Sunteți pe pagina 1din 1

Avantaje aplicare IFRS

Printre avantajele aplicării IFRS putem menţiona:

1. Asigurarea la nivel internaţional a comparabilităţii informaţiilor din situaţiile financiare ale


entităţilor. Concomitent cu aplicarea IFRS, entităţile vor adopta un limbaj global de raportare
financiară, care le va permite sa fie percepute corect, indiferent de originea utilizatorilor. O parte
dintre societăţile europene au constatat deja că, prin adoptarea IFRS, au acces la pieţele
internaţionale de capital şi chiar îşi pot reduce cheltuielile, tranzacţiile internaţionale derulează
liber şi fără dificultăţi.

2.Accesibilitatea liberă a utilizatorilor la informaţia financiară. Este imposibil ca o raportare


financiară care nu este pe înţelesul tuturor utilizatorilor să ofere unei entităţi oportunităţi noi de
afaceri sau capital suplimentar. Acesta este şi motivul pentru care unele entităţi aplică benevol
IFRS.

3.Crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor străine. Pe pieţele cu un nivel


concurenţial avansat, aplicarea IFRS dă posibilitate entităţilor să se raporteze la alte entităţi
similare de la nivel mondial, permiţându-le investitorilor şi altor utilizatori interesaţi să compare
performanţa entităţii cu competitori de la nivel global.

4.Asigurarea transparenţei şi sporirea gradului de dezvăluire a informaţiilor financiare.


Comunicarea efectuată în/şi pe baza unui limbaj cunoscut de toţi asigură un nivel mai mare de
încredere şi duce la creşterea posibilităţilor de acces la piaţa de capital. De asemenea, ea permite
grupurilor multinaţionale să aplice principii contabile comune la nivelul tuturor filialelor, fapt
care poate optimiza atât comunicarea internă, cât şi cea externă. În acelaşi timp, aplicarea IFRS
poate facilita procesele de achiziţii şi vânzări prin asigurarea unui nivel mai mare de încredere,
relevanţă şi consecvenţă a interpretării contabile.

5. Atragerea asistenţei financiare şi tehnice externe pentru dezvoltarea contabilităţii şi auditului.

Dezavantaje aplicare IFRS

- costurile legate de ţinerea a două tipuri de contabilitate, de a face două tipuri de raportări
financiare care implica si costul specializarii personalului, costul implementarii sistemului ,
soft.etc.

- nevoia continuă de specialişti capabili să definească şi să aplice proceduri de implementare a


acestor standarde;
- conştientizarea managementului şi a specialiştilor contabili cu privire la importanţa colaborării
şi la competenţele şi responsabilităţile care le revin în procesul de implementare a acestor
standarde;
- complexitatea normelor implică dificultăţi inerente de înţelegere şi aplicare;
- este dificilă identificarea situaţiilor particulare determinate de aplicarea IFRS-urilor.