Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Data:

Fișă de lucru

1. Mărește cu 28 numerele: 99, 824, 52, 1 423.

2. Micșorează de 3 ori numerele: 27, 21, 9, 24.

3. Din suma numerelor 28 și 64 scade produsul numerelor 9 și 7.

4. Știind că scăzătorul este 38, iar diferența cu 9 mai mică, află


descăzutul.

5. Mă gândesc la un număr, adaug 28, scad 17 și obțin răsturnatul


numărului 54. La ce număr m-am gândit?

6. Scrie numărul 16 ca sumă de doi termeni, apoi ca produs de doi


factori:

7. Mărește de 8 ori câtul numerelor 18 și 2.

8. Micșorează de două ori suma numerelor 9 și 7.