Sunteți pe pagina 1din 33

Experimentele care au dus la scrierea ecuaţiilor lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic

I. Câmpul electric în vid


I.1. Câmpul electric în vid departe de conductori
I.1.a. Legea lui Coulomb
I.1.b. Energia înmagazinată într-un sistem de purtători de sarcină electrică
1.1.c. Intensitatea câmpului electric
■ Distribuţie discontinuă de sarcini electrice
■ Distribuţie continuă de sarcini electrice
■ Legea lui Gauss pentru fluxul electric
1.1.d.Potenţialul electric
■ Proprietati
■ Potenţialul electric pentru diferite distributii de sarcina
■ Circulaţia vectorului intensitate câmp electric pe o curbă închisă
1.1.e. Energia câmpului electric
1.1.f. Ecuaţiile lui Poisson şi Laplace
Exemplu: Producerea unui camp electric prin separarea sarcinilor electrice

► Initial, 5 sarcini electrice negative & 5 sarcini pozitive sunt pozitionate in acelasi punct
► Sarcina electrica totala este nula  Nu exista camp electric
► Ulterior sarcinile electrice pozitive sunt deplasate, pe rand, la distanta L pe axa orizontala

► Se produce camp electric-Linile de camp


electric sunt colorate in alb/galben (in
functie de intensitatea campului electric)
► Liniile de camp se deplaseaza pe directia
L
curgerii de energie a campului
electromagnetic
► Intensitatea campului electric creste pe
masura ce mai multe sarcini pozitive sunt
deplasate pana la distanta L

http://ocw.mit.edu/ans7870/8/8.02T/f04/visualizations/electrostatics/15-
CreateField/CreateField_640.mpg
1.1.c. Intensitatea câmpului electric
■ Distribuţie discontinuă de sarcini electrice
►Fie 2 sarcini electrice punctuale pozitive q1 si q2 aflate în vid la distanţa r

 Interacţioneaza una asupra celeilalte prin forţele


q2

q1 r

► Se definesc vectorii:

Intensitatea câmpului electric= forţa cu care sarcina


punctuală acţionează asupra unei sarcini punctuale pozitive
(q)egală cu unitatea
Intensitatea câmpului electric= forţa cu care sarcina
punctuală acţionează asupra unei sarcini punctuale
pozitive q, egală cu unitatea.

► Caracterizează starea creată în jurul sarcinii prin care aceasta îşi exercită acţiunea asupra
altor sarcini electrice şi care poartă numele de câmp electric
► Orientare: pe direcţia ce leagă poziţiile celor două sarcini

► Sens: pleacă din q dacă aceasta este pozitivă (forţa de interacţiune dintre sarcina pozitivă
q şi sarcina pozitivă unitate este de respingere) şi intră în q dacă aceasta este
negativă (forţa dintre cele două sarcini de semn opus este de atracţie)

► Vectorul E este o funcţie de poziţie şi de timp

► Unitate de masura: N/C sau V/m

charges-and-fields_en.jar
Campul electric al unei sarcini pozitive aflate in miscare

http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/electrostatics/ind
ex.htm
Campul electric al unei sarcini electrice negative aflate in miscare

http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/visualizations/electrostatics/index.htm
Principiului superpoziţiei stărilor

► Fie un sistem format din N sarcini electrice

 Forţa exercitată de N - 1 din acestea, asupra sarcinii electrice qi,:

► Eij =intensitatea câmpului electric generat de fiecare sarcină electrică qj în punctul în care
se află sarcina electrică qi

Starea care descrie câmpul în prezenţa celor N – 1 sarcini electrice este o


suprapunere a stărilor care descriu câmpurile create de fiecare sarcină în parte
Linie de câmp = Traiectoria parcursă de sarcina punctuală pozitivă, egală cu unitatea, în
câmpul de scris de vectorul E

► E este tangent în fiecare punct la linia de câmp

Exemple linii de camp electric

Dipol electric
Sarcina pozitiva Sarcina negativa

http://www.tutorvista.com/physics/animations/electric-field-lines-animation
Electric Field Lines Animation _ TutorVista.com.htm
Exemple linii de camp electric

► Doua sarcini electrice de semne contrare, deci se atrag


►Sarcinile sunt legate pe suporti care pot fi deplasati (apropiati sau indepartati) sub actiunea
unei forte exterioare
► Forta exterioara apropie cei 2 suporti

► Forta gravitationala trage cele 2


sarcinii in jos, in timp de forta
electrostatica de atractie le atrage
una spre cealalta

http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations/coursenotes/modules/guide02.pdf
Exemple linii de camp electric

► Doua sarcini electrice de acelasi semn, deci se resping


►Sarcinile sunt legate pe suporti care pot fi deplasati (apropiati sau indepartati) sub actiunea
unei forte exterioare
► O forta exterioara apropie cei 2 suporti

► Forta gravitationala trage cele 2 sarcinii in


jos, in timp de forta electrostatica de
respingere le indeparteaza una de cealalta

http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations/coursenotes/modules/guide02.pdf
Exemple linii de camp electric

► Fie o sarcina pozitiva aflata in repaus, situata deasupra unei sarcini electrice negative, astfel
incat sarcina electrica totala este nula  Nu exista camp electric

► La separarea celor doua sarcini:

 Initial se observa linii de camp electric


caracteristice unui dipol electric

 Ulterior, cand cele doua sarcini se afla


la distanta mare una fata de cealalta,
linile de camp electric sunt specifice
unei sarcini punctiforme (pentru
http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations/coursenotes/modules/guide02.pdf
fiecare sarcina in parte)
1.1.c. Intensitatea câmpului electric –continuare-

■ Distribuţie continuă de sarcini electrice


(in practica sarcinile electrice sunt distribuite continuu…)

► Vectorul intensitate camp electric generat de sarcina electrica dq in punctul P

versor
► Distribuţie liniară a sarcinii electrice

l =densitatea liniară de sarcină electrică

► Sarcina electrica distribuita pe o suprafata

 s =densitatea superficială de sarcină electrică

11
► Sarcina electrica distribuita in volum

 =densitatea volumetrică de sarcină electrică


■ Legea lui Gauss pentru fluxul electric

FLUXUL ELECTRIC printr-o suprafata poate fi definit ca numarul total al liniilor


de camp electric care traverseaza perpendicular acea suprafata

http://www.tutorvista.com/physics/animations/electric-flux-animation
Electric Flux Animation _ TutorVista.com.htm
Camp electric perpendicular pe suprafata S Camp electric inclinat fata de suprafata S

E-campul electric
N-numarul linilor de camp
S-suprafata
■ Legea lui Gauss pentru fluxul electric

▲ Fie suprafaţa Σ care inchide volumul V in care exista sarcina electrica cu densitatea
volumetrică ρ
▲ Suprafa Σ este străbătută de vectorii intensitate câmp electric
▲ Suprafaţa Σ se imparte în elemente de suprafaţă dS

▲ Fluxul vectorului intensitate câmp electric E prin suprafaţa Σ

se măsoară în Vm sau Nm2/C


■ Legea lui Gauss pentru fluxul electric

 Fie o sarcină electrică punctuală izolată q aflată în centrul unei sfere de rază r
 Fluxul electric prin suprafaţa sferei:
r
q

Legea lui Gauss


pentru câmpul electric
 Dar sub formă integrală

Fuxul electric nu depinde de forma suprafeţei Σ


sau de dimensiunile acesteia. Rezultatul poate fi generalizat la
orice suprafaţă închisă
Legea lui Gauss
pentru câmpul electric
sub formă integrală

 Dar (teorema divergenţei)

Legea lui Gauss pentru câmpul electric


 sub formă diferenţială

Liniile de câmp electric sunt curbe deschise


care intră sau ies din sarcinile electrice
Aplicaţie 1
Aplicaţie 2
Experimentele care au dus la scrierea ecuaţiilor lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic

I. Câmpul electric în vid


I.1. Câmpul electric în vid departe de conductori
I.1.a. Legea lui Coulomb
I.1.b. Energia înmagazinată într-un sistem de purtători de sarcină electrică
1.1.c. Intensitatea câmpului electric
■ Distribuţie discontinuă de sarcini electrice
■ Distribuţie continuă de sarcini electrice
■ Legea lui Gauss pentru fluxul electric
1.1.d.Potenţialul electric
■ Proprietati
■ Potenţialul electric pentru diferite distributii de sarcina
■ Circulaţia vectorului intensitate câmp electric pe o curbă închisă
1.1.e. Energia câmpului electric
1.1.f. Ecuaţiile lui Poisson şi Laplace
1.1.d. Potenţialul electric

Analogia câmp gravitaţional-câmp electrostatic

Cresterea Cresterea

energiei potentiale energiei potentiale

gravitationale electrice

http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter%2021/Electric%20Potential%20Difference.swf
Electric Potential Difference.swf
1.1.d. Potenţialul electric

► Fie un câmp electric de intensitate E generat de o distribuţie oarecare de sarcini electrice


► P1 si P2 sunt doua puncte în acest spaţiu
► Segmentul de curbă C: linie de câmp, care trece prin cele două puncte
► q0: sarcina electrică pozitivă egală cu unitatea, care se deplasează de laP1 la P2

lucrul mecanic al forţei electrostatice

▲ φ(P) funcţia de potenţial electric

▲ V(P)=- φ(P) potenţial electric

▲ V(P1)- V(P2) Diferenţa de potenţial electric


= Lucrul mecanic efectuat de câmpul electric de intensitate E pentru
deplasarea sarcinii electrice pozitive egala cu unitatea (q0 ) intre
punctele P1 şi P2
■ Potenţialul electric-proprietati

▲ Unitate de măsură J/C=V volt

▲ Nu depinde de forma curbei (C)

▲ Depinde de coordonate V(r)=V(x,y,z)

dV   E  d r
( pentru lungimi mici d r coincide cu dl )
■ Potenţialul electric pentru diferite distributii de sarcina

I. Sarcini electrice punctuale

Vectorul intensitate câmp electric la distanţa r de sarcină

Potenţialul electric la distanţa r de sarcină= Lucrul mecanic efectuat de câmpul electric

pentru a aduce sarcina pozitivă unitate de la infinit la distanţa r

de sarcina electrică sursă a câmpului


Potenţialul electric pentru diferite distributii de sarcina

II. Distribuţii continue de sarcina

► Distribuţie liniară a sarcinii electrice:

densitatea liniară de sarcină electrică

► Distribuţie pe suprafaţă a sarcinii electrice:

densitatea superficială de sarcină electrică

► Distribuţie în volum a sarcinii electrice:

densitatea volumetrică de sarcină electrică


Suprafaţă echipotenţială=locul geometric al punctelor din spaţiu în care potenţialul
V(x,y,z)=constant

http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-
fields_en.html
charges-and-fields_en.jar

Curba echiopotentiala
Linie de camp electric

Camp uniform Campul unei sarcini pozitive Campul unui dipol


■ Circulaţia vectorului intensitate câmp electric pe o curbă închisă

► Lucrul mecanic elementar al forţei electrice cu care acţionează câmpul electric generat de

sarcina punctuală q pentru a deplasa o sarcină electrică pozitivă egală cu unitatea q0 de-a

lungul unei linii de câmp închise

qq0 dr qq0  1 
 F  d r  q0  E  d r 
C C

4 0 C r 2
  
C
d 0
4 0  r 
► In cazul unei curbe închise, poziţia finală coincide cu cea iniţială

Circulaţia vectorului E
de-a lungul unei linii de câmp închise
este nulă

► Aplicăm teorema lui Stokes

Liniile de camp ale unui camp irotational nu Câmpul electrostatic este irotaţional
pot fi curbe inchise
Experimentele care au dus la scrierea ecuaţiilor lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic

I. Câmpul electric în vid


I.1. Câmpul electric în vid departe de conductori
I.1.a. Legea lui Coulomb
I.1.b. Energia înmagazinată într-un sistem de purtători de sarcină electrică
1.1.c. Intensitatea câmpului electric
■ Distribuţie discontinuă de sarcini electrice
■ Distribuţie continuă de sarcini electrice
■ Legea lui Gauss pentru fluxul electric
1.1.d.Potenţialul electric
■ Proprietati
■ Potenţialul electric pentru diferite distributii de sarcina
■ Circulaţia vectorului intensitate câmp electric pe o curbă închisă
1.1.e. Energia câmpului electric
1.1.f. Ecuaţiile lui Poisson şi Laplace
1.1.e. Energia câmpului electric

► Fie o sferă de rază a care are distribuită pe suprafaţa sa o sarcină electrică cu densitatea s

► Energia câmpului electric dintr-un strat sferic al unui corp


= Lucrul mecanic efectuat pentru a învinge forţa de interacţiune dintre sarcinile
electrice din stratul sferic

► Sarcina electrică totală de pe suprafaţa sferei este

► Se considera un strat de grosime Δr foarte mică marginit de suprafetele sferice 1 si 2


Calculul fortei care se exercită între sarcinile electrice din stratul sferic

►Legea lui Gauss pe suprafeţele 1 si 2

 Fluxul lui E prin suprafaţa 1 este nul (în volumul închis de aceasta nu
există sarcini electrice)

 Fluxul electric prin suprafaţa 2

► Se considera ca pe grosimea stratului Δ r modulul vectorului intensitate câmp electric


variază liniar de la la E1 la E2  Intensitatea medie a câmpului electric este

► Forţa totală care acţionează în stratul superficial al sferei

► Lucrul mecanic necesar pentru învingerea acestei forţe la o deplasare cu dr


► Prin efectuarea lucrului mecanic se înmagazinează în stratul superficial cu sarcini electrice de
grosime dr o energie potenţială

elementul de volum din stratul superficial

► Energia potenţială înmagazinată în tot stratul superficial se obţine prin adunarea contribuţiilor
tuturor elementelor de volum

► Densitatea de energie electrică din unitatea de volum


1.1.f. Ecuaţiile lui Poisson şi Laplace

► Legea lui Gauss

Ecuaţia lui Poisson


► Se inlocuieste

► Soluţia generală a ecuaţiei lui Poisson: dacă în volumul V închis de suprafaţa v se


găseşte sarcină electrică cu densitatea volumetrică iar pe suprafaţa v sarcină cu densitatea
superficială s, potenţialul electric într-un punct P exterior volumului este

S-ar putea să vă placă și