Sunteți pe pagina 1din 2

Procesul Incluziunii Educaționale a apărut cu mult mai târziu.

Nu pe baza dezvoltării
valorilor democratice, ci pe baza schimbării structurii comunității și a statului.
Centrul de Resurse în mediul academic
Direcții ale Centrului nde Resurse:
1. Direcția organizațională;
2. Sprijinul psihopedagogic;
3. Orientarea profesională;
4. Reabilitarea;
5. Asistența tehnică.
Orientarea profesională în Centrul de Resurse:
 Asistența informațională
 Editarea lucrărilor metodice
 Dicționare despre metodele de Orientare Profesională,.perfecționarea
cadrelor,realizarea consultațiilor,etc.
 În curriculum trebuie să fie introduse programe privind pregătirea profesională
a tinerilor cu dizabilități
În toate aceste cercetări sunt evidențiate următoarele:
 Problema;
 Evaluare;
 Alegerea soluționării problemei și și metodologia rezolvării;
 Asistența/sprijinul.
Incluziunea tinerilor cu dizabilități în Republica Moldova are diferențe comparativ cu
Țările Europene:
Propuneri pentru Republica Moldova:
 Organizarea Centrului interuniversitar de resurse pentru tinerii cu dizabilități;
 De generalizat experiențe privind asistența social-pedagogică în toate
universitățile;
 De realizat conferințe naționale și internaționale privind schimburi de bune
practici privind instruirea și socializarea tinerilor cu dizabilități pe baza acestor
Centre de Resurse;
 De creat o bază de date la nivel național privind tehnica de evaluare,
programele de studii, modulele de credite de asistență metodică a procesului de
instruire.