Sunteți pe pagina 1din 4

COMPER – MATEMATICĂ, ETAPA a II-a, 2017-2018

FIȘĂ DE CONCURS
Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER
Clasa pregătitoare
MATEMATICĂ, ETAPA a II-a, 2017-2018 – 22 martie 2018

① Toate subiectele sunt obligatorii. PUNCTAJ:


② Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
③ Cerinţele vor fi citite de învăţător.
PREMIU:

NUME ELEV: .......................................................................................

MENTOR/ŞCOALĂ: ..............................................................................

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte:

1. Încercuiește floarea care are cele mai multe petale.

A. B. C. D.

2. Ce număr se ascunde sub fiecare floare?

16 < < 18 21 > >19 13 =

A. 19, 20, 12 B. 17, 20, 13 C. 15, 22, 13 D. 19, 23, 14

3. Adaugă buline buburuzelor, astfel încât fiecare buburuză să aibă câte 9 buline.
Încercuiește apoi buburuza căreia i-ai adăugat cele mai puţine buline.

A. B. C. D.

1/3
COMPER – MATEMATICĂ, ETAPA a II-a, 2017-2018
4. Uneşte albinuţele cu florile corespunzătoare.

7 10 9

10 – 4 10 – 3 5+4 6+4

Albinuţa care lipseşte este:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

5. Doi cocoşi şi un căţel


Stau în curtea lui Costel.
Spune tu acum, de vrei,
Câte picioare au cei trei.

A. 6 B. 7 C. 8 D. 5

6. Irina îi aduce mamei de ziua ei 3 lalele galbene, 4 lalele roşii şi 2 lalele albe.
Câte lalele a primit mama de la Irina?

A. 6 B. 9 C. 7 D. 4

2/3
COMPER – MATEMATICĂ, ETAPA a II-a, 2017-2018
7. Pe o ramură sunt 10 vrăbiuţe. Trei dintre ele au zburat.
Pe ramură au mai rămas  vrăbiuţe.

A. 7 B. 8 C. 6 D. 5

8. Operaţia care are rezultatul greşit este:

A. 7 + 2 = 9 B. 10 – 4 = 6 C. 9 – 7 = 3 D. 4 + 5 = 9

9. Calculează, apoi ordonează crescător rezultatele:


5+3 8–4 9–2 7+3 4+5

Ordinea corectă este:


A. 4, 8, 7, 10, 9 B. 7, 8, 9, 10, 4 C. 4, 7, 8, 9, 10 D. 10, 9, 7, 8, 4

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER
Clasa pregătitoare
MATEMATICĂ, ETAPA a II-a, 2017-2018

1. D – 10 puncte;
2. B – 10 puncte;
3. B – 10 puncte;
4. D – 10 puncte;
5. C – 10 puncte;
6. B – 10 puncte;
7. A – 10 puncte;
8. C – 10 puncte;
9. C – 10 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte

Se acordă jumătate din punctajul exerciţiului pentru itemii la care elevul doar a
încercuit/ colorat corect imaginea din enunţ, dar nu a finalizat cerinţa problemei
prin alegerea răspunsului corect (A, B, C sau D).

Se vor acorda următoarele premii:

PREMIUL I – între 91 şi 100 de puncte;


PREMIUL II – între 81 şi 90 de puncte;
PREMIUL III – între 71 şi 80 de puncte;
MENŢIUNE – între 61 şi 70 de puncte.

Diplomele aferente se vor descărca de pe site-ul


www.concursurilecomper.ro
după introducerea rezultatelor
în conturile mentorilor organizatori.