Sunteți pe pagina 1din 9

Școala gimnazială ”Alexandru-Ioan Cuza” București

Aria curriculară LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Disciplina: LIMBA LATINĂ

Manual: Editura ”Sigma”

Conform Ordinului Ministerului nr.5097/10.09.2009

Profesor NICOLETA ENCULESCU

Clasa: a VIII-a A, B. C

1 oră / săptămână

Sem.I = 18 ore

Sem.al II-lea = 15 ore

D I R E C T O R,

1
PLANIFICARE ANUALĂ

AN ȘCOLAR 2018-2019

Semestrul Unitatea de învățare Nr.de ore Săptămâna Observații


Semestrul I Introducere în studiul 4 I - IV
limbii latine
De Romana Schola 4 V - VIII
Familia Romana 4 IX - XII
Exercitus Romanus 4 XIII - XVI
Recapitulare semestrială 2 XVII - XVIII
Semestrul al II-lea Dei et Homines 4 I - IV
De Vita Cotidiana 3 V - VII
Homines et Res 3 VIII - XI Săptămâna a X-a =
Săptămâna ”Școala
Altfel”
Artes 2 XII - XIII
Finit Coronat Opus 2 XIV - XV

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Nr.de ore Săptămâna Observații


specifice
Introducere în 1.1, 1.3, 2.2 Lingua latina. 4 I - IV
studiul limbii latine Latina și familia
limbilor indo-
europene. Latina -
limbă a Romei și a
Imperiului Roman.
Latina și familia
limbilor romanice.
Latina și limba
română. Argumente
pentru studierea
limbii latine
De Romana Schola 1.1., 1.2, 1.3, 2.1, Ludus litterarius. 4 V - VIII
2.2, 2.3, 3.1 Reguli de topică și
de traducere.
Verbul: grupe de
conjugare, infinitiv
și imperativ prezent.
Cicada et formica.
Declinarea I a
substantivului.
Familia Romana 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Pater et filius. 4 IX - XII
2.2, 2.3, 3.1 Declinarea a II-a a
substantivului.
Adjectivele de clasa
I. Pupae et mundus.
Matronalia.
Exercitus Romanus 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, De Triumpho. 4 XIII - XVI
2.2, 2.3, 3.1 Indicativul prezent
al verbului. Scutul

3
lui Aeneas. De
Praeda. Indicativul
imperfect al
verbului. Pronumele
posesiv.
Metamorfoza
corăbiilor în nimfe
ale mării.
Recapitulare 1.1., 1.2, 1.3, 2.1, Exerciții 2 XVII - XVIII
2.2, 2.3, 3.1
SEMESTRUL AL II- LEA
Dei et Homines 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Ceres, Frumenti 4 I - IV
2.2, 2.3, 3.1 Dea. Declinarea a
III-a a
substantivului.
Ceres, Proserpina,
Triptolemus. Anni
Tempora.
Numeralul cardinal
și ordinal. Timpul și
calendarul.
De Vita Cotidiana 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Ab Ovo ab Mala. 3 V - VII
2.2, 2.3, 3.1 Gradele de
comparație ale
adjectivului.
Participiul prezent și
gerunziul verbului.
Limbă, cultură și
civilizație.
Homines et Res 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, De Servis. 3 VIII - XI Săptămâna a X-a =
2.2, 2.3, 3.1 Pronumele personal Săptămâna ”Școala
și pronumele Altfel”
reflexiv. Indicativul

4
viitor al verbului.
Artes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Apollo ad 2 XII - XIII
2.2, 2.3, 3.1 Nymphus.
Conjunctivul
prezent și imperfect
al verbului. Fabulae
Poeticae - Daphne.
Finis Coronat Opus 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Recapitulare. 2 XIV - XV
2.2, 2.3, 3.1 Exerciții.

5
PROGRAMA DE LIMBA LATINĂ PENTRU CLASA A VIII-a

Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr.5097/09.09.2009

Aprobate prin Ordin al Ministrului nr.5097/09.09.2009

COMPETENȚE GENRALE

1. Receptarea mesajelor orale / scrise.

2. Producerea mesajelor orale / scrise.

3. Valori și atitudini față de studiul limbii latine și al civilizației greco-romane.

VALORI ȘI ATITUDINI

Asumarea conștientă a unor repere fundamentale din patrimoniul spiritual european.

Conștientizarea contribuției limbii latine și a civilizației romane la elaborarea modelului cultural european.

Dezvoltarea unei gândiri logice și critice prin descoperirea elementelor și structurilor specifice limbii latine și civilizației romane
prezente în diverse domenii ale cunoașterii și acțiunii umane.

6
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI FORME DE PREZENTARE A CONȚINUTURILOR

1. Receptarea mesajelor orale / scrise

Competențe specifice:

1.1. Identificarea unor litere, sintagme și enunțuri într-un text scris.

1.2. Identificarea elementelor de structură ale părților de vorbire studiate.

1.3. Identificarea într-un text a relațiilor sintactice esențiale, prin analogie cu limba română, în vederea traducerii.

Forme de prezentare:

Texte, citate, paragrafe din autori latini, aparținând diferitelor epoci, genuri și specii literare.

Schițe, tablouri sinoptice, fișe de lectură / de dicționar.

II. Producerea mesajelor orale / scrise

Competențe specifice:

2.1. Alcătuirea unor enunțuri cu intonație, pronunție și scriere corectă.

2.2. Traducerea orală / scrisă a unor cuvinte, enunțuri și texte scurte.

2.3. Aplicarea elementelor lexicale și gramaticale studiate într-o varietate de exerciții.

Forme de prezentare:

Povestiri.

Texte autentice scurte.

7
Texte cu imagini.

Scheme și tabele.

Fișe de lectură / de dicționar.

3. Valori și atitudini față de studiul limbii latine și al civilizației greco-romane

Competențe specifice:

3.1. Traducerea orală / scrisă a unor cuvinte, enunțuri și texte scurte.

Forme de prezentare:

Texte informative.

Hărți.

Surse de documentare audio-vizuale.

Audiții.

Proiecte.

Colecție de obiecte culturale (reviste, imagini, vederi).

8
9

S-ar putea să vă placă și