIU
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
TEHNIC - sanitare
Cap A. Date generale
A1. Obiectul documentaţiei
In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile sanitare de apa rece,
apa calda si canalizare aferente „LOCUINTA UNIFAMILIALa P+1E” , Proiect Tip G.
Cap B. Solutii adoptate
B1. Alimentarea cu apa rece
Sursa de alimentare cu apa rece o constituie reteaua publica sau putul
domestic forat.
Bransamentul se va realiza prin intermediul unui apometru umed )(in
cazul alimentarii cu apa de la reteaua stradala) ce se va monta in caminul
aferent din incinta.
Conform STAS 1478/90 tinand cont de destinatia cladirii se obtine un debit de
calcul pentru conducta de alimentare cu apa rece a imobilului de qc=0.4 l/s.
Presiunea apei la intrarea in cladire necesara pentru functionarea in conditii nominale
a consumatorilor este de minim 28m CA,(conducta de bransament se
va
dimensiona pentru un debit de calcul de 0.4l/s si presiunea disponibila de
15mCA).
In cazul alimentarii cu apa de la putul domestic, cladirea se va alimenta cu
apa rece prin intermediul unei pompe submersibile ce se va introduce in put.Aceasta
va functiona in regim de hidrofor prin atasarea unui vas de expansiune de 150 L si
ansamblu:presostat,armaturi de legatura,manometru.
Conform STAS 1478/90 tinand cont de destinatia cladirii se obtine un debit de
calcul pentru conducta de alimentare cu apa rece a imobilului de qc=0.4 l/s
Presiunea apei la intrarea in cladire necesara pentru functionarea in conditii
nominale a consumatorilor este de minim 30m CA.Acesti parametri vor fi asigurati de
pompa submersibila.
Se recomanda ca aceasta sa fie de buna calitate:de exemplu tip WILO.
Caracteristicile pompei submersibile tine cont de ipoteza ca adancimea putului este
de 30m. Pentru o adancime mai mare, diferenta se va adauga la adancimea
de pompare aferenta pompei submersibile.
Pentru a se elimina riscul ca pompa submersibila sa functioneze in momentul
in care in put nu mai este apa functionarea acesteia va fi comandata de presostatul
ce porneste/opreste pompa in functie de presiunea apei din instalatie precum si de
ansamblul de 3 electrozi ce pornesc/opresc pompa in functie de nivelul apei din put.
B2. Instalatia interioara de apa rece
Consumatorii de apa rece vor fi alimentati prin intermediul legaturilor directe
coloana-obiect sanitar. Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor
prin intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi din polipropilena.
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90.
Toate traseele se vor izola cu izolatie Tubolit-Armacell (din polietilena
expandata) cu grosimea de 6mm.
B3. Instalatia interioara de apa calda.
Prepararea apei calde se va face cu ajutorul microcentralei termice
murale, montata in bucataria de la parter.
Reteaua de apa calda va fi tot ramificata ea urmarind fidel pe cea de apa
rece , materialul folosit fiind tot polipropilena sau similar.
B4.Instalatia interioara de canalizare.
Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul instalatiei
de canalizare efectuata din tuburi din polipropilena de scurgere ce se imbina
prin intermediul garniturilor de etansare. Colectarea apelor uzate menajere din
toata cladirea se va face prin intermediul coloanelor de 110mm care se vor
racorda la reteaua de canalizare stradala direct prin caminul de bransament sau
colectarea lor

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
e mc &(vidanjabila
tARCHITECTURE
iica de 45
ENGINEERING
se va face in fosa septica etansa vidanjabila cu caDTACitatea
t o
data pe luna si ½ saptamani) din incinta.
Coloanele de canalizare menajera se vor izola(optional) cu saltele de
vata minerala cu grosimea de 5cm tip TERWOOLIN.
Debitul de apa uzata menajera este de 1.83 l/s necesitand o conducta
de evacuare, la canalizarea stradala sau fosa septica , DN100.
B5.Instalatia exterioara de canalizare.
Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se face
printr-o retea de tuburi din PVC-KG montate ingropat sub cota de inghet
conform planurilor.Din necesitatea schimbarii de directie sau a ruperii pantei de
scurgere se prevad camine de canalizare realizate din module din polietilena (camin
de vizitare, curatare si control UNIVA-Standard LW1000). Precizam ca inaltimea
acestora este modulata(1, 1.5, 2, 2.5m) cu un caDTAC(cu diferite clase de
sarcina in functie de tipul de platforma carosabila/necarosabila) reglabil pe
inaltime adaptabil diferitelor tipuri de suprafete (gazon, dale betonate, etc.).Conform
specificatiilor producatorului caminul de canalizare poate fi perforat la inaltimi diferite
unde se pot face racordurile cu reteaua de tevi, in acest sens el avind rol de camin
colector sau camin de rupere de panta hidraulica.Aceste camine se prezinta in
varianta cu rigola de curgere deschisa la baza lui , cu una ,doua sau trei intrari si o
iesire.
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se va face prin intermediul
unei retele de jgheaburi si burlane, direct catre teren.
B6. Mentiuni generale
Conductele de apa calda si apa rece vor fi din polipropilena tip AQUATHERM
sau similar cu conditia respectarii datelor tehnice.
Principiul de imbinare este de polifuziune la cald ele putindu-se monta
atit aparent cat si ingropat in slituri practicate in zidarie. Conductele de apa rece se
vor izola ca masura de evitare a fenomenului de condensare. In cazul
trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie care
sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor.
Obiectele sanitare vor fi de forma si marimea dorita de beneficiar, ele
fiind echipate cu baterii amestecatoare si sifoane de scurgere.
La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se
vor monta sub cele electrice.
In cazul defectiunilor separarea obiectelor sanitare este posibila datorita
robinetilor coltar ce se vor atasa acestora atat pe traseul de apa rece cat si de apa
calda.
Racordarea obiectelor sanitare la canalizare se va face prin intermediul
sifoanelor aferente acestora sau prin intermediul sifoanelor de pardoseala.
Conductele de canalizare se vor monta cu panta de minim 0.012m/m ce va
asigura o curgere continua a apei , iar cele ingropate in sol vor respecta adincimea
minima de inghet (-0.80 m) conform STAS 1478-90 si STAS 1795-87.
Dupa montaj, instalatiile de alimentare cu apa rece potabila si apa
calda menajera vor fi supuse probelor de rezistenta la presiune.
Conductele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire in locurile unde
exista pericolul sedimentarii si vor fi supuse probelor de etanseitate.
Ventilarea coloanelor se va face prin tubul(50mm) de polipropilena ce
face
legatura cu atmosfera.
Cap C. Masuri de protectia muncii si PSI
Executia , punerea in functiune ,exploatarea, intretinerea si
reparatiile necesare se vor face de catre personal calificat corespunzator,
cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in conformitate cu
prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari:
Legea 90-96 privind protectia muncii;
TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com
Tr iillii fram iinves
Normativul P118-99 privind siguranta la foc a
iica e & t
tARCHITECTURE
ENGINEERING
constructiilor;
Normativul I 9-94 privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare;
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – aprobat de
MLPAT cu ord. nr. 9N/1993.
Norme generale de protectia muncii – 1996;
Norme specifice de securitate a muncii pentru instalatiile tehnico-sanitare si de
incalzire – 1996/cod 28 – avizat de MMPS;
Normativ C300-94;
Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul
si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare
pentru a
preveni si inlatura orice fel de accidente.
Cap D. Dispozitii finale
Inainte de inceperea executiei cladirii noi, se vor identifica pe teren retelele de
apa si canal pentru deviere.
Intocmit,
Ing. Adrian Porfir

TRILITICA
SC
FRAME INVEST srl
BUCURESTI, Str. Matei Voievod Nr.29
TEL: 075-80-90-257
www.architecture-engineering.ro www.case-si-vile.ro E-mail: trilitica.frame@gmail.com