Sunteți pe pagina 1din 2

Metode de repartizare a cheltuielilor indirecte

I. Metoda coeficientului unic


Se cunosc urmatoarele date:
- cheltuieli indirecte de repartizat 213.500 lei
- baza de repartizare 528.000 lei din care:
318.000 lei pt. produsul A
210.000 lei pt. produsul B.
Sa se repartizeze cheltuielile indirecte pe cele 2 produse.

II. Metoda selectiva, varianta coeficientilor multipli


SC "BETA" SA a obtinut in cursul exercitiului un numar de patru produse (A, B, C, D) cu
urmatoarele retributii directe:
A 7.560.000 lei
B 10.200.000 lei
C 6.480.000 lei
D 12.120.000 lei
In cadrul sectiei I cheltuielile indirecte de repartizat se refera la:
● Cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajului, lei - 8.332.500
● Cheltuieli generale ale sectiei, lei...............................- 5.332.800
Baza de repartizare o reprezinta Retributiile directe, localizate pe purtatorul de cost, in valoare
totala de lei 36.360.000.
Sa se realizeze repartizarea celor doua structuri de cheltuieli indirecte (CIFU si CGS) in
cadrul sectiei I, conform metodei selective, varianta coeficientilor multipli.

III. Metoda suplimentării, varianta selectivă


Cheltuielile indirecte de producţie de repartizat şi mărimea bazelor de repartizare la o entitate
economică se prezintă astfel:
Întreprinderea fabrică 3 produse: A, B si C, având ca centre de responsabilitate: S1, S2, S3, după
cum urmează:
 în S1 se fabrică cele trei produse
 în S2 se fabrică produsele A şi C
 în S3 se fabrică produsele A şi B

Nr. EXPLICAŢII CENTRUL DE RESPONSABILITATE


crt. S1 S2 S3
1. Cheltuieli indirecte de producţie de 187,80 312 239
repartizat, din care:
- CIFU 98 146 151
- CGS (cheltuieli generale ale secţiei) 89,80 166 88
2. Mărimea bazei de repartizare 102 247 183
pentru CIFU
-bA 50 175 120
- bB 30 - 63
- bC 22 72 -
3. Mărimea bazei de repartizare 154 310 245
pentru CGS
Metode de repartizare a cheltuielilor indirecte

Nr. EXPLICAŢII CENTRUL DE RESPONSABILITATE


crt. S1 S2 S3
-bA 65 190 112
- bB 47 - 133
- bC 42 120 -
Să se repartizeze cheltuielile indirecte aplicând metoda suplimentării, varianta selectivă.

IV. Metoda diviziunii prin intermediul cifrelor de echivalenţă

SC „ALFA”SA obţine din aceeaşi materie primă, prin acelaşi proces de fabricaţie, un număr de
patru sortimente de produs finit (A, B, C, D) în cantităţile şi caracteristicile menţionate în tabelul
urmator. Nivelul total al abaterilor indirecte de repartizat este de 19.473.500 lei.

Produ Cantitate obţinută Cheltuieli indirecte Nivelul individual al Nivelul


sul (în unităţi totale de repartizat caracteristicii comune pe caracteristicii alese
naturale) fiecare produs drept bază
1-n Q1,Q2,….Qn C1, C2,…Cn Cm
A 9500 400 300
B 9300 600 300
C 15000 500 300
D 17500 800 300
Total - 19.473.500 - 300
Sa se repartizeze cheltuielile indirecte utilizand metoda diviziunii prin intermediul cifrelor de
echivalenţă.