Sunteți pe pagina 1din 1

Declar pe propria mea răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de art.

326
Cod Penal, privind falsul în declaraţii, că:----------------------------------------------------
-------în ultimii 5 (cinci) ani nu am sãvârşit fapte care sunt încadrate ca
infracţiuni de Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407 / 2006,
cu modificările şi completările ulterioare.--------------------------------------------------
----------