Sunteți pe pagina 1din 1

INDICATORI Simbol P0 P1 Indici

%
1. Producţia exerciţiului Qe - mii lei Qe 157.080 168.795 107,45
2. Consumuri provenite de la terţi - mii lei M 78.540 75.957,75 96,7
3. Valoarea adăugată - mii lei VA 78.540 92.837,25 118,2
4. Timpul total de muncă - ore T 196.350 204.600 104,2
5. Numărul mediu de personal angajati Ns 105 110 104,76
6. Timpul mediu de lucru pe salariat - ore t 1.870 1.860 99,46
7. Productivitatea medie orară – mii lei Wh 0,8 0,825 103,125
8. Valoarea adăugată medie la 1 leu producţie va 0,5 0,55 110
exerciţiului - lei
9. Valoarea adăugată medie recalculată la 1 leu varec - 0,525 -
producţie exerciţiului - lei

Mii lei
ΔVA = +14.297,25 (+18,2%)
1. ΔQe = +5.857,5
1.1. ΔT = +3.300
1.1.1. ΔNs = +3.740
1.1.2. Δt = -440
1.2. Δwh =+2.557,5
2.Δva = +8.439,75
2.1. Δgi = +4219,875
2.2. Δvai = + 4219,875

S-ar putea să vă placă și