Sunteți pe pagina 1din 16

ANEXĂ 2 - Cotele de cofinanţare și valoarea contribuţiei asociaţiei/lo

la HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A PROPRIETARILOR DIN CADRUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI NR. 8, cu nr. de ordine .........din data 11
intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice, a cotei/cotelor de cofinanţare, a valorii contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (ch
proprietarilor de apartamente prin plata, de către ac

Cota
participare
proprietar laApo
Nr. Nr. Camere Nume proprietar/proprietari Cota parte cheltuielile rt
Nr. crt Etaj Suprafata
Apartament pe apartament conform contractelor indiiviza aferente terr Mi Apor
C+M+E moi nu t
s feres
(eligibile şi
zola izo
neeligibile)ri si lari tre
con per term
exe eti opan
eligi
1 etaj 1 AP1 Garsoniera PUȘCAȘU VIOREL 28.37 3.03% 25.00% bile
### 0 0
2 AP2 ap. 3 camere APOSTOLESCU ALICE 68.40 7.31% 25.00% ### 0 0
3 AP3 ap. 2 camere MILEA OANA MIHAELA - mostenitor 61.09 6.53% 25.00% ### -52 0
4 AP4 ap. 3 camere POTOROACA ION si ELENA 73.42 7.84% 25.00% ### 0 0
5 etaj 2 AP5 Garsoniera PANAITE LENUTA 29.02 3.10% 25.00% ### 0 0
6 AP6 ap. 3 camere DUMITRASCU IONEL VALENTIN si AURICA 69.79 7.46% 25.00% ### 0 0
7 AP7 ap. 2 camere SCHIRLIU DANIEL si MARIOARA 61.08 6.52% 25.00% ### 0 0
8 AP8 ap. 3 camere ZAHARIA VIOREL și MIHAELA 70.22 7.50% 25.00% ### 0 0
9 etaj 3 AP9 Garsoniera ROTILA GHEORGHE si LIDIA 29.02 3.10% 25.00% ### 0 0
10 AP10 ap. 3 camere ROTILA GHEORGHE si LIDIA 69.39 7.41% 25.00% ### 0 0
11 AP11 ap. 2 camere MĂRIAN MIHAELA GABRIELA 61.90 6.61% 25.00% ### 0 0
12 AP12 ap. 3 camere MACOVEI Gheorghe 75.60 8.08% 25.00% ### 0 0
13 etaj 4 AP13 Garsoniera ȘANDRU ELENA 30.14 3.22% 25.00% ### 0 0
14 AP14 ap. 3 camere SANDU Constantin 72.65 7.76% 25.00% ### 0 310
15 AP15 ap. 2 camere BUSUIOC VALERIU 61.09 6.53% 25.00% ### 0 0
16 AP16 ap. 3 camere DAMIAN ION si ANA 74.92 8.00% 25.00% ### 0 0
Total 936.10 100.00%

PRIN SEMNAREA PREZENTULUI TABEL PROPRIETARII SEMNATARI ÎȘI EXPRIMĂ ACORDUL PENTRU SUMELE DE PLATA - FAZA D.A.L.I.- AFERENTE APARTAMENTULUI P

3086.964
7447.428
6652.764
tribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile)-
nr. de ordine .........din data 11.11.2016, privind solicitarea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 și aprobarea
asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile) a mecanismului de co-finanțare și de recuperare de către UAT Moinești a contribuției
tamente prin plata, de către aceșia, a taxei de reabilitare.

Valoarea contribuţiei proprietarilor (cheltuieli


Apo Ap C+M+E -eligibile şi neeligibile) SEMNĂTURA
rt ort Ap proprietarului
Aport Aport
balc con ort dotari Aport cheltuiel
oan exe proi (echip organiz i Total fara TVA TVA Total cu TVA 71%
e nee ect fotovoltaic are nepreva
ter ligi are e) eligibile santier zute
mop bile
an
619 34 0 1,051 23 145 3,012 602 3,582.00 2,543 6,125
0 82 0 2,534 55 350 5,770 1,154 6,861.00 4,871 11,732
0 73 0 2,263 49 312 5,102 1,020 6,067.00 4,308 10,375
0 88 0 2,720 59 375 6,194 1,239 7,365.00 5,229 12,594
0 35 0 1,075 23 148 2,448 490 2,911.00 2,067 4,978
### 84 0 2,586 56 357 7,019 1,404 8,347.00 5,926 14,273
### 73 0 2,263 49 312 6,627 1,325 7,880.00 5,595 13,475
0 84 0 2,602 56 359 5,924 1,185 7,044.00 5,001 12,045
0 35 0 1,075 23 148 2,448 490 2,911.00 2,067 4,978
0 83 0 2,571 56 355 5,854 1,171 6,961.00 4,942 11,903
### 74 0 2,293 50 316 6,696 1,339 7,962.00 5,653 13,615
0 90 0 2,801 61 386 6,377 1,275 7,583.00 5,384 12,967
619 36 0 1,117 24 154 3,162 632 3,760.00 2,670 6,430
### 87 0 2,692 58 371 7,570 1,514 9,002.00 6,391 15,393
0 73 0 2,263 49 312 5,153 1,031 6,128.00 4,351 10,479
0 90 0 2,776 60 383 6,320 1,264 7,515.00 5,336 12,851
85,675 17,135 101,879.00 72,334 174,213

I.- AFERENTE APARTAMENTULUI PE CARE ÎL DEȚIN ÎN BLOCUL 10, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL MONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU;

INITIAL 101880
ACTUAL 174557
diferenta 72677 71
%
ANEXA 2
Cotele de cofinanţare și valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile)-
la HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A PROPRIETARILOR DIN CADRUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI NR. , cu nr. de ordine .........din data
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 și aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice, a cotei/cotelor de cofinanţa
(cheltuieli eligibile şi neeligibile) a mecanismului de co-finanțare și de recuperare de către UAT Moinești a contribuției proprietarilor de apartamente pr

Cota
participare
proprietar la
Nr. Nr. Camere Nume proprietar/proprietari Cota parte cheltuielile
Nr. crt Etaj Suprafata
Apartament pe apartament conform contractelor indiiviza aferente
C+M+E
(eligibile şi
neeligibile)

1 etaj 1 AP1 Garsoniera PUȘCAȘU VIOREL 28.37 3.03% 25.00%


2 AP2 ap. 3 camere APOSTOLESCU ALICE 68.40 7.31% 25.00%
3 AP3 ap. 2 camere MILEA OANA MIHAELA - mostenitor 61.09 6.53% 25.00%
4 AP4 ap. 3 camere POTOROACA ION si ELENA 73.42 7.84% 25.00%
5 etaj 2 AP5 Garsoniera PANAITE LENUTA 29.02 3.10% 25.00%
6 AP6 ap. 3 camere DUMITRASCU IONEL VALENTIN si AURICA 69.79 7.46% 25.00%
7 AP7 ap. 2 camere SCHIRLIU DANIEL si MARIOARA 61.08 6.52% 25.00%
8 AP8 ap. 3 camere ZAHARIA VIOREL și MIHAELA 70.22 7.50% 25.00%
9 etaj 3 AP9 Garsoniera ROTILA GHEORGHE si LIDIA 29.02 3.10% 25.00%
10 AP10 ap. 3 camere ROTILA GHEORGHE si LIDIA 69.39 7.41% 25.00%
11 AP11 ap. 2 camere MĂRIAN MIHAELA GABRIELA 61.90 6.61% 25.00%
12 AP12 ap. 3 camere MACOVEI Gheorghe 75.60 8.08% 25.00%
13 etaj 4 AP13 Garsoniera ȘANDRU ELENA 30.14 3.22% 25.00%
14 AP14 ap. 3 camere SANDU Constantin 72.65 7.76% 25.00%
15 AP15 ap. 2 camere BUSUIOC VALERIU 61.09 6.53% 25.00%
16 AP16 ap. 3 camere DAMIAN ION si ANA 74.92 8.00% 25.00%
Total 936.10 100.00%

PRIN SEMNAREA PREZENTULUI TABEL PROPRIETARII SEMNATARI ÎȘI EXPRIMĂ ACORDUL PENTRU SUMELE DE PLATA - FAZA D.A.L.I.- AFERENTE APARTAMEN
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL MONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU;

3086.964
7447.428
6652.764
(cheltuieli eligibile şi neeligibile)-
, cu nr. de ordine .........din data ................................., privind solicitarea finanțării în
getice, a cotei/cotelor de cofinanţare, a valorii contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari
proprietarilor de apartamente prin plata, de către aceșia, a taxei de reabilitare.

Valoarea contribuţiei Valoarea contribuţiei


Valoarea proprietarilor proprietarilor
contribuţiei (cheltuieli C+M+E (cheltuieli C+M+E
proprietarilor -eligibile şi -eligibile şi
(cheltuieli C+M+E Metoda 2
(crestere neeligibile) neeligibile)
-eligibile şi ACTUALIZAT
neeligibile) cu
coeficient)

TOTAL cu TVA TOTAL cu TVA TOTAL cu TVA


71% Total final rata
initial FINAL FINAL
lunara
1 an
3,582.00 2,543 6,125 1.7134 1.9622 7028.60 6096.00 6058.498928 5254.617391 585.72
6,861.00 4,871 11,732 1.7134 1.9622 13462.65 11676.34 14607.02597 12668.86957 1121.89
6,067.00 4,308 10,375 1.7134 1.9622 11904.67 10325.08 13045.95346 11314.93043 992.06
7,365.00 5,229 12,594 1.7134 1.9622 14451.60 12534.07 15679.06208 13598.66087 1204.30
2,911.00 2,067 4,978 1.7134 1.9622 5711.96 4954.06 6197.308386 5375.008696 476.00
8,347.00 5,926 14,273 1.7134 1.9622 16378.48 14205.28 14903.86465 12926.32174 1364.87
7,880.00 5,595 13,475 1.7134 1.9622 15462.14 13410.52 13043.81793 11313.07826 1288.51
7,044.00 5,001 12,045 1.7134 1.9622 13821.74 11987.78 14995.69245 13005.96522 1151.81
2,911.00 2,067 4,978 1.7134 1.9622 5711.96 4954.06 6197.308386 5375.008696 476.00
6,961.00 4,942 11,903 1.7134 1.9622 13658.87 11846.52 14818.44345 12852.23478 1138.24
7,962.00 5,653 13,615 1.7134 1.9622 15623.04 13550.07 13218.93139 11464.95652 1301.92
7,583.00 5,384 12,967 1.7134 1.9622 14879.36 12905.07 16144.60765 14002.43478 1239.95
3,760.00 2,670 6,430 1.7134 1.9622 7377.87 6398.93 6436.487758 5582.452174 614.82
9,002.00 6,391 15,393 1.7134 1.9622 17663.72 15319.99 15514.62626 13456.04348 1471.98
6,128.00 4,351 10,479 1.7134 1.9622 12024.36 10428.89 13045.95346 11314.93043 1002.03
7,515.00 5,336 12,851 1.7134 1.9622 14745.93 12789.35 15999.3916 13876.48696 1228.83
101,879.00 72,334 174,213 174,557 1.9622 199,907 173,382 199906.9738 173382 16658.91

ZA D.A.L.I.- AFERENTE APARTAMENTULUI PE CARE ÎL DEȚIN ÎN BLOCUL 10,

173382 173382
1.70
101880 12
174557
72677 71
rata rata rata rata
lunara lunara lunara lunara
2 ani 3 ani 4 ani 5 ani
292.86 195.24 146.43 117.14
560.94 373.96 280.47 224.38
496.03 330.69 248.01 198.41
602.15 401.43 301.08 240.86
238.00 158.67 119.00 95.20
682.44 454.96 341.22 272.97
644.26 429.50 322.13 257.70
575.91 383.94 287.95 230.36 1.9622
238.00 158.67 119.00 95.20
569.12 379.41 284.56 227.65
650.96 433.97 325.48 260.38
619.97 413.32 309.99 247.99
307.41 204.94 153.71 122.96
735.99 490.66 367.99 294.40
501.02 334.01 250.51 200.41
614.41 409.61 307.21 245.77
8329.46 5552.97 4164.73 3331.78

3 36
4 48
5 60
d
BLOC A1-A4

Nume proprietar/proprietari
Etaj Nr. Apartament Nr. camere conform contractelor
A1 A2 10 DUMA MINODORA
11 GHIOC OLIMPIA
12 GANȚĂ COSTEL
15 CIULEI VARVARA
etaj 2 A2 1 ANDRIOAIE
15 BARCAN GHE

etaj 3 A3 -2 ANTON VICTORIA

ENEA
FODOR MITICA
CRISTESCU ADRIAN
etaj 4 SARMACHE ANA

A4 ACATRINIE MARIA
PENSIONARI HANDICAP

PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI


PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI
PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI
PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI
PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI

PERSOANA CU HANDICAP
PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI GRAD 2 IN INTRETINERE
PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI
PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI HANDICAMP GRAD 2 VENITURI MICI
PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI

PENSIONARA MAI MICA DE 700 LEI


BENEIFCIARI DE VENIT
VETERANI MINIM GARANTAT