Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul de biologie „George Emil Palade” – etapa județeană_2017

Faza județeană a concursului de biologie „George Emil Palade” se va desfășura pe data de 6 mai
2017, la Colegiul Național „Ion Minulescu”, Slatina.

In urma fazei locale se vor califica primii 5 elevi, in ordinea descrescătoare a punctajelor. Dacă sunt
situații de punctaje egale, se va aplica test de departajare, astfel încât un profesor să înscrie maxim 5 elevi pentru
clasa a-V-a și 5 elevi pentru clasa a-VI-a. Nu se admit excepții (numărul maxim de elevi cu care poate participa
un profesor este 10, pe ambele clase, chiar dacă provin din școli diferite). Nu se admit redistribuiri de locuri de la o
clasă la alta. Dacă la una din clase numărul participanților este mai mic de 5 și la cealaltă clasă este mai mare, nu
se acceptă ca elevii să treacă pe locurile rămase la cealaltă clasă.

Elevii vor putea întra în sălile de concurs între orele 9,20 - 9,40. Concursul va începe la ora 10 și se
desfășoară pe parcursul a 2 ore. Pentru etapa națională se califică primul elev, cu punctajul cel mai mare și care
are minim 50 puncte din punctajul maxim acordat, 100 puncte. În cazul obținerii unor punctaje egale, pentru prima
poziție la o clasă, se va organiza probă de baraj. Vor participa la etapa națională maxim 2 elevi, obligatoriu unul
pentru clasa a-V-a și unul pentru clasa a-VI-a. Dacă la o clasă nu există elev calificat, deoarece nu are minim 50
puncte, locul nu se distribuie la cealaltă clasă.

( extras din Precizările la Regulamentul concursului, nr. 44761/21.10.2016)

Inspector școlar de specialitate,

Sorina TOMESCU

Str. General Berthelot, nr. 28-30 Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
sector 1, 010168, București E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (21) 405 62 00 Tel: +40 (249) 41 09 27
+40 (21) 405 63 00 Fax: +40 (249) 41 28 01

www.edu.ro www.isjolt.ro