Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA : MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:
TEMA PROIECTULUI: ,,Bucuria sărbătorilor de iarnă”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „De ce iubesc Craciunul ?”
TEMA ZILEI: „Datini din străbuni”
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce mi-a adus Moş Nicolae”
Tranziţie: ,,A venit, a avenit iarna”- cântec

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I)- CENTRE DE INTERES


Bibliotecă ,,Decorăm Steaua de Crăciun”
Artă:,,Capra noastră cea tărcată”
Joc de rol ,,De-a căiuţii”
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
Activitate integrată: DLC/DEC:
DLC: ,,Comoara din lada bunicilor”- povestea educatoarei
DEC:,,Am plecat să colindăm”- cântec, joc cu text şi cânt ,,Căpriţele”- repetare
4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA II)
,,Pluguşorul copiilor din grupa mare”

SCOP:
Dezvoltarea capacităţii copilului de a povesti un text, , de a se exprima liber, creativ,
opinii, sentimente, despre evenimente ce au loc în perioada sărbătorilor de Crăciun;
Formarea capacitaţii de exprimare prin muzică;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ALA I
Bibliotecă
- să traseze într-un spaţiu dat semne grafice învăţate pentru a decora ,,Steaua” cât mai
original şi estetic;
Artă:
- să realizeze prin tehnica lipirii tema propusă;
Joc de rol
- să imite obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă;

ADE
DLC
- să asculte cu atenţie povestea şi să redea pe baza imaginilor conţinutul poveştii
respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- să se exprime clar, fluent şi expresiv folosind şi cuvinte din text;
- să formuleze întrebări referitoare la poveste;
- să răspundă la întrebări;
- să reţină semnificaţia Crăciunului şi să-i cunoască importanţa;
DEC:
- să interpreteze textul şi melodia colindei ,,Am plecat să colindăm”
- să-şi coordoneze mişcările în funcţie de textul jocului cu text şi cânt ,,Căpriţele”
- să intoneze cântecul cu toată grupa şi să respecte ritmul cântecului;
ALA II
- să recite cu plăcere plugoşorul;

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea,
expunerea, stabilirea succesiunii evenimentelor;
Mijloace didactice: planşe reprezentând principalele momente din poveste, coș, cufăr, sorcovă,
trăistuţă, creioane colorate, carioci, serveţele umede, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici,
costume specifice pentru dansul căiuţilor şi dansul caprei;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici, în perechi;
Durata: 1 zi
Loc de desfăşurare: sala de grupă
Bibliografie:
● Laurenţia Culea – „Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie – o
provocare?”, Editura Diana, Bucureşti, 2009.
● Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu,
Nicoleta Anghel – „Activitatea integrată în grădiniţă – ghid”, Editura Didactica Publishing
House, 2008.
● Silvia Blebeu, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulea – „Metode interactive de
grup – Ghid metodic”, Editura Arves, 2008.
●Maria Dolgoşev, Elisabeta Marinescu, ,,Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de
copii”, manual pentru liceele pedagogice de educatoare, EDP;

SCENARIUL ZILEI

TEMA ZILEI:,, Datini din străbuni”


Programul zilei va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă. În timpul acestei activităţi copiii se aşază
în semicerc pentru a se putea vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii.Pentru aceasta, vor fi
recitate versurile:
,,Dimineaţa a sosit
La grădiniţă am venit
În semicerc ne aşezăm
Cu toţii să ne salutăm”
Salutul porneşte de la educatoare:,,Bună dimineaţa, dragi colindători! se realizează în sensul acelor
de ceasornic, copiii salutându-se şi urându-şi să petreacă o zi frumoasă împreună. Salutul
porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei.

Împărtăşirea cu ceilalţi. În această etapă se face prezenţa copiilor şi împreună cu copiii se va


completa în ,,Calendarul naturii” după care se poartă discuţii despre darurile primite de la Moş
Nicolae
Noutatea zilei o reprezintă descoperirea surprizei lăsate de Moş Nicolae
Activitatea de grup Voi propune jocul ,,Adevărat sau fals?” Întâlnirea de dimineaţă se încheie cu
un cântec îndrăgit de copii ,,A venit, a venit iarna”
Trecerea la activităţile pe centre de interes se va face prin tranziţia:
,,Unu- doi, unu- doi
Mergem toţi în pas vioi
Noi uşor ne ridicăm,
Sarcinile le-ascultăm
Si la masă ne aşezăm
Şi corect le rezolvăm”
Se prezintă sectoarele şi se anunţă sarcinile pentru fiecare centru. După care fiecare copil se aşază
în linişte la măsuţe.
La final prin metoda ,,Turul galeriei” se face evaluarea lucrărilor, fiecare grup îşi va prezenta
lucrările, iar ceilalţi le vor observa şi vor pune întrebări referitoare la tehnicile folosite şi modul de
realizare.
Tranziţie: Copiii părăsesc sala de grupă pentru a merge la toaletă pe versurile:
,,Rândul iute să-l formăm
Lângă uşă ne aşezăm
Şi cuminţi să asteptăm,
Către baie să plecăm
Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
Mâinile să le spălăm
Pe hol noi nu alergăm
Ca să nu ne-accidentăm”
Rutine: ,,Ne spălăm, ne îngrijim şi apa n-o risipim!”
În acest timp sala de grupă va fi pregătită pentru activităţile pe domenii experienţiale
Copiii intră în sala de grupă, se așază în linişte în semicrerc.
Captarea atenţiei se va realiza print-o surpriză lăsată de Moş Nicolae, după care se anunţă tema şi
obiectivele activităţii.Copiii ascultă povestea ,,Comoara din lada bunicii”sub atenta supraveghere a
educatoarei, apoi vor învăţa o colindă ,,Am plecat să colindăm”şi vor repeta jocul cu text şi cât
,,Căpriţele. Activitatea se încheie cu ,,Pluguşorul copiilor din grupa mare”. Copiii părărăsesc sala
de grupă cântând colinda ,,Am plecat să colindăm”

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

STRATEGII EVALUARE

mijloace for
SECVENŢE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC didactice me
DIDACTICE
metode şi de indicato
forme
procedee or ri
ga
niz
are
Asigurarea condiţiilor
1.Moment necesare bunei desfăşurări a
organizatoric activităţii:
- aerisirea sălii de grupă:
- aranjarea scăuneleor în
semicerc şi
pregătirea materialului necesar
activităţilor propuse;

Se va realiza printr-o
2.Captarea surpriză. Educatoarea le va trezi Conversaţia coşuleţ Fro Orală
atenţiei curiozitatea copiilor, căutând în nta
„coşul lăsat de Moş Nicolae” lă
Acolo este o scrisoare pentru Scrisoare
copii. „Dragi copii, am pregătit
surprize pentru voi. O rog pe d-
na educatoare să vă spună
povestea .Tot în coş sunt şi
imagini pentru poveste şi alte
surprize.”

3.Anunţarea - Astăzi veţi asculta o poveste Conversaţia Copii


temei şi a care se numeşte ,,Comoara din Fro ascultă
obiectivelor lada bunicii” iar voi va trebui să nta cu
fiţi atenţi să reţineţi titlul lă atenţie
poveştii, personajele şi mesajul anunţare
poveştii apoi vom învăţa o a temei
colindă.

- Haideţi copii să ne reamintim


4.Reactualizarea ce am lucrat astăzi la centre? Conversaţia Copii
cunoştinţelor răspund
la
întrebări
ADE
5.Prezentarea Se va expune povestea Povestirea Fro Orală
noului conţinut respectând momentele nta
şi dirijarea cronologice ale acţiunii folosind lă
învăţării nuanţarea vocii, şi o mimică cât
mai adecvată. Se vor explica şi
cuvintele necunoscute din
poveste. Se va ţine cont de planul
de idei principale:
1. Seară de iarnă în căsuţa Copii
bunicilor. Povestirea ascultă
2. Nepoţica îi aude pe tata şi povestea
bunicul vorbind despre şi
dubaşi şi este curioasă. Orală manifest
3. Bunicul aduce ,,comoara” ă interes
hotărând să-şi iniţieze Fro cu
nepoata în privinţa nta privire la
datinilor de pe vremea lă conţinut
când era copil;
4. Bunicul scoate din cufăr
poze vechi şi o stea.
5. La Crăciun sărbătorim
Naşterea Domnului Isus;
6. Copiii mergeau cu Steaua
la colindat; Planşe
7. ,,Căiuţii” şi ,,caprele”
aduceau bucuria Naşterii
în casele oamenilor. stabilirea
8. La Revelion copiii succesiunii Copii
mergeau cu Pluguşorul, evenimente- observa
dimineaţa cu sorcovele. lor planşele
9. Ana fermecată de
povestea bunicului vrea Copiii
să petrecă Sărbătorile de Ind povestes
iarnă la bunici; Conversaţia ivi c
10. Bunicii sunt fericiţi că du
datinile nu vor fi uitate. al
11. Ana îi promite bunicului
că va avea grijă de
,,comoară” . Va povesti Explicaţia
mai departe despre Copiii
mesajul comorii. răspund
12. Ana adoarme fericită în la
braţele bunicului cu întrebări
gândul la sărbătorile ce
vor veni.
Se vor prezenta planşele, care Ind
ilustrează secvenţele mai ivi
importante din poveste iar copiii du Copiii
vor exprima prin propoziţii ideile al răspund
principale. În continuare se va la
introduce metoda ,,stabilirea întrebări
succesiunii evenimentelor”.
Imaginile vor fi amestecate, apoi
copiii pe rând vor fi chemaţi să
ordoneze imaginile în sensul
desfăşurării evenimentelor din
poveste.
Fixarea conţinutului
Educatoarea va adresa întrebări
copiilor.
- Cum s- a numit povestea?
- În ce anotimp se
întâmplă?
- Despre cine este vorba în
poveste?
- Ce întreabă Ana?
- Ce scoate bunicul din
cufăr?
- Cu ce mergeau copiii la
colindat?
- Ce primeau copiii în
trăistuțe?
- Ce se sărbătorim la
Crăciun?
- Ce-l roagă Ana pe tata?
- De ce este fericit bunicul?
- Ce-i promite Ana
bunicului?
Tranziţie ,,Alunelul”

6.Obţinerea Activitatea se va realiza


performanţelor metodic urmând secvenţele
activităţii
Voi avea în vedere, pentru copii,
o poziţie corectă şi comodă:
spatele drept, mâinile pe Ind
genunchi, umerii traşi pe spate şi ivi Copiii
privirea înainte. du execută
Exerciţii de respiraţie al exerciţiil
1. pe mişcarea de sus a e
braţului meu vom inspira Exercitiul
adânc, adică vom lua aer
în piept. La coborârea
braţului vom da drumul
uşor aerului.
2. să ne imaginăm că avem
în mână o lumânare
aprinsă. Luăm aer în
piept, după care suflăm
încet, să nu stingem
lumânarea.
3. Voi demonstra fiecare Exerciţiul
exerciţiu apoi voi executa
împreună cu copiii. Copiie
Exerciţii pregătitoare pentru execută
omogenizarea şi acordarea exerciţiil
vocilor copiilor e
- Acum ne vom juca ,,De-a
muzicanţii”
Vom imita pe rând câteva Explicaţia
instrumente muzicale, iar apoi
veţi repeta după mine. Imitarea se
va face pe un sunet lung ( sol), pe
arpegiu şi un fragment din cântec
Pentru fiecare exerciţiu se va
folosi demonstrarea apoi acesta
va fi repetat de educatoare
împreună cu toţi copiii (de 1-2
ori)
Apoi se se vor efectua două
exerciţii ce cuprind fragmentele
ritmico-melodice din colinda
,,Am plecat să colindăm” Demonstraţia
Captarea copiilor şi anunţarea
temei
- Moş Nicolae ne-a mai lăsat
ceva în cufăr.
- În scrisoare el spune că a trimis
o colindă frumoasă să o învăţăm. Exerciţiul
- Colinda se numeşte ,,Am plecat Copiii
să colindăm” După învăţarea execută
colindei vom repeta jocul cu text cântecul
şi cânt ,,Căpriţele”, care l-aţi
învăţat săptămâna trecută
Familiarizarea copiilor cu
textul cântecului
Voi povesti pe scurt despre ce
este vorba în cântec concomitent Demonstraţia
cu imaginile sugestive din cântec.
Demonstrarea cântecului
Voi cânta cântecul în întregime,
clar, corect şi expresiv. Se vor
face unele precizări referitoare la Exerciţiul
ritm, tempou. Cântecul va fi
demonstrat încă o dată.
Executarea cântecului
împreună cu copiii
Învăţarea cântecului cu copiii se
va face pe strofe: cânt model
prima strofă, se repetă de 2, 3 ori
cu întreaga grupă, se continua cu
a doua reluînd-o şi pe prima; la
fel şi cu a treia strofă. După ce se
repetă cu întreaga grupă cântecul
se cântă şi pe grupuri mici.
Pe parcursul învăţării cântecului,
voi urmări o intonație şi o dicţie
cât mai bună.
Repetarea jocului cu text şi
cânt ,,Căpriţele”
Demonstrarea jocului de către
educatoare
Voi reaminti copiilor jocul cu text
şi cânt.
Le voi atrage atenţia că pe
versurile ,,Ţa, ţa ta căpriţă ța” vor
imita jocul caprei învârtindu-se
pe loc, stânga, dreapta.
La strofe vor merge în cerc
imitând săriturile căpriţei.
Se execută jocul cu text şi cânt de
către copii de două ori sub atenta
îndrumare a educatoarei.

Se va realiza prin întrebări


7. Asigurarea adresate copiilor despre Conversaţia Fro
retenţiei activitatea desfăşurată nta Copiii
- Ce surprize ne-a lăsat lă răspund
Moş Nicolae în cufăr? la
- Cum s-a numit povestea? întrebări
- Dar colinda pe care am ind
învăţat-o? ivi
- Ce joc am repetat? du
al

8.Încheierea Se vor face aprecieri generale


activităţii şi individuale asupra modului de
desfăşurare a activităţii. Conversaţia Recompen Fro
Educatoarea împarte recompense -se nta
copiilor lă

S-ar putea să vă placă și