Sunteți pe pagina 1din 5

Sistem informatic pentru gestiunea creditelor de nevoi personale

Seria: X

Nr: Y

Studenţi: Z, T

1
Modelul conceptual al datelor

2
Modelul conceptual al datelor - restricţii de integritate
Categorie Subcategorie Restricţii propriu-zise
RI structurale ID de entităţi Entitate ID
Persoana CNP
Client CNP (moştenit)
Angajar CNP (moştenit)
SalariuAdeverinta CodAdeverinta + LunaAn (deoarece entitatea
SalariuAdeverinta are cardinalitatea 1,1)
Rata SerieContractCredit+NrContractCredit + NrRata
(deoarece entitatea Rata are cardinalitatea 1,1 în
asocierea un entitatea ContractCredit)
... ...
ID de asocieri Asociere ID
Persoana - se identifica prin - CI SerieCI + NrCI
Angajat - lucreaza- Agenţie CNP (ID entităţii Angajat)
Persoana - deţine - Telefon CNP + CodTelefon
CerereCredit - aprobare - SerieContractCredit+NrContractCredit (ID entităţii
ContractCredit ContractCredit)
... ...
Cardinalităţi Verificate
RI pe domeniu Referitoare la valorile unui CNP este format din 13 cifre; CNP va fi validat folosind algoritmul descris la adresa http://www.validari.ro/cnp
singur atribut NrTelefon este format din 10 cifre; Prima cifră din NrTelefon este 0
Interior este format din minim o cifră şi maxim patru cifre
Functie = {ofiter credite, casier, manager agentie}
ZiScadenta = {1,2, ..., 28}
1000 <= SumaSolicitata <= 10000
12 <= Durata <= 60
TipSectorAct = {S-stat, P-privat}
ValoareSalariu > 700 (salariul minim pe economie)
TipLoc = {municipiu, oras, comuna, sat}
TipStrada = {bulevard, strada, alee, intrare, DN, sosea}
TipTelefon = {telefon personal, telefon de serviciu, fax}
EsteActiv = {0, 1}
3
...
Referitoare la valorile a Dacă Durata <= 36
două sau mai multe Atunci SumaSolicitata <= 5000
atribute din aceeaşi E/A Altfel SumaSolicitata > 5000
Referitoare la valorile a Data.DataStart < Domicializa.DataStop
două sau mai multe Diferenţa absolută în zile (CerereCredit.DataOraCerere, Adeverinta.DataAdeverinta) <= 7 zile
atribute din E/A-ri diferite DataOraCerere < DataOraContract
RI care includ valori
agregate (SUM, AVG,
COUNT, MAX, MIN, etc.)
RI pe roluri RI de incluziune (i), de Au fost reprezentate în MCD (roşu, parţial)
excluziune (#) şi de
egalitate (=)
RI pe asocieri RI de incluziune (i), de Au fost reprezentate în MCD (albastru, parţial)
excluziune (#) şi de
egalitate (=)

4
Modelul logic al datelor