Sunteți pe pagina 1din 7

Scopul lucrării: Studiul rulmenților și a lagărilor cu rulmenți.

Obective principale ale scopului


lucrării sunt:
- studierea formei corpului de rulare și a construcției rulmenților;
- studierea clasificării și simbolizării rulmenților;
- studierea construcțiilor tipurilor de bază ale rulmenților și a particularităților variantelor
constructive;
- studierea cerințelor impuse și metodele de montare și etanșare a rulmenților în lagărele
cu rulmenți; de luat cunoștință cu mijloacele și dispozitivele de montare și de demontare a
rulmenților.
Construcția și clasificarea rulmenților
Rulmenții sunt organe de mașini complexe, utilizarea pentru rezemarea pieselor de
rotație (arbori,roți dințate,piese rotative). Elementele constructive componente ale rulmenților
(fig.1) sunt: inelul interior și inelul exterior, corpurile de rulare și colivia. Pe inele sunt
executate căile de rulare. Corpurile de rulare sunt amplasate în colivie la distanță egală între ele.
Corpurile de rulare utilizate în rulmenți sunt prezentate în fig.1.
În raport cu alte organe de rezemare cum sunt lagările cu alunecare, rulmenții au
următoarele avantaje: pierderi mai mici la frecare; gabarit axialmai redus; ungerea mai simplă și
consum mic de lubrifianți; interschimbabilitate,precizie necesară a poziției arborelui în mișcare;
fabricare în serie.
Figura 1

Rulmenții se clasifică conform indicilui constructiv și funcțional .Schema generală a


clasificării rulmenților este prezentată în fig.2.
Conform indiciliului constructiv rulmenții se împart:
-după forma corpului de rostogolire în rulmenți cu bile și în rulmenți cu role (cilindrice scurte
și lungi eclicoidale, și în formă de ace, conice și în formă de butoi);
-după numărul rîndurilor corpurilor de rulare (rulmenți cu un singur rînd de corpuri de rulare,
cu două rînduri, cu patru rînduri și cu mai multe rînduri);
-după dimensiunile de gabarit se împart în seriile de dimensiuni supraușoară, foarte ușoară,
ușoară, mijlocie, grea, grea lată și medie lată;
-după forma alezajului inelului interior în rulmenți cu alezaj cilindric și conic;
-după precizia de execuție, în rulmenți cu precizie normală,ridicată, înaltă, deosebit de înaltă și
foarte înaltă;
Conform indiciului funcțional rulmenții se împart:
-după direcția prelucrării sarcinii rulmenții se împart în radiali,radiali-axiali, axiali și axiali-
radiali;
-după posibilitatea auto reglării poziției relative a axelor inelului interior și exterior (rulmenți
fără auto reglare și cu reglare).
Tipul de bază a rulmenților
Conform clasificării date, se se pot distinge zece tipuri de bază ale rulmenșilor.
Rulmenți radiali cu bile pe un rând (fig.2,a) sunt cei mai simpli și ieftini.Preiau cu
predominanță sarcini radiale, însă pot solicita sarcini axiale reduse (până la 30% din sarcina
radială neutilizată)
Rulmenții oscilanți cu bile pe 2 rânduri (fig.2,b) preiau sarcini radiale și permit o
dezaxare unghiulară considerabilă a axei arborilui față de inelul exterior (până la2-3o).Rulmenții
pot solicita sarcini axiale neînsemnate.
Rulmenții radiali cu role scurte (fig.2,c) solicită doar sarcini radiale, însă au o
capacitate portantă mai înaltă decît cei cu bile (în mediu cu 70-80%).Sunt receptivi la dezaxarea
arborilor.În cazul cînd este necesară fixarea axială a arborilor se utilizează variante constructive
ale acestui tip de rulmenți cu gulere axiale și șaibe de fixare .
Rulmenți oscilanți cu role în formă de butoi pe 2 rînduri, permit o dezaxare
considerabilă a arborelui (până la 2...3∘ ). și preiau sarcini radiale mari.
Rulmenți radiali cu ace au o capacitate de încărcare înaltă și solicită doar sarcine
radiale. Se folosesc în cazul de gabarite reduse în cazul montării. Au o comportare
satisfăcătoare la mișcarea relativă în cazul mișcării oscilante.
Rulmenți radiali cu role lungi și înfășurate preiau sarcini radiale mari în condițiile
unor gabarite radiale limitate și de șoc (care sunt micșorate grație flexibilității rolelor
înfășurate).
Rulmenți radiali-axiali cu bile preiau concomitent sarcini radiale și axiale.
Rulmenți radiali-axiali cu role conice preiau concomitent sarcini radiali și axiali
unilaterale cu o capacitate de încărcare la viteze medii și joase de pînă la 1,9 mai mare decît în
rulmenți radiali axiali cu bile .
a b c d e
Figura 2

Rulmenți axiali cu bile preiau sarcini axiale unilaterale.Se utilizează în special la turații
joase și medii. Pentru preluarea bilaterală a sarcinii rulmenții se execută cu un inel
intermediar,fixat pe arbore care are două caneluri.
Rulmenți axiali cu role conice solicită sarcini axiale unilaterale cu o capacitate de
încărcare înaltă la viteze mici și medii.
În cazuri cînd asupra funcției rulmenților se impun cerințe suplimentare unele elemente se
modifică obținîndu-se astfel mai multe variante constructive ale lor. Dintre astfel de rulmenți
fac parte.
-rulmenți radiali-axiali pe 2 rînduri de bile preiau sarcini radiale, axiale și combinate
considerabile cînd se cere o rigiditate înaltă.
-rulmenți cu bile cu 4 puncte de contact preiau sarcini radiale și axiale bilaterale în condiții unor
gabarite axiale reduse.
-rulmenți radiale pe 2 rînduri cu role cilindrice scurte și alezaj conic, se folosesc pentru arbori
cu turații mari, ce necesită precizie a poziției axei în mișcare (în special pentru arborele
principal al mașinilor-unelte).

Simbolizarea rulmenților
Simbolizarea rulmenților are drept scop notarea codificată a lor, astfel încît un rulment
de orce construcție să poată fi identificat pe baza simbolului său. Primele două cifre considerînd
din dreapta,indică diametrul alezajului inelului interior al rulmentului, a treia cifră din dreapta
indică seria de gabarit ale rulmenților: seria foarte ușoară se notează cu cifra 1,ușoară-cu 2,
mijlocie-cu 3, grea-cu 5 și cea mai lată- cu 6. A patra cifră din dreapta indică tipul de bază al
rulmenților (tabelul 1).
A cincea cifră, sau a cincea și a șasea cifră, indică particularitățile variantelor
constructive ale rulmenților, dacă ele există (de exemplu, schimbarea unghiului de contact al
bilelor la rulmenți radiali-axiali, existența canalului de siguranță pe inelul exterior, existența
șaibii de protecție).
Montarea și demontarea rulmenților
Rulmenții trebuie să fie montați astfel, încît să asigure fixarea necesară radială și
axială a arborelui. Arborii lungi se fixează într-un reazem pentru înpedicarea deplasărilor axiale,
celelalte se execută oscilant în direcția axială.

Simbolizarea rulmenților
Tabelul 1

Tipul rulmentului Simbolul


Rulmenții radiali cu bile pe un rînd 0
Rulmenții oscilanți pe 2 rînduri 1
Rulmenții radiali cu role scurte 2
Rulmenții radiali pe 2 rînduri cu role cilindrice scurte 3
Rulmenții radiali cu ace 4
Rulmenții radiali cu role lungi și înfășurate 5
Rulmenții radiali radiali-axiali cu bile 6
Rulmenții radiali radiali-axiali cu role conice 7
Rulmenții axiali cu bile 8
Rulmenții axiali cu role 9
Figura 3

Arborii scurți se pot executa cu fixare axială simplă (fig.3). Mijloacele de fixare a inelelor
interioare ale rulmenților pe arbori sunt prezentate în figura 4. Pentru a înlesni montarea
rulmenților pe arbori se recomandă încălzirea lor într-o bae de ulei până la 80...90∘ C, sau
arborele trebuie să fie răcit cu zăpadă carbonică. Demontarea rulmenților se face cu dispozitive
speciale de demontare-extractoare .Regula generală la montare și demontare rulmenților constă
în condiții ca efortul să se transmită direct pe inelul, care se presează sau se scoate și să nu se
transmită prin corpurile de rostogolire.

Figura 4
Dispozitive de etanșare
Dispozitivele de etanșare protejează rulmenții contra pătrunderii impurităților din exterior și
pentru evitarea scurgerii lubrifiantului. Dispozitiveie de etanșare (fig.5) se împart în: etanșări cu
manșete (fig.5,a); de pâslă (fig.4,b); cu labirint(fig.5,c); cu labirint și renuri (fig.5,d).

a b c d
Figura 5

Ordinea îndeplinirii lucrării


1.De studiat construcția și datele teoretice despre rulmenți.
2.De studiat clasificarca și simbolizarea rulmenților.
3.De descifrat notarea convențională a rulmenților și de desenat rulmenții în formularul lucrării
de laborator.
4.De caracterizat toți rulmenții, folosind îndrumare.
5.De studiat mijloacele de fixare a rulmenților, montarea și demontarea lor și dispozitivele de
etanșare.

Concluzie: În urma efectuării lucrării de laborator am studiat formele corpului de rulare și a


construcției rulmenților, clasificarea și simbolizarea rulmenților, construcția tipurilor de bază
ale rulmenților și a particularităților variantelor constructive, cerințele impuse și metodele de
montare și etanșare a rulmenților în lagărele cu rulmenți.