Sunteți pe pagina 1din 17

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș CLASA: pregă titoare DATA : 22.05.2017 ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOLD PROF.

CLASA: pregătitoare DATA: 22.05.2017 ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

PROF. ÎNV. PRIMAR: Naghi Elisabeta Edit ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare DISCIPLINA: Dezvoltare personală UNITATEA TEMATICĂ: Mișcare și sănătate SUBIECTUL: Meserii FORMA DE REALIZARE: lecţie integrată TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi si deprinderi SCOPUL LECȚIEI:

verificarea şi consolidarea cunoştinţelor elevilor, referitoare la diverse meserii întâlnite

în societate;

activizarea vocabularului cu cuvinte care denumesc meserii şi unelte.

dezvoltarea capacităţii copiilor de a descrie imagini, obiecte;

educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic.

COMPETENŢE SPECIFICE :

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață; 3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate; COMPETENŢE INTEGRATE:

CLR: 3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte scrise cu litere de tipar;

AV/ AP - 2.3. Realizarea de obiecte simple folosind material ușor de prelucrat și tehnici accesibile; OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să enumere instrumentele prezente pe masă;

O2: să denumească meseriile prezentate;

O3: să precizeze modul de utilizare al instrumentelor specifice fiecărei meserii;

O4: să răspundă la întrebările adresate;

O5: să rezolve rebusul propus de învățătoare;

O6: să aleagă uneltele specifice fiecărei meserii;

RESURSE:

I. METODOLOGICE

Strategii didactice:

a)

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, analiza, jocul

didactic, brainstorming-ul.

b)

Mijloace de învăţământ: instrumente specifice meseriilor, laptop, videoproiector, rebus, catonașe cu ghicitori, rebusul, fișă de lucru.

c)

Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală.

II.

TEMPORALE Ora are o durată de 45 minute.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

III. UMANE: 12 elevi

IV. BIBLIOGRAFICE:

Programa şcolară pentru disciplina “Dezvoltare personală “ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

Ioan Cerghit (2006) – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Bucureşti;

al ministrului Nr. 3418/19.03.2013  Ioan Cerghit (2006) – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Bucureşti; 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

Scenariu didactic

         

Strategii

 

Nr

Momente

Ob

Conţinut – activităţi de învăţare

Metode şi

Mijloace de

Moduri de

Evaluare

crt

Durata

Op

Activitatea

Activitatea

procedee

învăţământ

organizare

învăţătorului

elevilor

   

O4

Se vor pregăti cele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii:

- Elevii pregătesc materialele ce le vor utiliza pe parcursul orei.

     

Observarea

comporta-

Moment

- aranjarea meselor -pregătirea materialelor didactice;

mentului;

organizatoric

 

1.

3

Se va completa calendarul naturii (data, ziua , luna , anotimpul în care ne aflăm, vremea) şi se face prezenţa.

Completează calendarul naturii.

Conversaţia

Frontală

O7

Explicaţia

Calendarul

 

naturii

     

Captarea atenţiei se va realiza prin prezentarea

Identifică și numesc instrumentele prezente pe masă

Conversaţia

     

Captarea şi

Explicaţia;

Instrumente

Frontală,

Interesul

2.

orientarea

O1

pe o masă a instrumentelor specifice anumitor meserii.

Expunerea;

specifice

individuală

pentru

atenţiei 5

meseriilor

conţinutul

 

surprizei

 

Reactualizare

 

Se va purta o scurtă discuţie despre proverbul întâlnit in cadrul unei activități desfășurate la ora de Comunicare în limba română:“Omul

         

a

3.

cunoştinţelor

O4

însuşite

Răspund

Conversaţia

Frontală

Observarea

anterior 2

solicitărilor.

comporta-

Explicaţia

mentului

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

     

muncitor de pâine nu duce dor!, insistându- se pe mesajul acestei zicale.

         
 

Anunţarea temei şi a obiectivelor în termeni accesibili elevilor 1

 

Copiii vor fi anunțați că

         

O7

vor desfăşura o activitate interesantă în cadrul căreia vor

Iau

act

de

cele

Conversaţia

4.

discuta despre meserii

semnalate.

 

Imagine

cu

Frontală

și

instrumentele

 

Explicaţia

meserii

necesare fiecăreia.

     

Pe o foaie de flipchart se afişează câteva imagini reprezentând câteva meserii dar și instrumentele folosite în cadrul acelor meserii. Elevii vor recunoaște

meseriile

instrumentele folosite. (Anexa 1) Un alt exercițiu va fi un PPT care prezintă meserii care trebuie recunoscute de elevi Va fi prezentată fiecare imagine în parte, urmând ca elevii să răspundă corect întrebărilor din PPT.

și

Vor recunoaște meseria și va trebui să aleagă

Citesc imaginile, recunosc meseriile prezentate, identifică și numesc instrumentele de lucru

   

Frontală

 

O1

Conversaţia

Descrierea materialului pregătit şi a sarcinilor de

Dirijarea

învăţării 15

O2

Explicaţia

Individuală

O3

 

5.

O4

Laptop

Conversaţia

Descrierea materialului pregătit şi a sarcinilor de lucru.lucru.

O6

Individuală

Explicaţia

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

     

din

mai

multe

         

instrumente

prezentate

instrumentul potrivit.

     

va prezenta și va încerca să descrie meseria aleasă de el.

Fiecare elev se

 

Conversaţia

 

Frontală

 

Obţinerea performanţei

O2

Explicaţia

Flipchart

6.

şi conexiunea inversă (feed- back-ul) 10

 

Cartonașe

Individuală

O5

Intre prezentări vor fi prezentate ghicitori în care elevii ghicesc meseriile prezentate.

Urmăresc

cu

cu ghicitori

Observarea

atenţie

Explicaţia

sistematica

O7

învăţătorul.

a

elevilor.

 

Răspund

 
 

solicitărilor.

     

Se va prezenta o fișă de

Rezolvă fișa de lucru

Conversaţia

     

Evaluarea

O6

lucru

pe

care

elevii

Fişa de

Individuală

Observare

7.

trebuie

o

 

Explicaţia

lucru

sistematică

activităţii 8

rezolve.(Anexa 2)

a

elevilor.

O7

 
 

Încheierea

 

Se vor face aprecieri

Ascultă cu atenţie.

Explicaţia

 

Frontală

Aprecieri

9.

generale si individuale asupra modului de desfăşurare a activităţii.

finale

activităţii 1’

O7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

Anexa1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa1 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 13

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 14

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 15

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș 16

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

Jud .Mureș

Anexa 2

Fișă de evaluare

Uneşte uneltele cu muncitorul care le foloseşte!
Uneşte uneltele cu muncitorul care le foloseşte!
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul
GIMNAZIALĂ AP OLD Jud .Mureș Anexa 2 Fi șă de evaluare  Uneşte uneltele cu muncitorul

17