Sunteți pe pagina 1din 3

II.

Descrierea afacerii

2.1. Prezentarea proiectului

a. Descriere generală (context, viziune, misiune, obiective) şi prezentarea industriei


vizate
Într-un mediu de afaceri dinamic, organizatiile au nevoie de sprijin real si permanent pentru
dezvoltarea afacerilor pe plan intern si international.
În contextual actual, caracterizat printr-un cadru legilativ vast și complex, atât din partea
firmelor înființate (persoanelor juridice) cât și din partea antreprenorilor (persoanelor fizice)
există o cerere mare de servicii de consultanță de calitate. De asemenea, existența unor
oportunități pentru finanțarea unor afaceri noi și dezvoltarea celor existente, care au la bază
oferta de programe de sprijinire a firmelor prin programe de minimis, cât și oferta instituțiilor
financiare pentru finanțarea unor afaceri, generează o cerere mare de servicii de consultanță.
Cererea mare de servicii de consultanță din Regiunea Sud Vest Oltenia are la bază inclusiv
conștientizarea populației că majoritatea erorilor sunt generate de lipsa de cultură în domeniul
antreprenorial, fiscal, financiar și de marketing. De asemenea, populația a început să
conștientizeze faptul că este mai ușor să previi decât să repari ulterior, motiv pentru care s-a
orientat spre accesarea unor service de consultanță care îmbracă diferite forme (consiliere,
participarea la sesiuni de conștientizare, participarea la conferințe, seminarii, programe de
formare etc.)
Serviciile noastre se vor adresa atât persoanelor fizice (care au nevoie de consultantă în
domeniul financiar, fiscal etc. care doresc să înființeze o afacere nouă), cât și persoanelor
juridice care au nevoie de consultanță pentru afaceri, management, administrare personal,
fiscal, financiară, studii de piață, elaborarea de planuri de marketing, recrutare personal,
formare profesională în domeniul fiscal, financiar, contabil, atreprenoriat etc.
Viziunea noastră: Firma preferata de antreprenori prezenți sau viitori pentru furnizarea de
servicii de consultanță pentru afaceri și management
Misiunea noastră: Sprijinirea antreprenorilor (potențiali și existenți) prin asigurarea unor
servicii de consultanță pentru management și afaceri asigurand imbunatatirea nivelului de
viață în județul Dolj și în Regiunea Sud Vest Oltenia. Serviciile furnizate vin in întâmpinarea
nevoilor clienților asigurând o dezvoltare sănătoasă a mediului de afaceri din județul Dolj și
Regiunea Sud Vest Oltenia, participând la dezvoltarea durabilă.
Prin finanțarea planului de afaceri se urmărește înființarea unei societăți comerciale având ca
obiect principal de activitate: Activități de consultanta pentru afaceri si management, cod
CAEN 7022 si următoarele obiecte de activitate secundare, complementare obiectului
principal de activitate:
 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
 6311- Prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe;
 6399- Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
 6621- Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul
fiscal;
 7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al
comunicarii;
 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
 7490 - Alte activitati profesionale , stiintifice si tehnice n.c.a.;
 7733 - Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou
(inclusive calculatoare);
 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului;
 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca;
 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.;
 8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant;
Societatea se va înființa conform Legii 31/1990 - Legea societatilor comerciale, ca Societate
cu Raspundere Limitata (S.R.L) cu asociat unic, neplătitoare de TVA și plătitoare de impozit
pe venitul microîntreprinderilor (cota 1% conform prevederilor art.51 din Codul fiscal). În
condițiile în care se va putea rezerva la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dolj, denumirea firmei va fi SC Business &Contexpert SRL. Se intenționează ca societatea
să aiba sediul in Craiova, in zona centrală, oferind un acces rapid al clienților la serviciile
noastre.
Societatea nou înființata are ca scop principal acordarea de consultanta pentru afaceri și
management tuturor tuturor persoanelor (fizice și juridice) sub forma unor servicii
consultanta in domeniul afacerilor si management, care va fi furnizată prin relaționare cu
clienții „face to face” sau prin valorificarea avantajelor TIC (videoconferințe, „recomte
control” etc.), cât și sub forma de workshop-uri, programe de formare profesională, asistență
în elaborarea și implementarea unor planuri de afaceri, asistență pentru promovarea bunurilor
și/sau serviciilor, consultanta fiscala, salarizare, administrare si suport revisal, intocmire
dosare creditare, prelucrarea datelor, organizare seminarii, workshop-uri conferințe cu teme
de management, afaceri, modalități de finanțare etc.
Ulterior, aproximativ 12-14 luni, de l aînființarea firmei, se urmărește ca societatea să
furnizeze servicii de contabilitate. Furnizarea acestor servicii este condiționată de autorizarea
CECCAR, autorizare ca se va obține ulterior obținerii de către asociatul unic a calității de
expert contabil (în prezent acesta a absolvit examenul de acces la stagiu și se află în perioada
de stagiatura, în aproximativ 12-14 luni estimăm dobândirea calității de expert contabil).
Scopul firmei este sa aduca pe piata servicii calitative, oferind in acelasi timp transparenta si
confidentialitate fata de client. De asemenea vom avea o atitudine prompta fata de nevoile
clientilor contribuind activ la cresterea profitabilitatii firmelor din portofoliu venind in
sprijinul activitatilor desfasurate de clienti cu idei inovatoare in scopul atingerii asteptarilor
acestora.
Astfel, se urmărește ca pe o perioadă de maxim 3 ani firma să fie una dintre societățile de
consultanță frecventată cel mai des de către persoane care doresc să înființeze și/sau
administrează afaceri care se încadrează în categoria IMM-urilor.
Pentru intrarea pe piață se urmărește colaborarea cu profesioniști (avocați, consultanți fiscali,
experți contabili, evaluator, alte firme de consultanță etc.) care au notorietate pe piață din
domeniu dar datorită nivelului ridicat de specializare al acestora, volumul mare de muncă pe
care îl presupune sprijinirea înființării unei firme mici, precum și nivelul redus de tarifare a
unor servici de consultant, preferă să subcontracteze unele servicii. Pe de altă parte, pentru
atragerea potențialilor clienți intenționăm furnizarea unor servicii de formare profesională în
domeniul antreprenorial, inclusiv în domeniul înființării întreprinderilor sociale unor
persoane. Astfel, ne facem cunoscuți și persoanele care vor fi antreprenori vor avea
posibilitatea de a opta pentru serviciile noastre pe parcursul dezvoltării afacerilor.
Totodată, pentru intrarea pe piață ne bazăm să utilizăm avantajul oferit de recomandările
clienților noștri, în acest sens vom implementa un sistem de fidelizare al clienților. Un
exemplu în acest sens îl reprezintă faptul că o să oferim consultanță gratuită pentru înființarea
unor întreprinderi de economie socială, beneficiarii acestor servicii vor beneficia ulterior de
un sistem de fidelizare în condițiile în care recomandările lor se concretizează în creșterea
volumului de activitate.
Firma va beneficia de un website, monitorizat si updatat periodic, pentru a facilita accesul si
comunicarea directă cu clienții. Clienții vor putea să se programeze on-line, telefonic sau
direct la sediul firmei. Website-ul proiectului va promova afacerea la nivel, local regional și
național și va facilita accesul la servicii a tuturor persoanelor indiferent de rasă, origine,
orientare politică, gen, sex etc.

S-ar putea să vă placă și