Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU MANUALUL DE CLASA A XII-A

Editura Art
(Autori: Adrian Costache, Florin Ionită, M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu)
(Liceu – trunchi comun: 3 ore pe săptămână)

Semestrul I – 54 ore

Unitatea Competenţe Tip de Nr. Săptămâna


de specifice Conţinuturi conţi- ore
învăţare nut

Prezentarea programei şi a manualului 1 I

Ore la dispoziţia profesorului: Prezentarea 3 I – II


programei pentru bacalaureat; discuţii

2.2, 3.1 Poezia interbelică (prezentare) 2 II

2.1, 2.2, 3.1 Plumb de George Bacovia 2 III

1.3, 2.1, 2.3 Lectura – înţelegere (înţelegerea globală a 2 III – IV


textului, analiza unor elemente ce pot conduce L.C.
la înţelegeerea textului, anticipări; chei de
lectură – titlu, incipit, simbol central etc.

2.2, 3.2 Sonet de George Bacovia 1 IV

2.2, 3.1 Psalm [Te drămuiesc în zgomot şi tăcere] de 1 V


Tudor Arghezi

Perioada 2.1, 2.2 Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 2 V - VI


interbelică de Lucian Blaga

POEZIA 2.1, 2.2 Daţi-mi un trup voi munţilor de Lucian Blaga 1 VI

2.1, 2.2 Joc secund de Ion Barbu 1 VI

2.1, 2.2, 2.3 Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu 2 VII

3.2 Ore la dispoziţia profesorului: poezia 2 VII - VIII


interbelică (Recapitulare)

1.3, 2.1 Figuri de stil şi procedee de expresivitate 1 VIII


L.C
1.4, 2.1 Etapele redactării unui eseu şcolar 1 VIII
L.C.
3.1, 3.2, 3.3 Curente culturale/literare: modernism versus 2 IX
tradiţionalism P.S

1
Perioada interbelică – poezia T.E. 1 1 IX
2.3, 3.1
Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în S.C. 1 2 X
Perioada poezia interbelică
interbelică 1.1
Noile norme lingvistice(ortografice, ortoepice şi L.C. 2 X- XI
POEZIA morfologice), conform DOOM 2
3.1, 3.2, 3.3
Curente culturale/literare: orientări avangardiste P.S. 3 XI – XII
3.2
Ore la dispoziţia profesorului: Curente culturale 2 XII
/literare în perioada interbelică (Recapitulare)
2.1, 3.4, 4.1
Tehnici de documentare (actualizare) L.C. 2 XIII
1.3
Argumentarea; dezbaterea în spaţiul public şi L.C. 2. XIII – XIV
spaţiul privat; regulile unui dialog/ unei
polemici civilizate; ascultarea activă;
exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia;
dezbaterea; monologul informativ şi
argumentativ; prezentarea orală a rezultatului
unei documentări
3.3, 3.4, 4.1
Identitate culturală în context european Dezbatere 2 XIV

Periada interbelică – orientări avangardiste T.E. 2 1 XV

2.3, 3.1, 4.2 Literatura aservită ideologiei comuniste S.C. 2 2 XV


Perioada
postbelică Recapitulare pentru lucrarea scrisă 2 XVI
Lucrarea scrisă 1 XVI
Discutarea lucrării scrise 1 XVII

2.1, 2.2 Bufalo Bill de Radu Stanca 1 XVII

POEZIA 2.1, 2.2 Oglinda oarbă de Gellu Naum 1 XVII

2.1, 2.2 Altă matematică de Nichita Stănescu 1 XVIII

2.1, 2.2 Lecţia despre cub de Nichita Stănescu 1 XVIII

2.1, 2.2 Poveste de Marin Sorescu 1 XVIII

2
Semestrul al II-lea – 51 ore

Unitatea de Competenţ Tip de Nr. Săptămâna


învăţare e specifice Conţinuturi conţi- ore
nut

Perioada Ore la dispoziţia profesorului: Poezia 2 XIX


interbelică postbelică (Recapitulare)

POEZIA 1.1, 1.2 Denotaţie şi conotaţie. Sensul cuvintelor în L.C. 1 XIX


context

Perioada postbelică: Literatura aservită T.E. 3 1 XX


ideologiei comuniste. Poezia postbelică

2.1, 2.2, 2.3 Moromeţii de Marin Preda 5 XX – XXI

ROMANUL 1.2 Exprimarea corectă şi nuanţată: evitarea L.C. 2 XXII


anacolutului, a confuziilor paronimice, a
pleonasmului şi tautologiei, a cacofoniei;
Adecvarea/inadecvarea stilistică; norma
literară, variante libere

2.1, 2.3 Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu 3 XXII –


XXIII

1.3 Discursul politic. Discursul publicistic L. C. 3 XXIII –


XXIV

2.3, 3.1, 4.2 Tipuri de roman în perioada postbelică S.C 3 2 XXIV –


XXV

3.2 Ore la dispoziţia profesorului: Romanul 2 XXV


postbelic (Recapitulare)

Romanul postbelic T.E. 4 1 XXVI

3.1, 3.2, 3.3 Curente culturale/literare: postmodernismul P.S. 2 XXVI

2.1, 2.3 Levantul de Mircea Cărtărescu T.E. 5 2 XXVII

3
Postmodernismul 1 XXVII

2.2 Literatura şi muzica (limbajul literaturii, 2 XVIII


limbajul muzicii): Phoenix şi Cantofabule

Recapitulare pentru lucrarea scrisă 2 XXVIII –


Lucrarea scrisă 1 XXIX
Discutarea lucrării scrise 1 XXIX

2.1 Câtăreaţa cheală de Eugen Ionescu 2 XXX

2.1, 2.2, 2.3 Iona de Marin Sorescu 2 XXX –


XXXI

3.2 Ore la dispoziţia profesorului: Dramaturgia 1 XXXI


Dramaturgia
postbelică (Recapitulare)

Dramaturgia T.E 6 1 XXXI

3.2 Recapitulare: Sistematizarea materiei în 12 XXXII –


vederea pregătirii examenului de bacalaureat XXXV

L.C. – limbă şi comunicare


P.S. – prezentare sintetică
S.C. – studiu de caz
T.E. – test de evaluare