Sunteți pe pagina 1din 34

Cuprins

Motivaţie,explicatii…………………………………………………………...pag.2
Sinteza raportului……………………………………………………………..pag.2
CAPITOLUL I – Prezentarea Organizaţiei.………………...................…….pag.3
Fişa de prezentare/ Sectorul de activitate………………………………..........pag.3
Istoric…………………………………………………………………….........pag.4-5
Obiectul de activitate..………………………………………………………...pag.5
Sediul…………………………………………………………………….........pag.5
Analiza evoluţiei principalilor indicatori……………………………………...pag.5
CAPITOLUL II……………………………………………………………....pag.6
2.1 Managementul Organizaţiei……………………………………………….pag.7
2.2 Personalul Organizaţiei……………………………………………………pag.8
2.3 Piaţa Organizaţiei………………………………………………………….pag.9
2.4 Oferta Organizaţiei………………………………………………………...pag.9
2.5 Consumatori şi clienţi……………………………………………………...pag.13
2.6 Dimensiunea şi structura pieţei…………………………………………….pag.14
2.7 Dinamica pieţei…………………………………………………………….pag.15
2.8 Concurenţa…………………………………………………………………pag.15
2.9 Probleme specifice-Agenţie de turism……………………………………..pag.16-32
CAPITOLUL III – Raportul de stagiu………………………………………..pag. 32-34

1
MOTIVAŢIA

Am ales agenţia de turism CLIVEN TURISM, pentru a efectua stagiul de practică în


perioada de 21iunie-2 iulie, cu scopul de a întreprinde cunoştiinţe despre lucrul ‚într-o agenţie
de turism prin aplicarea cunoştiintelor teoretice deprinse în facultate semestrul acesta.
Pe parcursul efectuarii practicii nu am întâmpinat nici un fel de probleme şi am avut ocazia să
observ cum teoria învatata la cursuri se îmbina cu practica unui loc de muncă într-o agenţie de
turism.
Aşa cum m-am asteptat întreg personalul agenţiei au fost foarte cooperativi şi
întelegatori în puţinele clipe pe care le aveam libere la dispoziţie datorită perioadei aglomerate
de cereri din partea clienţilor.

SINTEZA RAPORTULUI

Lucrarea de faţă este o analiză a activităţii agenţiei de turism CLIVEN TURISM,


agenţie la care mi-am desfăşurat stagiul de practică.
Agenţia de turism se menţine în topul celor mai căutate agenţii de turism din Iaşi,înca de la
înfiinţare,in anul 2000.
Activităţile prestate de agenţia de turism “CLIVEN” sunt organizarea şi
comercializarea de servicii turistice interne şi internaţionale, conceperea şi comercializarea de
produse turistice sau componente ale acestora în nume propriu, Rent-a-car, comercializarea de
bilete de avion (ticketing).
Piaţa ţintă sau segmentul de consumatori căruia agenţia “CLIVEN TURISM”se
adresează este destul de mare: tineri, vârstnici, familii, atât din oraşul Iaşi cât şi din ţară.
Fiecare client este tratat cu seriozitate şi în conformitate cu dorintele acestuia.

2
CAPITOLUL I
PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

1.1. Sectorul de activitate

Agenţia îşi desfăşoară activitatea în sectorul prestărilor de servicii turistice, oferind o


gamă largă de servicii clientilor atât persoane fizice cât şi juridice, prin intermediul unui
personal foarte bine pregătit, având competenţa necesară abordării fiecărei situaţii aparute.

Date de identificare
CLIVEN TURISM - Travel Agency
Adresa:Str.Stefan cel Mare, nr.8-12, Iaşi-700063, ROMÂNIA
Fax : +40-232-258324
Telefon: 0232-258326
RDS: +40-332-808136; 808137
E-mail: office@cliven.ro
Web page: www.cliven.ro

Denumirea agentului economic: S.C.„FIRST MINUTE TRAVEL” S.R.L.


Denumirea agenţiei de turism: CLIVEN TURISM
Sediul :IAŞI, Pta. Voievozilor, nr.26, bl. C4, sc. C, et. 3, ap. 9
Punct de lucru: IASI, Bd. Stefan cel Mare, nr. 8-12
Nr. certificat de înmatriculare: J 22/3589/2008.
Sediul agenţiilor de turism : IAŞI.
Licenţă de turism : Categoria A 2557/10.06.2000.
Personal total : 5.
Sectorul de activitate: turism 7090 CAEN

1.2 Scurt istoric

Firma SC.”FIRST MINUTE” SRL a aparut pe piaţa în anul 1998, pentru ca ulterior în
anul 2000 ia nastere agenţia de turism “CLIVEN TURISM”. În momentul înfiinţării firmei
.SC.”FIRST MINUTE” SRL capitalul acesteia era de 2000 ron(20 milioane lei vechi) şi
angajaţi în număr de trei, fiind o societate cu răspundere limitată.
Agenţia de turism este membru ANAT si agent acreditat IATA fapt ce constituie un
avantaj în atragerea consumatorilor de produse turistice ,dovedit prin numărul mare de clienţi
care apeleaza la serviciile agenţiei în cauza.În timp numarul angajatilor a crescut de la 3 la
6,devenind astfel un personal capabil să răspundă unui număr mai mare de cereri din partea
clienţilor.

Denumirea, forma, sediul şi durata societaţii conform contractului de societate şi


statut

Art. 1 Părţile contractante au convenit constituirea în Romania a unei societăţi


comerciale cu raspundere limitată, cu denumirea S.C.CLIVEN TURISM S.R.L ce îsi va

3
desfăşura activitatea în conformitate cu legea română şi prezentul statut, care este parte
integranta a contractului de societate. Societatea se înfiinţează ca societate cu răspundere
limitată în toate actele si publicaţiile emanate, după denumire se vor înscrie cuvinele
„ Societate cu răspundere limitată” sau iniţialele „S.R.L.”, sediul, numărul de înregistrare în
Registrul Comerţului, capitalul social şi Codul fiscal. Societatea garantează obligaţiile sociale
cu patrimoniul social, asociaţii fiind obligaţi doar la plata părţilor sociale.
Art. 2.-Denumirea- Societatea se va numi „CLIVEN TURISM”-În toate actele,
anunţurile şi publicaţiile privind activitatea societătii, aceasta va fi cunoscută prin acest nume
şi prin numărul de înregistrare din Registrul Comerţului;

.
1.3 Obiectul de activitate/ Statutul societăţii

Art. 3. Societatea se înfiinţează pe durata nedeterminată

OBIECTUL DE ACTIVITATE al firmei SC ”FIRST MINUTE TRAVEL” SRL. se


încadrează în clasa 709-7090 CAEN Turism
Activităţile prestate de agenţia de turism “CLIVEN” sunt:
*organizarea şi comercializarea de servicii turistice interne şi internaţionale;
*conceperea şi comercializarea de produse turistice sau componente ale acestora
în nume propriu;
*Rent-a-car;
*comercializarea de bilete de avion (ticketing).

1.4 Sediul agenţiei se află în Iaşi, Pta. Voievozilor, nr.26, bl. C4, sc. C, et. 3, ap. 9.
Punctul de lucru se afla în Iaşi, Bd. Stefan cel Mare, nr. 8-12.
Agenţia de turism “CLIVEN TURISM” este o societate comercială cu nivel local de
dezvoltare deoarece nu prezintă nici un alt punct de lucru în nici o altă regiune a ţării.

1.5 Analiza evoluţiei principalilor indicatori:

Cifra de afaceri. În anul 2009 cifra de afaceri era de peste 900.000 RON,astfel
detinând o cota de piaţa de aproximativ 18 la sută.În acest an se asteaptă o scădere drastică a
cifrei de afaceri a companiei datorită crizei economice prezentă la nivel international,criză ce
afectează toate domeniile economice inclusiv turismul.
Veniturile
Comisioanele pentru produsele turistice vândute vor constitui principala sursă de
venituri. Se va obţine venituri şi din vanzarea de pachete turistice, vânzarea de bilete de avion
şi din transportul turistilor.
Pentru a-şi desfăşura activitatea agenţia deţine următoarele active, destinate să
servească o perioadă îndelungată în activitatea unităţii patrimoniale şi care nu se consumă la
prima utilizare.
A. Active-necorporale
 Cheltuieli de constituire (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare;
 cheltuieli de prospectare a pieţei şi publicitate legate de constituirea sau
dezvoltarea unităţii;cheltuieli de altă natură legate de înfiinţarea şi extinderea
activităţii unităţii patrimoniale);

4
 Cheltuieli de dezvoltare (cheltuieli ocazionate de efectuarea unor lucrări sau
obiective de cercetare strict individualizate, care reprezintă garanţia realizării
eficienţei scontate de pe urma acestora pentru necesităţile proprii ale unităţii
patrimoniale);
 Licenţa;
 Programe informatice;
 brevet de turism
.
B. Active –corporale
 Spaţiul în care agenţia îşi desfăşoară activitatea
 Mijloace de transport (automobilele din departamentul rent-a-car, autocarele);
 Mobilier (birourile personalului, scaune, mese,dulapuri etc.);
 Aparatură birotică;
 Calculatoare, imprimante, fax-uri;
 Telefoane fixe şi mobile;
 Aparat de aer condiţionat;
 Alte imobilizări corporale.
Poliţa de asigurare se încheie pe o durată de 1 an, iar suma asigurată este de 45.000 EUR
pentru agenţiile touroperatoare.
Profitul
Rata profitului net este în jur de 8-9% din cifra de afaceri. Profitul brut nu depăşeşte
10% din cifra de afaceri.
Numarul personalului: 6 angajaţi cu salarii medii

5
CAPITOLUL II

2.1 Managementul organizatiei

ORGANIGRAMA

Director general

Administrator Director Marketing

Contabil Secretara

Agentii de turism

Ghid

Structura organizatorica

Agenţia cuprinde:
a . Compartimentul Turism;
b. Compartimentul Transport;
c. Compartimentul Contabilitate.

a. Compartimentul Turism are principalele atribuţii de serviciu:


-primiri de turişti străini în România- servicii de incoming
-trimiteri de turişti români în străinătate-servicii de outgoing
-vânzare de programe turistice;
-realizare de programe la cerere şi pachete de servicii pentru simpozioane, conferinţe de
afaceri, etc.;
-intermedieri vize turistice;
-asigurări medicale.
Compartimentul care se ocupă cu primirea turiştilor străini în România are
următoarele atribuţii:

6
-contractarea spaţiilor de cazare cu prestatorii interni;
-contractarea serviciilor de transport auto;
-realizarea de circuite turistice pentru piaţa externă;
-contractarea şi închirierea contractelor de agrement cu partenerii externi;
-derularea contractelor încheiate cu prestatorii interni şi externi şi urmărirea plăţilor şi a
încasărilor pe diferite perioade de timp (lună, trimestru, semestru, an).
În ceea ce priveşte compartimentul care se ocupă de trimiterea turiştilor români în
străinătate, are următoarele atribuţii:
-contractarea de spaţii de cazare la staţiuni şi hoteluri din străinătate şi de programe turistice
(excursii, vacanţe);
-realizarea de programe turistice externe pentru turiştii români (individual sau grupuri);
-planificarea rezervărilor pe curse de transport auto;
-studiul pieţei locale şi corelarea preţului la excursii interne;.

Compartimentul de vânzări are sarcinile următoare:


-cunoaşterea în detaliu a programelor turistice, serviciilor de cazare, de transport ce fac parte
din oferta agenţiei de turism “CLIVEN TURISM”;
-legătura strânsă cu clientela şi informarea ei despre condiţiile de înscriere şi calitatea
serviciilor oferite;
-întocmirea documentelor necesare turistului pentru serviciile cumpărate (chitanţe, documente
de călătorie etc.);
-efectuarea de rezervări, urmărirea deconturilor;
-alte servicii.
Compartimentul programe la cerere şi activităţi speciale, are următoarele atribuţii:
-pregătirea materialelor specifice participării la târguri de turism;
-alcătuirea programelor turistice la cerere şi detalierea manifestărilor ocazionale (conferinţe,
simpozioane, activităţi sportive) care presupun următoarele servicii:
-transport auto sau aerian;
-cazare şi masă în hoteluri;
-ghid însoţitor.
-contractarea, derularea şi supravegherea programelor specifice şi urmărirea eficienţei lor
economice.

b.Compartimentul Transport are urmatoarele atribuţii:


-transporturi de persoane;
-transfer turistic auto;
-excursii incoming, outgoing tour-operator.

c. Compartimentul Contabilitate are urmatoarele atribuţii:


-asigurarea gestionării şi evidenţa întregului patrimoniu al agenţiei;
-întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli;
-întocmirea situaţiilor financiar-contabile;
-înregistrarea tuturor documentelor specifice (chitanţe, facturi, ordine de plată);
-întocmirea balanţelor, bilanţurilor pe trimestru şi pe an;
-stabilirea şi menţinerea de contacte cu unităţile bancare şi administraţiile teritoriale şi
centrale;

7
-umarirea plăţii impozitelor legale şi depunerea la timp a balanţelor, bilanţurilor şi a altor
situaţii financiar-contabile şi statistice;
-întocmirea dosarelor de angajare a personalului şi evidenţa cărţilor de muncă;
-alte atribuţii specifice activităţilor financiar-contabile, de personal şi administrativ.

Un departament important în agenîie este cel de TICKETING si cel de rent-a-car:

Agenţia este acreditată IATA şi oferă soluţii complete cerinţelor clienţilor săi: planificarea
călătoriilor, efectuarea rezervărilor şi emiterea biletelor pe companiile aeriene. Sistemele
de rezervări folosite permit oferirea unor servicii rapide, eficiente şi de încredere.

Departamentul de rent-a-car: oferă un serviciu relativ nou pe piaţa Iaşului şi anume


cel de a închiria un autoturism confortabil cu sau fără şofer pe o perioadă de timp. Acest
departament vine în ajutorul oamenilor de afaceri pentru a le putea oferi o mai mare libertate
de mişcare.

Managerul:
Principalul manager al agenţiei “CLIVEN TURISM” este Dl .Dan Podoleanu.
Funcţiile acestuia fiind de organizare, coordonare şi conducere a întregii activităţi, planificare
a activităţilor agenţiei, selecţionarea şi pregătirea personalului agenţiei, analizarea şi
aprobarea situaţiilor întocmite de compartimentele din subordine (necesarul de materiale,
maşini, aparatură electrică şi electronică, aprovizionarea propriu-zisă cu piese de schimb,
salarii, balanţe şi bilanţuri financiar-contabile), fundamentarea şi implementarea programelor
de marketing, coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri, elaborarea
strategiilor de dezvoltare ale agenţiei.

2.2 Personalul organizatiei:

Personalul agenţiei este format din:


1. Directorul agenţiei cu atestat de limbă străină şi cursul de manager
2. Director de marketing
3. Administratorul
4. Agenţi de turism- cu studii superioare sau cu atestat de agent de turism
5. Contabil-
6. Secretara-
7. Angajaţi sezonieri (în special ghizi).
Managerul general are în subordine un personal format din 5 angajaţi specializaţi în
turism.
Directorul de marketing- se ocupă cu promovarea agenţiei CLIVEN,prin mijloacele
mass-media si alte instrumente publicitare.
Agenţii de turism,care sunt in numar de 2 au următoarele atribuţii: formarea
itinerariilor; studiul programelor de voiaj; alcătuirea devizului estimativ al costurilor pentru
serviciile prestate; organizarea serviciilor de receptivitate, de primire şi de acces a turiştilor, în
limita atribuţiilor sale; studiul serviciilor agenţiilor corespondente; păstrarea în fişiere
structurate a informaţiilor referitoare la hotelurile existente, itinerariile vizitelor şi excursiilor
cuprinse în oferta agenţiilor corespondente, tour-urile ce se efectuează, mersul trenurilor şi
cursele regulate, la instrucţiunile cu caracter valutar, vize, paşapoarte, asigurări.

8
Toate aceste activităţi sunt coordonate şi planificate de directorul agenţiei de turism.
Contabilul: îndeplineşte sarcinile de efectuare a contabilităţii primare cât şi pe cele
referitoare la efectuarea contabilităţii finale ;gestionarea şi evidenţa întregului patrimoniu al
agenţiei; păstrarea în fişiere structurate a informaţiilor referitoare la hotelurile existente,
itinerariile vizitelor şi excursiilor cuprinse în oferta agenţiilor corespondente, tour-urile ce se
efectuează, mersul trenurilor şi cursele regulate, la instrucţiunile cu caracter valutar, vize,
paşapoarte, asigurări. ;înregistrarea tuturor documentelor specifice.
Agentul de ticketing: caută cea mai bună şi mai scurtă rută aeriană pentru destinaţia
propusă de client;caută să obţină cel mai bun preţ ;consiliază clientul în legătură cu ruta
dorită.
Angajaţi sezonieri/colaboratori: ghid turistic, şofer autocar, promoteri.

2.3 Piaţa organizaţiei

Agenţia de turism „ CLIVEN TURISM” are o experienţă de 10 ani în domeniu.O dată


cu trecerea timpului, agenţia şi-a creat un renume pe care şi-l păstrează, clienţii apelând cu
încredere la produsele şi serviciile acesteia.
Piaţa organizaţiei este constituită din persoane fizice şi juridice din judeţul Iaşi si nu numai
care apelează la agenţie pentru satisfacerea unor dorinţe sau pentru îndeplinirea unor nevoi.
Agenţiile de turism medii şi mici, printre care se încadrează şi agenţia CLIVEN TURISM
luptă pentru o cotă cât mai bună în cadrul segmentului de piaţă reprezentat de agenţiile mici şi
mijlocii şi de persoanele fizice. Această piaţă are o evoluţie oscilantă, în funcţie de zone, iar
previziunile pentru viitor prevăd o tendinţă ascendentă a cererii, mai ales în contextul dezvoltării
turismului şi în mediul rural .
Piaţa agenţiilor de turism din Iasi şi-a continuat ascensiunea, având o evoluţie stabilă pe
parcursul întregului an.
Agenţia„ CLIVEN TURISM” abordează piaţa turistică pe segmente:
 adolescenţi până în 18 ani:
 tineri 18 – 30 de ani;
 familii cu copii;
 pensionari.
Criteriile după care se face segmentarea în cadrul firmei sunt: scopul călătoriei,
avantajele căutate de către turişti, comportamentul turiştilor şi tariful. Există, de altfel, o
strânsă legătură între aceste variabile. Tariful este considerat ca fiind o variabilă – cheie în
segmentarea pieţei, datorită faptului că o mare parte din consumatorii de turism sunt foarte
sensibili la tarif.

2.4 Oferta organizatiei

Agenţia oferă o gama variată de servicii pentru toţi clienţii săi.


Din oferta unei agenţii de turism fac parte de obicei mai multe sau toate serviciile
următoare:
 tabere şi programe educaţionale pentru elevi şi studenţi;
 sejururi internaţionale şi interne în sistem hotelier;
 circuite interne şi mai ales internaţionale;
 transport turistic cu mijloace de transport proprii în ţară şi străinătate;
 rezervări de bilete pentru avion;

9
 asigurări medicale.

2.4.1 SERVICIILE DE CAZARE

CLIVEN TURISM deţine variante de cazare în principalele oraşe şi regiuni turistice ale
României dar şi din străinătate. Pentru fiecare unitate de cazare oferă informaţii privind
condiţiile de cazare, preţurile serviciilor turistice oferite şi fotografii.Sunt cuprinse hoteluri,
moteluri, pensiuni agroturistice, cabane, vile particulare, case de vacanţă, apartamente
închiriate în regim hotelier etc.

Agenţia “CLIVEN TURISM”are momentan puse în vanzare urmatoarele oferte:

2.4.2. OFERTA DE PROGRAME TURISTICE INTERNE

Sejur: Litoral 2010 Romania - Litoralul Mării Negre este cea mai importantă zonă
turistică a României, având în vedere numărul de turişti români şi străini care îl vizitează
anual.Agenţia oferă serviciile celor mai importante staţiuni cum ar fi: Mamaia,
Neptun,Costineşti, Jupiter, Eforie, Saturn, Olimp,Venus (exemple de programe sunt prezente
în anexe...).
Week-end la Cernauti:
Perioade:
29.06.2010 - 30.09.2010 cu tarife incepand de la: 60 Euro
Unitati Cazare disponibile: Bukovinska Zirka

Hotelul Bukovinska Zirka a fost deschis în 2003 si până în prezent este unul dintre cele mai
frumoase şi moderne hoteluri din regiunea Cernăuti.

Facilitati Incluse in Tarif: transport microbuz, cazare 1 noapte în camera dublă + mic dejun,
ghid.

Program:Plecare în fiecare sâmbată dimineata pe traseul Iaşi - Cernăuti.

Cazare la Hotel Bukovinska Zirka lângă Cernăuti.

Duminica: mic dejun. În jurul prânzului plecare pe traseul Cernăuti - Iaşi.

2.4.3OFERTA DE PROGRAME TURISTICE EXTERNE


În anul 2010 ,in aceasta perioada agenţia de turism are spre vânzare numeroase pachete
turisitice externe cum ar fi:
 Tabara la Rimini – autocar
Localitate: Rimini
Facilităţi Incluse in Tarif:
Tarife de la: 369 EUR.
Azi oraşul Veneţia este împărţit în sase cartiere: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San
Marco, Cannaregio şi Castello, cuprinzând 118 insule, 354 poduri si 177 canale.
Piaţa San Marco poate fi considerată „centrul centrului" oraşului, una din cele mai frumoase
din lume. Aici se gaseste Basilica San Marco, Palatul Ducal si Campanilla - clopotnita

10
basilicii. Un alt simbol al oraşului este Podul Rialto unde se află cele mai frumoase suveniruri.
Canalele principale ale orasului sunt: Canal Grande şi Canale della Giudecca. Primul împarte
oraşul în două trasand un S, al doilea separă centrul vechi de insula Giudecca.
Veneţia este principalul oraş al regiunii Veneto şi al Italiei nord-orientale, fiind totodata
capitala provinciei cu acelaşi nume. Întregul oras (şi intreaga lagună) au fost declarate în 1979
patrimoniu al umanităţii de catre UNESCO.
Republica Veneţia a fost ţi este cunoscută şi sub următoarele nume: "Republica Sfantului
Marcu" (La Repubblica di San Marco), "Republica Leului" (La Repubblica del Leone),
"Preasenina" (Serenissima) etc.
Florenţa (Firenze) este capitala Toscanei si este situată pe malul raului Arno. Pentru
importanţa sa culturală, Florenţa a fost denumită "Atena Italiei". Deţine numeroase clădiri,
monumente şi opere de artă ale Renasterii. Centrul istoric vechi din Florenta a fost înscris în
anul 1982 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Ravenna este capitala a provinciei cu acelaşi nume în regiunea Emilia- Romagna din Italia.
Oraşul a fost capitala unui exarhat bizantin. Monumentele paleocrestine din Ravenna au fost
înscrise în anul 1996 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Aici se află şi
mormântul lui Dante.
Ziua 1 - Fermecătorul oras Budapesta
Întalnire cu însoţitorul de grup la ora şi locul stabilit în diagrama de plecări (anexata pe
pag. următoare) în vederea îmbarcării şi deplasării spre destinaţia Budapesta. Ajungem
în cursul serii la Budapesta, unde putem admira într-un scurt tur panoramic de oraş:
Piaţa Milenium cu Monumentul Eroilor şi Palatul Huniazilor, Biserica Sf Stefan şi
Vechea Cetate a Budei precum şi frumoasele poduri arcuite peste Dunare: Podul cu
Lanţuri, Podul Elisabeta şi Podul Libertăţii, Podul Margareta. Cazare Budapesta hotel
2*.
Ziua 2 - Spre Italia...
Mic dejun. Plecare spre Italia. În cursul serii se ajunge la Lido di Jeselo. Cazare în
zona Lido di Jeselo hotel de tineret.
Ziua 3 - Frmuseţi veneţiene...
Mic dejun. Prima parte a zilei o dedicăm vizitării Veneţiei. Ne îndreptăm spre Punta
Sabbioni pentru a ne îmbarca pe vaporaşul catre Veneţia. O dată ajunsi în Piata San
Marco admirăm Campanilla, Procuratiile, Palatul Dogilor, Basilica San Marco.
Program liber pentru suveniruri langa Ponte Rialto. În cursul după-amiezii plecare spre
Rimini. Sosire şi cazare hotel de tinereret în zona Rimini. Cina.
Ziua 4 - Plajă la Marea Adriatică
Mic dejun. Program liber. Jocuri şi activităţi distractive. Plajă. Cazare hotel de tineret
în zona Rimini. Cina.
Ziua 5 - San Marino - cea mai veche republică
Mic dejun. Program liber. Jocuri şi activităţi distractive. Plajă. Opţional - excursie la
San Marino - cea mai veche republică din lume. Vă recomandăm să vizitaţi Turnul de
aparare Cesta O Fratta - cu muzeul Armelor Vechi, Muzeul figurilor de ceară, Muzeul
Curiozităţilor, Pallazzo Publico. Cazare hotel de tineret în zona Rimini. Cina.
Ziua 6 - Florenţa – oraşul Renasterii Italiene
Mic dejun. Program liber. Jocuri şi activităţi distractive. Plajă. Optional - excursie la
Florenţa - oraşul Renasterii Italiene. Vă recomandăm să vizitaţi : Catedrala Santa
Maria del Fiore, Domul, Baptisteriul, Turnul lui Giotto, Piata Senioriei veritabil
„muzeu în aer liber", Palazzo Vecchio, Galeriile Ufizzi, Ponte Vecchio. Program liber

11
pentru suveniruri langă Ponte Vechio. Cazare hotel tineret în zona Rimini . Cina
Ziua 7 - Ravenna - fosta capitală a Imperiului Roman de Rasărit
Mic dejun. Program liber. Jocuri şi activităţi distractive. Plaja. Optional - excursie la
Ravenna - fosta capitala a Imperiului Roman de Rasarit. Va recomandam sa vizitati
Piata Garibaldi cu Basilica di San Giovanni Evanghelista, Basilica di Sant' Apollinare
Nuovo, Mormantul lui Dante, Basilica di San Francesco. Cazare hotel de tineret in
zona Rimini. Cina.
Ziua 8 - Mirabilandia - unul din cele mai mari parcuri de distracţii din Italia
Mic dejun. Plecare spre Mirabilandia - unul din cele mai cunoscute parcuri de
distracţie italiene. Dintre atracţiile parcului amintim : carusel, montagne russe, plaja,
piscină, restaurant, muzică şi voie bună, toate sunt ingredientele pentru o zi reuşită de
vacanţă. În cursul după-amiezii plecare spre Trieste. Sosire şi cazare hotel 3* în zona
Trieste.
Ziua 9 - Pestera Postojna
Mic dejun. Plecare spre Slovenia. Vizită Pestera Postojna - una din cele mai
spectaculoase fenomene carstice din Europa. Ne continuăm drumul spre Budapesta
traversând Slovenia. Sosire şi cazare în Budapesta hotel 2*. În funcţie de ora sosirii vă
propunem opţional Croaziera pe Dunăre.

Ziua 10 - Din nou acasă


Mic dejun. Plecare spre Bucureşti. Ajungem în ţară seara în funcţie condiţiile de trafic
şi formalitaţile vamale.
Servicii neincluse:

• Asigurare medicală de calătorie


• Taxele de intrare la obiectivele turistice
• Bilet de intrare în parcul Mirabilandia aprox 22 €/persoană
• Alte taxe şi cheltuieli personale
• Programe opţionale

 Oferta specială Hurghada


 Oferta specială Tunisia

 Costa Brava &Costa Maresme

 Litoral 2010 Bulgaria

 Halkidiki autocar din Iasi

 Early Booking Turcia

12
2.4.4 OFERTE DE TRANSPORT ŞI RENT-A-CAR

Pentru închirieri auto, Cliven Rent-a-Car Iaşi, propune autoturisme, şoferi civilizaţi şi
experimentaţi şi un serviciu profesional, astfel încât călatoria clienţilor să fie sigură şi
relaxantă.

Autoturismele propuse sunt : Hyundai Accent 1.3; Opel Corsa 1.3 CDTI; Skoda Octavia
II 1.9 TDI; Peugeot 407 1.6 TDI; Fiat Scudo 8+1 2.0 TDI.
Tarifele(în moneda internatională-euro) sunt următoarele:
MARCA/MODEL 1-3 ZILE 4-7 ZILE 8-15 ZILE >16 ZILE
Hyundai Accent 1.3 35 32 30 25
Opel Corsa 1.3 CDTI 45 42 40 35
Peugeot 407 1.6 TDI 50 47 45 42
Skoda Octavia II 1.9 TDI 55 52 50 45
Fiat Scudo 8+1 2.0 TDI 85 80 75 67
Servicii suplimentare: GPS (+5 EUR/zi), şofer (+35 EUR/8 ore; suplimentar: 5
EUR/ora), scaun copil (+3 EUR / zi).

2.4.5.OFERTE DE BILETE DE AVION

Agenţia de turism “Cliven Turism” este reprezentant al Companiei aeriene Blue Air şi
Carpatair în Iaşi, beneficiind astfel de un plus de profesionalism pe piaţa turistică.
Oferta cuprinde bilete la toate tipurile principale de aranjamente de transport aerian cum
ar fi: inclusive tours(IT), part charter sau curse charter către toate destinaţiile lumii.
Rezervările sunt gratuite, biletele se eliberează pe loc în agenţie sau pot fi transmise prin
e-mail direct la adresa solicitată, iar pentru grupuri, tineri, vârstnici şi clienţii fideli se pot oferi
reduceri importante şi/sau bonusuri, în funcţie de compania aeriană şi de destinaţie.

2.5 Consumatori şi clienţi

Consumatorii de produse turistice ale agenţiei sunt reprezentaţi de persoane fizice şi


juridice cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi 60 de ani din judeţul Iaşi şi nu numai.Aceste
persoane dispun de venituri medii sau mari şi caută produse turistice care să le satisfacă
cerinţele.
Consumatorii pot fi:
a. -tineri , amatori în cea mai mare parte de turism cultural şi sportiv

13
b. maturi (de la 25-30 ani până la pensionare), care posedă venituri relativ mai
mari şi sunt mult mai interesaţi de condiţiile de confort
c. pensionarii. În ţările dezvoltate ei formează un segment de bază a pieţei
turistice, datorită economiilor mari şi a timpului liber de care dispun. Întrucât
sunt o categorie importantă de clienţi, firmele de turism le acordă adesea
reduceri semnificative.

Satisfacerea clienţilor este un proces de lungă durată care presupune multă atenţie şi
efort iar pentru aceasta lucrează întreaga echipă a agenţiei. Agenţia are şi clienţi fideli, cărora
le oferă discounturi pentru transport.

2.6 Dimensiunea şi structura pieţei

Piaţa reprezintă o componentă a mediului de marketing cu rol vital în existenţa şi


funcţionarea economiilor naţionale şi a economiei mondiale.
Pentru a determina dimensiunile pieţei indiferent că este potenţială sau efectivă se va
determina :
-aria pieţei - perimetrul în cadrul căruia se desfaşoară confruntarea dintre cerere şi
ofertă ;
-capacitatea pieţei - este exprimată prin intermediul mai multor indicatori :
volumul ofertei, volumul cererii, volumul tranzacţiilor pe piaţa;
-spatiul economico-geografic.
-structura pieţei - se referă la segmentele care alcătuiesc piaţa ;

1. Aria (localizarea) pieţei - cererea migrează din localităţile mici, în general, spre
localităţile mari .

2. Capacitatea pieţei - aceasta masoara consumul anual din produsul de referinţă şi


poate fi măsurată prin mai mulţi indicatori:

- volumul cererii : agenţia de turism “Cliven Turism” a reuşit să se impună pe piaţă


datorită profesionalismului şi calităţii serviciilor oferite clienţilor. Cererea este mare, dar asta
nu contează, deoarece este un lucru benefic pentru agenţie, iar angajaţii fac faţă solicităriilor
cu mult profesionalism şi tact.

- volumul ofertei . Clienţii agenţiei sunt in general persoane fizice care nu au mult timp
la dispoziţie şi solicită ajutorul agenţiei . Cele mai căutate oferte sunt: sejururile,
charterele,rezervări pentru bilete de avion.

3. Structura pieţei se stabileşte în funcţie de:

Criteriile demosociale principale aplicate în segmentarea pieţei turistice sunt :ciclul de


viaţă al familiei, naţionalitatea, nivelul de educaţie , profesia, religia ,vârsta.

În ceea ce priveşte criteriile economice, cele mai importante sunt veniturile


consumatorilor şi reacţia lor la schimbările de preţ.

14
Criteriile geografice de segmentare se referă la zonele geografice din care provin
turiştii, la categoria de habitat a zonelor turistice şi la relief.

Criteriile psihosociale au un conţinut mai complex şi permit identificarea altor categorii


interesante de clienţi:stilul de viaţă si atitudinea faţă de risc şi înclinaţia spre aventură .

4.Structura pieţei - se referă la segmentele care alcătuiesc piaţa .


Dimensiunile pieţei turistice depind de:
 numărul de consumatori;
 numărul de zile pe care aceştia le petrec în ţară, în zona sau staţiunea
respectivă;
 marimea cheltuielilor zilnice.

2.7 Dinamica pieţei

Analiza cererii şi ofertei, a modului de manifestare în timp,confruntarea şi adaptarea


reciprocă este necesară pentru evidenţierea dinamicii pieţei.

Cele mai importante aspecte legate de dinamica pieţei ce trebuie luate în considerare
sunt:desemnarea corectă a segmentului de clienţi ce este vizat de agenţie pentru că este practic
imposibil să satisfaci toţi clienţii cu acelaşi produs;menţinerea unei imagini faborabile în
vederea păstrării clienţilor fideli dar şi atragerea de noi consumatori ai produselor turistice
oferite de agenţia de turism.

Dinamica pieţei turistice este influenţată de orientarea cererii turistice la un moment dat,de
calitate, raportul dintre resurse şi nevoi;de fenomene politice si economice.
Agenţia de turism “Cliven Turism” avînd deja o experienta de 10 ani pe piaţă ,cunoaste în
mare parte tendinţele vechi în materie de turism,trebuind doar sa se adapteze noilor cerinţe pe
piaţa programelor turistice,prin crearea de oferte diversificate mereu pentru a satisface
dorinţele consumatorilor.

2.8 Concurenţa

Concurenţa se desfăşoară pe două planuri: disputarea furnizorilor; competiţia pentru


clienţi(pentru cucerirea pieţei),iar aceasta are două forme: directă şi indirectă. Cea directă are
loc între agenţiile care au produse similare,identice-diferenţierea între agenţiile concurente se
face prin calitate. Cea indirectă are loc între agenţiile care se adresează aceloraşi nevoi, sau
nevoi diferite prin oferirea de produse/serviciu diferite.
Agenţia de turism “CLIVEN TURISM” în decursul celor aproape 10 ani de existentă s-
a menţinut în topul celor mai cautate agenţii de turism prin originalitatea pachetelor
turistice,inovaţii si capabilitatea angajaţilor.

15
Principalii concurenţi ai agenţiei sunt cei din aceeasi zona din Iaşi,cum ar fi:
- AMIGO TRAVEL
Adresa: Bd Stefan cel Mare nr.4, Iaşi
Tel: +40232224202 Mobil: 0758707281 | amigotravel2010@yahoo.com
Persoana de contact: Polcovnicu Daniel
- GLOBE TOUR
Adresa: Str. Ştefan Cel Mare si Sfânt Nr. 8-12, parter, Iaşi
Tel: 0332 882 712 Mobil: 0040740971211 | 0040720877066
Fax: 0332 882 711 | office@globetour.ro | www.globetour.ro
Persoană de contact: Daniel Condrea
CHRISTIAN TOUR - BRANCH OFFICE IASI
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare si Sfânt nr.1C, Iaşi
Tel: +40 232 267 261 Mobil:
Fax: +40 232 267 263 | iasi@christiantour.ro | www.christiantour.ro
DISCOVERY TRAVEL
Adresa: Blvd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 67, Iasi
Tel: 0040232217099 | 0040332404739 Mobil: 0040730650313
Fax: 0040332404739 | discoverytravel@sedcom.ro | www.discoverytours.ro
Persoana de contact: Mihaela Chelariu
MART TRAVEL
Adresa: Str. Stefan cel Mare, nr.4, Iasi
Tel: 0232406218 | 0232406219 Mobil: 0752112538 | 0752112540
Fax: 0232406218 | office@smarttravel.ro | www.smarttravel.ro
Persoana de contact: CHERECHES SIMONA

2.9 Problemele specifice agenției tour-operatoare “CLIVEN TURISM”

2.9.1 Baza de date a agenţiei


O bază de date este o arhivă electronică pentru stocarea unor cantităţi mari de date,
care prin conţinut sunt legate unele de altele într-un mod structurat economisind spaţiu.Mai
mulţi utilizatori sau mai multe programe pot extrage informaţii în acelaşi timp din interiorul
ei.
CLIVEN TURISM deţine o bază de date complexă ce conţine numele şi datele de contact a
clienţilor agenţiei , persoanele care doresc să facă rezervări în perioada unei vacanţe sau în altă
perioadă a anului.
Pentru desfăşurarea în condiţii eficiente şi eficace a activităţii de organizare şi vânzare
pe cont propriu a pachetelor de servicii de turism sau a componentelor acestora, agenţia
CLIVEN TURISM a încheiat numerose contracte, pe bază de negociere cu diferite firme de
profil, pentru a obţine anumite avantaje şi a-şi mări gradul de profit.

16
De asemenea îşi reactualizează baza de date de fiecare dată când este nevoie, pentru a fi la
curent cu noile tendinţe ale pieţei şi a beneficia de cele mai bune tarife ale furnizorilor.

Agenţia deţine importante conturi la unele bănci cu ajutorul carora firma îsi plateste furnizorii
şi încasează banii de la consumatori.( BRD Iaşi, Raiffeisen Bank Iaşi)

2.9.2Sisteme informaționale utilizate de agenții CLIVEN

Agenţia CLIVEN TURISM în desfăşurarea activităţii sale foloseşte numeroase sisteme


informaţionale printre care se numără :

 Sistemele Front Office (sunt sisteme de prelucrare a informaţiilor care oferă


rapoarte în formă vizuală sau scrisă).Aceste sisteme pot fi folosite pentru
înregistrarea turiştilor ( prin care se preiau datele personale ale turiştilor) sau
pentru evidenţa încasărilor ( asigură procesarea tranzacţiilor şi oferă informaţii
despre debitele şi creditele în relaţie cu clienţii).
 Sisteme informatice ce utilizează internetul.Aceste sisteme informatice vin să
gestioneze activităţile desfăşurate de agenţie.Sistemele de acest tip utilizează
echipamente hardware şi software specifice în desfăşurarea acestor activităţi.Deşi
în România utilizarea acestor sisteme este similară cu activitatea de ticketing,
aceste sisteme pot fi utilizate şi în activităţi de marketing, management sau
comunicaţii.Agentia utilizează sistemul Amadeus, care oferă accesul în timp real
la sistemele de rezervări ale tuturor companiilor aeriene, putând oferi astfel cele
mai bune combinaţii de rute de zbor sub aspectul timp-tarif-confort.
 Sisteme de rezervări on-line pe site-ul agenţiei. CLIVEN este una din puţinele
agenţii turistice care oferă clienţilor posibilitatea de a face singuri rezervări în cazul
biletelor de avion, a cazării la diverse hoteluri sau la serviciul rent-a-car.Astfel
consumatorii nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul companiei, plăţile putând
fi făcute prin virament bancar sau cărţi de credit, iar documentele necesare
călătoriei vor fi livrate la domiciliu scutind astfel clientela de timp pierdut şi
disconfortul deplasării.
De asemenea compania deţine un site foarte complex www.cliven.ro în care sunt
prezentate ofertele agenţiei şi multe detalii cu referire la anumite servicii de care clientela ar
putea avea nevoie, precizându-se condiţiile necesare şi tariful acestora. Site-ul este reactualizat
de câte ori este nevoie, pentru a oferi un plus de profesionalism şi pentru a veni în ajutorul
consumatorilor cu noi informaţii.

2.9.3Aspecte ale promovării turistice

Instrumentele de promovare ale agenţiei sunt :


 pliante, broşuri şi fluturaşi distribuiţi clientelei (la diferite evenimente şi târguri
turistice sau pur şi simplu când aceştia trec pragul agenţiei) ;
 pagină web : http://www.cliven.ro/, care este actualizată în fiecare zi şi prezintă
informaţii complete despre produsele turistice comercializate de agenţie, dar şi
numeroase informaţii de profil necesare viitorilor clienţi;
 calendar şi agende personalizate oferite clienţilor la achiziţionarea produselor;
 postere: afişate în sediul firmei şi în panourile de informaţii ale diverşilor

17
furnizori direcţi sau ale agenţiilor detaliste care vând pachetele turistice ale
agenţiei;
 cărţi de vizită dispuse în spaţii special amenajate în incinta unor hoteluri,
restaurante, puncte de transport, muzee, case de cultură etc.
 panouri amplasate în apropierea agenţiei în care sunt prezentate ofertele agenţiei ;
 participarea la diferite târguri de turism .
Agentia este promovată la toate evenimentele organizate de Asociaţia Naţională a
Agenţiilor de Turism(fiind membru ANAT) şi apare pe mai multe pagini ale unor site-uri de
profil.

2.9.4Contractarea prestațiilor turistice(model)

CONTRACT DE PRESTATII TURISTICE


Intre :
A SC.”FIRST MINUTE TRAVEL” SRL, cu sediul in IASI, str. Pta. Voievozilor nr. 26, bl
C4 et. 3, ap 9, e-mail :office@cliven.ro, inregistrata la Registrul Comertului Iasi sub
nr j22/3589/2008., CUI 24849756 avand contul nr. RO39BRDE240SV13128132400, deschis
la BRD Iasi, reprezentata de DAN PODOLEANU in calitate de ADMINISTRATOR,
denumita in continuare prestator si
B. __________________________________, cu sediul in _________,
_________________________________________ tel. ____________, fax ______-
___________, inregistrata la Registrul Comertului ___________sub nr.
____/______/_______, CUI ______________, avand contul nr.
____________________________ deschis la _____________________, reprezentata de
______________________ , in calitate de ______________ , denumita in continuare
beneficiar.
Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul se obliga sa ofere servicii de cazare si prestatii turistice pentru turistii
individuali si/sau pentru grupuri de turisti ai beneficiarului ……..
Art. 2 Pretul serviciilor oferite de prestator sunt :
- Camera double - pat matrimonial Xron /noapte
55 EUR / noapte
- Camera double – 2 paturi Xron/noapte
55 EUR / noapte
- Camera single x RON/ noapte
40 EUR / noapte
In pretul cazarii sunt incluse micul dejun si cina, atat pentru turistii romani cat si
pentru cei straini .
La preturile aratate mai sus, prestatorul acorda beneficiarului un discount dupa cum
urmeaza :
între 10 – 19 turisti x cameră : 2 %
între 20 – 29 turisti x cameră : 4 %
între 30 – 39 turisti x cameră : 6 %
între 40 – 49 turisti x cameră : 8 %
mai mult de 50 turisti x cameră : 10 %
Art. 3 PLATA SERVICIILOR
Plata serviciilor se face in lei, in ziua sosirii , conform facturii emise de prestator.

18
Plata serviciilor se face de beneficiar in numerar sau cu ordin de plata din contul
beneficiarului nr________________________ deschis la ____________________ in contul
prestatorului nr. …………….. deschis la ……………. .
In cazul in care plata se face cu ordin de plata, beneficiarul va justifica data efectuarii prin
copie xerox sau fax a ordinului de plata vizat de banca .
Beneficiarul este obligat sa plateasca serviciile de cazare in cel mult 7 (sapte) zile
calendaristice de la data inceperii efective a cazarii, in caz contrar urmand sa achite
prestatorului o penalizare de 2 % din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere in
efectuarea platii.
Art. 4 DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract este valabil si isi produce efectele incepand cu data de
_______________ si pana la data de _____________, cand isi inceteaza valabilitatea.
Art. 5 RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Neexecutarea corespunzatoare si la timp a obligatiilor asumate atrage desfiintarea
prezentului contract si plata, de catre partea in culpa, a daunelor interese corespunzatoare .
Comunicarea eventualelor deficiente privind calitatea serviciilor oferite de prestator se
face in conditiile si conform procedurii prevazute in codul comercial.
Beneficiarul raspunde in solidar cu turistii sai de prejudiciile create de catre acestia
prestatorului pe durata cazarii.
Art. 6 FORTA MAJORA
Forta majora, constatata si comunicata in conditiile legii, apara de raspundere partea
care o invoca . In sensul acestui contract, constituie caz de forta majora orice eveniment
imprevizibil la data semnarii contractului (razboi, calamitati naturale, greve, restrictii legale )
si orice alt eveniment mai presus de vointa si controlul partii care il invoca si ale carui
consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca.
Art. 7 ALTE DISPOZITII
Beneficiarul va solicita, in scris, rezervarea locurilor de cazare catre prestator cu cel putin
15 zile calendaristice inainte de inceperea efectiva a cazarii.
Anularea rezervarii poate fi facuta de catre beneficiar cu cel putin 48 ore inainte de
inceperea efectiva a cazarii. In situatia nerespectarii de catre beneficiar a termenului de 48
ore, acesta va plati prestatorului, cu titlu de despagubiri, contravaloarea camerelor rezervate
pe o perioada de 2 (doua) zile hoteliere.
Structura exacta si componenta grupurilor sau a turistilor individuali vor fi comunicate, in
scris, de catre beneficiar cu 3 zile calendaristice inainte de sosirea efectiva a acestora.
Art. 8 INCETAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii :
a) prin ajungerea la termen ;
b) inainte de termen, cu acordul ambelor parti, exprimat in scris.
Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai prin acordul ambelor parti .
Prezentul contract s-a incheiat astazi ,…………………… in 2 exemplare de puteri egale,
cate unul pentru fiecare parte contractanta.
Prestator……………… Beneficiar………………

19
2.9.5 Comercializarea pachetelor turistice

CONTRACT-CADRU DE CALATORIE
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. .......... din ...........
Părţile contractante
S.C “FIRST MINUTE” , cu sediul în IASI, str. Pta. Voievozilor nr. 26, bl C4 et. 3,
ap 9, e-mail :office@cliven.ro,cod unic de înregistrare j22/3589/2008, titulară a Licenţei de
turism nr. Categoria A 2557/10.06.2000, pentru Agenţia de Turism “CLIVEN TURISM”, cu
sediul în IASI, Bd. Stefan cel Mare nr. 8-12, reprezentată prin DAN PODOLEANU în
calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia,
şi turistul/reprezentantul turistului,
domnul/doamna ...............………………………., domiciliat/domiciliată în ...........
……….…………..., telefon fix………………..mobil............……….., posesor/posesoare al/a
buletinului/cărţii de identitate seria ....… nr. ...........…..., eliberat/eliberată de ..............…. la
data de ...........……......., au convenit la încheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii
turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul
contract, şi eliberarea documentelor de plată.

II. Preţul
Preţul contractului este ……………………... şi cuprinde costul serviciilor turistice
efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de......………...lei, iar plata finală se va
face până la data de ...................…..

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei


1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale
contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării,
după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale
redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi
aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de
servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile
turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza,
aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei
turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi
cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate
şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu
le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al

20
turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru
serviciile neprestate.
4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin
contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract
se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor
împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita
(modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de …..... zile înainte
de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie
ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a
organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să
îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor
stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului


1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să
cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului
de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile
înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează
contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în
care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există
posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum
şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor
costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte
programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se
face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe
biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral,
cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a
zilei următoare celei înscrise pe bilet.
3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul
poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la
primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică
înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau
superioară, propus de Agenţie;

21
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu
rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o
despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în
care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în
contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice
premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile,
independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în
ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care
responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în
cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru
prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre
servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la
momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de
salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea
sumelor de la Agenţie.
7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate,
precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în
vederea acordării serviciilor turistice.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri


1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face
obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) ….. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de
zile calendaristice înainte de data plecării;
b) …. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de
zile înainte de data plecării;
c) ….. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic
de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale,
Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de
reprezentantul organizaţiei sindicale.
3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea
pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor
direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează
pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara
respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta
toate aceste cheltuieli.

22
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu
ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu
are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii
turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea
de renunţare nu este luată în considerare.
7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din
contract.

VI. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are
obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele
constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce
se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii
hotelului, restaurantului).
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru
soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial,
turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum ... zile
calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de .... zile
calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.
VII. Asigurări – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere
şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea
de Asigurare ........................... din localitatea .....………........, str. ......………........ nr. …..,
telefon .....…....……., fax ......…............. .
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să
acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere
în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:


a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

IX. Dispoziţii finale


1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu
prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă
turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art.
10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

Agenţia, Turist,
Denumire agentie Numele

23
CLIVEN TURISM
Reprezentant Prenumele
DAN PODOLEAN

VOUCHER Nr./No__________

FIRST MINUTE TRAVEL SRL

Bd. Stefan cel Mare nr.8-12 ,


Iasi ,Romania
Data/Date :___________________
Tel/Fax : + 402322258324 e-mail :office@cliven.ro Licenta nr Categoria A
2557/10.06.2000 BRD Iasi Cont : RO39BRDE240SV13128132400
Prezentul voucher se prezinta la / This voucher must be showed to :

………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Pe baza acestui document va rugam sa asigurati urmatoarele servicii/Against this
voucher please provide the following services :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Numele turistului /Tourist Name : Nr.de persoane/No.of persons Data sosirii /
Check in :……………………………..
…………………………………… Adlt. Copii/children Inft Data
plecarii / Check out:………………………….
…………………………………… Nr. De
nopti/No.of nights:………………………….
Alte servicii in afara celor mentionate in prezentul voucher vor fi platite direct de
catre turist.
Agent de Turism/Travel Agent
Further services,other than specified in this voucher, will be paid by tourist
directly. ……………………………………..

Documentele care însoţesc de obicei vânzarea unui produs turistic indiferent de


agenţie sunt:
 Contractul de comercializare a produselor;
 Factură fiscală: document ce certifică obligaţia de plată a clientului;
 Chitanţa fiscală (pentru încasare cash);
 Bonul POS (plată cu cardul);
 Ordin de plată (prin virament bancar);
 Documentul electronic emis de bancă (plăţi on-line);
 Voucher-ul – atestă cazarea/rezervarea la un hotel;
 Asigurarea medicală;

24
 Asigurarea storno – asigurarea contravalorii pachetelor de servicii turistice.

2.9.6 Prezentarea unor produse turistice

Mai jos voi prezenta două dintre cele mai căutate programe turistice:

Circuit Maroc
Perioade:
26.03.2010 - 10.04.2010 cu tarife incepand de la: 955 Euro
Facilitati Incluse in Tarif:
Date de plecare: 26.03.2010
Preţ în euro/persoană

Date de plecare 26.03.2010

Loc în camera dublă sau triplă 955

Supliment cameră single: 170 euro. Copil 2 - 12 ani (în cameră cu 2 adulţi): reducere 100
euro.

Grup minim 35 persoane.

Pentru grup 30 - 34 persoane tariful se majoreaza cu 30 euro/pers.

Pentru grup 25 - 29 persoane tariful se majoreaza cu 65 euro/pers.

Pentru grup 20 - 24 persoane tariful se majoreaza cu 125 euro/pers.

Preţurile sunt exprimate în EURO şi includ:

- avion Bucureşti - Casablanca - Bucureşti (escala Roma)

- 10 nopti cazare cu demipensiune la hoteluri 4* astfel: 2 nopţi Casablanca; 2 nopţi Fez ; 2


nopţi Marrakech; 2 nopţi Ouarzazate; 2 nopţi Agadir

- transport local cu autocar dotat cu aer condiţionat

- vizitele şi intrările la obiectivele turistice menţionate în program

- asistenţă turistică în limba română şi ghid local

Preţurile NU includ:

25
- taxele de aeroport (160 euro/pers - obligatorii)

- asigurarea storno (1,5% din preţul total - opţională, dar recomandată);

- asigurarea medicală;

- băuturile alcoolice sau răcoritoare la mese;

- bacşişuri;

- alte intrări la obiective turistice decât cele menţionate în program;

- intrare la Moscheea Hassan II: 15 euro/persoană (opţional - se achită la faţa locului)

- programele opţionale (cu cină şi băuturi incluse): spectacol folcloric (aprox. 35 euro/pers);
spectacol Fantazia (40 euro/pers) - excursiile opţionale se achită la faţa locului

Important:

- acte necesare: paşaport valabil minim 6 luni de la data călătoriei, asigurare medicala

- copiii sub 18 ani care călătoresc doar cu unul dintre părinţi, vor trebui să prezinte la vamă
acordul parental al părintelui care nu însoţeşte minorul, obţinut la notariat. Copiii sub 18 ani
care călătoresc neînsoţiţi de nici unul dintre părinţi, vor trebui să prezinte la vamă acordul
parental al ambilor părinţi, obţinut la notariat, iar adultul însoţitor trebuie să prezinte cazierul
judiciar. Detalii pe www.politiadefrontiera.ro .

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi


turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu.

- agenţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări în program (inclusiv modificare companie
aeriana / orar de zbor) fără a afecta structura generală a acestuia; conducătorul de grup român
îşi rezervă dreptul de a modifica programul în funcţie de anumite situaţii obiective ce pot
apare în timpul excursiei

- programul pe zile (ordinea vizitelor sau a cazarilor) poate fi modificata. In functie de anumite
situatii speciale, se poate schimba ordinea vizitarii unor obiectove sau inlocui partial unele
vizite .

- clasificarea unitaţilor de cazare si de transport este cea atribuită in mod oficial de autoritatile
locale, conform standardelor proprii.

- contravaloarea taxelor de aeroport poate suferi modificări până la data plecării

Compania aeriana: Alitalia. Orar de zbor informativ (ore locale):

26
Otopeni 06.25 - 07.45 Roma 09.20 - Casablanca 10.35

Casablanca 01.55 - 07.00 Roma 09.30 - Otopeni 12.45

Compania aeriană poate modifica orarul de zbor. Vă rugăm să verificaţi orarul de zbor cu 24
ore înainte de plecare. Agenţia nu este răspunzătoare pentru modificarea orarului de zbor sau
pentru întârzieri, acestea fiind în responsabilitatea companiei aeriene şi a autorităţilor
aeroportuare.

Deteriorarea sau pierderea bagajului nu este imputabila agentiei de turism, ci companiei


aeriene. Solicitarile pentru recuperarea bagajului pierdut si pentru eventualele despagubiri se
vor adresa direct companiei aeriene care a efectuat transportul.

Cazarea se face la următoarele hoteluri:

- Casablanca: hotel Oum Palace www.oumpalace.com, Rivoli


www.hotelrivoli.com sau similar
- Fez: hotel Menzeh Zallagh www.zalagh-palace.com sau similar

- Marrakech: hotel Diwane www.diwanehotel.com, Mogador Kasbah


www.ryadmogador.com sau similar

- Ouarzazate: hotel Mercure www.mercure.com sau similar

- Agadir: hotel Argana www.hotelargana.com sau similar

Grupe de varsta:

- Copil 2-12 ani cu 2 adulti in camera - avand o reducere de tarif de: 100 Euro

Program:
Ziua 1. Intâlnire cu reprezentantul agentiei în aeroportul din Bucureşti. Decolare cu o cursă
regulată. Sosire în Casablanca, transfer la hotel şi cazare. După amiază vizite: Piaţa Centrală,
Medina, selectul Cartier Anfa, Cornisa Ain Diab, Moscheea lui Hassan al II-lea (exterior)
construită parţial deasupra Oceanului. Cină şi cazare în Casablanca.

Ziua 2. Mic dejun. Plecare spre Rabat, unde se vizitează : Oudayas Kasbah, Palatul Regal
(Mechouar), Turnul si Moscheea Hassan, Mausoleul Mohamed V. Continuarea călătoriei cu
oprire la ruinele romane de la Volubilis şi la Moulay Idriss. Sosire la Meknes, supranumit şi

27
Versaillesul Marocului. Se vizitează: poarta Bab Monsour, grajdurile regale, Medina. Plecare
spre Fez pentru cină şi cazare.

Ziua 3. După micul dejun se vizitează prestigiosului oraş imperial Fez, capitală religioasă şi
spirituală a Marocului. Se vizitează Medina Medievala (inclusă in patrimoniul UNESCO),
Medersas (Universitatea Religioasă Islamică), Moscheea Karaouine şi faimoasa fântană
Nejjarine. Cină şi cazare Fez. Opţional: spectacol folcloric cu muzică andaluziană.

Ziua 4. Mic dejun. Plecare spre Marrakech trecând prin Immouzer du Kandar - un sat
berber, Ifrane - incantatoarea staţiune de ski intr-o pădure de cedru din Atlasii Mijlocii, Azrou
- sat berber recunoscut pentru artizanatul său in lemn şi covoare. Sosire în Marrakech , cină şi
cazare.

Ziua 5. După micul dejun se vizitează cele mai atractive obiective ale oraşului Marrakech
denumit si « Perla Sudului » : Moscheea şi Minaretul Koutuobia, Palatul Bahia, grădina
Menara, Piaţa Djema el Fnaa. Cină si cazare Marrakech. Opţional: spectacol Fantazia
(spectacol folcloric, cavalcadă cu tineri războinici şi numere de cascadorie).

Ziua 6. Mic dejun. Plecare spre Ouarzazate via Tizi N'tichka. La 30 km de Ouarzazate se
viziteaza Ait Benhaddou Kasbas. Imaginati-va un fabulos castel de nisip transpus ca prin
magie in mijlocul unui camp de migdali infloriti - ca un decor de film ! Cina si cazare.

Ziua 7. Dupa micul dejun se continua vizitele in Ouarzazate, care a fost fondat in anul 1928
si are privelisti foarte atractive si castele in stil pur berber. Orasul e inconjurat de sate care
pastreaza stilul folcloric pur marocan. Dupa amiaza vom descoperi Kasbah Taourirt, vechea
resedinta El Glaoui. Cina si cazare in Ouarzazate.

Ziua 8. Mic dejun. Plecare spre Agadir trecand prin satul Ait Benhaddou, prin Taznakht
(faimos prin carpetele berbere) si apoi prin Taroudant, oras inconjurat de ziduri, gradini,
maslini si palmieri - care fost pe vremuri capitala regiunii Souss. Printre atractiile orasului se
numara: bijuteriile berbere, armele vechi, stradutele inguste, d'Assarag flancat de piete
pitoresti. Continuarea calatoriei si dupa amiaza tarziu sosire in Agadir; cina si cazare.

Ziua 9. Mic dejun. Timp liber pentru baie si plaja in Agadir, cea mai bine amenajată staţiune
din Maroc, cu o plajă de 10 km de nisip auriu şi climă plăcută. Cină şi cazare în Agadir.

Ziua 10. Mic dejun. Plecare spre Casablanca via Essaouria. Sosire in Casablanca, cina si
cazare.

Ziua 11. Mic dejun. La amiaza se elibereaza camerele. Timp liber in Casablanca pentru
vizite individuale sau cumparaturi. Seara transfer la aeroport si decolare.

Ziua 12. Decolare cu o cursă regulată. Sosire în Bucureşti in cursul amiezii.

28
Primăvara la Paris
Perioade:
20.03.2010 - 26.03.2010 cu tarife începând de la: 495 Euro
06.03.2010 - 12.03.2010 cu tarife începând de la: 495 Euro

SERVICII INCLUSE:
 transport avion Bucureşti - Paris şi retur cu compania TAROM / AIR FRANCE
 5 nopti cazare cu mic dejun în Paris la hotel de 3*
 tur panoramic de Paris cu ghid local
 croazieră pe Sena
 transferuri aeroport - hotel - aeroport
 însoţitor român de grup

NU SUNT INCLUSE:

 taxele de aeroport: 135 EURO / persoană (pot suferi modificări)


 asigurarea medicală (nu este obligatorie, dar este recomandată)

 asigurarea storno (opţională, poliţa storno se încheie odată cu semnarea Contractului


de Comercializare a Pachetului de Servicii Turistice)

 intrările la obiectivele turistice şi excursiile opţionale

GRUP MINIM: 25 persoane.


Pentru un grup de 20-24 persoane, tariful se majorează cu 25 EURO/ persoană.

CONDITII DE INSCRIERE / RETRAGERE: conform Contractului de Prestari Servicii.

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 4 saptamani inaintea plecarii.

Preturi informative pentru excursii optionale cu autocar, ghid local si intrari incluse:

 Castelul Fontainbleau & Palatul Versailles: 100 EURO/ persoana


(minim 20 persoane)
 Castelele de pe Valea Lorei: 115 EURO/ persoana (minim 20
persoane)

 Disneyland: 90 EURO/ persoana (minim 20 persoane)

OBSERVATII:

§ Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare din program este cea atribuita in mod oficial de
Ministerul Turismului din Franta conform standardelor proprii.

§ Conducatorul de grup roman isi rezerva dreptul de a modifica programul in functie de


anumite situatii obiective ce pot interveni in timpul excursiei.

29
§ Documente necesare calatoriei: carte de identitate sau pasaport valabil cel putin 6 luni de la
data intoarcerii. Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera
de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.

§ Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor de aeroport, in situatia in
care acestea sunt impuse de compania aeriana.

§ Agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor.

§ Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita oficial de Ministerul Turismului local. Ca
atare, facilitatile comune si cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale.

§ Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de


amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de
reprezentant.

§ Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare
(minibar/frigider, seif, prosoape la piscina etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor

§ Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de
credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe
parcursul sederii

§ Tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a
beneficia de tariful de copil acesta trebuie sa nu fi implinit varsta de 11 ani. Copiii sub 18 ani
care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul
parental al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat.

§ Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure.

§ Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

Grupe de varsta:

- Copil 2-11 ani - avand o reducere de tarif de: 30 Euro

Program:

Ziua 1 BUCURESTI - PARIS

30
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni si plecare spre Paris cu compania Tarom /
Air France. Sosire la Paris, transfer si cazare la hotel 3*. Dupa-amiaza, plimbare cu insotitorul
de grup pe renumita Champs Elysees.

Ziua 2 TUR DE ORAS SI CROAZIERA PE SENA

Dupa micul dejun, tur panoramic al Parisului cu ghid local pe parcursul caruia veti avea ocazia
sa admirati cele mai importante obiective ale "orasului lumina": Turnul Eiffel, Trocadero,
Domul Invalizilor, Muzeul Louvre, Notre Dame, Primaria, Opera Garnier, Place de la
Concorde, Arcul de Triumf. Dupa tur, 1 ora croaziera pe Sena. Seara, cazare.

Ziua 3 VALEA LOIREI (optional)

Mic dejun. Optional, excursie de o zi pe Valea Loirei, in timpul careia vor fi vizitate castelele
Chenonceaux si Amboise. Seara, cazare la hotel in Paris.

Ziua 4 PARIS

Mic dejun. Vizitarea muzeului Louvre cu insotitorul de grup. Dupa-amiaza, plimbare pe Ile de
la Cite pentru admirarea catedralei Notre Dame, a Conciergerie-ei si a Saint Chapelle (intrari
optionale).

Ziua 5 PARIS

Dupa micul dejun, plimbare cu insotitorul de grup pe boemele stradute ale Cartierului Latin,
prilej de admirare a Panteonului, Sorbonei si bisericii St. Germain du Pres. Dupa-amiaza,
vizita in cartierul Montmartre pentru admirarea frumoasei biserici Sacre Coeur si a Pietei
Tertre, prilej de obtinere a unui portret pictat de renumitii artisti parizieni.

Ziua 6 PARIS - BUCURESTI

Mic dejun. Eliberarea camerelor la ora 11:00. Transfer la aeroport pentru imbarcare cursa
Tarom / Air France cu destinatia Bucuresti.

2.9.7 INIŢIEREA ŞI DERULAREA UNUI PROGRAM TURISTIC

Programul turistic: (excursia) este un itinerar cu menţionarea detaliată a tuturor serviciilor


ce urmează a fi asigurate şi a tuturor obiectivelor turistice, precizându-se durata de timp şi
perioada.
El cuprinde:
1. tema (titlul produsului)
2. traseul cu indicarea localităţilor vizitate şi a obiectivelor legate de tema aleasă;
3. elemente de prezentare generală: număr de zile, perioada, kilometrii parcurşi, mijlocul de
transport folosit, preţul, informaţii, eventualele condiţii de participare.

31
4. prezentarea succintă a desfăşurării programului pe zile cu precizarea obiectivelor ce
urmează a fi vizitate şi a serviciilor oferite;
5. condiţii de comercializare:
-segmentul de turişti;
-producătorul;
-modalităţi de plată, eventualele reduceri.
Analiza de preţ- este documentul folosit pentru determinarea costului acţiunii turistice,
pornind de la programul turistic şi de la următoarele de cheltuieli:
-cheltuielile directe din prestaţiile asugurate de terţi;
-cheltuielile directe din prestaţiile auto;
-asigurări (numai pentru extern);
-TVA;
-cota de participare la fondul de dezvoltare a turismului
Comanda de prestaţii
Agenţia de turism emite câte o comandă către toţi prestatorii de servicii care participă la
realizarea programului turistic. În comandă vor fi precizate serviciile, numărul de persoane
pentru care vor fi prestate, valoarea unităţii de servicii, valoarea totală.
Delegaţia
Înaintea începerii acţiunii (cu 24 sau 48 de ore înainte) agenţia de turism întocmeşte
Delegaţia ghidului. Documentul prin care ghidul însoţitor este împuternicit să gestioneze
acţiunea respectivă. El serveşte şi pentru ridicarea avansului spre decontare de la caserie în
vederea efectuării unor cheltuieli că intrări la muzee, expoziţii etc. Ea se întocmeşte în două
exemplare unul este înmânat ghidului, celălalt se înregistrează în registrul de casă alături de
biletul excursiei. După terminarea acţiunii, delegaţia se anexează la decontul excursiei, ca
document justificativ pentru plată avansului spre decontare.

CAPITOLUL III

RAPORT DE STAGIU “CLIVEN TURISM”

Practica s-a desfasurat in perioada 21 iunie-1 iulie 2010,in fiecare zi a


saptamanii(exceptand desigur zilele de week-end),in intervalul orar 9.00-13.00.

Data Ora Activităţi desfăşurate


21.06.2010 9-13 -familiarizarea cu sediul agenţiei şi a personalului;
-cunoaşterea celorlalţi colegi de practică care îşi desfăşurau
stagiul de practică în cadrul agenţiei ,în aceeaşi perioadă;
-distribuirea fiecărui stagiar într-un anumit program pentru a
observa cât mai bine activitatea firmei;

22.06.2010 9-13 - observarea modului de operare al angajatilor agentiei

32
-expedierea de informaţii prin telefon şi fax privind oferta
agenţiei către posibili clienţi
- am răspuns la mail-uri, la întrebari pe forum şi pe site privind
agenţia “CLIVEN”

23.06.2010 9-13 - am asistat la activităţile de ticketing, efectuate de agentul de


ticketing
-am aprofundat cunoaşterea sistemului de rezervări de bilete de
avion (Amadeus) după cum urmează:
1. clientul doreşte să călătoreasca către destinaţia X ;
2. agentul de ticketing introduce datele legate de destinaţie,
de plecare respectiv sosire;
3. automat sistemul de rezervări generează variante de zbor
pentru perioada respectivă;
4. clientul îşi alege compania cu care doreşte să
călătoreasca şi clasa (economic, business, first class etc)
5. cerinţe suplimentare ale clientului (loc la geam, aproape
de toaletă, etc.)
6. rezervarea propriu-zisă.
- -am asistat la vinderea unor bilete către diferiţi clienţi;astfel am
putut observa că majoritatea clientelei achiziţionează biletele
pentru scopuri personale (vizitarea unor rude sau pentru a ajunge
mai repede la locul de petrecere a unei vacanţe )

24.06.2010 9-13 - am desfăşurat activitatea în departamentul de rent-a-car;


-am observat documentele necesare a fi completate în cazul
închirierii unui automobil sau a unui autocar;
-am luat la cunoştinţă despre furnizorii ce se ocupă de
transportul rutier în cazul biletelor de autocar vândute de
agenţie;

25.06.2010 9-13 - am asistat la activitatea departamentului de marketing


-mi s-au prezentat modalităţile de promovare ale agenţiei ;
-am luat la cunoştinţă de faptul că agenţia este membră ANAT şi
IATA.Mi s-au prezentat avantajele de a face parte din aceaste
organizaţii;
-am oferit informaţii clienţilor în legătură cu ofertele agenţiei pe
una din adresele de messenger ale companiei;
-mi s-a arătat cum se completează un voucher;

28.06.2010 9-13 - am asistat la activităţile din departamentul de turism


intern/extern ;
-mi s-au prezentat ofertele agenţiei în ţară şi străinătate;
-mi s-a oferit o broşură în care sunt prezentate în detaliu ofertele
agenţiei (respectiva broşură am adăugat-o la anexe);
-am observat documentaţia necesară a fi completată la vinderea

33
unor sejururi sau circuite.

29.06.2010 9-13 -am studiat contractul ce se semnează cu un turist la


achiziţionarea unui pachet turistic şi implicaţiile acestuia;
-am luat parte la cum se elaborează un program turistic, analiza
progamului turistic în comparaţiile oferite de agenţiile
concurente, crearea unor oferte competitive, alegerea unor rute
avantajoase, găsirea preţului minim;încheierea programului şi
predarea acestuia spre aprobare, introducerea programului în
oferta generală a agenţiei şi postarea acestuia pe site;

30.06.2010 9-13 am învăţat să completez diferite documente necesare bunei


funcţionări a activităţii agenţiei: factură fiscală, chitanţă, bon de
comandă;
-am învăţat procedurile de anulare sau stornare
-am învăţat să determin cota de TVA din suma finală
-am întocmit liste cu facturi ce urmează a fi date la plată

01.07.2010 9-13 -am primit documentele necesare pentru a evidenţia faptul că am


făcut practica în cadrul agenţie CLIVEN TURISM;
- mi s-a dat adeverinţa de practică;

În urma perioadei de practică desfăşurate în cadrul agenţiei CLIVEN TURISM am


reuşit să pun în practică ceea ce am studiat la facultate despre o agenţie de turism.
Am studiat de asemenea piaţa pe care agenţia îşi lansează produsele şi în acelaşi timp
concurenţii din această zonă.

Bibliografie:
 Documente oficiale: SC”FIRST MINUTE”SRL
 www.infotravelromania.ro

 www.cliven.ro

34