Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Mecanică
Specializarea Mașini și Instalați pentru Agricultură și Industria Alimentară

EXPLOATAREA ENERGIILOR EOLIENE

Masterand: Pașcu Ioan Nicolae

Conducător științific: Cozma Dănuță

Iași
2019

2
CUPRINS:

1. Introducere................................................................................................................1
2. Principiul energiei eoliene.........................................................................................1

3. Cresterea ponderii energiei eoliene..........................................................................4

4. Top tari energie eoliana........................................................................................... 5


5. Energia eoliana in europa..........................................................................................6

6. Potentetialul surselor de energie eoliana din Romania..............................................7


7. Avantaje.....................................................................................................................9
8. Dezavantaje.............................................................................................................10
9. Efectele asupra mediului........................................................................................ .10
10. Principiu de functionare al instalatii eoliene.............................................................11
11. Clasificarea turbinelor eoliene in funcţie de orientarea axului.................................13
12. Bibliografie................................................................................ ..............................17

3
EXPLOATAREA ENERGIILOR EOLIENE

1. Introducere

Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. Energia


eoliana este conversia energiei eoliene într-o formă utilă de energie, cum ar fi utilizarea
turbinelor eoliene pentru a produce electricitate, morile de vant pentru putere mecanică si
pentru pomparea apei sau canalizare, sau vele pentru a propulsa nave. Valoarea totală a
energiei de vant extractabila accesibila din punct de vedere economic este considerabil
mai mare decât utilizarea actuala putere uman din toate sursele. Energia eoliană, ca o
alternativă la combustibilii fosili, este din belşug, din surse regenerabile, distribuite pe
scară largă, curată, şi nu produce efect de seră emisiilor de gaze în timpul funcţionării,
precum şi costul per unitate de energie produsă este similar cu costul pentru noi instalaţii
de gaze naturale si carbuni.

Vânturile se formează deorece soarele nu încălzește Pământul uniform, fapt care


creează mișcări de aer. [1][2]

2. Principiul energiei eoliene

Pământul este inegal încălzită de soare, astfel încât polii primesc mai puțină
energie de la soare decât ecuator, împreună cu aceasta, uscatul se încălzeşte (şi se
răceşte), mai rapid decât marea face. Încălzire diferenţial conduce un sistem global de
convecţie atmosferic ajunge la suprafata Pamantului la stratosfera, care actioneaza ca un
plafon virtual. Cea mai mare parte din energia stocată în aceste mişcări eoliene pot fi
găsite la altitudini mari în cazul în care viteza vântului continuu de peste 160 km / h (99
mph) să apară. În cele din urmă, energia eoliană este transformată în căldură, prin frecare
difuz în întreaga suprafaţa Pământului şi atmosfera.
Valoarea totală a puterii punct de vedere economic extractibile accesibili de vant
este considerabil mai mult decât utilizarea actuala putere uman, provenind din toate
sursele [19] cel mai cuprinzator studiu din 2005 [20]. Găsit potenţialul de energie eoliană
pe uscat şi near-shore care urmează să fie 72 TW, echivalentul a 54,000 Mtep (milioane

4
tone echivalent petrol) pe an, sau de peste cinci ori utilizarea energetice ale lumii actuale,
în toate formele. Potenţialul ia în considerare numai locatii cu viteze medii anuale ≥
vantului 6.9 m / s la 80 m. Studiul presupune şase 1.5 MW, cu diametrul de 77 m turbine
pe kilometru pătrat pe aproximativ 13% din suprafaţa totală la nivel mondial (deşi faptul că
terenul ar fi, de asemenea, disponibile pentru alte utilizari compatibile, cum ar fi
agricultura). Autorii recunosc faptul că numeroase bariere practice ar trebui să fie depăşite
pentru a atinge această capacitate teoretică.
Alți autori nu sunt de acord cu metodologia de jos în sus şi citează o problemă cu
astfel de metode care pot fi "încălcarea primul principiu de conservare a energiei".
Principe este că cantitatea de energie care pot fi extrase din energia eoliană poate depăşi,
de fapt, puterea în prezent prezente în atmosferă mai mici folosesc astfel de analize de jos
în sus. (De exemplu, există este de 100 TW din puterea totală în 200m inferioare ale
atmosferei şi a întregii Somes studii merge bine peste această limită. Arată rezultatele lor
1 TWE pentru limita de energie electrica eoliana, care este mult mai mic decât estimările
anterioare.

Limita practica pentru exploatarea energiei eoliene va fi stabilit de către factorii economici
şi de mediu, deoarece resursele disponibile sunt mult mai mari decât orice mijloace
practice de a o procesa. [3]

3. Cresterea ponderii energiei eoliene in lume

Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, și turbine noi de vânt se
construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă
creștere în ultimii ani, precum se vede in figura 2. În ultimii 10 ani, utilizarea energiei
eoliene a consemnat un progres deosebit. Astfel, între 1995 – 2005, rata anuală de
creștere a fost de cca 30%, conducând la o putere instalată totală nouă de 32.000 MW,
[4] [5]
adică dublu decât în domeniul energiei nucleare din aceeași perioadă.

5
Majoritatea turbinelor produc energie peste 25 % din timp, acest procent crescând
iarna, când vânturile sunt mai puternice.

Figura 2

4. Top tări energie eoliană

China a ajuns lider mondial în ceea ce privește capacitatea instalată în ferme


eoliene, devansând Statele Unite, potrivit unui raport al Wind Energy Association
(Asociatia Energiei Eoliene-nr) și citat de Reuters, la 11 iunie 2011. La această dată China
a ajuns la circa 45.000 MW instalatii în mori de vânt, după ce în 2010 a adăugat 18.900
MW. În SUA s-au adăugat doar 5.116 MW iar totalul a ajuns la 40.000 MW, de ajuns cât să
[7]
furnizeze energie pentru 10 milioane de locuinte. În 2009 Statele Unite devansase
[8]
Germania la productia de energie eoliană. În lume cele mai mari producătoare de
energie eoliană sunt: China (447333MW), Statele Unite (40180MW), Germania (27

6
215MW), Spania (20776MW), India (13065 MW), Italia (5797MW), Franta (5560MW),
Marea Britanie (5203MW), Canada (4008MW), Danemarca (3734MW). [9]

5. Energia eoliană în Europa

Deși încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea tărilor,
productia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 și 2006, ajungându-se
ca, în unele tări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie
semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).[10] Ponderea energiei
eoliene, în totalul consumului intern era, la începutul anului 2011, de 24% în Danemarca,
14% în Spania și Portugalia, circa 10% în Irlanda și Germania și 5,3% la nivelul UE, iar în
România de numai 1,6%. [10] [11]

La nivelul Uniunii Europene, capacitatea totală de productie energetică a turbinelor


eoliene era la finele anului 2010 de 84.074 MW. Potrivit datelor de la finele anului 2010
Germania are cea mai mare capacitate de productie de energie eoliană din UE, de 27.214
MW, urmată de Spania, cu 20.676 MW, iar apoi, la mare distantă, de Italia (5.797 MW) și
Franta (5.660 MW).

În martie 2011, energia eoliană a devenit, pentru prima dată, tehnologia cu cea mai mare
productie electrică din Spania, potrivit Retelei Electrice din Spania (REE), cu 21 % din
totalul cererii de electricitate din Spania. Pe locurile următore: energia nucleară (19%),
energia hidraulică (17,3%), ciclurile combinate (17,2%), termocentralele pe cărbune
(12,9%) și energia solară (2,6%). Multumită aportului energiei eoline, s-a evitat importarea
de hidrocarburi în valoare de 250 de milioane de euro și emisia de 1,7 milioane de tone de
[12][13]
CO2, adică echivalentul plantării a 850.000 de copaci.

În anul 2011, pentru constructia unei capacităti de productie energetice eoliene de 1


MW, este necesară o investitie de 1,5 – 1,7 milioane de euro.

7
Figura 3

6. POTENŢIALUL SURSELOR DE ENERGIE EOLIANĂ DIN ROMÂNIA .

În România s-au identificat cinci zone eoliene distincte în funcţie de potenţialul


energetic existent, de condiţiile de mediu şi topogeografice. Harta eoliană a României s-a
elaborat luând în considerare potenţialul energetic al surselor eoliene la înălţimea medie
de 50 de metri, pe baza datelor şi informaţiilor meteogeografice colectate începând din
anul 1990, până în prezent.
Din rezultatele înregistrate a rezultat că România se află într-un climat temperat
continental, cu un potenţial energetic eolian ridicat în zona litoralului Mării Negre,
podişurile din Moldova şi Dobrogea (“climat blând”) sau în zonele montane (“climat
sever”).
În regiuni cu potenţial eolian relativ bun s-au localizat amplasamente favorabile,
dacă se urmăreşte “ exploatarea energetică a efectului de curgere peste vârf de deal” sau
“a efectului de canalizarea al curenţilor de aer”.

8
Se constată că, în zona Dobrogei, numărul de ore pe an în care viteza vântului
depăşeşte 4 m/s este de 4000, în estul judeţului Tulcea putând atinge 5000 ore/an.

Dacă în Europa există 34 000 MW instalaţi în turbine eoliene, care produc aproximativ 70
TWh, în în România sunt în funcţiune doar 900 kW.
De asemenea, în ceea ce priveşte energia eoliană, doar parcul industrial de la Ploieşti
beneficiază de energie electrică furnizată de turbina eoliană cu putere de 660 kW
amplasată în apropiere.
Locaţia aleasă pentru montarea primei centrale eoliene din România a fost Parcul
Industrial Ploieşti, zona identificata de meteorologi drept prielnică pentru o asemenea
investiţie. Pentru ca centrala să poată funcţiona este nevoie ca ea să fie amplasată intr-o
zonă unde bate vântul constant. Viteza minimă a vântului care determină punerea în
mişcare a centralei este de 3,5 metri/secunda. În zona parcului industrial viteza medie a
vântului calculată de meteorologi este de şapte metri/secundă. Aceasta viteza medie
asigură funcţionarea centralei la 85-90% din capacitate. Dacă viteza vântului depăşeşte 25
metri/secundă, centrala se opreşte automat pentru a nu fi dereglată de furtuni sau alte
fenomene meteorologice. Centrala eoliană are o putere instalată de 660 kW şi produce un
curent electric de 690 V, care intra în sistemul naţional la 20 kV.

7. Avantaje

9
În contextul actual, caracterizat de creșterea alarmantă a poluării cauzate de
producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă
reducerea dependentei de acești combustibili.
Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o solutie foarte bună la problema energetică
globală. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie,
dar prin modul particular de generare reformulează și modelul de dezvoltare, prin
descentralizarea surselor. Energia eoliană în special este printre formele de energie
regenerabilă care se pretează aplicatiilor la scară redusă.
Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substante poluante și
gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili.

Nu se produc deșeuri. Producerea de energie eoliană nu implică producerea nici


unui fel de deșeuri.
Costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei electrice produse în
centralele eoliene moderne a scăzut substantial în ultimii ani, ajungând în S.U.A. să fie
chiar mai mici decât în cazul energiei generate din combustibili, chiar dacă nu se iau în
considerare externalitătile negative inerente utilizării combustibililor clasici.
În 2004 pretul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime fată de cel din anii 1980, iar
previziunile sunt de continuare a scăderii acestora deoarece se pun în functiuni tot mai
multe unităti eoliene cu putere instalată de mai multi megawati.
Costuri reduse de scoatere din functiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de
exemplu, unde costurile de scoatere din functiune pot fi de câteva ori mai mari decât
costurile centralei[20], în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din functiune,
la capătul perioadei normale de functionare, sunt minime, acestea putând fi integral
reciclate.

8. Dezavantaje

10
Principalele dezavantaje sunt resursa energetică relativ limitată, inconstanta
datorită variatiei vitezei vântului și numărului redus de amplasamente posibile. Putine
locuri pe Pământ oferă posibilitatea producerii a suficientă electricitate folosind energia
vântului.
La început, un important dezavantaj al productiei de energie eoliană a fost pretul
destul de mare de producere a energiei și fiabilitatea relativ redusă a turbinelor. În ultimii
25 de ani, eficacitatea energetică s-a dublat, costul unui kWh produs scăzând de la 0,7
euro la circa 0,32 euro în prezent.

Un alt dezavantaj este și "poluarea vizuală" - adică, au o aparitie neplăcută - și de


asemenea produc "poluare sonoră" (sunt prea gălăgioase). De asemenea, se afirmă că
turbinele afectează mediul și ecosistemele din împrejurimi, omorând păsări și necesitând
terenuri mari virane pentru instalarea lor. Argumente împotriva acestora sunt că turbinele
moderne de vânt au o aparitie atractivă stilizată , că mașinile omoară mai multe păsări pe
an decât turbinele și că alte surse de energie, precum generarea de electricitate folosind

cărbunele, sunt cu mult mai dăunătoare pentru mediu, deoarece creează poluare și duc la
efectul de seră.

Un alt dezavantaj este riscul mare de distrugere în cazul furtunilor, dacă viteza
vântului depășește limitele admise la proiectare. Oricât de mare ar fi limita admisă,
întotdeauna există posibilitatea ca ea să fie depășită.

9. Efecte asupra mediului

În comparaţie cu impactul asupra mediului a surselor de energie tradiţionale,


impactul de mediu al energiei eoliene este relativ minor. Energia eoliana nu consumă
combustibil şi nu emite poluarea aerului, spre deosebire de sursele de bază de
combustibili fosili. Energia consumată pentru producerea şi transportul materialelor
utilizate pentru a construi o centrala eoliana este egală cu energia produsă de noua
instalaţie în termen de câteva luni. În timp ce o fermă eoliană poate acoperi o suprafaţă

mare de teren, teren de multe utilizări, cum ar fi agricultura sunt compatibile, cu doar mici
zone ale fundaţiilor turbină şi de infrastructură devin indisponibile pentru utilizare.

11
Există rapoarte de păsări şi a mortalităţii liliecilor la turbinele eoliene, deoarece
există în jurul valorii de alte structuri artificiale. Amploarea impactului ecologic poate sunt
sau nu să fie semnificativ, în funcţie de circumstanţele specifice. Prevenirea şi diminuarea
de decese fauna sălbatică, precum şi de protecţie a turbarii, afecta amplasarea şi
funcţionarea turbinelor eoliene.
Un studiu cu privire la zgomotul de parcuri eoliene a raportat că oamenii sunt
deranjati de sunet de la turbine eoliene la nivel de zgomot mult mai puţin decât acestea
sunt de zgomote de la căile ferate, aeronave, sau trafic rutier. Studiul a constatat
procentajul respondenţilor care au descoperit niveluri de zgomot extrem de enervant au
crescut rapid ca nivelul de zgomot a crescut de mai sus despre 37dbA (cu privire la nivelul
de o conversaţie).

10. PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE AL INSTALAŢIILOR EOLIENE.

Energia eoliană este o sursă de energie reînnoibilă generată din puterea vântului.
Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a pamântului de către soare, fapt care
creează mişcări de aer. Mişcarea maselor de aer se formează datorită temperaturilor
diferite a două puncte de pe glob, având direcţia de la punctul cald spre cel rece.
Aero-generatorul utilizează energia cinetică a vântului pentru a antrena arborele
rotorului său: aceasta este transformată în energie mecanică, care la rândul ei este
transformată în energie electrică de către generatorul cuplat mecanic la turbina eoliană.
Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, dacă turbina şi generatorul au viteze de
acelaşi ordin de mărime, fie se poate realiza prin intermediul unui multiplicator de viteză.

12
Stocare
acumulatori

Reţea de
Energie
Energie Energie distribuţie
electrică
cinetică mecanică
generator
vânt rotor Sarcini
izolate
(ex: localităţi
izolate)
Figura 5
În sfârşit, există mai multe posibilităţi de a utiliza energia electrică produsă: fie este
stocată în acumulatori, fie este distribuită prin intermediul unei reţele electrice, fie sunt
alimentate sarcini izolate. Sistemele eoliene de conversie au şi pierderi. Astfel, se poate
menţiona un randament de ordinul a 59 % pentru rotorul eolienei, 96% al multiplicatorului.
Trebuie luate în considerare, de asemenea, pierderile generatorului şi ale eventualelor
sisteme de conversie.
Diagrama de transmisie a energiei pentru o instalaţie eolienă.

Mecanism de Convertor de Consumator/Reţea


transmisie Generator putere
electric

Figura 6

13
Elementele componente ale unei instalaţii eoliene
sunt:
1. Pale - Forma si concepţia lor este esenţiala pentru a
asigura forţa de rotaţie necesara. Acest design este
propriu fiecărui tip de generator electric.
2. Nacela - Conţine generatorul electric asigurând şi o
protecţie mecanica
3. Pilon - Asigura structura de susţinere si rezistenta a
ansamblului superior.
4. Fundaţie - Asigura rezistenta mecanica a generatorului
eolian.
În scopul evaluării resursei de energie eoliană din locul unde se doreşte
amplasarea turbinei sunt necesare măsurători continui pe perioade extinse, în toate cele
patru anotimpuri (aproximativ timp de 18 luni), cu un anemometru. Acesta măsoară nu
numai viteza, ci şi sensul şi direcţia vântului, înregistrându-le pe un calculator pentru
analize ulterioare.

11. Clasificarea turbinelor eoliene in funcţie de orientarea axului.

Există mai multe tipuri de eoliene. Se disting însă două mari familii în funcţie de
orientarea axului :
- eoliene cu ax vertical ;
- eoliene cu ax orizontal.
Indiferent de orientarea axului, rolul lor este de a genera un cuplu motor pentru a antrena
generatorul.

14
Eoliene cu ax vertical.
Pilonii eolienelor cu ax vertical sunt de talie mică, având înălţimea de 0,1 - 0,5[m]
din înălţimea rotorului. Aceasta permite amplasarea întregului echipament de conversie a
energiei (multiplicator, generator) la piciorul eolienei, facilitând astfel operaţiunile de
întreţinere. În plus, nu este necesară utilizarea unui dispozitiv de orientare a rotorului, ca în
cazul eolienelor cu ax orizontal. Totuşi, vântul are intensitate redusă la nivelul solului, ceea
ce determină un randament redus al eolienei. În plus, aceste eoliene trebuiesc antrenate

pentru a porni, pilonul fiind supus unor solicitări mecanice importante. Din aceste motive,
în prezent, constructorii de eoliene s-au orientat cu precădere către eolienele cu ax
orizontal.
Cele mai răspândite două structuri de eoliene cu ax vertical se bazează pe
principiul tracţiunii diferenţiale sau a variaţiei periodice a incidenţei.
• Rotorul Savonius în cazul căruia, funcţionarea se bazează pe principiul tracţiunii
diferenţiale. Eforturile exercitate de vânt asupra fiecăreia din feţele uni corp curbat au
intensităţi diferite. Rezultă un cuplu care determină rotirea ansamblului.

Figura 8 Schema de principiu a rotorului Savonius

• Rotorul lui Darrieus se bazează pe principiul variaţiei periodice a incidenţei. Un profil


plasat într-un curent de aer, în funcţie de diferitele unghiuri, este supus unor forţe ale căror
intensitate şi direcţie sunt diferite. Rezultanta acestor forţe determină apariţia unui cuplu
motor care roteşte dispozitivul.

15
Figura 9 Schema rotorului Darrieus Figura 10 Imaginea unei eoliene Darrieus

Eoliene cu ax orizontal .
Există două categorii de eoliene cu ax orizontal:
• Amonte: vântul suflă pe faţa palelor, faţă de direcţia nacelei. Palele sunt rigide, iar rotorul
este orientat, cu ajutorul unui dispozitiv, după direcţia vântului.
• Aval: vântul suflă pe spatele palelor, faţă de nacelă. Rotorul este flexibil şi se auto-
orientează.
Funcţionarea eolienelor cu ax orizontal se bazează pe principiul morilor de vânt. Cel
mai adesea, rotorul acestor eoliene are trei pale cu un anumit profil aerodinamic, deoarece
astfel se obţine un bun compromis între coeficientul de putere, cost şi viteza de rotaţie a
captorului eolian, ca şi o ameliorare a aspectului estetic, faţă de rotorul cu două pale.
Eolienele cu ax orizontal sunt cele mai utilizate, deoarece randamentul lor aerodinamic
este superior celui al eolienelor cu ax vertical, sunt mai puţin supuse unor solicitări
mecanice importante şi au un cost mai scăzut.
Palele eolienelor cu ax orizontal trebuiesc
totdeauna, orientate în funcţie de direcţia şi forţa vântului.
Pentru aceasta, există dispozitive de orientare a nacelei pe
direcţia vântului şi de orientare a palelor, în funcţie de
intensitatea acestuia.

16
În prezent, eolienele cu ax orizontal cu rotorul de tip elice, prezintă cel mai ridicat
interes pentru producerea

de energie electrică la scară industrială.

12. Clasificarea eolienelor in funcţie de putere.

Eolienele pot fi clasificate în funcţie de puterea lor:


Clasificarea eolienelor Diametrul palelor Puterea nominală
în funcţie de putere
Mică putere <12 m < 40 kW

Medie putere 12 la 45 m 40kW la 1 MW

Mare putere > 46 m > 1 MW

Principalele două caracteristici ale turbinelor eoliene ar trebui să fie simplitatea şi


robusteţea.
Simplitatea ar trebui să fie cât mai mare, deoarece ea ar permite, în afară de costuri
minime , o fiabilitate ridicată. Este deci necesar ca în construcţia maşinilor să eliminăm la
maximum elementele mobile, să eliminăm influenţa variaţiilor de direcţie ale vântului.
Robusteţea unei maşini eoliene este legată în primul rând de condiţiile în care
lucrează, respectiv în exterior, fiind expuse la intemperii de tot felul : ploaie, zăpadă,
chiciură, gheată, praf etc. Trebuie de asemenea să suporte toate variaţiile de viteză şi
direcţiile vântului. De fapt robusteţea este legată de simplitate.
Ar mai fi de adăugat o calitate anexă, dar deloc de neglijat în ziua de azi ; aceea a
esteticii produsului, a integrării acestuia în mediul natural a nepoluării estetice.

17
13. Bibliografie:

[1]http://www.wwindea.org/home/images/stories/pdfs/worldwindenergyreport2010_s
.pdf

[2]http://www.adevarul.ro/actualitate/Forta-vantului-castiga-energiei-
regenerabile_0_37796665.html

[3] http://ltnbenergie.webgarden.ro/menu/tipuri-de-energie/11-energia-eoliana

[4]http://www.naturenergy.ro/index.php?pag=7&id=102&titlu_pagina=Energia
%20eoliana%20-%20harta%20resurselor%20de%20vant%20ale%20Romaniei

[5]http://www.agir.ro/univers-ingineresc/energia_eoliana_1255.html

[6]http://www.naturenergy.ro/index.php?pag=7&id=102&titlu_pagina=Energia
%20eoliana%20-%20harta%20resurselor%20de%20vant%20ale%20Romaniei

[7]http://www.jurnalul.ro/stiri/externe/china-a-devenit-lider-mondial-la-energia-
eoliana-574816.html

[8]http://www.energieeoliana.org/america-lider-la-energia-eoliana/

[9]http://www.wwindea.org/home/images/stories/pdfs/worldwindenergyreport2010_s
.pdf

[10]http://revgeographia.wordpress.com/2008/05/27/energia-alternativa/

[11]http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/capacitatea-instalata-pentru-productia-
de-energie-eoliana-ar-putea-ajunge-la-1000-mw-in-2011-14.html

[12]http://www.elpais.com/articulo/economia/energia/eolica/coloca/primera/vez/marz
o/principal/fuente/generacion/electrica/elpepueco/20110331elpepueco_11/Tes

18