Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii

„Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A


SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL
„METODE INTERACTIVE ȘI BUNE PRACTICI PENTRU PREVENIREA
ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN ȘCOLILE EUROPENE”/ INTERACTIVE
METHODS AND GOOD PRACTICE FOR PREVENTING DROPOUT IN
EUROPEAN SCHOOLS
SIMPOZIONUL ESTE ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI
ERASMUS+ MADD-music, art, drama, dance in the classroom
Instituția organizatoare:
Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ,,Gheorghe Mârzescu”, Mihail Sturza nr.43,Iași
Telefon 0040/232237545
Fax : 0040/232237545
E-mail: ctetc@yahoo.com

Parteneri în cadrul proiectului


Universitatea ,,Al. I Cuza’’ Iași- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Casa Corpului Didactic ,,Spiru Haret’’, Iași
Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Parteneri din școlile participante în cadrul proiectului Erasmus+ MADD:


FINLAND - Kirkkomännikön koulu, Alavus
CROAȚIA - Ostrovna Skola „Bloz Tadijanovic”, Slavonski Brod
GREECE - 25th Primary School, Heraklion, Creta
PORTUGALIA - Agrupamento de Escolas de Manteigas

1
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii
„Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com

SPANIA - Colegio Publico Las Culturas, Torrevieja


TURCIA - Cizmeci Ilkokulu, Ankara

Teachers from other countries : Bulgaria, China, Franța, Italia

Argument
Simpozionul Internațional „Metode interactive și bune practici pentru integrarea școlară și
prevenirea abandonului școlar în școlile europene” va fi organizat de Colegiul Tehnic de Electronică
și Telecomunicații „Gh.Mârzescu”, pe data de 22 mai 2019, în cadrul proiectului Erasmus+
„MADD-music, art, drama, dance in the classroom’’.
Simpozionul va reprezenta un prilej de a valorifica bunele practici europene cu privire la
metode și tehnici de combatere a abandonului școlar și se va centra, prioritar, pe creativitatea şi
experienţa didactică, stimulând familiarizarea cu metodele şi mijloacele moderne de învățare
folosite în procesul educativ actual. Astfel, simpozionul va constitui un bun prilej pentru
promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale metodelor active și interactive de predare
utilizate în activitățile didactice, cât și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici
între profesori de diferite discipline, din diferite sisteme educaționale ale Uniunii Europene.
Scop: Prevenirea abandonului școlar și creșterea calității actului educațional, a caracterului
inovator și a dimensiunii europene în învățământul preuniversitar.
Obiective specifice:
-schimbul de experiență privind abordări pedagogice și manageriale inovatoare în școlile din
țările partenere;
- schimbul de bune practici referitoare la prevenirea abandonului școlar;
- promovarea activității de cooperare între instituții de învățământ;
- consolidarea dimensiunii europene în educație.
Locul de desfăşurare a activităţii:
Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ,,Gheorghe Mârzescu’’ Iași, Jud. Iași
Grup țintă:
Simpozionul științific se adresează cadrelor didactice din școlile generale și liceele din țară
și din celelalte țări partenere, în vederea elaborării unor lucrări pe tema proiectului.

2
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii
„Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com
Rezultate:
- Valorizarea și valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din
diverse sisteme de învățământ europene;
- Realizarea unui DVD cu ISBN care va cuprinde toate materialele prezentate în cadrul
simpozionului;
- Selectarea celor mai bune, originale si bune metode interactive pentru un kit de formare a
tinerilor profesori din Europa.
Activități de promovare, diseminare, mediatizare
Activitățile simpozionului vor fi mediatizate și diseminate pe site-ul școlii, pagina de facebook a
proiectului, pe platforme și site-uri din domeniul educației.
De asemenea, activitățile simpozionului internațional vor fi mediatizate prin intermediul mass-
media, articole naționale și internaționale. Mediatizarea și diseminarea activităților simpozionului
vor fi realizate și de către echipa de coordonare a proiectului Erasmus+ prin toate mijloacele de
informare.
Programul Simpozionului
Perioada de desfășurare: 22 mai 2019 orele 9.00-14.00
Locația: Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ,,Gheorghe Mârzescu’’ Iași/
Casa Corpului Didactic Iasi
Secțiuni: 1.Metode interactive de predare și învățare în învățământul primar; exemple de lecții
MADD;
2. Rolul muzicii, artei, dramatizării, dansului și sportului în activitatea didactică;
3. Schimbul de strategii și bune practici pentru o activitate didactică de succes.
Responsabili:
Comitetul de organizare reprezentat prin:
- Coordonator proiect, prof.Maria Miron;
- Echipa de proiect Erasmus+ din colegiu;
Regulament
1. Înscrierea participanţilor:
- se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexă)

3
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii
„Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com

-formularul de înscriere, lucrarea și copia scanată după ordinul de plată se vor trimite până la data
de 5 mai 2019 la adresa: simpozionerasmus_marzescu@yahoo.com;
- vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal;
- în cazul a doi autori, se va specifica adresa unde vor fi expediate diplomele;
-participanţii a căror prezentare necesită materiale suport (flipchart, videoproiector) sunt rugaţi să
precizeze acest aspect în formularul de înscriere.

Notă: Lucrările trimise după data de 5 mai 2019 nu vor fi luate în considerare pentru publicare.

2. Recomandări privind redactarea lucrărilor:


 lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft
Office Word, pe pagină A4, 2 cm contur general, Font Times New Roman, corp de literă 12,
la un rând și jumătate;
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
 lungimea textului va fi de 2-4 pagini, format A4;
 conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă,
să aibă originalitate, să cuprindă experiențe personale și să respecte legislația în vigoare
privind drepturile de autor;
 toate lucrările trebuie redactate obligatoriu în limba engleză, având în vedere că vor fi
selectate și utilizate ca metodă de e-learning pe platforma europeană a proiectului;
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume
autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
 se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două diplome de participare şi
un singur DVD);
 prezentările directe Power Point sau video nu vor depăși durata de 5 minute;
 responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.

4
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii
„Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com

Notă: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de


tehnoredactare de mai sus și legea drepturilor de autor.

3. Taxa de participare:
- se acceptă participare directă sau indirectă, conform specificaţiilor din fişa de înscriere;
-taxa de participare, în valoare de 30 RON va fi depusă în contul IBAN
RO44BTRLRONCRT0483455401 deschis la Banca Transilvania , (RON), titular Amironesei
Elena-Denisa. Se va specifica pe documentul bancar SPONSORIZARE PENTRU
SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL.
Taxa include DVD-ul cu ISBN și diplomă de participare care vor fi expediate la adresa menționată
în fișa de înscriere, în cazul în care se optează pentru participare indirectă.

Date de contact:
Prof. Maria Miron: tel. O730224400 prof. Denisa-Elena Amironesei: tel.0741432109

5
Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii
„Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
„METODE INTERACTIVE ȘI BUNE PRACTICI PENTRU PREVENIREA
ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN ȘCOLILE EUROPENE”/ INTERACTIVE METHODS AND
GOOD PRACTICE FOR PREVENTING DROPOUT IN EUROPEAN SCHOOLS

Titlul lucrării_____________________________________________________________
Autorul lucrării
Nume _______________________________Prenume ____________________________
Instituţia_____________________________________________________________
Localitatea _______________________________________
Judeţul __________________________________________
Telefon ______________________________________________________________
E-mail __________________________________________
Secţiunea _______________________________________________________________

Modul de participare
Directă
Indirectă (Trimiterea lucrării)

Prezentare videoproiector
Prezentare flipchart

Numărul ordinului de plată/mandatului ________________________________________


Observaţii ______________________________________________________________

Data, Semnătura,

S-ar putea să vă placă și