Sunteți pe pagina 1din 3

Prof. univ.dr.

:
GEORGHE BLIDARU

Masteranzi:
Florea Maria Magdalena
Băcioiu Carmen M.
Paşol Ana-Gabriela
Voicilă Bianca
Sălăvăstru Cristina
Uţă Eduard Prof. univ.dr.:
GEORGHE BLIDARU
MISIUNE DE AUDIT INTERN
GESTIONAREA
Masteranzi: RESURSELOR UMANE
Florea Maria Magdalena
Băcioiu Carmen M.
Paşol Ana-Gabriela
Voicilă Bianca
Sălăvăstru Cristina
Uţă Eduard
Prof. univ.dr.:
GEORGHE BLIDARU

Masteranzi:
Florea Maria Magdalena
Băcioiu Carmen M.
Paşol Ana-Gabriela
Voicilă Bianca
Sălăvăstru Cristina
Uţă Eduard

2013
CUPRINS

 PREZENTARE GENERALĂ
 PROCEDURI UTILIZATE IN DERULAREA MISIUNII DE EVALUARE
 Procedura-P01:ORDINUL DE SERVICIU
 Procedura-P02:DECLARAŢIA DE INDEPENDENTĂ
 Procedura-P03:NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE AUDIT
 Procedura-P04:COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR
PRELIMINARE
 Procedura-P05:ANALIZA RISCURILOR
 Procedura-P06:ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN
 Procedura-P07:ŞEDINŢA DE DESCHIDERE
 Procedura-P08:COLECTAREA DOVEZILOR
 Procedura-P10:REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
 Procedura-P11:ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE
 Procedura-P12:ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT
PUBLIC INTERN
 Procedura-P14:REUNIUNEA DE CONCILIERE
 Procedura-P17:URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR
 Procedura-P18:SUPERVIZARE

S-ar putea să vă placă și