Sunteți pe pagina 1din 30

CAP.

I
CAP.I ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA S.C. DEDEMAN S.R.L.

1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. DEDEMAN S.R.L.

Firma DEDEMAN îşi are sediul cental în oraşul Bacău, din regiunea Moldovei.
Activitatea firmei se desfăşoara pe piaţa internă, în special în zona nordică şi estică,
unde are deschise 6 centre comerciale . eţeaua de centre comerciale !"!"MA# este
reprezentată de $ h%permar&et Bacău, situat în strada epu'licii, nr.()*,
nr.()*, Bacău, +udeţul
Bacău, h%permar&et Brăila, situat în str. Baldoveşti, nr.-, h%permar&et aşi situat în
str. Manta oşie, nr. /, h%permar&et 0neşti situate în str. 1lanicului, nr.-, 0neşti,
 +udeţul Bacău, h%permar&etul 1uceava situate în str. 2ernăuţi , nr. (3 şi
h%permar&etul 4aslui, str. 5tefan cel Mare, nr.*, 4aslui  şi (- magazine. eţeaua de
depozite este formată
formată din$ depozit 2omăneşti,
2omăneşti, str. epu'licii 7ara, 2omăneşti,
2omăneşti, +ud.
Bacău, depozit aşi, str. 8uca Ar'ore, nr. 9, aşi, +ud. aşi, depozit oman, str. 5tefan
cel Mare, nr.3/,
nr.3/, oman, +ud #eamţ şi 1ho:room
1ho:room mo'ila
mo'ila , str.
str. Mărăşeşti
Mărăşeşti nr.(6*,
nr.(6*,
Bacău, +ud. Bacău.

DEDEMAN este numele uneia dintre cele mai importante lanţuri de magazine şi
depozi
depozite
te de materi
materiale
ale de const
construc
rucţii
ţii şi amena+
amena+ări
ări inter
interio
ioare
are din ţară.
ţară. 2reşte
2reşterea
rea
companieie a fost constantă, iar în ciuda competiţiei puternice e;istente pe piaţa, firma

(
a cunoscut o dezvoltare impresionantă, fapt reflectat şi de creşterea semnificativă a
cifrei de afaceri, sf<rşitul anului 9339 se ridică la 9- de milioane de euro.

Firma s=a înfiiţat în (//9 şi în decursul celor peste (- ani de activitate,


DEDE
DEDEMA
MAN
N a reuşit să deschidă o reţea formată din 6 centre comerciale şi (-
magazine. 1u' sloganul „totul pentru interior totul pentru e!terior", în magazinele
DEDEMAN se pot găsi peste -3.333 de articole din gama instalaţii termice, sanitare,
gaz, canalizări, instalaţii electrice, materiale de construcţie, scule electrice şi unelte
 pentru construcţii,
construcţii, echipament de protecţie, materiale pentru curăţenie, articole de
gradină.

>ncep<nd compania DEDEMAN a ocupat întotdeauna unul din


>ncep<nd cu anul (//*, compania
 primele locuri în topul +udeţean al firmelor din Bacău. >n anul 9333 compania a fost
cea mai puternică din +udeţul Bacău la secţiunea comerţ=întreprinderi
comerţ=întreprinderi mari şi a ocupat
locul - pe ţară în clasamentul 2amerei de 2omerţ şi ndustrie a om<niei.

 #umărul de anga+aţi era de apro;imativ )33 în anul 933*, iar astăzi este de
((33. ?ersonalul companiei are acces la pregătire de specialitate cu profesionişti în
domeniu, furnizori rom<ni şi străini ai companiei, aceasta fiind o garanţie a calităţii
serviciilor.

"voluţia cifrei de afaceri în decursul anilor este următoarea$

9
a cunoscut o dezvoltare impresionantă, fapt reflectat şi de creşterea semnificativă a
cifrei de afaceri, sf<rşitul anului 9339 se ridică la 9- de milioane de euro.

Firma s=a înfiiţat în (//9 şi în decursul celor peste (- ani de activitate,


DEDE
DEDEMA
MAN
N a reuşit să deschidă o reţea formată din 6 centre comerciale şi (-
magazine. 1u' sloganul „totul pentru interior totul pentru e!terior", în magazinele
DEDEMAN se pot găsi peste -3.333 de articole din gama instalaţii termice, sanitare,
gaz, canalizări, instalaţii electrice, materiale de construcţie, scule electrice şi unelte
 pentru construcţii,
construcţii, echipament de protecţie, materiale pentru curăţenie, articole de
gradină.

>ncep<nd compania DEDEMAN a ocupat întotdeauna unul din


>ncep<nd cu anul (//*, compania
 primele locuri în topul +udeţean al firmelor din Bacău. >n anul 9333 compania a fost
cea mai puternică din +udeţul Bacău la secţiunea comerţ=întreprinderi
comerţ=întreprinderi mari şi a ocupat
locul - pe ţară în clasamentul 2amerei de 2omerţ şi ndustrie a om<niei.

 #umărul de anga+aţi era de apro;imativ )33 în anul 933*, iar astăzi este de
((33. ?ersonalul companiei are acces la pregătire de specialitate cu profesionişti în
domeniu, furnizori rom<ni şi străini ai companiei, aceasta fiind o garanţie a calităţii
serviciilor.

"voluţia cifrei de afaceri în decursul anilor este următoarea$

9
1tandarde şi premii$

9333 @ 8ocul  pe +udeţul Bacău la categoria 2omerţ @ >ntreprinderi mari


933 @ 8ocul  al 2amerei de 2omerţ, la categoria >ntreprinderi mici şi mi+locii

933 @ 8ocul  la Adunarea


Adunarea 7enerală a !istri'uitorilor
!istri'uitorilor un&ers @ Bosch.

2ompania !"!"MA# a dezvoltat pe parcursul a celor (- ani de e;istenţă, o


cultură organizaţională
organizaţională occidentală. !e aceea,
ace ea, în anul 9336, putem vor'i de condiţii de
muncă la standardele occidentale, servicii de calitate şi diversificate oferite clienţilor,
acces la programe de training pentru anga+ati şi atmosferă plăcută de lucru.
1ucces
1uccesul
ul firmei
firmei !edema
!edemann este
este dat de fina
fina îm'in
îm'inare
are între
între profe
profesio
sional
nalism
ismul
ul
relaţiilor cu clienţii şi partenerii de afaceri, şi performanţele înalte ale anga+aţilor 
noştri, datorate eforturilor depuse de aceştia.

1.#. O$IECTUL DE ACTI%ITATE

0'iectul
0'iectul de activitate
activitate al firmei
firmei este comercial
comercializarea
izarea materialel
materialelor
or de
construcţii instalaţii termice, sanitare, gaz, canalizări, instalaţii electrice, materiale
 pentru amena+ări interioare, materiale de construcţie,
construcţie, scule electrice şi unelte pentru
construcţii, echipamente de protecţie, materiale pentru curaţenie, articole de gradinăC
su' sloganul
sloganul Dtotul pentru interior,
interior, totul pentru e;teriorE.
e;teriorE. n alt aspect important, care
ridică compania DEDEMAN la nivelul marilor comercianţi internaţionali, este faptul
că fiecare magazin, fiecare depozit pune la dispoziţia clienţilor săi servicii complete
de$

• 2onsultanţă
2onsultanţă gratuită la cumpărare

• Asistenţă gratuită după cumpărare

• Gransport gratuit

• ?arcare


• 1ervice după cumpărare

• ?lata cu card

• ?lata prin credit 'ancar.

?ersonalul companiei are acces la pregătire de specialitate cu profesionişti în


domeniu, furnizori rom<ni şi străini ai companiei, aceasta fiind o garanţie a calitaţii
serviciilor. 8a DEDEMAN, clienţii primesc întotdeauna soluţii la pro'lemele lor şi la
 planurile lor în ceea ce priveşte construcţia, amena+area sau renovarea unei clădiri,
 primesc consiliere tehnică, personalul fiind pregătit să le răspundă oricărei între'ări
din domeniu, să le dea sfaturi şi să=i a+ute în alegerea lor.

1u' sloganul Htotul pentru interior, totul pentru e;teriorI în reţeaua !"!"MA#
se pot gasi peste -3.333 articole din gama instalaţii, termice, sanitare, gaz, canalizări,
instalaţii electrice, materiale pentru amena+ări interioare, materiale de construcţii,
scule electrice şi unelte pentru construcţii, echipamente de protecţie, materiale pentru
curaţenie, articole de gradină.

2ei care au devenit cumpărători DEDEMAN  au remarcat imediat valoarea


ridicată a serviciilor unui astfel de magazine sau depozit şi au sesizat ca, pentru
aceeasi 'ani cu care ar fi putut cumpara produse din alta parte, la DEDEMAN primesc
o atenţie deose'ită şi li se respecta statutul de cumpărător, de client pe termen lung. 2u
alte cuvinte, !"!"MA# nu este doar un depozit imens sau un magazin de proporţii,
ci un partener activ al fiecărui cumpărător în parte.

-
1.&. STRUCTURA ORGANIZATORIC' PE DIREC(II  SER%ICII

Fiind o companie de dimensiuni mari şi orientată spre comercializarea


materialelor de construcţii, pentru amena+ări interioare şi e;terioare,
1.2.DEDEMAN 1..8 are o structură organizatorică de tip funcţional aşa cum reiese
şi din organigrama societăţii.
1ocietatea comercială constituită de 9 acţionari !ragos ?avăl acţionar 
ma+oritarC şi Adrian ?avăl, cu un capital social privat de -.( mil. euro (-.J mil. leiC
este persoană +uridică rom<nă, av<nd forma de societate cu răspundere limitată, ale
cărei o'ligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul ei, şi care îşi desfăşoară activitatea
conform legislaţiei în vigoare. 8a data de 93.3J.9336 firma şi=a ma+orat capitalul
social cu *.J mil. euro 93 mil. leiC a+ung<nd astfel la un capital social de /.J mil euro
* mil leiC. 0peraţiunea de ma+orare a capitalului s=a derulat prin încorporarea de
rezerve av<nd ca scop creşterea de credi'ilităţii firmei în faţa instituţiilor 'ancare.

1tructura organizatorică a 1.2. DEDEMAN 1..8. are o structura


organizatorică eficientă, cu un număr mediu de niveluri ierarhice, ceea ce asigură
apropierea conducerii de e;ecuţie şi scurtarea circuitelor informationale, cu efecte
 pozitive asupra fluenţei şi vitezei de circulaţie a informaţiilor, creşterii ritmului de
luare a deciziilor şi desfăşurării activităţilor, micşorării posi'ilităţilor de deformare a
conţinutului informaţional.
8egatura dintre compartimente se sta'ilişte în funcţie de importanţa , frecvenţa
legăturilor dintre ele, autonomia funcţională, competenţa şefilor acestora şi nivelul de
specializare a lim'a+ului folosit în realizarea o'iectivelor şi atri'uţiilor. >n plan
vertical al structurii sunt eliminate activităţile paralele, precum şi cele care se
suprapun. ?entru pro'lemele curente, de rutină, puterea de decizie şi responsa'ilităţile
sunt descentralizate , mai aproape de cei care le e;ecută. 1implificarea legăturilor 
dintre compartimente , reducerea numărului compartimentelor are ca rezultat
simplificarea sistemului de legături, dar conduce la creşterea importanţei celor 
menţionate.

*
2ompartimentele societăţii, precum şi legăturile dintre ele sunt prezentate în
organigrama realizată pentru 1.2. !"!"MA# 1..8. 2onducerea societăţii este
caracterizată prin profesionalism şi e;perienţa în domeniul de activitate. Astfel se
 preocupă permanent de selectarea furnizorilor pe criterii de calitate şi oferte de preţ
optime, organizarea activităţii specifice în vederea optimiozării flu;urilor comerciale
şi creşterea activităţii de comerţ, se preocupă şi de coordonarea şi ela'orarea de
strategii şi programe de dezvoltare a afacerii.

Dire)torul *ener+l are în su'ordine $


=!irector economic conta'il şefC

=!irector commercial

=!irector resurse umane


=!irector .G.

=0ficiul +uridic

=Formaţia de paza ?1.

Acesta are relaţii interne cu departamentele şi anga+aţii societăţii conform


organigramei şi relaţii e;terne cu societăţile comerciale, instituţiile pu'lice şi
 persoanele fizice, conform specificului societăţii şi reprezintă firma în relaţii cu
 partenerii de afaceri.

!irectorul are următoarele atri'uţii$

= organizează şi conduce toate activităţile tehnice economice şi de altă natura ale


societăţii

= deleagă autoritatea şi responsa'ilităţii e;plicite cadrelor de conducere de la


nivele ierarhice imediat inferioare

= anga+ează prin semnătură societatea în relaţiile cu partenerii de afaceri 

= conlucrează cu compartimentul +uridic pentru rezolvarea pro'lemelor şi


lucrărilor curente în acest domeniu 
= apro'ă toate documentele financiar=conta'il ce impune acest lucru 

6
= urmăreşte permanent desfăşurarea comenzilor şi contractelor şi ia măsuri de
eliminare a cauzelor unor delegări privind procesele care se desfăşoară, costuri,
consumatori prin factori de decizie 

= sta'ileşte periodic o'iectivelor societăţii 

= decide forma de organizare a societăţii în vederea o'ţinerii unei eficienţe


ma;ime 

= asigura forţa de munca necesară desfaşurării activităţii, perfecţionarea şi


specializarea acesteia 
= sta'ileşte nivelul de competenţa, e;perienţa şi instruire necesare personalului
implicat în activităţi desfăşurate în cadrul societăţii 

= decide numirea sau demiterea din funcţia de conducere a unor persoane care se
dovedesc apte pentru aceste funcţii

= acordă şi apro'ă eşalonarea concediilor de odihnă pentru personalul de la


nivelul ierarhic imediat următor
= decide în alte pr'leme cu privire la activitatea societăţii.

 Directorul economic are în su'ordinea sa$

 compartimentul financiar conta'il @analiză economică şi preţuri.

 Directorul economic are în subordinea sa persoane cu calificare în domeniul contabil 


 şi financiar.

 Directorul comercial  conduce următoarele departamente şi servicii$

o departament aprovizionare

J
o departament desfacere

o departament mar&eting.

 Directorul comercial   conduce o echipă formată de persoane cu studii superioare şi


medii, av<nd toate calificare în domeniul economic, acesta are relaţii interne cu
departamentele şi anga+aţii societăţii, conform organigramei şi relaţii e;terne cu
 'eneficiari ai mărfurilor şi serviciilor societăţii şi cu furnizorii de mărfuri, mai
reprezintă societatea în relaţii cu partenerii de afaceri.

?rintre atri'uţiile compartimentelor se enumeră$

= coordonează şi îndruma activitatea de prosperitare a pieţei şi de reclamă


comercială şi răspunde de 'ugetul alocat în acest sens 

= urmăreşte şi răspunde anual de programul anual de aprovizionare cu mărfuri din


ţara, necesare desfăşurării în 'une condiţii a activităţii de comerţ, cercetează piaţa în
vederea găsirii de noi furnizori de mărfuri 

= propune procurarea de mărfuri solicitate pe piaţă 


= face pu'licitate unităţii 

= studiază piaţa sta'ilind produsele pentru care este cerere 

= analizează posi'ilitatea de prezentare a produselor comercializate de unitate şi


de către concurenţa, acţion<nd preventive pentru a nu pierde clienţii
= avizează plata facturilor la termenele scadente pentru mărfurile primite şi
recepţionate 

= întocmeşte lunar 'alanţa de verificare între conturile sintetice şi analitice şi


urmăreşte concordanţa dintre acestea 

= semnează documentele privind operaţiunile 'ancare care se derulează prin cotul


deţinut de societate la trezorerie, că persoana autorizată să dispună decont cu drept de
 prima secundară 

= are o'ligaţia să efectueze calcul profitului impoza'il anual în funcţie de care se


calculează impozitul pe profit 

)
= are o'ligaţia să depună în termen declaraţiile privind impozitelor şi ta;ele către
 'ugetul statului şi către 'ugetul local.

 Directorul de resurse umane se ocupă cu$ intervievarea, recrutarea şi anga+area de


 personal pe posturile vacante sau pe cele noi înfiinţate.
 Departamentul I.T. @ se ocupă cu supravegherea, întreţinerea şi îm'unătăţirea
sistemului hard:are şi soft:are e;istent, de asemenea asigură asistenţa şi iniţiere în
utilizarea programului soft:are utilizat noilor anga+aţi. Acest departament se ocupă şi
cu implementarea sitemelor de siguranţă şi supraveghere a întregii companii camere
de luat vederi, sisteme de pontare cu senzoriC.

>n cazul litigiilor contractuale şi consiliere +uridică firmă deţine un oficiu


 juridic su'ordonat directorului general, care asigură desfăşurarea activităţii specifice
o'iectului de activitate în conformitate cu prevederile legii.
=avizarea contractelor comerciale 

=rezolvarea litigiilor pentru nerespectarea contractelor comerciale 

=prelucrarea actelor normative aplica'ile unităţii ca şi legile care ar putea avea


implicaţii în relaţiile cu furnizorii.

Formaţia de paza PSI  asigură paza şi protecţia firmei şi a anga+aţilor.

>n cadrul firmei se găsesc - funcţii, şi anume$ funcţia de cercetare=dezvoltare,


funcţia comercială, funcţia financiar=conta'ilă şi funcţia de personal. Funcţia de
 producţie nu se regăseşte, deoarece firma nu produce, ea se ocupă doar de
comercializarea materialelor de construcţie pentru amena+ări interioare şi e;terioare.

$iroul )ont+,ilit+te -
 asigură inventarierea care se realizează de regulă la începutul lunii ianuarie. 8a
aceasta activitate participă şi personalul de la raioane

/
= asigură înregistrarea în conta'ilitate a tuturor documentelor de intrare a mărfurilor 
factură fiscală, aviz de însoţire a mărfii, proces ver'al de primire în custodieC. Goate
aceste documente dintr=o lună tre'uie operate p<nă la +umătatea lunii următoare.

= încheierea contractelor cu clienţii

= asigură verificarea încasării de la clienţi a sumelor restante, clienţi cu care firma are
comtracte şi care au termene de plată sta'ilite

= verificarea încasării contravalorii cecurilor primite de la clienţi

= verificarea credi'ilităţii clienţilor în vederea acordării unui anumit termen de plată.

Aşa cum rezultă din diagrama de relaţii, de mai sus, societatea are relaţii directe
cu următoarele compartimente$ resurse umane, mar&eting, aprovizionare, recepţie,
compartimentul desfacere=v<nzare, transport.

• ,iroul +pro/i0ion+re

 asigură aprovizionarea cu mărfuri cu a+utorul comenzilor trimise fie furnizorilor, fie


sediului central de la Bacău. Această activitate se realizează de către un reprezentant al
fiecărui raion
= asigură condiţiile de păstrare şi depozitare a mărfurilor

= urmăreşte respectarea prevederilor cuprinse în contractul de aprovizionare condiţii


şi termene de livrareC

= identifică mărfurile fără mişcare sau cu mişcare lentă, am'ala+elor şi deşeurilor

• ,iroul re)epie

 asigură recepţia eficientă a mărfurilor primite în unitate


= asigură returnarea măfurilor cu defecte sau spărturi la furnizor

(3
• ,iroul 2e34+)ere

 asigură întocmirea corectă a facturilor către clienţi, precum şi încasarea 'anilor de la


aceştia

= asigură controlul final, care se realizează la ieşirea din unitate în vederea verificării
 produselor înscrise în factură 'on fiscalC şi cele e;istente la client

• ,iroul 5+r6etin*

 asigură cercetarea nevoilor consumatorilor pentru a dispune mereu de produsele pe


care le doresc

= cercetează concurenţa pentru a fi mereu cu un pas înainte at<t în ceea ce priveşte


gama de produse, c<t şi preţurile

= asigură pu'licitatea firmei prin reclame media  G4 şi radioC, afişe, panouri, site=ul
 propriu  :::.dedeman.roC, etc.

2onducerea DEDEMAN a înţeles ca pe o piaţă suprasaturată şi în condiţii de


concurenţa dură, afacerile nu mai pot supravieţui fără mar&eting şi în orice domeniu
comunicarea cu clienţii devine din în ce mai importantă. Mar&etingul !"!"MA# este
unul modern, îndreptat spre client, care în economiile ţărilor moderne nu mai este
K stăp<nul nostru L, ci a devenit K partenerul nostru L.

elaţiile de afaceri sunt relaţii inter umane, clientul este un partener, daca îl a+uţi
te a+ută, dacă îl înşeli, te înşeală sau, mai rău te părăseşte. 0rientarea deschisă şi
sinceră către rezolvarea pro'lemelor clientului, fie acesta consumator sau utilizator,
este un principiu de mar&eting pe care !"!"MA# îl cunoaşte şi îl respectă.

• ,iroul tr+n3port

= realizează transportul mărfurilor în condiţii foarte 'une către clienţi, fie gratuit
dacă se îndeplinesc anumite condiţii o anumită limită de sumăC, fie contracost la
cererea clientului.transportul produselor achiziţionate din magazinele sau depozitele
!"!"MA# se realizeaza cu 4"20, ce reprezintă proprietatea firmei.

((
1.7. FUNC(IILE SOCIET'(II

>n cadrul firmei se găsesc - funcţii şi anume$ funcţia de cercetare=dezvoltare,


funcţia comercială, funcţia financiar=conta'ilă şi funcţia de personal. Funcţia de
 producţie nu se regăseşte, deoarece firma nu produce, ea se ocupă doar de
comercializarea materialelor de construcţie pentru amena+ări interioare si e;terioare.
Fun)i+ 2e )er)et+re2e0/olt+re  se realizează în cadrul compartimentului
cercetare=dezvoltare şi asigură o îm'unătăţire permanentă a componentelor hard:are
şi soft:are, a condiţiilor de muncă prin dotarea încăperii cu aer condiţionat, încălzire,
camere de supravegheat. !atorită faptului că firma pune la dispoziţia clientului
transport gratuit, astfel ea urmăreşte să îm'unătăţească mi+loacele şi condiţiile de
transport pentru satisfacerea clienţilor şi o'ţinerea de avanta+e competitive pe piaţa de
desfacere.
Fun)i+ )o5er)i+l8 este realizată în cadrul compartimentului comercial
structurat astfel$

=  Aprovizionare$ are ca principală activitate asigurarea aprovizionării în timp


optim a mărfurilor, aceasta este realizată de către un reprezentant al fiecărui raion.
!upă ce aprovizionarea a fost efectuată, marfa este recepţionată şi apoi distri'uită
raionului din care face parte.

=  Desfacerea cuprinde activităţi de întocmire a facturilor, activitate care se


realizează la una din cele - case sau la 'iroul de informaţii. !upă întocmirea facturii @ 
 'on fiscal, la ieşirea din unitate are loc controlul final. 8ivrarea produselor se poate
realiza de către firma printr=un transport gratis dacă se îndeplinesc anumite condiţii
sau contra=cost la cererea clientului.

=  Marketing   realizează activităţi de cercetare a noilor segmente de piaţă şi a


concurenţei, sondarea opiniei consumatorilor, activităţi de promovare, pu'licitate şi
reclamă media radio, tvC, panouri, afişe, autocolante.

(9
Fun)i+ 4in+n)i+r)ont+,il8 este reprezentată de activitatea privind o'ţinerea
şi folosirea mi+loacelor financiare necesare unităţii, urmăreşte încasarea creanţelor,
 precum şi înregistrarea şi evidenţa în e;presie valorica a fenomenelor economice din
unitate, ela'orează documentele de sinteză, organizarea conta'ilităţii şi a flu;ului
informaţional. Această funcţie se realizează în cadrul compartimentului conta'ilitate.

Fun)i+ 2e per3on+l cuprinde activităţi de realizare a o'iectivelor din


domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman necesar. ?rincipalele activităţi
cuprinse în cadrul acestei funcţii se referă la planificarea, recrutarea, formarea,
 perfecţionarea, motivarea, promovarea, retri'uirea şi protecţia personalului. Această
funcţie se realizează în cadrul compartimentului resurse umane şi în cadrul acesteia se
desfăşoară o serie de activităţi cum ar fi organizarea ştiinţifică a muncii în societate şi
sta'ilirea necesarului de personal pe categorii, profesii, meserii şi specialităţi.

1.9.SISTEMUL INFORMA(IONAL AL :NTREPRINDERII

1istemele informaţionale au devenit principalul suport al managementului la


toate nivelurile şi structurile întreprinderii, iar în 'aza lor sta conceptul de triunghi
strategic, care vizează în primul rand trei aspecte$ strategia, structura informaţională şi
tehnologia informaţiei.

1istemele informaţionale sunt definite ca Dfiind ansam'lul de resurse umane şi


de capital, investite într=o unitate economica, în vederea colectării şi prelucrării datelor 
necesare producerii informaţiilor, care vor fi folosite la toate nivelurile decizionale ale
conducerii şi controlul activităţilor firmeiE. 1istemul informaţional al firmei este
format din$ hard:are şi soft:are.

;+r2<+re
>n incinta hipermar&etului se găsesc 96 de calculatoare şi (3 laptopuri amplasate
astfel$ ( la director,  la conta'ilitate, 9 la 'iroul de informaţii, 9 la magazia gresie=
faianţă, ( la departamentul metale, 9 la recepţie marfă, - la casierie, (( pe raioane şi

(
(3 laptopuri la departamentul comercial. Goate calculatoarele sunt legate în reţea şi au
acces la internet.

 2onfiguraţie calculatoare$
!irector$

= ntel ?entium - 9,- 7z, memorie AM *(9 MB, !! )3 7B

= Monitor 82! 87 (/E, timp răspuns (9 ms

= Gastatură 7enius, mouse optic 7enius

= mprimantă multifuncţională color 8e;mar&  

2omercial$

= 8aptop Fu+itsu Amilo (-*37 ntel ?entium MJ9* (,67z, !! )37B,
memorie AM *(9 MBC

Birou nformaţii$

= ntel 2eleron (,6 7z, !! -3 7B, memorie AM 9*6 MB

= Monitor 1amsung (JE


= Gastarură 2hicon%, mouse optic A-Gech

aioane$

= ntel 2eleron (,- 7z, !! 3 7B, memorie AM 9*6 MB

= Monitoare (JE 1amsung, ?hilips, 87, 2ompaN

= Gastaturi şi mouse=uri 7enius, 2hicon%, 8ogitech, A-Gech

= mprimante matriceale "pson, BM

2onta'ilitate$

= ntel ?entium - 9,3 7z, memorie AM *(9 MB, !! 63 7B


= Monitor ?hilips (JE

= Gastatura 2hicon%, mouse 7enius

= mprimantă multifuncţională 8e;mar&  

(-
= ?1 (333 4A Muste&.

1.=.RELA(II INTERNE

A?04P0#A"
A?04P0#A"

20M?AGM"#
20M?AGM"#
G8
G8
MAO"G#7
MAO"G#7 20#GAB8
20#GAB8 "11"
"11"MA#"
MA#"

!"1FA2""
!"1FA2""

Figura (. !iagrama de relaţii interne.

(*
na dintre relaţii în interiorul firmei se realizează cu compartimentul
+pro/i0ion+re, unde se primeşte marfa cu  factură fiscală de la furnizori în care sunt
înscrise toate produsele ce sunt achiziţionate, este trecut preţul unitar, ta;a pe valoare
adăugată şi în altă coloană preţul total al produsului. Factura fiscală este întocmită de
 plătitorul de G.4.A., se întocmeşte în trei e;emplare, este un document de însoţire a
 produselor în timpul transportului, este documentul pe 'aza căruia se decontează
 produselor. Factura primită odată cu achiziţionarea produselor se trimite la
conta'ilitate, unde se operează şi astfel este înregistrată şi la conta'ilitate.

Mărfurile achiziţionate de societate pot fi primite şi cu aviz de însoţire a mărfiii ,


document ce înlocuieşte factura fiscală, urm<nd ca factura să fie primită ulterior.

n alt document ce se primeşte la primirea produselor este notă de recepţie şi


constatarea diferenţelor , ce este completată de către comisia de recepţie şi semnată de
mem'rii comisiei şi de gestionar la recepţia materialelor primite pe 'aza documentului
de însoţire a transportului. !ocumentul de însoţire a transportului poate fi factura
fiscală , avizul de însoţire a mărfii sau scrisoarea de trăsură. #2!=ul este întocmit în
 e;emplare cu următoarele destinaţii $ un e;emplar răm<ne la depozit , două e;emlare
vor fi ttrimise la conta'ilitate, ca documente +ustificative pentru înregistrarea în
conta'ilitate a intrării materialelor în gestiune.

8a conta'ilitate se întocmeşte  jurnalul de cumpărări  pe 'aza datelor din


facturilor fiscale primite de la compartimentul aprovizionare pentru sta'ilirea valorii
ta;ei pe valoare adăugată
!e la compartimentul 2e34+)ere se primeşte zilnic la conta'ilitate borderoul de
vânzări zilnice , formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare.
1erveşte ca centralizator al v<nzărilor valorice realizate de unitate , la înregistrarea
v<nzărilor în Q+urnalul de v<nzăriE , la sta'ilirea G.4.A. colectată. urnalul de v<nzări
se completează de către compartimentul conta'il şi serveşte ca document de sta'ilire
a ta;ei pe valoare adăugată coletată şi este un document de control al unor operaţii
înregistrate în conta'ilitate.

 0dată cu v<nzarea produselor, clienţilor li se dă bon fiscal , atunci c<nd suma


este încasa integral în numerar la casa (,9, ce vizează persoanele fizice şi la casa -

(6
c<nd se încasează de la persoane +uridice Acestea servesc la întocmirea registrului de
casă , ce este predat zilnic la conta'ilitate unde este înregistrat, ceea ce a+ută la
sta'ilirea veniturilor încasate în ziua respectivă. 1erveşte ca$

= document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin


casieria unităţii pe 'aza actelor +ustificative
= document de sta'ilire, la sf<rşitul fiecărei zile, a soldului de casă

= document de înregistrare în conta'ilitate a operaţiunilor de casă.

1e întocmeşte în două e;emplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană


împuternicită, pe 'aza actelor +ustificative de încasări şi plăţi.

8a sf<rsitul zilei, r<ndurile neutilizate din formularul cod (-=-=JA se 'arează.

1oldul de casa al zilei precedente se reportează, dupa caz, pe primul r<nd al registrului
de casă pentru ziua în curs. 1e semnează de către casier pentru confirmarea
înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar=
conta'il desemnată pentru primirea e;emplarului 9 şi a actelor +ustificative ane;ate.
2irculă la compartimentul financiar=conta'il pentru verificarea e;actităţii
sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de
casa e;emplarul 9C.

";emplarul ( răm<ne la casier. 1e arhivează$ la casierie e;emplarul (C la


compartimentul financiar=conta'il e;emplarul 9C.
!e la client se poate primi .!. .,ordine de plată " bilete la ordin de către casier 
care le predă la conta'ilitate , unde sunt operate şi apoi se duc la 'ancă de către
conta'il şi astfel intră 'anii în contul firmei.
1e poate încasa un avans atunci c<nd clientul vrea să i se păstreze marfa în
magazinC, iar pentru acesta se eli'erează o c#itanţă" care, de asemenea, se trimite la
conta'ilitate unde se operează.

2ompartimentul re3ur3e u5+ne trimite către conta'ilitate  situaţiile privind 


reţinerile salariale" foile de pontaj" certificatele medicale după ce au fost vizate de
către cei de la resurse umane, toate fiind folositoare pentru întocmirea  statului de

(J
 salarii. Got de la resurse umane se primesc situaţiile fondului de salarii privind luna
următoare.

Goate documentele ce se înregistrează în )o5p+rti5entul )ont+,il se transmit


la compartimentul financiar=conta'il de la sediul central, deoarece toate plăţile se
efectuează după ce s=au înregistrat în compartimentul financiar=conta'il de aici, toate
relaţiile e;terne se sta'ilesc direct de la sediul central.

1.>.RELA(II E?TERNE

Activitatea oricărei firme poate fi influenţta direct de organizaţii e;terne cu


care întreprinderea are diverse relaţii de cooperare, informare, asigurare, finanţare ,
control=evaluare. ?rincipalele organizaţii din mediiul e;tern al întreprinderii sunt
furnizorii, clienţii, întreprinderile concurente, 'ăncile, mass=media, instituţiile statului.

()
G"P0""
G"P0""
2A1A
2A1A
!"G"A#A
!"G"A#A BA#2
BA#2
!"!"
?"#1
?"#1

2A1A
2A1A
#1?"2G0A=
#1?"2G0A= 1.2.
1.2.  #AR0#A8A
 #AR0#A8A
G8
G8 !"!"MA#
!"!"MA# !"!"
A17A
A17A
G"G0A8
G"G0A8 1..8.
1..8. !"!"
1A#AGAG"
1A#AGAG"
!"!"M#2A
M#2A

F#P0
F#P0 20#2"RA
20#2"RA

28"#R
28"#R

Fig. 9. !iagrama de relaţii e;terne.

(/
  ?rincipalii 4urni0orii ai firmei DEDEMAN sunt producători de materiale de
construcţii , pentru interior şi e;terior. elaţiile se desfăsoară , în principal, pe 'ază de
contracte, încheiate la începutul anului calendaristic.

Furnizorii firmei !"!"MA# sunt producătorii de materiale pentru construcţii,


at<t pentru interior c<t şi pentru e;terior$ Bosch, "l'a, ?hilips, 1chneider, Ariston,
Penner, emer, Geraplast, r'is, Fran&e, Mondial, Bramac, 4elu;, etc. "i provin at<t
din interior, c<t şi din e;terior$ talia, 1pania, Franţa, ?olonia, 1lovacia, etc.
Furnizorii de instalaţii electrice  sunt următorii$ $OSC;  ditri'uitor de scule
electrice şi accesorii B012 acţiuni de v<nzare cu preţuri specialeC EL$A
Gimişoara distri'uirea produselor se face la preţ de producător P;ILIPS oferă surse
şi corpuri de iluminat SC;NEIDER ELECTRIC distri'uitor de echipamente
electrice de +oasă tensiune 0B0B"GG" MA## distri'uitor de sisteme de fi;are,
acesorii pentru instalaţii electrice 0M2AB distri'uitori conductori şi ca'luri
electrice de diverse dimensiuni !2G8 distri'uitori de electrozi şi echipamente de
sudare şi taiere cu arc electric.

Furnizorii de instalaţii termice, gaz sunt$M distri'uitor ţeavă, fitinguri şi


accesorii, instalaţii cupru ARMATURA S.A. 2lu+ importator ro'ineţi şi distri'uitor 
fitinguri pentru gaz omologate de către 0M7AP  ARISTON distri'uitor de centrale
termice, 'oilere, aer condiţionat $UDERUS distri'uitor de centrale termice , cazane
industriale importator talia APE RACCORDERIE de fitinguri pentru ţeavă
multistrat @UNERS Grupul $OSC; distri'uitor de centrale termice, ro'ineţi
termostataţi, încălzitoare instantanee, , cazane, 'oilere importator talia $OLDRIN de
regulatoare pentru gaz, arzătoare, racorduri fle;i'ile pentru gaz omologate de
0M7AP importator 1lovacia ORAD de calorifere de oţel $UCC;I S.R.L.
distri'uitor de ţeavă multistrat, fitinguri, scule şi accesorii pentru ţeavă multistrat
distri'uitor ZENNER de contoare de apă distri'uitor 7#!F01 de pompe de
circulaţie.

Furnizorii de instalaţii sanitare sunt reprezentaţi de$ REMER 


RU$INETTERIE importator de 'aterii şi accesorii pentru instalaţii sanitare "11"
B ?8A1G2 distri'uitor de o gamă completă de fitinguri de compresie importator 

93
din 1pania %IDALINB de seturi moderne de 'aie, accesorii de 'aie cromate, gama
 'ogată de culori TERAPLAST 7? distri'uitor ţevi şi fitinguri ?42 şi ?? ţevi şi
fitinguri compresie ?", profile şi lam'riuri ?42 %OTICE distri'uitor ventilatoare
electrice, casnice şi industriale UR$IS FRANE distri'uitor chiuvete de ino;, hote,
cuptoare şi plite incastra'ile I.G. INCERTI PLAST SRL  distri'uitor rezervoare :c
complet echipate MOROFILTRI distri'uitor de filtre apă şi cartuşe filtrare ESSETI
distri'uitor armături :c !FA distri'uitor var lava'il pentru interior şi e;terior,
coloranţi şi tencuieli structurate.

!"!"MA# este cel mai mare distri'uitor din om<nia al produselor 


CESAROM, furnizorii acestuia în materie de gresie, faianţă, adezivi şi accesorii sunt$
MONDIAL SA 8ugo+, parte a grupului %ILLEROB  $OSC;  7ermania
CERAMICA GOMEZ SA importator din 1pania de gresie, faianţă şi 'r<uri, profile
?42 pentru colţ, trepte EM$ELLECEDORES importator din 1pania de 'r<uri şi
elemente de îm'inare pentru gresie şi faianţă ALFA CERAMIC;E importator talia
de faianţă portelanată MARAZII TECNICA importator din talia de gresie
 portelanată, pentru trafic intens, speciale pentru spaţii pu'lice şi comerciale.
Furnizori de amena+ări interioare şi materiale de construcţii sunt următorii$
RIGIPS distri'uitor de tavane false şi pereţi despărţitori GREROM ?loieşti
distri'uitor de vopsele lava'ile, vopsele alchidice pentru interior şi e;terior AUSTRO
T;ERM distri'uitor de materiale pentru termo şi hidroizolaţii CERAMICA aşi
distri'uitor de cărămizi, tigle, 'locuri ceramice şi B2A $RAMAC distri'uitor de
sisteme complete de invelitori din tiglă %ELU? distri'uitor de ferestre de mansardă
importator din Franţa EPI de parchet laminat !1 diverse modele LINDA$  plăci
ondulate, acoperiş AG"MA distri'uitor de mo'ilier de 'aie ;ELOPAL
distri'uitor de glafuri de ferestre pentru interior şi e;terior.

Clienii h%permar&etului !"!"MA# sunt reprezentaţi de persoanele fizice,


 precum şi persoanele +uridice alte firme care comercializează materiale de
construcţiiC, cu acestea din urmă firma încheie contracte. 2lienţii interni sunt
reprezentaţi de o arie largă de persoane, fără a=şi sta'ili anumite criterii de selecţie a

9(
lor, precum şi de firmele specializate în v<nzarea de materiale de construcţii. clienţii
e;terni sunt reprezentaţi de firme ce activează în domeniul distri'uirii materialelor de
construcţii. 2lienţilor li se oferă$

1.Con3ult+n8 *r+tuit8
?ersonalul companiei are acces la instruire de specialitate cu profesionişti în domeniu,
acest fapt reprezent<nd o garanţie a calitaţii serviciilor oferite.
8a !"!"MA#, clienţii primesc întotdeauna soluţii la pro'lemele şi planurile cu
 privire la construcţia, amena+area sau renovarea unei clădiri.
8i se oferă consultanţă tehnică, personalul fiind pregătit pentru a răspunde cu
 promptitudine între'ărilor dumneavoastră, precum şi în a va a+uta pentru a face
alegerea potrivită.
#.Co5en0i 3pe)i+le

2omenzile speciale sunt transmise, individual, conform dorintelor clienţilor de


catre anga+atii 1.2. DEDEMAN 1..8. !aca doriti un anumit produs care nu se afla
în stocul nostru, adresaţi=va personalului avizat şi în timpul sta'ilit de comun acord
veti primi produsul. ?entru !"!"MA#, transformarea dorintelor dumneavoastra în
realitate nu reprezinta o pro'lema.

&.Li/r+re *r+tuit8

2umpărăturile sunt grele şi voluminoaseS DEDEMAN are gri+ă de cumpărăturile tale


uşur<ndu=ţi astfel muncă. 0ferim livrare gratuită pentru produsele cumpărate din
magazinele noastre , în perimetrul oraşului. 8ivrarea se efectuează în ma;im -) ore
din momentul achitării facturii.
7.P+r)+re *r+tuit8

!acă alegeţi să veniţi cu maşină la oricare dintre centrele comerciale DEDEMAN, se


asigură gratuit peste (93 locuri de parcare.

99
9.R+te

8a !"!"MA#, 2etelem si B! Finance 7roup îti pun la dispozitie noi sisteme de
rate pentru achizitionarea produselor dorite.

=.Mi!+re /op3ele

?entru cei ce nu vor să=şi vopsească peretii într=o culoare o'işnuită, !"!"MA# oferă
clienţilor săi un serviciu special, în cadrul raionului vopsele$ mi;area vopselelor.
2lientul cumpără vopseaua şi apoi poate alege de pe un panou, din zecile de nuanţe pe
aceea care o doreşte. Mi;area se realizează în ma;im * minute şi se o'tine o vopsea
 perfect omogenă.

>.Ser/i)e )entr+le ter5i)e i 3)ule ele)tri)e

1istemul de service at<t pentru centrale termice c<t şi pentru scule electrice vine în
înt<mpinarea pro'lemelor clientului. !acă aveţi pro'leme ce ţin de funcţionalitatea
sculei electrice, în perioada de garanţie şi postgaranţie, nu tre'uie dec<t să o aduceţi la
!"!"MA#. >n scurt timp, acestea vor fi rezolvate. ?entru centralele termice sunaţi la
tel.39-T*(.J).3 şi o echipa !"!"MA# se deplasează acasă, în timp util, pentru a
remedia pro'lemele.

.De,it+re p+l

Aţi cumpărat plăci sau ţevi de la !"!"MA# ce nu se potrivesc dimensiunilor de


acasăS >n orice centru comercial !"!"MA# veţi găsi un stand unde personalul
specializat va sta la dispoziţie pentru a tăia plăcile, respectiv ţevile conform
dimensiunilor dorite.
.$+n) 2e pro,8

4reţi să testaţi produsul electronic sau electrocasnic cumpărat de la !"!"MA#,


înainte de a pleca acasăS Bancul de pro'e va sta la dispozitie.

9
?rincipala ,+n)8 cu care !"!"MA# are relaţii e;terne este AB# AM0
BA#O Bacău, dar plata salariaţilor filialei 1uceava se face în acord cu B! 1uceava,
toţi anga+aţii av<nd conturi deschise la 'anca cu acelaşi nume şi 'eneficiază fiecare de
card propriu .
8a DEDEMAN, 2etelem şi B! Finance 7roup îţi pun la dispoziţie noi
sisteme de rate pentru achiziţionarea produselor dorite, ceea ce dovedeşte ca societatea
menţine o str<nsă legatură cu 'anca şi se afla într=o permanenţă cola'orare.

nstituţiile 'ancare alături de rolul principal, respectiv de finanţare a


întreprinderilor, pot oferi informaţii, consultanţă şi servicii precum$ rapoarte privind
tendinţele economice naţionale şi internaţionale, rapoarte asupra situaţiei comerciale şi
solva'ilităţii unor întreprinderi, informaţii despre credite, metode de plată şi cursuri de
schim', date despre oameni de afaceri.

DEDEMAN se află în cola'orare cu toate 'ăncile , deoarece încasează ordine


de plată, 2.".2., dispoziţii de încasare primite de la clienţi de la 'anca unde aceştia au
cont deschis şi acceptă credite de la orice 'ancă .

Tre0oreri+ este o altă instituţie de stat cu care firma are relaţii e;terne, relaţiile
sunt generate de o'ligativitatea prelevării la dispoziţia statului a diferitelor ta;e şi
impozite. Agentul economic are datoria de a calcula şi a vărsa la termen veniturile
 'ugetare. ?entru impozitul pe profit, la nivelul societăţii, se întocmeşte declaraţia de
impunere a impozitului pe profit, declaraţiei ce tre'uie să cuprindă datele necesare
 +ustificării sumelor datorate în contul impozitului pe profit.

?entru impozitul pe salarii se depune la Administraţia Financiară o dare de


seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii la 'ugetul de stat.
>n ceea ce ce priveşte ta;a pe valoare adăugată, societatea întocmeşte şi depune lunar 
decontul de G4A la Administraţia Financiară +udeţeană.

?entru impozitele şi ta;ele locale, pentru mi+loacele de transport, clădiri,


terenuri, Administraţia Financiară realizează calculul o'ligatiei de plată pe 'aza

9-
situaţiei mi+loacelor de transport din proprietate, a clădirilor, transmisă de societate.
!upa sta'ilirea o'ligaţiei de plată Administraţia Financiară înapoiază o înştiintare
 privind impozitele si ta;ele locale de plătit.

?entru impozitul pe profit, la nivelul societăţii, se întocmeşte declaraţia de


impunere a impozitului pe profit, declaraţie ce tre'uie să cuprindă datele necesare
 +ustificării sumelor datorate în contul impozitului pe profit.

?entru impozitul pe salarii se depune la Administraţia Financiară un


centralizator privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii la 'ugetul
de stat.

1e întocmeşte şi depune lunar decontul de $%A la Administraţia Financiară


Bacău de către compartimentul financiar=conta'il de la sediul central al firmei toate
datele conta'ile înregistrate şi centralizate în cadrul filialei se transmit sediului
centralC.

Flu;ul informaţional privind prelucrarea şi centralizarea declaraţiilor prevede$

= p<nă la data de 9* inclusivC a lunii următoare contri'ua'ilii au o'ligaţia să


depună aceste declaraţii la organul fiscal unde sunt luaţi în evidenţă

= p<nă la data de * ale lunii următoare termenului de depunere organele fiscale


teritoriale verifică şi prelucrează declaraţiile

= între * şi ) organul fiscal înştiinţează contri'ua'ilii care nu au depus


declaraţiile sau ale căror declaraţii au fost eronate

= între ) şi () contri'ua'ilii vor depune declaraţiile rectificate

= p<nă pe 93 organele fiscale teritoriale transmit datele lunare privind aceste


declaraţii la !.7.F.?.2.F.1. +udeţene şi !.7.G..

&rdinele de plată pentru trezoreria statului 0?GC se utilizează de către plătitori


astfel$

=achitarea impozitelor, ta;elor şi a altor o'ligaţii, inclusiv restituiri din finanţarea


anilor precedenţi datorate 'ugetului de stat, 'ugetului asigurărilor sociale de stat,
 'ugetelor locale, 'ugetelor fondurilor speciale, 'ugetului trezoreriei statului, 'ugetelor 

9*
de venituri proprii ale instituţiilor pu'lice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului
Finantelor ?u'lice

=achitarea în contul instituţiilor pu'lice a sumelor reprezent<nd contravaloarea


serviciilor prestate, 'unurilor livrate şi a lucrărilor e;ecutate de către acestea

=transferul în conturile proprii deschise la instituţiile de credit sau, dupa caz, la Banca
 #aţionala a om<niei B#C a sumelor încasate în conturi deschise la trezoreria
statului şi alte plăti efectuate din aceste conturi, conform reglementărilor legale în
vigoare.

0 relaţie e;ternă importanţă, pe care o are 1.2. !"!"MA# 1..8. cu C+3+


N+ion+l8 2e A3i*ur8rilor 2e S8n8t+te, at<t anga+atul, c<t şi anga+atorul plătesc către
aceasta importante sume, care diferă în funcţie de cel care le plăteşte. 2otele pe care
tre'uie să le plătească at<t anga+orul, c<t şi anga+atul sunt de JU şi respectiv de 6.*U
din salariul 'rut pe care=l are fiecare anga+at..

In3pe)tor+tul Teritori+l 2e Mun)8 este o altă instituţie unde firma are depuse
toate cărţile de muncă pentru a fi înregistrate în acestea toate datele corespunzătoare şi
în conformitate cu legislaţia acutuală.

Factorul cheie îl reprezintă  Hntreprin2erile )on)urente, care tre'uie luate în


considerare înainte ca o firma să se hotărască să pătrundă pe o piaţă. !in momentul în
care firma o'ţine accesul pe piaţă, este necesară o analiză continuă a concurenţei.
1ocietatea poate avea concurenţi direcţi, c<t şi indirecţi. n concurent direct vinde
 produse similare cu cele oferite de !"!"MA#, cum ar fi ?A2GO",
B201G0", M"G0, un concurent indirect vinde produse total diferite , dar care
se adresează aceloraşi cumpărători şi este destinat aceleiaşi utilizări. Analiza
concurenţei pe piaţă tre'uie să ia în considerare$ structura şi intensitatea concurenţei
cauzele succesului întreprinderilor concurente şi şansele reale de a c<ştiga competiţia.

96
1.. STRUCTURA ŞI E%OLU(IA PRINCIPALELOR O$LIGA(II $UGETARE
LA S.C. DEDEMAN S.R.L. :N PERIOADA ###9
%enituri Anul #& Anul #7 Anul #9
,u*et+re
1ume a's. U 1ume a's. U 1ume U
Ani a's.
(.0'ligaţii
către 'ugetul
de stat$
(33)93 /6.() 39J/-3 /*.)/ 6/9J-3 )3
= impozitul
(9-)3 3.-3 (-33 3.-9 (-*63 (.6)
 pe profit
(3393 .(( (3-*33 .( ()J33 (6.3(
= impozitul
 pe salarii

= ta;a pe (3*3 3.( (()33 3.) 939*3 9.(


valoare = = =
adăugată

= ta;e
vamale
= accize.
TOTAL 99/J3 (33 (*J6-3 (33 )669*3 (33
o'ligaţii
către 'ugetul
de stat$
9.0'ligaţii
către 'ugetul
local$
6(.9 -.)* 6(.9 //.36 J* -.*6
= impozitul
= = = = = =
 pe clădiri

9J
= impozitul (933 /*.* (*33 3./- (*J3 /*.--
 pe terenuri

=ta;a asupra
mi+loacelor 
de transport.
TOTAL (96(.9 (33 (*6(.9 (33 (6-* (33
o'ligaţii
către 'ugetul
local$
.0'ligaţii
către 'ugetul
asigurărilor 
93-9* 6(.*( 9(3J3 6(.-9 9993 6(.-
sociale de
stat$

=contri'uţii
 privind asig 9J.(J /(3 9J.(- (3963 9J.(-
sociale de
/39*
stat plătite
de anga+ator 
9(.*UC$ ).-6 9/-3 9-3 ).*6
=contri'uţii 9)3* ).*J
 privind
asigurările
9.)6 /)3 (3)3
sociale de
stat plătite /*3 9.)J 9.))
de anga+at
/.*UC

=contri'uţia
anga+atorului

9)
la
constituirea
fondului de
şoma+UC
=contri'uţia
anga+atului
la
constituirea
fondului de
şoma+(UC.
  TOTAL 93* (33 -33 (33 J)33 (33
o'ligaţii
 privind
 'ugetul asig
sociale de
stat$
-.0'ligaţii
către 'ugetul
asigurările
sociale de
sănătate 66*3 *(.)* 6)63 *(.)* J*63 *(.)*

=contri'uţia
anga+atorului 6(J* -).(* 6J3 -).(* J393 -).(*
JUC
=contri'uţia
anga+atului
6UC
TOTAL (9)9* (33 (93 (33 (-*)3 (33
o'ligaţii

9/