Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Domnule Decan,

Subsemnatul(a)__________________________________________________ student(ă) la
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport, programul de studii universitare de
licenţă_______________________________ vă rog, să fiţi de acord cu opţiunea de mai jos privind
tema lucrării de disertatie:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Rog, să beneficiez ca îndrumător de sprijinul d-lui / dnei___________________________
_______________________________________________________________________________.

Acordului îndrumătorului lucrării: Cu mulţumiri,


Semnătura______________________
Data __________________________