Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 21mai 2019


Învăţător : Surlaru Ana Maria
Şcoala : Gimnazială, Comuna Cocorăştii Colţ
Clasa : a III-a
Aria curriculară: Arte, Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: Joc şi prietenie
Subiectul : Semnul de carte
Tipul lecţiei: de consolidare a priceperilor şi deprinderilor
Scopul lecţiei: 1. Consolidarea de priceperi şi deprinderi necesare pentru realizarea unei creaţii estetice.

Competenţe 2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile,
specifice : ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice.

Competenţe LLR 2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu.
integrate :

Obiective operaţionale:
 să numească materialele, instrumentele şi tehnicile de lucru utilizate;
 să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor şi a explicaţiilor primite;
 să realizeze produsul propus;
 să identifice însuşirile prietenilor, conform cerinţei date;
 să prezinte utilitatea produsului obţinut;
 să îşi exprime propria părere în legătură cu rezultatele activităţii desfăşurate.
Resurse:

A) METODE ŞI PROCEDEE :

 conversaţia
 explicaţia
 demonstraţia
 observaţia
 exerciţiul
 munca independentă
 Turul galeriei

B) FORME DE ORGANIZARE :
 frontal
 individual
C) RESURSE MATERIALE :

 planşa model
 carton colorat
 foarfece
 carioci
 creion
 calculator

BIBLIOGRAFIE :

 Programe şcolare pentru disciplina „Arte vizuale şi abilităţi practice”, aprobată prin Ordin al Ministrului
Educaţiei Naţionale Nr. 5003/02.12.2014
 „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici” - Program
de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, Softwin, Bucureşti, 2013
ETAPELE ACTIVITATEA Strategii didactice
Evaluare
LECŢIEI ÎNVĂŢĂTORULUI Metode şi procedee Resurse materiale
Moment Asigurarea unui climat educaţional favorabil. Conversaţia
organizatoric Se organizează colectivul de elevi prin asigurarea
liniştii şi disciplinei în sala de clasă.
Se pregătesc materialele didactice necesare
desfăşurării lecţiei de Arte vizuale şi abilităţi
practice.
Captarea Se citeşte o ghicitoare despre prieten: Conversaţia Răspunsul
atenţiei „Ei mereu îţi stau aproape elevilor
şi se cunosc după fapte
Sunt cu tine tot mereu
şi te-ajută când ţi-e greu.” (prietenul)
Anunţarea Se anunţă tema şi se explică obiectivele lecţiei Conversaţia
temei într-o manieră accesibilă elevilor.
şi a - Între prieteni se formează o legătură specială. De
obiectivelor multe ori simţim nevoia de a dărui prietenului nostru/
prietenei noastre ceva care să-i spună câte e mult ăl
preţuim/ o preţuim. Azi vom folosi tehnici simple de
pliere, desenare, tăiere pentru a obţine un semn de
carte pe care putem să îl dăruim unui prieten/ unei
prietene.
Dirijarea Intuirea modelului şi a materialelor Conversaţia Lucrarea model
învăţării Se prezintǎ lucrarea model. Se solicitǎ elevilor
sǎ numeascǎ materialele din care e confecţionat Observaţia Aprecierea
modelul (carton colorat, foarfece, carioci, creion). Carton colorat verbală

Demonstrarea şi explicarea modului de lucru- Foarfece


Anexa 1 Explicaţia
- o bucată de carton colorat A5 se pliază pe Demonstraţia Carioci
jumătate, pe lungime;
- se desenează, cu creionul, inima pe cartonul pliat; Explicaţia Creion
- se taie pe contur;
- se decorează o faţă a inimii;
- personalizare ( dacă timpul permite). Conversaţia
Se numeşte un elev care va repeta etapele de Aprecierea
lucru. verbal
Se vor explica criteriile de evaluare: modul de a Explicaţia
desena, de a tăia, estetica produsului ( sǎ lucreze cât
mai corect şi estetic, respectând etapele de lucru),
gradul de finalizare al lucrării.
Se fac observaţii asupra modului de folosire a Conversaţia
instrumentelor de lucru şi a poziţiei corpului, se Demonstraţia
realizează mişcări de încălzire a muşchilor mâinii
(cântăm la pian, morişca, strângem şi desfacem
pumnii etc.).
Realizarea lucrǎrilor de cǎtre elevi
Pe fundalul unor cântece, elevii lucrează. Proba
Se supraveghează modul de lucru şi se oferă Munca practică
indicaţii acolo unde este nevoie. independentă
După ce au terminat de decorat o faţă a inimii, se
întoarce inima pe partea cealaltă şi, pe verticală, vor Conversaţia Produsul lucrat Răspunsul
scrie numele unui prieten. Fiecărei litere din numele Exerciţiul Creion elevilor
copilului vor asocia o însuşire referitoare la prietenul
respectiv. Se vor citi câteva exemple.
Evaluarea Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor, se Conversaţia Produsul lucrat Analiza
explică la ce sunt utile. După turul galeriei, se face Turul galeriei produselor
aprecierea şi autoaprecierea lor, ţinând cont de activităţii
criteriile de evaluare enumerate mai sus.
Aprecieri Atrage atenţia asupra curăţeniei pe bănci, Conversaţia
asupra lecţiei selectarea deşeurilor şi depozitarea lor în mod
corespunzător.
ANEXA 1