Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Finanțelor Publice

Elaborat de: pag.


Agenția Națională de
Str. Apolodor nr. 17
Administrare Fiscală sector 5, București - 050741
Tel: Call-center:
Signature 031.403.91.60
Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2019.06.03 10:09:45 EEST
Reason: Document MFP

Stimată doamnă/Stimate domn,

Prin prezenta dorim să vă informăm că termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este data de 31 iulie 2019, inclusiv.

Ce trebuie să declaraţi prin acest formular?

Prin acest formular veți declara, după caz:


- impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;
- impozitul pe venitul estimat a se realiza din România în anul 2019 sau impozitul aferent normei de
venit;
- venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz,
contribuțiile sociale datorate în anul fiscal 2018.

Cum puteţi depune declarația unică?

Declarația o puteți depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv:


- utilizând serviciul Spațiul Privat Virtual;
- prin intermediul site-ului e-guvernare.ro.

Cum puteţi beneficia de asistenţă pentru completarea declarației unice?

În cazul în care aveți nevoie de îndrumare și asistență pentru completarea și depunerea declarației
unice ne puteți contacta telefonic, la nr. 031.403.91.60. Agenții Call-center vă vor oferi asistență în
domeniul fiscal și în domeniul IT.
De asemenea, puteți beneficia de îndrumare și asistență și în cadrul unităților fiscale. Funcționarii fiscali
vă vor oferi sprijinul necesar pentru completarea și depunerea prin mijloace electronice de transmitere
la distanță a declarației unice.

Sunt organizate sesiuni de instruire cu privire la declarația unică?

În situația în care doriți să participați la sesiuni de instruire, vă comunicăm că unitățile fiscale teritoriale
organizează împreună cu alte instituții publice și organisme profesionale întâlniri cu contribuabilii în
cadrul cărora se prezintă tematici în domeniul fiscal, inclusiv tematici dedicate campaniei de depunere a
declarației unice.
Listele privind întâlnirile organizate sunt publicate pe site-ul nostru: www.anaf.ro - secțiunea Servicii
oferite de ANAF.1

Cum puteţi participa la întâlnirile organizate?

Pentru a participa la întâlnirile organizate vă puteți înscrie prin intermediul Formularului unic de contact
de pe site-ul nostru. Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor
disponibile.

Un aspect important, pe care vă rugăm să îl luați în considerare în ceea ce priveşte depunerea on-line,
este faptul că transmiterea masivă a declarațiilor fiscale în ultima zi poate îngreuna procesul de
depunere on-line.
Pentru a se evita suprasolicitarea sistemului informatic, vă rugăm să aveți în vedere că puteți depune
declarația unică oricând, până la data de 31 iulie 2019.

1
Lista întâlnirilor cu contribuabilii;
Lista întâlnirilor organizate în colaborare cu organisme profesionale și instituții publice;

S-ar putea să vă placă și