Sunteți pe pagina 1din 1

Judecătoria sect.Rîşcani, mun.

Chişinău
mun.Chişinău, str. Kiev, 3

Reclamant: S.R.L. „VisPas şi Co”


mun.Chişinău, str.Lăpuşneanu, 26

Pîrît: Î.M.”Firasia”
mun.Chişinău, str.Calea Basarabiei, 4
c/f 100260000160

Cerere
de reducere a cuantumului pretenţiilor în acţiune
(reducerea sumei datoriei)

Potrivit dosarului civil nr. 41-2-5477-22042014, S.R.L.„VisPas şi Co” solicită


încasarea de la Î.M. „Firasia” S.R.L. a datoriei debitoriale în sumă de 17900,50 lei
(şaptesprezece mii nouă sute lei cincizeci bani), pentru vînzarea produselor de
carne, a penalităţii în mărime de 5670,13 lei (cinci mii şase sute şaptezeci lei,
treisprezece bani) precum şi a taxei de stat în sumă de 353,56 lei (trei sute cincizeci
şi trei lei, cincizeci şi şase bani).
Avînd în vedere faptul că, pe parcursul derulării procesului civil susnumit,
Î.M.„Firasia”S.R.L. a efectuat o plată neînsemnată în contul datoriei debitoriale,
cuantumul sumei datoriei debitoriale solicitate de S.R.L. „VisPas şi Co” a fost
achitată parţial, penalitatea şi taxa de stat, astfel că, la moment S.R.L. „VisPas şi
Co” nu are pretenţii faţă de pîrît.
În consecinţă, ţinînd cont de cele expuse mai sus şi în conformitate cu art.
212 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, S.R.L. „VisPas şi Co”
SOLICITĂ INSTANŢEI:
- să admită renunţarea sa la acţiune din motivul încetării existenţei obiectului
litigiului.

Anexă: Copia procurii 1(filă)

Reprezentant în baza
procurii nr.297 din 20.05.2014
Ciobanu Dionisie