Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

 DATA12 03 2018
 CLASA: a IV a
 INVATATOARE: PODARIU CORNELIA
 DISCIPLINA: ISTORIE
 ARIA CURRICULARA: OM SI SOCIETATE
 SUBIECTUL LECTIEI :ALEXANDRU IOAN CUZA si UNIREA
 TIPUL LECTIEI: predare invatare

OBIECTIVE DE REFERINTA:

 Sa recunoasca si sa utilizeze informatii dintr-o sursa istorica;


 Sa selecteze surse necesare pentru prenzentarea unor
evenimente/personalitatii;
 Sa redea prin cuvinte proprii continutul unui text citit sau al unui
mesaj audiat;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul orei elevii vor fi capabili sa:

1.Obiective cognitive:

-sa raspunda la intrebari referitoare la personalitatea lui Alexandru Ioan


Cuza si Unirea de la 1859 avand la dispozitie un timp limitat;
-sa stabileasca evenimente importante petrecute in timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza;
-sa realizeze caracterizarea lui Alexandru Ioan Cuza pornind de la materiale
puse la dispozitie
-sa completeze posterul cu imagini si enunturi puse la dispozitie;

2Obiective afective:

-sa manifeste atentie si toleranta fata de partenerul de dialog;


-sa participle active la activitatile initiate incadrul grupei de lucru;

3Obiective psihomotrice:
-sa asambleze puzzle;
RESURSE:
-Procedurale
a)metode si procedee:explicatia,conversatia,brainstorming,exercitiul,studio
de caz,expunerea,lectura individuala,comparatia,sintiza;
b)forme de organizare :frontal, individual, pe echipe;
Materiale:postere,imagini cu domnitorul Alexandru Ioan
Cuza,puzzle,materiale pentru fiecare echipa(informatii istorice),harti, atlase
istorice;

Bibliografie:Dumitru Almas,,Povestiri istorice”,

I. MOMENT ORGANIZATORIC
-Se pregatesc materialele ce vor fi folosite pe parcursul intregii activitati;
-Se pregateste colectivul de elevi pentru inceperea orei de curs;

II. REACTULIZAREA CUNOSTINTELOR:


Joc de energizare:
Elevii vor raspunde oral la urmatoarele intrebari:
1.Cine a unit toate triburile dacilor intr-un singur stat?
2.Cine a fost cel mai de seama conducator al dacilor dupa Burebista?
3.Cum s-a format poporul roman si cand ?
4.Cine a intemeiat statul Tara Romaneasca? Dar Moldova ? Dar
Transilvania?
5.Cine au fost Mircea cel Batran, Vlad Tepes, Stefan cel Mare ?
6.Ce au urmarit toti acesti domnitori ?
7.Care a fost visul de veacuri al romanilor ?
8.Cine a reusit sa implineasca acest vis ?
9.Cum s-a infaptuit Unirea in timpul domniei lui Mihai Viteazul ?

III. CAPTAREA ATENTIEI :


Elevii vor forma echipe de cate doi si vor trebui sa realizeze un puzzle
care reprezinta figura domnitorului Alexandru Ioan Cuza

IV.ANUNTAREA SUBIECTULUI LECTIEI SI A OBIECTIVELOR:


-Se precizeaza ca se va discuta pe tot parcursul orei domnitorul Alexandru
Ioan Cuza,Unirea Principatelor Romane si realizarile lui Al. I. Cuza in
timpul domniei sale.
-Se scrie titlul lectiei la tabla si in caiete .
-In cadrul lectiei se vor parcurge urmatoarele idei:
1.Cine a fost Alexandru Ioan Cuza ?
2.Cum s-a realizat Unirea Principatelor Romane ?
3.Care a fost insemnateatea domniei lui Alexandru Ioan Cuza ?

V.DESFASURAREA LECTIEI :
-Se citesc fragmente care descriu trasaturile fizice si sufletesti ale lui
Alexandru Ioan Cuza.Elevii trebuie sa descopere aceste trasaturi, apoi se
scriu la tabla si in caiete.Se explica care au fost etapele in realizarea Unirii
Pincipatelor Romane .Se scrie la tabla si in caiete urmatoarele idei:
-Infiintarea Divanelor ad-hoc datorita cerintelor istorice si din care faceau
parte atat tarani cat si boieri .
-In anul 1859 ,la Iasi in 5 ianuarie, moldovenii il aleg ca domn pe Alexandru
Ioan Cuza
-La 24 ianuarie 1859, la Bucuresti este ales ca domn tot pe Alexandru Ioan
Cuza.
-Noul stat s-a numit Romania, cu capitala la Bucuresti.
-Steagul este tricolorul cu stema celor doua tari-zimbrul si vulturul.
In scurtul timp cat a domnit (1859-1866) Al.I.Cuza a facut legi de mare
folos pentru tara:
-legea agrara prin care taranii erau improprietariti cu pamant;
-legea invatamantului primar obligatoriu si gratuit;
-a infiintat licee ,iar la Iasi si Bucuresti universitati;
-a organizat armata si justitia;
-s-a preocupat de dezvoltarea agriculturii ,comertului,industriei;
Datorita unor cauze interne si externe Al.I.Cuza abdica(se explica
termenul) in 1866.Este nevoit sa paraseasca tara.Moare departe de tara in
1873.

VI.OBTINEREA PERFORMANTEI:
-Se realizeaza cu elevii un colaj –Al.I.Cuza si Unirea.
- Elevii se impart in echipe ,vor primii fise din care vor selecta enuntul care
se potriveste lectiei predate.Enuntul gasit se va lipi pe suportul din fata
clasei.La final sunt evidentiati si notati elevii careau raspuns corect.

VII.ANUNTAREA TEMEI DE ACASA:


Elevii vor citi lecturile scrise de Ion Creanga-,,Mos Ion Roata si
Unirea”,,Mos Ion Roata si voda Cuza”si exercitiul 4 pag.47