Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice


Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane

Prezența elevilor și studenților pe rețelele de socializare


Facebook/Instagram

Dumitrel Diana-Maria
1.TEMA

În lucrarea de față mi-am setat ca obiectiv realizarea unei cercetări având ca puncte principale
prezența elevilor și studenților pe rețeaua de socializare Facebook/Instagram și interesul lor pentru
activitatea școlară/universitară.Implicarea tinerilor pe internet este în continuă creștere,conform unui
studiu făcut de Pew Research Center pe subiectul ”Social Media & Mobile Internet Use Among Teens
and Young Adults” în anul 2013, 93% dintre tineri erau activi online la momentul respectiv,un procent
foarte mare.

Această temă am ales-o deoarece consider că implicarea constantă a elevilor și studenților pe


Facebook/Instagram are un rol crucial în eficiența lor școlară și influențează în mod direct interesul
acestora pentru activitățile didactice.

2.IPOTEZE

Ipoteza:Dacă elevii și studenții sunt prezenți zilnic pe Facebook/Instagram,atunci interesul lor


probabil pentru activitatea școlară este scăzut.

”Ipoteza constituie o explicație plauzibilă ce urmează a fi verificată prin faptele de


observație”.(Chelcea,2004,p. 51) ”Ipoteza nu este un enunț adevărat sau fals, ci un enunț probabil care
urmează să fie testat,în acest caz,prin colectarea datelor cu ajutorul tehnicii chestionarului.” În ipoteza de
mai sus ,variabila independentă(cauză) este constituită de ”prezența elevilor și studenților zilnic pe
Facebook”,în timp ce variabila dependentă(efect) este reprezentată de ”interesul scăzut al acestora pentru
activitatea școlară.”

Putem presupune că elevii și studenții care intră zilnic pe Facebook/Instagram tind să aibă un
interes mai scăzut la adresa activităților desfășurate în instituțiile de învățământ. Desigur,nu putem ignora
faptul că interesul scăzut față de școală poate fi determinat și de alte situații,precum influența exercitată
de anturaj asupra tinerilor sau numulțumirea acestora față de programa școlară.Pot exista,așadar,mai
multe cauze care pot conduc către acest efect.Prezența zilnică pe Facebook/Instagram a tinerilor poate
avea mai multe efecte negative(ex:rezultate școlare nemulțumitoare,comportament irascibil și vulgar etc.)

Când spunem că prezența zilnică pe Facebook/Instagram poate influența elevul,ne referim mai
exact la navigarea pe aceste rețele sociale în timpul orelor de curs,sau în timpul care ar trebui alocat
studiului și aprofundării materiei.Practic,având în vedere relația cauză-efect dintre cele două variabile,
cea independentă o determină pe cea dependentă,având o ordine temporală bine definită.
Astfel,pentru ca ipoteza să fie corectă,cauza,prezența zilnică a tinerilor pe
Facebook/Instagram,trebuie să determine efectul,scăderea interesului pentru activitățile școlare,dar efectul
nu poate determina cauza.În caz contrar,relația dintre variabilele prezentate nu mai este cauzală.

În concluzie,am elaborat chestionarul de mai jos pentru a testa ipoteza formulată mai sus,ținând
cont de relația cauzală care trebuie menținută între cele două variabile și ordinea temporală(mai întâi
cauza,apoi efectul).

3.EȘANTION

Având în vedere că tema studiată este strâns legată de mediul online,am ales ca metodă de
cercetare un chestionar aplicat online,cu o marjă de eroare de +/-1%,pe un eșantion de conveniență de 60
de elevi și studenți români,cu vârste cuprinse între 16 și 25 ani,aparținând ambelor sexe.Structura
chestionarului este variată,acesta fiind format dintr-un set de 12 întrebări,atât deschise cât și închise,și are
scopul de a constata timpul petrecut de tineri pe Facebook/Instagram și gradul de interes al subiecților
manifestat față de activitățile școlare.Cercetarea a fost desfășurată între 14.04.2019 și 21.04.2019,înainte
de vacanța de Paște.Menținez că subiecții au fost aleși în mod aleator.
4.CHESTIONAR

CHESTIONAR

Bună ziua,mă numesc Dumitrel Diana-Maria și sunt studentă la master în anul I la Școala Națională
de Studii Politice și Administrative,Masterul de Comunicare Managerială și Resurse Umane.În prezent
realizez un studiu despre utilizarea zilnică a rețelelor sociale Facebook și Instagram de către elevii și
studenții din România.În cele ce urmează veți observa 3 secțiuni de întrebări.Unde vi se cere varianta de
răspuns,vă rog să o încercuiți pe cea care vi se potrivește,iar în cazul întrebărilor deschise,vă rog să
completați spațiile libere cu răspunsul dumneavoastră.Întrebările marcate cu * sunt
obligatorii.Răspunsurile și identitatea dumneavoastră vor rămâne confidențiale,iar completarea acestui
chestionar va dura aproximativ 10 minute.

1. De cât timp sunteți membru al siteului Facebook/Instagram?


a)mai puțin de o săptămână
b)mai puțin de o lună
c)între 1 luna și 6 luni
d)între 6 luni și 1 an
e)peste 1 an

2.Cât de mult timp petreceți zilnic,în medie, pe Facebook/Instagram?

a) 0-30 de minute
b) între 1-2 ore
c) între 2 și 3 ore
d) între 3 și 4 ore
e) mai mult de 4 ore
3. Care sunt motivele pentru care accesați Facebook-ul/Intagram-ul?
a)socializarea
b)jocurile
c)informații despre evenimente
d)pentru a posta fotografii
e)diferite aplicații
f)altul

4. Câți prieteni aveti in prezent în lista de Facebook?


a)mai puțin de 10
b)ntre 10-50 prieteni
c)între 50 -100 prieteni
d)între 100 -150 prieteni
e)mai mult de 150 de prieteni

5.Cât de mult considerați că vă afectează capacitatea de concentrare la activitățile școlare prezența zilnică
pe Facebook/Instagram?

a) foarte puțin
b) puțin
c) nici prea mult,nici prea puțin
d) mult
e) foarte mult

6.Cât de mult navigați pe Facebook/Instagram în timpul orelor de curs?

a) foarte puțin
b) puțin
c) nici prea mult,nici prea puțin
d) mult
e) foarte mult

7.Considerați că Facebook-ul/Instagram-ul are o parte benefică pentru activitatea școlară?Dacă da,care ar


fi aceea?

a) Da?______________________________________________
b) Nu
8.Cine/ce considerați că este vinovat pentru lipsa interesului elevilor și studenților față de activitățile
instituțiilor de învățământ?(variantă multiplă de răspuns)

a) Programa școlară
b) Evoluția tehnologiei și respectiv stagnarea sistemului de învățământ din acest punct de vedere
c) Incapacitatea profesorilor de a face ora de curs interactivă
d) Dezinteresul elevilor și studenților
e) Înclinația elevilor și studenților către tehnologie
f) Dependența elevilor și studenților de rețelele sociale
g) Alt răspuns?____________________________

9. Care este vârsta dumneavoastră?*


a) sub 18 ani
b) între 18 si 26 de ani
c) între 26 si 40 de ani
d) între 40 si 60 de ani
e) peste 60 de ani

10.Care este sexul dumneavoastră?*

a) Masculin
b) Feminin

11. Care este venitul dumneavoastră lunar?*


a) Sub 500 lei
b) 600-1000 lei
c) 700-1500 lei
d) 800-2000 lei
e) Peste 2000 lei

12.Care este ultimul nivel de educație obținut de dumneavoastră?*


a) Școala gimnazială
b) Școala profesională
c) Liceu
d) Școala postliceală
e) Studii universitare și post universitare

VĂ MULȚUMESC PENTRU TIMPUL ACORDAT!


5.BIBLIOGRAFIA

1.Chelcea, S. 2004. Inițiere în cercetarea sociologică. București:Comunicare.ro,p.50


2. Lenhart,A., Purecell,K.,Smith, A., Zickuhr, K. Social Media&Mobile Internet Use Among
Teens and Young Adults. Washington D.C. Pew Research Center, p. 4