Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Inspector Școlar General, Inspector activitate educativă,


Prof……. Prof……

Grădinița ”Nicolae Romanescu” Craiova


Nr…../……………………….

Director,
Prof. ……….

COORDONATORI:
 BARBU VIORICA
 STANCIU AURELIA

DATA ȘI DURATA EXCURSIEI – 1 ZI / 18 MAI 2014


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

DATA ȘI DURATA EXCURSIEI – 1 ZI /18 MAI 2014

PARTICIPANTI - GRUPA MIJLOCIE ”A”

GRĂDINIȚA ”NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA

LOCALITATEA CRAIOVA

JUDEȚUL – DOLJ

COORDONATORI:
1. BARBU VIORICA
2. STANCIU AURELIA

TEMA – ,,SA NE CUNOASTEM PATRIA!’’

TIPUL – INSUSIRE SI CONSOLIDARE DE CUNOSTINTE( studiul


mănăstirilor, monumentelor istorice şi culturale şi rezervaţiilor naturale).

ITINERAR PROPUS: CRAIOVA - TR. SEVERIN-, MUZ TRAIAN, HIDROCENTRALA


PORTILE DE FIER VIZITARE: SALA TURBINELOR, ORSOVA, PLIMBARE CU
VAPORASUL PE DUNARE, VIZITARE CLISURA DUNARII, IESELNITA, CAZANELE
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

MICI, MRACONIA, STANCA SCULPTATA CU CHIPUL LUI DECEBAL, MANASTIREA


MRACONIA
Argumentarea proiectului
Podoaba cea mai aleasă şi mai mândră-ntre podoabele ţării este poporul românesc. În sufletu-i
larg, nespus de duios, trecut prin focul atâtor suferinţe, am găsit izvorul curat al frumoaselor lui cântece şi
tot înţelesul istoric al trăiniciei noastre pe acest pământ. În marea lui putere de muncă, de luptă şi de
răbdare, în mintea lui trează şi-n inima lui caldă am găsit sprijinul speranţelor noastre…mă întreb ce
popor a avut pe lume o soartă mai aprigă şi mult mai zbuciumată, ce neam de oameni a stat mai viteaz şi
mai întreg în faţa atâtor dureri?”
Alexandru Vlahuţă

Unul din sentimentele care ar trebui să marcheze pozitiv spiritul copiilor nostri este patriotismul,
dar nu patriotismul şovin sau cel de bravadă, ci adevăratul patriotism care a călăuzit mereu poporul român
şi i-a iluminat calea şi soarta, de-a lungul veacurilor precum un far. Începând cu vărsta preşcolară, se
formează premisele unor calităţi moral-sufleteşti şi spirituale. Rolul educatoarei în formarea personalităţii,
în primul rând a caracterului viitorilor cetăţeni, este major. El poate deschide sau, dimpotrivă, închide
calea progresului indivizilor, cât şi a naţiunii însăşi.
Patriotismul se manifestă prin ataşament faţă de pământul natal, prin identificarea deplină cu
poporul din care facem parte, prin aprecierea şi respectarea limbii materne, a valorilor culturale, prin
cinstirea trecutului istoric al patriei.
Educaţia patriotică este un proces multilateral şi neîntrerupt care se exprimă în conduita copiilor.
Ea se extinde deci, asupra personalităţii umane în totalitatea ei, afectând toate componentele în unitatea şi
intercondiţionarea lor reciprocă. Toate acţiunile întreprinse în acest scop, presupun îmbogăţirea volumului
de informaţii al copiilor despre patrie, concomitent cu antrenarea lor în formele vieţii sociale, menite a le
îmbogăţi experienţa de viaţă, ca viitori cetăţeni ai patriei. Convingerile şi conduita patriotică nu se
transmit, ci se elaborează în şi prin activitate.
O componentă a educaţiei moral patriotice o constituie dragostea faţă de popor manifestată prin
preţuirea trecutului istoric, admiraţia faţă de folclor, respectul faţă de activitatea socială a
contemporanilor, faţă de fiinţa umană, faţă de alte popoare. Existenţa acestor sentimente ne demonstrează
că preşcolarul a înţeles valoarea afectiv-patriotică a aspectelor istorice, culturale, economice, prezentate la
nivelul său de înţelegere.
Cunoaşterea unor personaje istorice, culturale, a faptelor şi operelor lor îi ajută pe copii să se
familiarizeze cu personalităţi de marcă ale neamului şi să pornească, astfel, pe drumul descoperirii
identităţii naţionale.
Excursia ca forma geografica contribuie la dezvoltarea spiritului de observatie al copiolului la trezirea
interesului pentru studierea geografiei patriei, la formarea capacitatii de intelegere a lumii inconjuratoare.
Excursia constituie un important mijloc de îmbogăţire şi consolidarea a cunoştinţelor dobândite
de copii în grădiniţă, de lărgire a orizontului cultural, geografic, stimuleaza interesul pentru cunoasterea
frumusetior patriei, pretuirea si atasamentul fata de ele, cultiva si dezvolta sentimentele patriotice,
formeaza dezvolta spiritul de prietenie, de colectivitate, de vointa, disciplina si initiativa.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

Forma de activitate extracurriculară, excursia contribuie la dezvoltarea tuturor laturilor


personalităţii copiilor: intelectuală, morală, estetică şi fizică. Cutreierând frumoasele meleaguri ale ţării,
cunoscând frumuseţile, bogăţiile, faptele de vitejie ale înaintaşilor, monumentele înălţate în memoria lor,
copiii vor fi educaţi în spiritul dragostei faţă de ţara şi respectului pentru eroi
Mergând în excursii prin ţară, copiii încep de la o vârstă fragedă să desluşească câte ceva din
istoria neamului, cunosc legende, poveşti şi povestiri legate de minunatele locuri străbătute, află că ţara
noastră are un trecut istoric glorios, că moşii şi stămoşii şi-au dat viaţa în luptele cu duşmanii, vin in
contact direct cu frumusetile si bogatiile patriei.
Munca în echipă antrenează toţi copiii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi
deprinerile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească
anumite bariere existente între ei şi restul grupei.
Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al activităţilor
desfaşurate în sala de grupă, copiii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni,
lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele
atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară, stimulează
curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte
trăiri adânci ale unor sentimente patiotice.
Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare, se dezvoltă spiritual de prietenie, de colectiv, de
disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârsta mică, toate acestea
fiindu-le folositoare în viaţă.

SCOPUL:
 Informativ:
1. Achizitionarea unor cunostinte despre cadrul natural al zonelor din traseu, despre
evenimentele din istoria poporului roman;
2. Sintetizarea cunostintelor anterioare, achizitionate in activitatile desfasurate pe
domenii de activitate( DS, DOS, DLC, DEC, etc.)
3. Evaluarea competentelor si capacitatilor formate in activitatile desfasurate la grupa
prin raportarea la observarea directa a elementelor si fenomenelor.
 Formativ:
1. Formarea unor reprezentari despre relief, fauna, ape, vegetatie organizare
administrativa( cartiere, sate comune, orase, judete), despre activitatea ecologica si zonele
culturale din traseu;
2. Stimularea proceselor intelectuale prin corelarea interdisciplinara a
informatiilor(cunoasterea mediului, educatie civica, muzica, educatie religioasa, educatie
rutiera, etc.) si observarea directa a elementelor si fenomenelor geografice.
 Educativ:
1. Cultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumusetile si bogatiile pamantului
romanesc, pentru istoria acestui neam;
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

2. Formarea unui comportament corect fata de mediul inconjurator(pastrarea, ocrotire si


protejarea naturii);
3. Formarea unor deprinderi de comportare corecta, civilizata, de integrare in structura unui
grup touristic, de cooperare si respect;
4. Educarea spiritului de echipa si fair-play.

MOTIVAŢIA: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a pesonalităţii copilului, prin


activităţi extracurriculare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- cognitive
 să identifice principalele elemente fizico- geogafice ale zonei;
 să observe principalele obiective istorice, economica, culturale ale zonei;
 să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul informaţional dobândit;
- afective
 să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor tării noastre;
- psiho- motorii
 să contribuie la dezvoltarea simţului de orientae geografică;
 să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică;
OBIECTIVE EVALUATIVE:
La sfârşitul excusiei, copilul:
 să desprindă conexiunile între mediu şi om;
 să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul geneal de
cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor monumente
vizitate;
 să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge perticulaităţile şi
elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale;
 să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi fauneo acestei părţi a
ţării;
 să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, etnografice,
folclorice, georgrafice, geologice, literare, religioase;
 să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, folclorice,
etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui
locuitor al ţării;

PREGĂTIREA EXCURSIEI:
1. Actiuni preliminare:
- Stabilirea traseului si a obiectivelor urmarite, asigurarea mijloacelor de transport,
anunţarea excursiei: cu aproximativ două luni înainte de data efectuării ei, este anunţată
excursia pe care o vor face copiii şi însoţitorii lor;
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

2. Stabilirea grupului de excursionisti, a cadrelor didactice, pregătirea copiilor pentru


această excursie se face în cadrul cadrul unei şedinţe speciale de instructaj, precizându-se
scopul excursiei şi traseul cu punctele cele mai importante
3. Se precizează materialele necesare pentru activitatea desfăşurată precum şi echipamentul
adecvat acestei activităţi extraşcolare.
4. Se prezinta programul excursiei si regulamentul de comportare
5. Se stabileste programul artistic ce va fi prezentat pe parcursul excursiei
6. Cadrele didactice şi copiii, pe baza hărţii fizice a României, delimitează, cu ajutorul
semnelor convenţionale, descrierea geogafică a zonei vizitate, precizează formele de
relief, oraşele şi localităţile cu rezonanţă istorică, dar şi economico- administrativă şi
delimitează itinerarul excursiei: CRAIOVA- TR. SEVERIN-, MUZ TRAIAN,
HIDROCENTRALA PORTILE DE FIER VIZITARE: SALA TURBINELOR, ORSOVA,
PLIMBARE CU VAPORASUL PE DUNARE, VIZITARE CLISURA DUNARII,
IESELNITA, CAZANELE MICI, MRACONIA, STANCA SCULPTATA CU CHIPUL
LUI DECEBAL, MANASTIREA MRACONIA
Folosindu-se de imagini şi filmuleţe didactice, cadrele didactice trezesc interesul şi
curiozitatea pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii şi cu valorile monumentelor istorice
din această parte a ţării.
Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi falorificate în cadrul unei
lecţii de evaluare-recapitulare.
DESFĂŞURAREA EXCURSIEI:
La data şi ora fixată, copiii şi însoţitorii se prezintă la locul de întâlnire, respectiv Strada
Dimitrie Gerota, nr. 22. Se face prezenţa, se verifică ţinuta, se reaminteşte regulamentul şi se face
îmbarcarea în autocar.
În timpul deplasării cu autocarul se va asigura o atmosferă de voioşie, prin antrenarea
copiilor la diverse jocuri muzicale, cântece de drumeţie, concursuri de ghicitori, folosind staţia
de amplificare a autocarului.
În acelaşi timp, se observă principalele obiective pe lângă care trec cu autocarul. Li se
explică copiilor de ce stăm la semafor, ce este o intersecţie, de ce nu putem opri unde dorim noi,
etc.

REZULTATE SCONTATE:
1. Pe termen scurt:
 Formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător;
 Dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare
între indivizi;
 Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoşii, aprecieri
asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului ţării şi împletirea cu
elemente de istoie a tcutului şi prezentului poporului român;
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

2. Pe termen lung:
 Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico- georgrafice,
ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice;
 Formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup
turistic, de cooperare, de respect.
ITINERARUL
Plecarea se va face la 7, 30. Pe traseu se face popas numai pentru masă (pacheţel).

SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR
- Ce traseu am pacurs?
- Ce obiective am vizitat?
- Alcătuiţi un album cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu.
EVALUARE:
- Desene: În excursie, La munte;
- Album foto.
- Filmulete PP

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA COPIILOR:


- Vor realiza albume, desene, expozitii;
- Vor dobândi noi cunoştinţe prin perspectiva directă a obiectivelor şi fenomenelor,
realizând calea dialectică a cunoaşterii;
- Vor conştientiza valoarea inestimabilă a fumuseţilor şi bogăţiilor naturale şi culturale ale
zonei;
- Vor preţui şi mai mult natura.

Pregătirea pentru excursie s-a făcut: în unitate, în prezenţa părinţilor şi a însoţitorilor.


Instructajul cu elevii privind securitatea deplasării s-a făcut de către profesorii coordonatori,
fiecare părinte semnând procesul verbal ataşat în data de 27.03.2014. Asigurarea cazării şi a
mesei: NU ESTE CAZUL.

DIRECTOR, COORDONATORII EXCURSIEI,


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

Prof. Uşurelu Larura Barbu Viorica


Stanciu Aurelia

Regulamentul excursiei

Gradinita „Nicolae Romanescu” Craiova, organizează excursie în data de 29.05.2014, pe


traseul: : CRAIOVA- TR. SEVERIN-, MUZ TRAIAN, HIDROCENTRALA PORTILE DE
FIER VIZITARE: SALA TURBINELOR, ORSOVA, PLIMBARE CU VAPORASUL PE
DUNARE, VIZITARE CLISURA DUNARII, IESELNITA, CAZANELE MICI, MRACONIA,
STANCA SCULPTATA CU CHIPUL LUI DECEBAL, MANASTIREA MRACONIA
Reprezentanţii legali ai elevilor participanţii la excursie, au obligaţia de a prezenta
termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, iar prescolarii participanţi au obligaţia
de a respecta termenii şi condiţiile prezentate mai jos de la momentul îmbarcării în autocar, pe
toată durata desfăşurării excursiei, până la locul de întoarcere, respectiv Gradinita „Nicolae
Romanescu” Craiova
Plecarea va avea loc organizat, în data de18.05.2014, orele 07.30, din parcarea Gradinitei
„Nicolae Romanescu” Craiova , sens în care prezenţa în parcare a participanţilor la excursie
însoţiţi de reprezentanţii legali este obligatorie la ora 07.00.
Sosirea va avea loc tot in parcarea Gradinitei „Nicolae Romanescu” Craiova în data de
18.05.2014, orele 19.30
Participanţii vor fi echipaţi astfel:
 pantalon lung + tricou (ţinută sport)
 pantofi sport (tenis, adidas, etc.). Nu se acceptă portul papucilor pe durata deplasării;
 geacă;
 şapcă.
 Sacoşă sau rucsac care să conţină:
 două tricouri (cu mânecă lungă şi scurtă)
 4 pungi de plastic şi şerveţele;
 plasă cu mâncare nealterabilă porţionată pentru două mese, apă plată sau limonadă
(exclus apa minerală, suc);
În preţul plătit pentru excursie intră transportul pentru traseul parcurs, nefiind inclus preţul
intrării la obiectivele turistice:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

Intrarea la obiectivele turistice este în valoare de aproximativ 20 lei/persoană;


ATENŢIE!!! Banii nu se vor păstra în buzunar, ci numai în borsetă sau geantă.
Atentie la securitatea pe drumurile publice, respectam regulile de circulatie, traversarea numai
prin locurile marcate
Interzis aprinderea focului in zone nepermise;
Pastrarea curateniei in zonele de popas si in autocar;
Evitarea consumului fructelor de padure precum si recoltarea ciupercilor;
Interzisa parasirea autocarului, a grupului in vederea unor cumparaturi
Protejarea florilor, a copacilor in zonele de popas;
Comportamentul civilizat cu insotitorii, cadrele didactice, conducatorul auto, colegii de grupa,
personalul din muzee, etc.;
Vom avea grija sa nu atingem obiectele din muzee, manastiri si alte institutii vizitate;

Obligatiile cadrelor didactice potrivit O.M.3060/03.02.2014:


Art. 7. - (1) Pe durata taberei/excursiei/expediţiei, cadrele didactice organizatoare şi însoţitoare
au obligaţia să ia toate măsurile pentru asigurarea securităţii elevilor.
(2) Pentru asigurarea securităţii elevilor, cadrele didactice menţionate la alin. (1) vor avea în
vedere, cel puţin, următoarele măsuri:
a) să selecteze câte un cadru didactic pentru fiecare 10 elevi participanţi pentru a-i însoţi şi
supraveghea pe toată perioada excursiei/taberei;
b) să evalueze riscurile asociate activităţilor propuse;
c) să se implice direct în activităţile copiilor;
d) să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;
e) să cunoască şi să aplice standardele de siguranţă a elevilor;
f) să anunţe imediat instituţiile specializate (poliţia, salvarea) şi părinţii în cazul vătămării
elevilor;
g) să asigure transportul elevilor la unităţi medicale în cazul vătămării elevilor;
h) să cunoască şi să aplice modul de utilizare în siguranţă a echipamentelor necesare pentru buna
desfăşurare a activităţilor programate;
i) să se asigure că toţi participanţii au echipamentul necesar şi că îl utilizează în condiţii de
siguranţă;
j) să se asigure că elevii au pregătirea minimală pentru desfăşurarea anumitor activităţi;
k) să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.

Obligatiile prescolarilor potrivit Anexei nr.3 a O.M.3060/03.02.2014:


Art. 1. - Anterior deplasării,(s.n.) toţi elevii care doresc să participe la tabere/excursii/expediţii
sau la alte activităţi de timp liberau următoarele obligaţii:
a) să solicite toate informaţiile despre tabără/excursie/ expediţie, aşa cum sunt prevăzute la art. 3
alin. (1) din Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3.060/2014;
b) să îşi informeze părinţii referitor la activitate;
c) să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber
despre orice probleme sau cerinţe speciale, probleme medicale, alergii, preferinţe în regimul
alimentar, obiceiuri religioase speciale etc;
d) să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi
implicat în activităţi recreative care implică efort fizic;
e) să citească atent şi să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi
de timp liber, înainte de plecare;
f) să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de
familie/medicul şcolar care să ateste starea “clinic sănătos”;
g) să prezinte acordul semnat al părintelui conform anexei nr. 4 la Condiţiile de organizare a
taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ
preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014.
Art. 2. - Pe durata deplasării (s.n.) spre/dinspre destinaţie, toţi elevii care participă la
tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a) să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu
trenul/autocarul/avionul;
b) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre
tabără/excursiei/expediţiei;
c) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre
tabără/excursie/expediţie;
d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;
e) să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoţitoare.
Art. 3. - Pe durata participării(s.n.) la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber,
toţi elevii au următoarele obligaţii:
a) să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei;
b) să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi
electronice din dotarea locaţiei;
c) să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din
dotarea locaţiei;
d) să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor
sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
e) să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale
echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
f) să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă,
să nu sară pe geam etc.)
g) să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

h) să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit


etc.);
i) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în pericol
pe ei ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii;
j) să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate;
k) să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi
participanţi la tabără;
l) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără/excursie/expediţie;
m) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără/excursie/expediţie;
n) să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei/excursiei/expediţiei;
o) să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul cadrului didactic însoţitor.

Jocurile sunt permise numai în locurile de popas, unde nu există riscul rănirii accidentale;
Fiecare adult insotitor este responsabil de suprevegherea prescolarului pe care il insoteste.
Conducătorul grupului nu îşi asumă răspunderea pentru telefoanele mobile, aparatele de
fotografiat, camere de filmat sau alte obiecte de valoare aflate asupra copiilor participanţi.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

PROCES VERBAL,

Încheiat azi, 27.03.2014 în urma prelucrării, însuşirii şi semnării regulamentului


excursiei, de către toţi însoţitorii participanţilor la excursia din data de 18. 05. 2014, conform
tematicii şi programului anexat.
Reprezentanţilor legali ai participanţilor le-au fost prezentate condiţiile de desfăşurare a
excursiei, iar instructajul (Anexa nr. 1 la procesul-verbal) întocmit şi prelucrat pe bază de
semnătură a fost distribuit şi sub forma unui pliant.
După efectuarea instructajului s-a constatat că sunt/nu sunt obiecţii cu privire la cele
prezentate, reprezentanţii fiind de acord cu cele prezentate.
Obiecţiile reprezentanţilor, în cazul în care acestea vor exista, vor fi consemnate în anexă
la prezentul proces-verbal, aceştia propunând totodată şi soluţiile la problemele identificate.
Toţi însoţitorii participanţilor au luat la cunoştinţă regulile şi obligaţiile prevăzute şi se
obligă să le respecte întocmai.
NR CRT Numele şi prenumele însoţitorilor participanţi (alţii SEMNĂTURA
decât profesori)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

8.
9.
10.
11.
12.

PROCES VERBAL,

Încheiat azi, 27. 03.2014 în urma şedinţei cu părinţii din data de 27. 03. 2014, la Grupa
Mijlocie ,,A’’,având la ordinea de zi următoarele:
a) Prezentarea scopului şi a programului activităţii;
b) Prezentarea localităţii de destinaţie;
c) Prezentarea duratei activităţii, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;
d) Prezentarea operatorului economic/furnizorul serviciilor de transport;
e) Prezentarea mijlocului/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria
acestuia/acestora;
f) Prezentarea documentelor privind costul excursiei/taberei/expediţiei etc.;
g) Prezentarea numărului de participanţi vizat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii: un cadru
didactic la cel mult 10 elevi;
h) Prezentarea şi prelucrarea regulamentul taberei/excursiei.
Reprezentanţilor legali ai participanţilor le-au fost prezentate condiţiile de desfăşurare a
excursiei, iar instructajul întocmit şi prelucrat pe bază de semnătură a fost distribuit şi sub forma
unui pliant.
După prezentarea condiţiilor şi efectuarea instructajului s-a constatat că sunt/nu sunt
obiecţii cu privire la cele prezentate, reprezentanţii fiind de acord cu cele prezentate.

NR CRT Numele şi prenumele însoţitorilor participanţi (alţii decât SEMNĂTURA


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

profesori)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PLAN DE EXCURSIE
1. GRĂDINIŢA NICOLAE ROMANESCU CRAIOVA

2. GRUPA MIJLOCIE ,,B’’

3. Destinaţia CRAIOVA- TR. SEVERIN-, MUZ TRAIAN, HIDROCENTRALA


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

PORTILE DE FIER VIZITARE: SALA TURBINELOR, ORSOVA, PLIMBARE CU


VAPORASUL PE DUNARE, VIZITARE CLISURA DUNARII, IESELNITA, CAZANELE
MICI, MRACONIA, STANCA SCULPTATA CU CHIPUL LUI DECEBAL,
MANASTIREA MRACONIA

4. SCOPUL CĂLĂTORIEI Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice


şi naturale ale patriei.

5. DATA/PERIOADA CĂLĂTORIEI 18. 05. 2014 – 1 zi

6. DATA SI ORA PLECARII – 18.05.2014, ora 7,30

6. DATA ŞI ORA ÎNTOARCERII 18. 05. 2014, ora 20 30

8. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de


contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi.

Nr crt Numele şi prenumele copiilor Date de contact ale părinţilor/tutorilor lor


participanţi legali instituiţi
1.
2.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9. Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare

1. BARBU VIORICA
2. STANCIU AURELIA
10. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi
(alţii decât profesori)
NR CRT Numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât profesori)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12

TABEL NOMINAL CU PRESCOLARII CARE MERG IN EXCURSIE/ADEVERINTA


MEDICALA ,,CLINIC SANATOS’’
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

NR NUMELE SI PRENUMELE PRESCOLARILOR STAREA SANATATII


CRT.

1. Clinic sanatos

2.

4.

5.

10

11

12

13

14

15

16

17

Atasez alaturat copii dupa adeverintele medicale ale copiilor

11. Locul plecării, firma de transport Str. Dimitrie Gerota, Nr. 22, MIVI TRANS S.R.L
12. Locul sosirii, firma de transport Str. Dimitrie Gerota, Nr. 22, MIVI TRANS S.R.L
13 Persoana de contact la firma de transport (nume, prenume, date de contact), dacă este cazul
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

MICA MITEL – TEL. 0723461983


14. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de
cazare şi masă NU ESTE CAZUL
15. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea şi masa
NU ESTE CAZUL
16. În cazul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar pe toată perioada cât
copiii sunt în apă? Da,Nu, NU ESTE CAZUL
Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
DATA............................
Cadru didactic organizator,
BARBU VIORICA

DATA..................................
Aprob,
Director,
Prof. ...........

DATA....................................
Aprob,
Inspector Activitate Educativa
Prof. ......

DECLARATIE
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

Subsemnata……….cadru medical declar pe propria raspundere ca insotesc copiii in


activitatea din data de 07.05.2014 traseul CRAIOVA- TR. SEVERIN-, MUZ TRAIAN,
HIDROCENTRALA PORTILE DE FIER VIZITARE: SALA TURBINELOR, ORSOVA,
PLIMBARE CU VAPORASUL PE DUNARE, VIZITARE CLISURA DUNARII,
IESELNITA, CAZANELE MICI, MRACONIA, STANCA SCULPTATA CU CHIPUL LUI
DECEBAL, MANASTIREA MRACONIASI RETUR in vederea asigurarii sigurantei lor
din punct de vedere medical.
Anexez la declaratie copie dupa certificatul de competente profesionale, copie dupa CI.

DATA
06.05.2014

SEMNATURA,

S-ar putea să vă placă și